ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
GEORGIOU ARTEMIS
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Γλάδστωνος 12
Παράρτημα-Γραφείο 004
0035722893219
0035722895057
ucy.academia.edu/ArtemisGeorgiou

Προσωπικό Προφίλ

Προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Οξφόρδης (M.Phil in Classical Archaeology), Διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Merton College), (D.Phil in Classical Archaeology) διατριβή με τίτλο "Pyla-Kokkinokremos, Maa-Palaeokastro and the settlement histories of Cyprus in the twelfth centuries BC".

Εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια Marie Sklodowska Curie (Career Integration Grants) για το πρόγραμμα ARIEL (2013-2017), που μελετά τους μετασχηματισμούς στην τοπογραφία των οικισμών και του υλικού πολιτισμού κατά την Εποχή του Χαλκού στην περιοχή της Πάφου.

Από το 2018 εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια (Εσωτερικά προγράμματα) στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Έχει λάβει μέρος σε αριθμό ανασκαφικών προγραμμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο (Παλαίπαφος, Πύλα-Κοκκινόκρεμος, Καλαβασός-Άγιος Δημήτριος, Λευκαντί-Ξερόπολις, Μυκήνες [Ανατολική Οικία]). 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν: η κεραμεική παραγωγή της Κύπρου και του Αιγαίου κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, η κοινωνική, πολιτική και οικονομική δομή των Κυπριακών πολιτειών κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, το ανταλλακτικό εμπόριο στην ανατολική Μεσόγειο κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ.

 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα:

“Archaeological Investigations of the extra-urban and urban landscape in Eastern Mediterranean centres: a case-study at Palaepaphos” (ARIEL), 2013–2017.

A Marie-Curie Funded Project, Hosted at the University of Cyprus, Principal Researcher.

 

“The Palaepaphos Urban Landscape Project”, University of Cyprus, 2006–Present.

Project director: Professor Maria Iacovou.

Fieldwork assistant director, publication of the Late Bronze Age excavated material.

 

Lefkandi-Xeropolis Archaeological Project, University of Oxford, British School at Athens, 2006–Present.

Project director: Professor Irene S. Lemos

Trench supervisor (2006–2008), publication of the Late Helladic IIIC fineware pottery (2009–present).

 

Kalavasos and Maroni Built Environment (KAMBE), Cornell University, 2012–Present.

Project director: Professor S. W. Manning (Cornell University)

Special ceramologist. Processing and publication of excavated remains.

 

Tochni-Laksia Archaeological project, University of Edinburgh, 2012–Present.

Project director: Dr David Sewell

Special ceramologist. Processing and publication of excavated remains.

 

Excavations at the East House, Mycenae, University of Thessaly (Athens Archaeological Committee), 2012–Present

Project Director: Dr Iphigenia Tournavitou

Special ceramologist. Processing and publication of excavated remains.

 

Stirring pots on fire! A diachronic study of cooking pots from Cyprus, University of Cyprus, 2014–Present

Project Director: Associate Professor Athanasios Vionis

Late Bronze Age pottery specialist, in association with Dr Maria Dikomitou-Eliadou

 

Kition-Bamboula Archaeological Project (Mission archéologique française de Kition)

Project director: Dr Sabine Fourrier (Laboratoire HiSoMa, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon)

Duties: Pottery specialist for the study and publication of the Late Bronze Age material.

 

Material entanglements in the ancient Mediterranean and beyond” A Getty Foundation Connecting Art Histories Initiative.

