ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
SOTERIOU ANDREAS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
013 FEB01
+357-22893620
+357-22895035
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο Ανδρέας Σωτηρίου είναι Καθηγητής Επιχειρησιακής Διοίκησης,  και Πρόεδρος στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D., 1994) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, ΗΠΑ, στο οποίο έχει επίσης διδάξει πριν την εκλογή του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Η έρευνα και τα ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται κυρίως σε θέματα διοίκησης υπηρεσιών. Εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα βιβλία και επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους, όπως μεταξύ άλλων το Management Science, Decision Sciences, Manufacturing and Service Operations Management, Journal of Operations Management, Production and Operations Management, the European Journal of Operational Research, the International Journal of Production and Operations Management, the International Journal of Bank Marketing, the International Journal of Educational Management, Interfaces, Operations Management Research κλπ.
 
Έχει πάρει αριθμό διεθνών ερευνητικών διακρίσεων και βραβείων. Σε σχετική μελέτη κατετάγη 11ος διεθνώς αναφορικά με ερευνητική δραστηριότητα σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά στο χώρο της Επιχειρησιακής Διοίκησης Υπηρεσιών κατά την περίοδο 1990-2006.
 
Είναι Regional Editor (Mediterranean, Middle-East and Asia) του επιστημονικού περιοδικού Operations Management Research και διετέλεσε Associate Editor στο Management Science (2006-2008). Είναι ενεργό μέλος στις εκδοτικές επιτροπές διαφόρων επιστημονικών περιοδικών. Την περίοδο 2004-2006 και 2006-2008 διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, αντίστοιχα, ενώ από το 2017 είναι Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης.   Διετέλεσε μέλος της διευθυντικής ομάδας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΒΑ του πανεπιστημίου Κύπρου την περίοδο 2006-2016.
 
Έχει δώσει διαλέξεις σε διάφορα πανεπιστήμια του εξωτερικού πάνω σε θέματα της ειδικότητας του και έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα βελτίωσης ποιότητας και διοίκησης υπηρεσιών σε αριθμό οργανισμών στις ΗΠΑ, Ευρώπη και στην Κύπρο.
 
Είναι νυμφευμένος και έχει τρία παιδιά την Ίριδα, τον Κωνσταντίνο και τη Δομνίνα, με την τελευταία να είναι ενεργό μέλος του νηπιαγωγείου του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Διοίκηση Υπηρεσιών, Επιχειρησιακή Διοίκηση, Διοίκηση Ποιότητας σε Οργανισμούς Υπηρεσιών, Βελτίωση Παραγωγικότητας.
ARTICLES IN REFEREED JOURNALS
 
According to a recent journal productivity study (Smith et al., 2007, Production and Operations Management, 16(6), 780-790), Andreas Soteriou was tied 11th overall worldwide in individual author contributions in five premier journals (Management Science, Operations Research, Journal of Operations Management, Manufacturing & Service Operations Management and Production and Operations Management) in the field of Service Operations Management, during the period 1990-2006.
 
1. Voss C., Soteriou A.C., Hadjinicola G.C., and Theoharakis V., 2013, “The Diversity of the POM Field as Reflected in the Evaluation of its Journals,” forthcoming in International Journal of Logistics and Transport, Vol. 6, pp. xxx-xxx.
 
2. Hadjinicola G.C. and Soteriou A.C., 2012, “The Effect of Yield Variability on the Decision to Improve the Performance of Multi-Stage Production Systems,” Operations Management Research, Vol. 5, pp.3-13.
 
3. Hadjicostas, P. and A. C. Soteriou, 2010, “Different Orders of One-Sided Elasticties in Multi-output Production,” Journal of Productivity Analysis, 33, 147-167.
 
4. Theoharakis, V., C. Voss, G. Hadjinicola, and A. Soteriou, 2007, “Insights into Factors Affecting Production and Operations Management (POM) Journal Evaluation,” Journal of Operations Management, 25, 932-955.
 
5. Hadjicostas, P. and A. Soteriou, 2006, “One Sided Elasticities and Technical Efficiency in Multi-output Production,” European Journal of Operational Research, 168(2), 425-449.
 
