ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
CHARALAMBOUS ANDREAS
...
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Γλάδστωνος 12
-
00357-22893226
00357-22895057
ucy.academia.edu/AndreasCharalambous

Προσωπικό Προφίλ

 

Πτυχίο Χημείας από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2005). Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Προχωρημένη Χημική Ανάλυση (2007) και PhD στην Προχωρημένη Χημική Ανάλυση – Αρχαιομετρία (2010) στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει εργαστεί ως Ερευνητής στο Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Ινστιτούτου Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ) στη Ξάνθη (2006-2009). Από το 2011 εργάζεται ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής σε διάφορα Ερευνητικά Προγράμματα (π.χ. NARNIA, STARLAB) στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: χημική ανάλυση αρχαίων κραμάτων χαλκού και χρυσού, χημική ανάλυση αρχαίων χρυσών και αργυρών νομισμάτων, χημική και ορυκτολογική ανάλυση και μελέτη Κυπριακής Μεσαιωνικής εφυαλωμένης κεραμικής, χημική ανάλυση αρχαίας κεραμικής με καταστρεπτικές και μη-καταστρεπτικές αναλυτικές τεχνικές.

 

PUBLICATIONS IN SCIENTIFIC JOURNALS

MARKOU, E., CHARALAMBOUS, A., and  KASSIANIDOU, V., 2014. pXRF analysis of Cypriot gold coins of the Classical Period, American Journal of Numismatics Second Series 26: 33-60.

CHARALAMBOUS, A., KASSIANIDOU, V., and G. PAPASAVVAS, 2014.  A compositional study of Cypriot bronzes dating to the Early Iron Age using portable X-ray fluorescence spectrometry (pXRF), Journal of Archaeological Science 46: 205-216.

CHARALAMBOUS, A.C., SAKALIS, A.J., KANTIRANIS, N.A., PAPADOPOULOU, L.C., TSIRLIGANIS, N.C. and STRATIS, J.A, 2010. Cypriot Byzantine Glazed Pottery: A study of the Paphos Workshops, Archaeometry, 52 (4), 628-643.

STRATIS, J.A., LALIA-KANTOURI, M., CHARALAMBOUS, E., CHARALAMBOUS, A., KANTIRANIS, N., 2010. Thermal, Chemical and Mineralogical Characterization of Ceramic Tobacco Pipes from Cyprus, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Special Volume for Cultural Heritage, 1, 7.

CHARALAMBOUS, A. and Economou, E., 2005. A study on the utility of bismuth-film electrodes for the determination of In(III) in the presence of Pb(II) and Cd(II) by square wave anodic stripping voltammetry, Analytica Chimica Acta, 547, 53-58.

 

CHAPTERS IN BOOKS

CHARALAMBOUS, A., 2015. pXRF analysis of Cypriot copper alloy artefacts dating to the Late Bronze and the Iron Age. Στο: THE NARNIA PROJECT, INTEGRATING APPROACHES TO ANCIENT MATERIAL STUDIES, Vasiliki Kassianidou & Maria Dikomitou-Eliadou (Eds.), 134-145.

CHARALAMBOUS A. 2014. Cypriot Medieval Glazed Pottery: A Study on Provenance and Manufacture. Στο: Demetra Papanikola-Bakirtzi and Nicholas Coureas (Eds), Cypriot Medieval Ceramics: Reconsiderations and New Perspectives, A.G.Leventis Foundation and Cyprus Research Centre, Nicosia, 279-298.

CHARALAMBOUS A. and V. KASSIANIDOU 2014 Appendix V. Chemical analyses of copper alloy artefacts from Pyla-Kokkinokremos using portable X-Ray Fluorescence. Στο: V. Karageorghis and A. Kanta, Pyla-Kokkinokremos : a late 13th century BC fortified settlement in Cyprus, excavations 2010-2011. Uppsala: Åströms Förlag.  197-204.

CHARALAMBOUS A. and V. KASSIANIDOU 2014  Appendix I. pXRF chemical analysis of copper alloy artefacts from Palaepaphos – Plakes. Στο: V. Karageorghis and E. Raptou, Necropoleis at Palaepaphos from the End of the Late Bronze Age to the Cypro-Archaic Period. Nicosia: The Cyprus Institute. 119-125.

CHARALAMBOUS A., DIKOMITOU-ELIADOU M. and V. KASSIANIDOU2013A preliminary chemical study of Grey and Black Polished II (IV) pottery with the employment of pXRF. Στο: G. Georgiou and V. Karageorghis, A Cypro-Archaic tomb at Xylotymbou and three Cypro-Classical tombs at Phlasou: from exuberance to recession. Uppsala: Åströms Förlag.  59-63.

CHARALAMBOUS A. and V. KASSIANIDOU 2012 Appendix I. Chemical analyses of metal artefacts from Late Cypriot tombs excavated in the Limassol area with the employment of pXRF. Στο: V. Karageorghis and I. Violaris, Tombs of the Late Bronze Age in the Limassol Area Cyprus (17th -13th Centuries BC). Municipality of Limassol. 37-45.