Collaborative project between the John Hopkins University (Dr Marian Feldman) and the National Hellenic Research Foundation in Athens (Dr Antigoni Zournatzi)

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΟΙ ΤΟΜΟΙ

 • Georgiou, A. (ed.) (2012). Cyprus: an Island Culture. Society and Social Relations from the Chalcolithic to the Venetian Periods, Oxford: Oxbow Books Publications.
 • Karageorghis, V. and Kanta, A. in association with Georgiou, A. (2014) Pyla-Kokkinokremos. A late 13th century BC fortified settlement in Cyprus. Excavations 2010–2011, Uppsala: Åströms förlag.
 • Von Rüden, C., Georgiou, A., Jacobs, A. and Halstead, P. (2016). Feasting, Craft and Depositional Practice in Late Bronze Age Palaepaphos. The Well Fillings of Evreti. Bochumer Forschungen zur Ur- und Frühgeschichte, Leidorf. 
 • Georgiou, A. and Iacovou, M. (forthcoming 2019) The Palaepaphos Urban Landscape Project 2006-2017: Evidence for the foundation horizon and rise to prominence of the Late Cypriot Polity of Paphos, Studies in Mediterranean Archaeology (SIMA) publications, Åströms förlag. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 • Georgiou, A. (2012) “Pyla-Kokkinokremos and Maa-Palaeokastro: a comparison of two naturally fortified sites at the close of the Bronze Age in Cyprus” in A. Georgiou (ed.), Cyprus: an Island Culture. Society and Social Relations from the Chalcolithic to the Venetian Periods, Oxford: Oxbow Books Publications, 65–83.

 • Georgiou, A. (2014) “The ‘Canaanite Jars’” in V. Karageorghis and A. Kanta (eds), Pyla-Kokkinokremos. A late 13th century fortified settlement in Cyprus. Excavations 2010–2011, Studies in Mediterranean Archaeology (SIMA) CXLI, Uppsala: Åströms förlag, 175–187.

 • Karageorghis, V. and Georgiou, A. (2014) “Inventory of objects, diagnostics sherds and sherd trays” in V. Karageorghis and A. Kanta (eds), Pyla-Kokkinokremos. A late 13th century fortified settlement in Cyprus. Excavations 2010–2011, Studies in Mediterranean Archaeology (SIMA) CXLI, Uppsala: Åströms förlag, 123–140.

 • Karageorghis, V. and Georgiou, A. (2014) “Commentary on the objects” in V. Karageorghis and A. Kanta (eds), Pyla-Kokkinokremos. A late 13th century fortified settlement in Cyprus. Excavations 2010–2011, Studies in Mediterranean Archaeology (SIMA) CXLI, Uppsala: Åströms förlag, 141–153.

 • Georgiou, A. (2015) “Cyprus during the ‘Crisis Years’ revisited” in A. Babbi, F. Bubenheimer-Erhart, B. Marin-Aguilera and S. Mühl (eds), The Mediterranean Mirror: Cultural Contacts in the Mediterranean Sea between 1200 and 750 B.C. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums (RGZM) Tagungen 20, 129–145.

 • Georgiou, A. (2015) “Palaepaphos during the Late Bronze Age: Characterizing the urban landscape of a Late Bronze Age polity” in Z. Theodoropoulou-Polychroniades and D. Evely (eds.), Aegis: Essays in Mediterranean Archaeology Presented to Matti Egon, BAR Archaeological Series, Archaeopress, Oxford, 45-56.

 • Georgiou, A. (2015) “The history of research at Kouklia (Palaepaphos)” in E. Markou (ed.) Kyprios Character: History, Archaeology, and Numismatics of Ancient Cyprus. Online resource http://kyprioscharacter.eie.gr/ 

 • Georgiou, A. (2016) “The ‘White Painted Wheelmade III ware’ from the Evreti Wells” in C. von Rüden, A. Georgiou, A. Jacobs and P. Halstead (eds), Feasting, Craft and Depositional Practice in Late Bronze Age Palaepaphos. The Well Fillings of Evreti, Rahden: Bochumer Forschungen zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie, 79-182.

 • Georgiou, A. (2016) “The ‘Splash Painted ware’” in C. von Rüden, A. Georgiou, A. Jacobs and P. Halstead (eds), Feasting, Craft and Depositional Practice in Late Bronze Age Palaepaphos. The Well Fillings of Evreti, Rahden: Bochumer Forschungen zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie, 183-189.