6. Hadjinicola, G. C. and A. C. Soteriou, 2006, “Factors Affecting Research Productivity of Production and Operations Management Groups: An Empirical Investigation,” Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, 10, 1-16.
 
7. Marcoulides, G. A., Marcoulides, L. D., Nathanael P. and Soteriou A., 2004, “Cross-National Stability of a Service Leadership Model,” Psychological Reports, 94, 517-522.
 
8. Kassinis, G. and A. C. Soteriou, 2003, “Greening the Service Profit Chain: The Impact of Environmental Management Practices in Services,” Production and Operations Management, 12(3), 386-403.
 
9. Hadjinicola, G. C. and A. C. Soteriou, 2003, “Reducing the Cost of Defects in Multistage Production Systems: A Resource Allocation Perspective,” European Journal of Operations Research, 145(3), 621-634.
 
10. Soteriou, A. C. and A. Varnavas, 2002, “Towards Customer Driven Management in Hospitality Education: A Case Study of the Higher Hotel Institute, Cyprus”, International Journal of Educational Management, 16(2), pp. 66-75.
 
11. Soteriou, A. C. and R. B. Chase, 2000, “A Robust Optimization Approach for Improving Service Quality”, Manufacturing & Service Operations Management, 2(3), pp. 264-286.
 
12. Soteriou, A. C. and S. A. Zenios, 1999, “Operations, Quality and Profitability in the Provision of Banking Services,” Management Science, Vol. 45(9), pp. 1221-1238.
 
13. Soteriou, A. C. and G. C. Hadjinicola, 1999, “Resource Allocation to Improve Service Quality Perceptions in Multistage Service Systems,” Production and Operations Management, Vol. 8(3), pp. 221-239.
 
14. Soteriou, A. C. and S. A. Zenios, “Using DEA for Costing Bank Products”, 1999, European Journal of Operational Research, Vol. 114(2), pp. 234-248.
 
15. Zenios, C. V., S. A. Zenios, K. Agathocleous, and A. C. Soteriou, 1999, “Benchmarks of the Efficiency of Bank Branches,” Interfaces, Vol. 29(3), pp. 37-51.
 
16. Chatzoglou, P. and A. C. Soteriou, 1999, “A DEA Framework to Assess the Efficiency of the Software Requirements Capture and Analysis Process,” Decision Sciences, Vol. 30(2), pp. 503-532.
 
17. Soteriou, A. C., G. C. Hadjinicola, and K. Patsia, 1999, “Assessing Production and Operations Management Related Journals: The European Perspective,” Journal of Operations Management, 17(2), 225-239.
 
18. Soteriou, A. C. and R. B. Chase, 1998, “Linking the Customer Contact Model to Service Quality,” Journal of Operations Management, 16(4), 495-509.
 
19. Soteriou, A. C., E. Karahanna, C. Papanastasiou, and M. Diakourakis, 1998, “Using DEA to Evaluate the Efficiency of Secondary Schools: The Case of Cyprus,” International Journal of Educational Management, 12(2), 65-73.
 
20. Soteriou, A. C. and Y. Stavrinides, “An Internal Customer Service Quality DEA Model for Bank Branches,” International Journal of Operations and Production Management, Vol. 17(2), pp. 780-790, 1997. Reprinted in International Journal of Bank Marketing, Vol. 18(5), pp. 246-252.
 
21. Rajagopalan, S. and A. C. Soteriou, 1994, “Capacity Acquisition and Disposal with Discrete Facility Sizes,” Management Science, 40(7), 903-917.
 
ARTICLES IN REFEREED PROCEEDINGS
 
1. Soteriou, A. and Kassinis, G. “Co-production and Service Design,” The Future of Services in a Connected World, Service Operations Management Forum: Fifth International Workshop, University of Cambridge, 19-20 September 2012.
 
2. Hadjinicola G.C. and Soteriou A.C., “Optimizing the Performance of Production Systems,” Proceedings of the Third International Conference on Business and Economics, Cape Town, South Africa, September 13-15, p.66, ISBN: 978-616-7734-00-2, 2012.
 