Profile Information

 

Chemistry degree from the Faculty of Sciences of the Aristotle University of Thessaloniki (2005). Graduate studies in Advanced Chemical Analysis (2007) and PhD in Advanced Chemical Analysis – Archaeometry (2010) from the Chemistry Department of the Aristotle University of Thessaloniki. He has worked as a research fellow at the Archaeometry Laboratory of the Cultural and Educational Technology Institute (CETI) at Xanthi (2006-2009). Since 2011 he has been working as a Postdoctoral Researcher in various Research Programs (e.g. NARNIA, STARLAB) at the Archaeological Research Unit of the Department of History and Archaeology of the University of Cyprus.

 

His research interests include: chemical analysis of ancient copper alloy and gold artefacts, chemical analysis of ancient gold and silver coins, chemical and mineralogical analysis and study of Cypriot Medieval glazed pottery, chemical analysis of ancient ceramics with destructive and non-destructive techniques.

 

PUBLICATIONS IN SCIENTIFIC JOURNALS

MARKOU, E., CHARALAMBOUS, A., and  KASSIANIDOU, V., 2014. pXRF analysis of Cypriot gold coins of the Classical Period, American Journal of Numismatics Second Series 26: 33-60.

CHARALAMBOUS, A., KASSIANIDOU, V., and G. PAPASAVVAS, 2014.  A compositional study of Cypriot bronzes dating to the Early Iron Age using portable X-ray fluorescence spectrometry (pXRF), Journal of Archaeological Science 46: 205-216.

CHARALAMBOUS, A.C., SAKALIS, A.J., KANTIRANIS, N.A., PAPADOPOULOU, L.C., TSIRLIGANIS, N.C. and STRATIS, J.A, 2010. Cypriot Byzantine Glazed Pottery: A study of the Paphos Workshops, Archaeometry, 52 (4), 628-643.

STRATIS, J.A., LALIA-KANTOURI, M., CHARALAMBOUS, E., CHARALAMBOUS, A., KANTIRANIS, N., 2010. Thermal, Chemical and Mineralogical Characterization of Ceramic Tobacco Pipes from Cyprus, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Special Volume for Cultural Heritage, 1, 7.

CHARALAMBOUS, A. and Economou, E., 2005. A study on the utility of bismuth-film electrodes for the determination of In(III) in the presence of Pb(II) and Cd(II) by square wave anodic stripping voltammetry, Analytica Chimica Acta, 547, 53-58.

 

CHAPTERS IN BOOKS

CHARALAMBOUS, A., 2015. pXRF analysis of Cypriot copper alloy artefacts dating to the Late Bronze and the Iron Age. In: THE NARNIA PROJECT, INTEGRATING APPROACHES TO ANCIENT MATERIAL STUDIES, Vasiliki Kassianidou & Maria Dikomitou-Eliadou (Eds.), 134-145.

CHARALAMBOUS A. 2014. Cypriot Medieval Glazed Pottery: A Study on Provenance and Manufacture. In: Demetra Papanikola-Bakirtzi and Nicholas Coureas, Cypriot Medieval Ceramics: Reconsiderations and New Perspectives, A.G.Leventis Foundation and Cyprus Research Centre, Nicosia, 279-298.

CHARALAMBOUS A. and V. KASSIANIDOU 2014 Appendix V. Chemical analyses of copper alloy artefacts from Pyla-Kokkinokremos using portable X-Ray Fluorescence. In: V. Karageorghis and A. Kanta, Pyla-Kokkinokremos : a late 13th century BC fortified settlement in Cyprus, excavations 2010-2011. Uppsala: Åströms Förlag.  197-204.

CHARALAMBOUS A. and V. KASSIANIDOU 2014  Appendix I. pXRF chemical analysis of copper alloy artefacts from Palaepaphos – Plakes. In: V. Karageorghis and E. Raptou, Necropoleis at Palaepaphos from the End of the Late Bronze Age to the Cypro-Archaic Period. Nicosia: The Cyprus Institute. 119-125.

CHARALAMBOUS A., DIKOMITOU-ELIADOU M. and V. KASSIANIDOU2013A preliminary chemical study of Grey and Black Polished II (IV) pottery with the employment of pXRF. In: G. Georgiou and V. Karageorghis, A Cypro-Archaic tomb at Xylotymbou and three Cypro-Classical tombs at Phlasou: from exuberance to recession. Uppsala: Åströms Förlag.  59-63.

CHARALAMBOUS A. and V. KASSIANIDOU 2012 Appendix I. Chemical analyses of metal artefacts from Late Cypriot tombs excavated in the Limassol area with the employment of pXRF. In: V. Karageorghis and I. Violaris, Tombs of the Late Bronze Age in the Limassol Area Cyprus (17th -13th Centuries BC). Municipality of Limassol. 37-45.