 • Georgiou, A. (2016) “The imported Late Helladic and Late Minoan vessels” in C. von Rüden, A. Georgiou, A. Jacobs and P. Halstead (eds), Feasting, Craft and Depositional Practice in Late Bronze Age Palaepaphos. The Well Fillings of Evreti, Rahden: Bochumer Forschungen zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie, 191-196.

 • Dikomitou-Eliadou, M., Georgiou, A. and Vionis, A. (2016) “The petrographic analyses of cooking pot samples from Evreti” in C. von Rüden, A. Georgiou, A. Jacobs and P. Halstead (eds), Feasting, Craft and Depositional Practice in Late Bronze Age Palaepaphos. The Well Fillings of Evreti, Rahden: Bochumer Forschungen zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie, 235-258.

 • Georgiou, A. (2016) “Cylinder-seal impressions on storage vessels from Maa-Palaeokastro. Elucidating an idiosyncratic Late Cypriot mechanism” in J. Driessen (ed.), RA-PI-NE-U. Studies on the Mycenaean World offered to Robert Laffineur for his 70th Birthday, Louvain-la-Neuve: Aegis, Presses Universitaires de Louvain 10, 125-144.

 • Dikomitou-Eliadou, M. and Georgiou, A. (2017) “A preliminary, analytical examination of FS 46/47 three-handled jars and other Late Bronze Age pottery types from Cyprus with the employment of portable X-Ray Fluorescence” in G. Graziadio (ed.), The Earliest Production of Aegean-type Pottery in Cyprus, Pisa: Pisa University Press, 117-129.

 • Georgiou, A. (2017) “Flourishing amidst a “Crisis”: the regional history of the Paphos polity during the transition from the 13th to the 12th centuries BCE” in P.M. Fischer & T. Bürge (eds) The Sea Peoples Up to Date. New Research on Transformations in the Eastern Mediterranean in the 13th-11th Centuries BCE, Contributions to the Chronology of the Eastern Mediterranean (CChEM),Vienna, 207-228.

 • Georgiou, A. (2018) “Ύστερη Εποχή του Χαλκού (The Late Bronze Age)” in S. Neocleous (ed.), Ιστορία της Κύπρου – Μέρος Α’ (History of Cyprus – Part A), Μέλαθρον Οικουμενικού Ελληνισμού, Αθήνα, 79-102.

 • Georgiou, A. (2018) “From the hand to the wheel: Revisiting the transformations of the Late Cypriot industry of ceramic finewares during the 13th-to-12th century BC transition” in I. Caloi and C. Langohr (eds), Technology in Crisis. Technological changes in ceramic production during periods of trouble, Louvain-la-Neuve: Aegis Presses Universitaires de Louvain, 177-200.

 • Crewe, L. and Georgiou, A. (2018) “Settlement nucleation at the beginning of the Late Bronze Age in Cyprus: the evidence from Palaepaphos” in L. Hulin, L. Crewe and J.M. Webb (eds), Structures of Inequality on Bronze Age Cyprus. Studies in Honour of Alison K. South, Studies in Mediterranean Archaeology Pocket-Book 187, Nicosia: Åströms förlag 53-70.

 • Georgiou, A. (2019) “Tracing the foundation horizon of Palaepaphos. New research on the early history of the Paphos region” in C.M. Kearns and S.W. Manning (eds), New Directions in Cypriot Archaeology, Cornell: Cornell University Press, 190-218.

 • Georgiou, A. and Iacovou, M. (2019) “Chapter 4.23: Cyprus” in I.S. Lemos and A. Kotsonas (eds), A Companion to the Archaeology of Early Greece and the Mediterranean, Oxford: Wiley and Blackwells publications, 1133-1162.

 

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Karageorghis, V. and Georgiou, A. (2010) “A Corpus of Late Minoan Pottery from Pyla-Kokkinokremos” in Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 301–324.