3. Hadjinicola G.C. and Soteriou A.C., “Investment for Improving the Performance in Multistage Production Systems,” Proceedings of the Seventeenth Asia Pacific Decision Sciences Institute International Conference, Chiang Mai, Thailand, July 22-25, p. 73, ISBN: 1539-1191, 2012.
 
4. Voss C., Soteriou A.C, Hadjinicola G.C., and Theoharakis V., “The Diversity of the POM Field as Reflected in the Evaluation of its Journals,” Proceedings of the Third International Conference on Logistics and Transport and the Fourth International Conference on Operations and Supply Chain Management, Kurumba, Maldives, December 15-17, p. 84, ISBN, 978-974-677-708-7, 2011.
 
5. Soteriou A.C. and Hadjinicola G.C., “Improving Customer Satisfaction in Multistage Service Delivery Systems: Applying a Modeling Framework to Make Resource Allocation Decisions in a Hotel Setting,” Proceedings of the Eleventh International Decision Sciences Meeting and the Sixteenth Asia Pacific Decision Sciences Institute, Taipei, Taiwan, July 12-16, p. 28, ISBN, 1539-1191, 2011.
 
6. Soteriou A.C. and Hadjinicola G.C., “Resource Allocation to Improve Customer Satisfaction in a Multistage Service Delivery System: An Application in a Hotel,” Proceedings of the Second International Conference on Business and Economics, Lhasa, China, June 2-4, p. 18, ISBN:978-974-677-697-4, 2011.
 
7. Hadjinicola G.C. and Soteriou A.C., “Yield and Cost Improvements in Multistage Production Systems,” Proceedings of the Second International Conference on Logistics and Transport and First International Conference on Business and Economics, Queenstown, New Zealand, December 16-18, p. 86, ISBN: 9789741113507, 2010.
 
8. Hadjinicola G.C. and Soteriou A.C., “The Effect of Yield Variability on the Allocation of Resources for Improving the Performance of a Multistage Production System,” Proceedings of the Fourteen Asian-Pacific Decision Sciences Conference, Shanghai, China, July 4-8, pp. 1-5, 2009.
 
9. Voss C., Soteriou A.C, Hadjinicola G.C., and Theoharakis V., “Assessment of Production and Operations Management Journals: Global Perspective and Insights,” Proceedings of the Thirteen Asian Pacific Decision Sciences Institute, Brisbane, Australia,, July 2-5, pp. 1-5, 2008.
 
10. Hadjinicola G.C., and Soteriou A.C., “Budget Allocation for Improving Multistage Systems,” Proceedings of the EurOMA International Conference, Groningen, The Netherlands, June 15-28, pp. 1-10, 2008.
 
11. Kassinis, G. and A.C. Soteriou, “Quality and Environmental Practices in Service Settings: (Dis)entangling the Relationship with Customer Satisfaction,” Proceedings of the 2nd Conference of the Group of Organizations and the Natural Environment (GRONEN), University of St. Gallen, 2006.
 
12. Theoharakis V., Voss C., Hadjinicola G.C., and Soteriou A.C., “Evaluation and Assessment of Production and Operations Management Journals: A Global Perspective,” Proceedings of the EurOMA International Conference, Budapest, Hungary, June 19-22, pp. 1680-1686, 2005.
 
13. Kassinis, G. and A. C. Soteriou, “Exploring the Impact of Environmental Management in Services,” Proceedings of the Joint EurOMA/POMS International Conference, Lake Como, Italy, June 16-18, 2003.
 
14. Kassinis, G. and Soteriou, “On the Improvement of Service Performance: An Integrative Framework,” Proceedings of the 31st Annual Decision Sciences Institute Conference, Orlando, Florida, USA, Nov. 18-21, pp. 1303-1305, 2000.
 
15. Soteriou, A. C., J. Mattsson, and G. C. Hadjinicola, “Using a Modeling Framework to Make Resource Allocation Decisions to Improve Customer Satisfaction,” 7th International Annual EurOMA Conference Proceedings, Ghent, June 4-7, pp. 221-233, 2000.
 