 • Georgiou, A. (2011) “The settlement histories of Cyprus at the opening of the twelfth Century BC” in Cahier du Centre d’ Études Chypriotes, 109–131.

 • Dikomitou-Eliadou, M., Georgiou, A. and Vionis, A. (2016) “Cooking fabric recipes: An interdisciplinary study of Cypriot cooking pots of the Late Bronze Age” in Journal of Archaeological Science: Reports 7, 451-457.

 • Andreou, G.M., Opitz, R., Manning, S.W. Fisher, K.D., Sewell, D.A., Georgiou, A. and Urban, T. (2017) “Integrated methods for understanding and monitoring the loss of coastal archaeological sites: the case of Tochni-Lakkia, south-central Cyprus” Techniques and issues to quantify and understand the loss of coastal archaeological records: Tochni Lakkia, Cyprus” in Journal of Archaeological Science: Reports 12, 197-208.

 • Georgiou, A. (2018) “Ceramic fluidity and regional variations: Elucidating the transformed ceramic industry of finewares in Cyprus at the close of the Late Bronze Age” in Bulletin de Correspondence Hellenique (BCH) – Supplement 60 “Les royaumes de Chypre à l’épreuve del’histoire. Transitions et ruptures de la fin de l’âge du Bronze au début de l’époque héllénistique”, 29-48.

 • Andreou, G.M., Georgiou, A., T. Urban, K.D. Fisher, S.W. Manning, & D.A. Sewell (2019) “Reconsidering coastal archaeological sites in Late Bronze Age Cyprus: Tochni-Lakkia and the south-central coastscape” in Bulletin of the American Schools of Oriental Research 382, 33-69.

ΛΗΜΜΑΤΑ 

 • Georgiou, A. (2013) “Cypriot Archaeology” (pp. 1892–1893), “Molione” (pp. 4562–4563), “Enkomi in Cyprus” (pp. 2511–2512), “Kition” (pp. 3775–3777), “Koukounaries” (pp. 3815–3817) and “Stirrup jar” (pp. 6396–6297) in R. Bagnall, K. Brodersen, C. Champion, A. Erskine and S. Huebner (eds), The Encyclopedia of Ancient History, Oxford: Wiley and Blackwell Publications.

 • Georgiou, A. (2015) “Eteocypriot”, “Palaepaphos”, “Toumba tou Skourou”, “Maa-Palaeokastro”, “Pyla-Kokkinokremos”, “Hala Sultan Tekke” and “Karageorghis, Vassos”  in R. Bagnall, K. Brodersen, C. Champion, A. Erskine and S. Huebner (eds), The Encyclopedia of Ancient History, Oxford, Wiley and Blackwell Publications.

 • Georgiou, A. (2018) “Ayia Irini on Cyprus” in R. Bagnall, K. Brodersen, C. Champion, A. Erskine and S. Huebner (eds), The Encyclopedia of Ancient History, Oxford, Wiley and Blackwell Publications.

 

BOOK REVIEWS

 • Georgiou, A. (2016) “PICKUP, S., BERGERON, M. and J.M. WEBB - Cypriote Antiquities in Reading. The Ure Museum at the University of Reading and the Reading Museum (Reading Borough Council). (Studies in Mediterranean Archaeology, 20; Corpus of Cypriote Antiquities, 30). Paul Åströms Förlag, Uppsala, 2015. (30,5 cm, VII, 55). ISBN 978-91-7081-201-9. ISSN 0081-8232. € 24,-.” in Biblioteca Orientalis LXXIII:1-2, 254-257.

 • Georgiou, A. (2018) “BADRE, L., CAPET, E. et VITALE, B. – Tell Kazel au Bronze récent: Etudes céramiques, Presses d’Institut française du Proche-Orient, Beyrouth, 2018. (28,0cm, 260). ISBN 978-2351597408. ISSN 2351597400. € 45,-.” In Cahier du Centre d’ Etudes Chypriotes 48, 209-213.