16. Papanastasiou, C., Soteriou, A., Karahanna, E., Diakourakis, M., “The Efficiency of Secondary Schools in Cyprus,” Proceedings Of The ICSEI Global Networking For Quality Education, pp. 324-333, 2000.
 
17. Soteriou, A. C. and S. A. Zenios, “On the Impact of Quality on Performance: First Empirical Evidence from the Financial Industry,” 31st Annual Meeting, Decision Sciences Institute Proceedings, Orlando, Florida, November 18-21, 2000.
 
18. Soteriou, A. C. and S. A. Zenios, “On the Improvement of Operations, Quality and Profitability of Banking Institutions,” Proceedings of the 5th International Conference of the Decision Sciences Institute, Athens, Greece, pp. 133-136, July 4-7, 1999. (Paper received the conference “Best Interdisciplinary Integration Paper Award”)
 
19. Soteriou, A. C. and J. Mattsson, “Resource Allocation: A Customer Satisfaction Approach in a Hotel Setting,” Proceedings of the 5th International Conference of the Decision Sciences Institute, Athens, Greece, pp. 706-709, July 4-7, 1999.
 
20. Hadjinicola, G. C. and A. C. Soteriou, “Resource Allocation to Reduce Manufacturing Costs in Multistage Production Systems,” Proceedings of the Manufacturing and Service Operations Management Conference, University of Washington, Seattle, Washington, June 29-30, pp. 189-194, 1998.
 
21. Soteriou, A. C. and G. C. Hadjinicola, “On the Improvement of Service Quality in Multistage Service Systems,” Proceedings of the 5th International Conference on Service Management, Lalonde, France, pp. 707-724, June 26-29, 1998.
 
22. Soteriou, A. C. and Y. Stavrinides, “Using DEA to Assess Bank Branch Internal Customer Service Quality,” Decision Science Institute Proceedings, Florida, November 19-22, pp. 325-329, 1996.
 
23. Soteriou, A. C. and R. B. Chase, “Customer Contact and Service Quality,” Western Decision Science Institute Proceedings, San Francisco, California, April 11-15, pp. 694-699, 1995. (Paper received the conference “Best Application Paper Award”)

Profile Information

Andreas Soteriou is Professor of Operations Management, and the Chair of the Department of Business and Public Administration, of the University of Cyprus. He holds a Ph.D. degree in Business Administration, from the University of Southern California, where he also taught before joining the University of Cyprus in 1995. His research interests include: service management and the improvement of service operations, quality improvement in services and manufacturing, customer satisfaction measurement and improvement, and service efficiency and effectiveness. His work has been published in many books and international journals such as: Management Science, Journal of Operations Management, Manufacturing and Service Operations Management, Decision Sciences, Production and Operations Management and others.
 
He received a number of international awards. According to a relevant journal productivity study (Smith et al., 2007, Production and Operations Management, 16(6), 780-790) he was tied 11th overall worldwide in individual author contributions in premier journals (Management Science, Operations Research, Journal of Operations Management, Manufacturing & Service Operations Management and Production and Operations Management) in the field of Service Operations Management, during the period 1990-2006.
 
He is Regional Editor (Mediterranean, Middle-East and Asia) of the scientific journal Operations Management Research. He has also served as Associate Editor of the flagship journal Management Science (2006-2008) and he is in the editorial review boards of many journals. He also served as a member of the Governance Board of European Operations Management Association (EurOMA). He has served as a Vice Chair (2004-2006) and Chair (2006-2008) of the Department of Public and Business Administration.  He has also served as Co-Director of the MBA Program during the period 2006-2016.  He currently serves as the Chair of the Department of Business and Public Administration of the University of Cyprus.
Management of Service Operations, Production and Operations Management Quality and Productivity in Services and Manufacturing, Empirical Research Methods
ARTICLES IN REFEREED JOURNALS
 
According to a recent journal productivity study (Smith et al., 2007, Production and Operations Management, 16(6), 780-790), Andreas Soteriou was tied 11th overall worldwide in individual author contributions in five premier journals (Management Science, Operations Research, Journal of Operations Management, Manufacturing & Service Operations Management and Production and Operations Management) in the field of Service Operations Management, during the period 1990-2006.
 