Profile Information

Undergraduate studies at the Department of History and Archaeology, University of Cyprus (2001-2005). Postgraduate studies at the University of Oxford (M.Phil. in Classical Archaeology). Doctoral studies at the University of Oxford (Merton College) (D.Phil in Classical Archaeology). Thesis entitled "Pyla-Kokkinokremos, Maa-Palaeokastro and the settlement histories of Cyprus in the twelfth century BC".

Marie-Sklodowska Curie Fellow (2013-2017) for the EU-funded research programme ARIEL (Archaeological Investigations of the Extra-Urban and Urban Landscapes in the eastern Mediterranean: a case-study at Palaepaphos) a Career Integration Grant (FP7-Individual Fellowship). (2013-2017).

She is currently a Postdoctoral Researcher (Intenal Awards Scheme) at the Archaeological Research Unit, Department of History and Archaeology

Artemis Georgiou has participated in a number of archaeological fieldwork programmes in Greece and Cyprus (Palaepaphos, Pyla-Kokkinokremos, Kalavasos-Agios Dhimitrios, Lefkandi-Xeropolis, "East House" at Mycenae ).

Her research interests include: the pottery production of Cyprus and the Aegean during the Late Bronze Age and the Early Iron Age (regional styles, transformations of the pottery production during the 13th and 12th century BC), the eastern Mediterranean during the "Crisis Years" of the 12th century BC, the social, economic and political organisation of the Cypriot polities, interregional trading patterns of the eastern Mediterranean during the transition from the 2nd to the 1st millennium BC

 

Participation in research programmes:

“Archaeological Investigations of the extra-urban and urban landscape in Eastern Mediterranean centres: a case-study at Palaepaphos” (ARIEL), 2013–2017.

A Marie-Curie Funded Project, Hosted at the University of Cyprus, Principal Researcher.

 

“The Palaepaphos Urban Landscape Project”, University of Cyprus, 2006–Present.

Project director: Professor Maria Iacovou.

Fieldwork assistant director, publication of the Late Bronze Age excavated material.

 

Lefkandi-Xeropolis Archaeological Project, University of Oxford, British School at Athens, 2006–Present.

Project director: Professor Irene S. Lemos

Trench supervisor (2006–2008), publication of the Late Helladic IIIC fineware pottery (2009–present).

 

Kalavasos and Maroni Built Environment (KAMBE), Cornell University, 2012–Present.

Project director: Professor S. W. Manning (Cornell University)

Special ceramologist. Processing and publication of excavated remains.

 

Tochni-Laksia Archaeological project, University of Edinburgh, 2012–Present.

Project director: Dr David Sewell

Special ceramologist. Processing and publication of excavated remains.

 

Excavations at the East House, Mycenae, University of Thessaly (Athens Archaeological Committee), 2012–Present

Project Director: Dr Iphigenia Tournavitou

Special ceramologist. Processing and publication of excavated remains.

  

Stirring pots on fire! A diachronic study of cooking pots from Cyprus, University of Cyprus, 2014–Present

Project Director: Associate Professor Athanasios Vionis

Late Bronze Age pottery specialist, in association with Dr Maria Dikomitou-Eliadou

 

Kition-Bamboula Archaeological Project (Mission archéologique française de Kition)

Project director: Dr Sabine Fourrier (Laboratoire HiSoMa, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon)

Duties: Pottery specialist for the study and publication of the Late Bronze Age material.

 

Material entanglements in the ancient Mediterranean and beyond” A Getty Foundation Connecting Art Histories Initiative.

Collaborative project between the John Hopkins University (Dr Marian Feldman) and the National Hellenic Research Foundation in Athens (Dr Antigoni Zournatzi)

BOOKS AND EDITED VOLUMES

 • Georgiou, A. (ed.) (2012). Cyprus: an Island Culture. Society and Social Relations from the Chalcolithic to the Venetian Periods, Oxford: Oxbow Books Publications.
 • Karageorghis, V. and Kanta, A. in association with Georgiou, A. (2014) Pyla-Kokkinokremos. A late 13th century BC fortified settlement in Cyprus. Excavations 2010–2011, Uppsala: Åströms förlag.
 • Von Rüden, C., Georgiou, A., Jacobs, A. and Halstead, P. (2016). Feasting, Craft and Depositional Practice in Late Bronze Age Palaepaphos. The Well Fillings of Evreti. Bochumer Forschungen zur Ur- und Frühgeschichte, Leidorf. 
 • Georgiou, A. and Iacovou, M. (forthcoming 2019) The Palaepaphos Urban Landscape Project 2006-2017: Evidence for the foundation horizon and rise to prominence of the Late Cypriot Polity of Paphos, Studies in Mediterranean Archaeology (SIMA) publications, Åströms förlag. 
 

CHAPTERS IN EDITED VOLUMES (selected)