1. Voss C., Soteriou A.C., Hadjinicola G.C., and Theoharakis V., 2013, “The Diversity of the POM Field as Reflected in the Evaluation of its Journals,” forthcoming in International Journal of Logistics and Transport, Vol. 6, pp. xxx-xxx.
 
2. Hadjinicola G.C. and Soteriou A.C., 2012, “The Effect of Yield Variability on the Decision to Improve the Performance of Multi-Stage Production Systems,” Operations Management Research, Vol. 5, pp.3-13.
 
3. Hadjicostas, P. and A. C. Soteriou, 2010, “Different Orders of One-Sided Elasticties in Multi-output Production,” Journal of Productivity Analysis, 33, 147-167.
 
4. Theoharakis, V., C. Voss, G. Hadjinicola, and A. Soteriou, 2007, “Insights into Factors Affecting Production and Operations Management (POM) Journal Evaluation,” Journal of Operations Management, 25, 932-955.
 
5. Hadjicostas, P. and A. Soteriou, 2006, “One Sided Elasticities and Technical Efficiency in Multi-output Production,” European Journal of Operational Research, 168(2), 425-449.
 
6. Hadjinicola, G. C. and A. C. Soteriou, 2006, “Factors Affecting Research Productivity of Production and Operations Management Groups: An Empirical Investigation,” Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, 10, 1-16.
 
7. Marcoulides, G. A., Marcoulides, L. D., Nathanael P. and Soteriou A., 2004, “Cross-National Stability of a Service Leadership Model,” Psychological Reports, 94, 517-522.
 
8. Kassinis, G. and A. C. Soteriou, 2003, “Greening the Service Profit Chain: The Impact of Environmental Management Practices in Services,” Production and Operations Management, 12(3), 386-403.
 
9. Hadjinicola, G. C. and A. C. Soteriou, 2003, “Reducing the Cost of Defects in Multistage Production Systems: A Resource Allocation Perspective,” European Journal of Operations Research, 145(3), 621-634.
 
10. Soteriou, A. C. and A. Varnavas, 2002, “Towards Customer Driven Management in Hospitality Education: A Case Study of the Higher Hotel Institute, Cyprus”, International Journal of Educational Management, 16(2), pp. 66-75.
 
11. Soteriou, A. C. and R. B. Chase, 2000, “A Robust Optimization Approach for Improving Service Quality”, Manufacturing & Service Operations Management, 2(3), pp. 264-286.
 
12. Soteriou, A. C. and S. A. Zenios, 1999, “Operations, Quality and Profitability in the Provision of Banking Services,” Management Science, Vol. 45(9), pp. 1221-1238.
 
13. Soteriou, A. C. and G. C. Hadjinicola, 1999, “Resource Allocation to Improve Service Quality Perceptions in Multistage Service Systems,” Production and Operations Management, Vol. 8(3), pp. 221-239.
 
14. Soteriou, A. C. and S. A. Zenios, “Using DEA for Costing Bank Products”, 1999, European Journal of Operational Research, Vol. 114(2), pp. 234-248.
 
15. Zenios, C. V., S. A. Zenios, K. Agathocleous, and A. C. Soteriou, 1999, “Benchmarks of the Efficiency of Bank Branches,” Interfaces, Vol. 29(3), pp. 37-51.
 
16. Chatzoglou, P. and A. C. Soteriou, 1999, “A DEA Framework to Assess the Efficiency of the Software Requirements Capture and Analysis Process,” Decision Sciences, Vol. 30(2), pp. 503-532.
 
17. Soteriou, A. C., G. C. Hadjinicola, and K. Patsia, 1999, “Assessing Production and Operations Management Related Journals: The European Perspective,” Journal of Operations Management, 17(2), 225-239.
 
18. Soteriou, A. C. and R. B. Chase, 1998, “Linking the Customer Contact Model to Service Quality,” Journal of Operations Management, 16(4), 495-509.
 