 • Georgiou, A. (2012) “Pyla-Kokkinokremos and Maa-Palaeokastro: a comparison of two naturally fortified sites at the close of the Bronze Age in Cyprus” in A. Georgiou (ed.), Cyprus: an Island Culture. Society and Social Relations from the Chalcolithic to the Venetian Periods, Oxford: Oxbow Books Publications, 65–83.
 • Georgiou, A. (2014) “The ‘Canaanite Jars’” in V. Karageorghis and A. Kanta (eds), Pyla-Kokkinokremos. A late 13th century fortified settlement in Cyprus. Excavations 2010–2011, Studies in Mediterranean Archaeology (SIMA) CXLI, Uppsala: Åströms förlag, 175–187.
 • Karageorghis, V. and Georgiou, A. (2014) “Inventory of objects, diagnostics sherds and sherd trays” in V. Karageorghis and A. Kanta (eds), Pyla-Kokkinokremos. A late 13th century fortified settlement in Cyprus. Excavations 2010–2011, Studies in Mediterranean Archaeology (SIMA) CXLI, Uppsala: Åströms förlag, 123–140.
 • Karageorghis, V. and Georgiou, A. (2014) “Commentary on the objects” in V. Karageorghis and A. Kanta (eds), Pyla-Kokkinokremos. A late 13th century fortified settlement in Cyprus. Excavations 2010–2011, Studies in Mediterranean Archaeology (SIMA) CXLI, Uppsala: Åströms förlag, 141–153.
 • Georgiou, A. (2015) “Cyprus during the ‘Crisis Years’ revisited” in A. Babbi, F. Bubenheimer-Erhart, B. Marin-Aguilera and S. Mühl (eds), The Mediterranean Mirror: Cultural Contacts in the Mediterranean Sea between 1200 and 750 B.C. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums (RGZM) Tagungen 20, 129–145.
 • Georgiou, A. (2015) “Palaepaphos during the Late Bronze Age: Characterizing the urban landscape of a Late Bronze Age polity” in Z. Theodoropoulou-Polychroniades and D. Evely (eds.), Aegis: Essays in Mediterranean Archaeology Presented to Matti Egon, BAR Archaeological Series, Archaeopress, Oxford, 45-56
 • Georgiou, A. (2015) “The history of research at Kouklia (Palaepaphos)” in E. Markou (ed.) Kyprios Character: History, Archaeology, and Numismatics of Ancient Cyprus. Online resource http://kyprioscharacter.eie.gr/ 
 • Georgiou, A. (2016) “The ‘White Painted Wheelmade III ware’ from the Evreti Wells” in C. von Rüden, A. Georgiou, A. Jacobs and P. Halstead (eds), Feasting, Craft and Depositional Practice in Late Bronze Age Palaepaphos. The Well Fillings of Evreti, Rahden: Bochumer Forschungen zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie, 79-182.
 • Georgiou, A. (2016) “The ‘Splash Painted ware’” in C. von Rüden, A. Georgiou, A. Jacobs and P. Halstead (eds), Feasting, Craft and Depositional Practice in Late Bronze Age Palaepaphos. The Well Fillings of Evreti, Rahden: Bochumer Forschungen zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie, 183-189.
 • Georgiou, A. (2016) “The imported Late Helladic and Late Minoan vessels” in C. von Rüden, A. Georgiou, A. Jacobs and P. Halstead (eds), Feasting, Craft and Depositional Practice in Late Bronze Age Palaepaphos. The Well Fillings of Evreti, Rahden: Bochumer Forschungen zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie, 191-196.
 • Dikomitou-Eliadou, M., Georgiou, A. and Vionis, A. (2016) “The petrographic analyses of cooking pot samples from Evreti” in C. von Rüden, A. Georgiou, A. Jacobs and P. Halstead (eds), Feasting, Craft and Depositional Practice in Late Bronze Age Palaepaphos. The Well Fillings of Evreti, Rahden: Bochumer Forschungen zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie, 235-258.
 • Georgiou, A. (2016) “Cylinder-seal impressions on storage vessels from Maa-Palaeokastro. Elucidating an idiosyncratic Late Cypriot mechanism” in J. Driessen (ed.), RA-PI-NE-U. Studies on the Mycenaean World offered to Robert Laffineur for his 70th Birthday, Louvain-la-Neuve: Aegis, Presses Universitaires de Louvain 10, 125-144.
 • Dikomitou-Eliadou, M. and Georgiou, A. (2017) “A preliminary, analytical examination of FS 46/47 three-handled jars and other Late Bronze Age pottery types from Cyprus with the employment of portable X-Ray Fluorescence” in G. Graziadio (ed.), The Earliest Production of Aegean-type Pottery in Cyprus, Pisa: Pisa University Press, 117-129.
 • Georgiou, A. (2017) “Flourishing amidst a “Crisis”: the regional history of the Paphos polity during the transition from the 13th to the 12th centuries BCE” in P.M. Fischer & T. Bürge (eds) The Sea Peoples Up to Date. New Research on Transformations in the Eastern Mediterranean in the 13th-11th Centuries BCE, Contributions to the Chronology of the Eastern Mediterranean (CChEM), Vienna, 207-228.
 • Georgiou, A. (2018) “Ύστερη Εποχή του Χαλκού (The Late Bronze Age)” in S. Neocleous (ed.), Ιστορία της Κύπρου – Μέρος Α’ (History of Cyprus – Part A), Μέλαθρον Οικουμενικού Ελληνισμού, Αθήνα, 79-102.
 • Georgiou, A. (2018) “From the hand to the wheel: Revisiting the transformations of the Late Cypriot industry of ceramic finewares during the 13th-to-12th century BC transition” in I. Caloi and C. Langohr (eds), Technology in Crisis. Technological changes in ceramic production during periods of trouble, Louvain-la-Neuve: Aegis Presses Universitaires de Louvain, 177-200.
 • Crewe, L. and Georgiou, A. (2018) “Settlement nucleation at the beginning of the Late Bronze Age in Cyprus: the evidence from Palaepaphos” in L. Hulin, L. Crewe and J.M. Webb (eds), Structures of Inequality on Bronze Age Cyprus. Studies in Honour of Alison K. South, Studies in Mediterranean Archaeology Pocket-Book 187, Nicosia: Åströms förlag 53-70.
 • Georgiou, A. (2019) “Tracing the foundation horizon of Palaepaphos. New research on the early history of the Paphos region” in C.M. Kearns and S.W. Manning (eds), New Directions in Cypriot Archaeology, Cornell: Cornell University Press, 190-218.
 • Georgiou, A. and Iacovou, M. (2019) “Chapter 4.23: Cyprus” in I.S. Lemos and A. Kotsonas (eds), A Companion to the Archaeology of Early Greece and the Mediterranean, Oxford: Wiley and Blackwells publications, 1133-1162.

 

ARTICLES IN JOURNALS

 • Karageorghis, V. and Georgiou, A. (2010) “A Corpus of Late Minoan Pottery from Pyla-Kokkinokremos” in Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 301–324.
 • Georgiou, A. (2011) “The settlement histories of Cyprus at the opening of the twelfth Century BC” in Cahier du Centre d’ Études Chypriotes, 109–131.
 • Dikomitou-Eliadou, M., Georgiou, A. and Vionis, A. (2016) “Cooking fabric recipes: An interdisciplinary study of Cypriot cooking pots of the Late Bronze Age” in Journal of Archaeological Science: Reports 7, 451-457.
 • Andreou, G.M., Opitz, R., Manning, S.W. Fisher, K.D., Sewell, D.A., Georgiou, A. and Urban, T. (2017) “Integrated methods for understanding and monitoring the loss of coastal archaeological sites: the case of Tochni-Lakkia, south-central Cyprus” Techniques and issues to quantify and understand the loss of coastal archaeological records: Tochni Lakkia, Cyprus” in Journal of Archaeological Science: Reports 12, 197-208.
 • Georgiou, A. (2018) “Ceramic fluidity and regional variations: Elucidating the transformed ceramic industry of finewares in Cyprus at the close of the Late Bronze Age” in Bulletin de Correspondence Hellenique (BCH) – Supplement 60 “Les royaumes de Chypre à l’épreuve del’histoire. Transitions et ruptures de la fin de l’âge du Bronze au début de l’époque héllénistique”, 29-48.
 • Andreou, G.M., Georgiou, A., T. Urban, K.D. Fisher, S.W. Manning, & D.A. Sewell (2019) “Reconsidering coastal archaeological sites in Late Bronze Age Cyprus: Tochni-Lakkia and the south-central coastscape” in Bulletin of the American Schools of Oriental Research 382, 33-69.
 
ENCYCLOPEDIA ENTRIES
 • Georgiou, A. (2013) “Cypriot Archaeology” (pp. 1892–1893), “Molione” (pp. 4562–4563), “Enkomi in Cyprus” (pp. 2511–2512), “Kition” (pp. 3775–3777), “Koukounaries” (pp. 3815–3817) and “Stirrup jar” (pp. 6396–6297) in R. Bagnall, K. Brodersen, C. Champion, A. Erskine and S. Huebner (eds), The Encyclopedia of Ancient History, Oxford: Wiley and Blackwell Publications.
 • Georgiou, A. (2015) “Eteocypriot”, “Palaepaphos”, “Toumba tou Skourou”, “Maa-Palaeokastro”, “Pyla-Kokkinokremos”, “Hala Sultan Tekke” and “Karageorghis, Vassos”  in R. Bagnall, K. Brodersen, C. Champion, A. Erskine and S. Huebner (eds), The Encyclopedia of Ancient History, Oxford, Wiley and Blackwell Publications.
 • Georgiou, A. (2018) “Ayia Irini on Cyprus” in R. Bagnall, K. Brodersen, C. Champion, A. Erskine and S. Huebner (eds), The Encyclopedia of Ancient History, Oxford, Wiley and Blackwell Publications.

 

BOOK REVIEWS

 • Georgiou, A. (2016) “PICKUP, S., BERGERON, M. and J.M. WEBB - Cypriote Antiquities in Reading. The Ure Museum at the University of Reading and the Reading Museum (Reading Borough Council). (Studies in Mediterranean Archaeology, 20; Corpus of Cypriote Antiquities, 30). Paul Åströms Förlag, Uppsala, 2015. (30,5 cm, VII, 55). ISBN 978-91-7081-201-9. ISSN 0081-8232. € 24,-.” in Biblioteca Orientalis LXXIII:1-2, 254-257.
 • Georgiou, A. (2018) “BADRE, L., CAPET, E. et VITALE, B. – Tell Kazel au Bronze récent: Etudes céramiques, Presses d’Institut française du Proche-Orient, Beyrouth, 2018. (28,0cm, 260). ISBN 978-2351597408. ISSN 2351597400. € 45,-.” In Cahier du Centre d’ Etudes Chypriotes 48, 209-213.