19. Soteriou, A. C., E. Karahanna, C. Papanastasiou, and M. Diakourakis, 1998, “Using DEA to Evaluate the Efficiency of Secondary Schools: The Case of Cyprus,” International Journal of Educational Management, 12(2), 65-73.
 
20. Soteriou, A. C. and Y. Stavrinides, “An Internal Customer Service Quality DEA Model for Bank Branches,” International Journal of Operations and Production Management, Vol. 17(2), pp. 780-790, 1997. Reprinted in International Journal of Bank Marketing, Vol. 18(5), pp. 246-252.
 
21. Rajagopalan, S. and A. C. Soteriou, 1994, “Capacity Acquisition and Disposal with Discrete Facility Sizes,” Management Science, 40(7), 903-917.
 
ARTICLES IN REFEREED PROCEEDINGS
 
1. Soteriou, A. and Kassinis, G. “Co-production and Service Design,” The Future of Services in a Connected World, Service Operations Management Forum: Fifth International Workshop, University of Cambridge, 19-20 September 2012.
 
2. Hadjinicola G.C. and Soteriou A.C., “Optimizing the Performance of Production Systems,” Proceedings of the Third International Conference on Business and Economics, Cape Town, South Africa, September 13-15, p.66, ISBN: 978-616-7734-00-2, 2012.
 
3. Hadjinicola G.C. and Soteriou A.C., “Investment for Improving the Performance in Multistage Production Systems,” Proceedings of the Seventeenth Asia Pacific Decision Sciences Institute International Conference, Chiang Mai, Thailand, July 22-25, p. 73, ISBN: 1539-1191, 2012.
 
4. Voss C., Soteriou A.C, Hadjinicola G.C., and Theoharakis V., “The Diversity of the POM Field as Reflected in the Evaluation of its Journals,” Proceedings of the Third International Conference on Logistics and Transport and the Fourth International Conference on Operations and Supply Chain Management, Kurumba, Maldives, December 15-17, p. 84, ISBN, 978-974-677-708-7, 2011.
 
5. Soteriou A.C. and Hadjinicola G.C., “Improving Customer Satisfaction in Multistage Service Delivery Systems: Applying a Modeling Framework to Make Resource Allocation Decisions in a Hotel Setting,” Proceedings of the Eleventh International Decision Sciences Meeting and the Sixteenth Asia Pacific Decision Sciences Institute, Taipei, Taiwan, July 12-16, p. 28, ISBN, 1539-1191, 2011.
 
6. Soteriou A.C. and Hadjinicola G.C., “Resource Allocation to Improve Customer Satisfaction in a Multistage Service Delivery System: An Application in a Hotel,” Proceedings of the Second International Conference on Business and Economics, Lhasa, China, June 2-4, p. 18, ISBN:978-974-677-697-4, 2011.
 
7. Hadjinicola G.C. and Soteriou A.C., “Yield and Cost Improvements in Multistage Production Systems,” Proceedings of the Second International Conference on Logistics and Transport and First International Conference on Business and Economics, Queenstown, New Zealand, December 16-18, p. 86, ISBN: 9789741113507, 2010.
 
8. Hadjinicola G.C. and Soteriou A.C., “The Effect of Yield Variability on the Allocation of Resources for Improving the Performance of a Multistage Production System,” Proceedings of the Fourteen Asian-Pacific Decision Sciences Conference, Shanghai, China, July 4-8, pp. 1-5, 2009.
 
9. Voss C., Soteriou A.C, Hadjinicola G.C., and Theoharakis V., “Assessment of Production and Operations Management Journals: Global Perspective and Insights,” Proceedings of the Thirteen Asian Pacific Decision Sciences Institute, Brisbane, Australia,, July 2-5, pp. 1-5, 2008.
 
10. Hadjinicola G.C., and Soteriou A.C., “Budget Allocation for Improving Multistage Systems,” Proceedings of the EurOMA International Conference, Groningen, The Netherlands, June 15-28, pp. 1-10, 2008.
 
11. Kassinis, G. and A.C. Soteriou, “Quality and Environmental Practices in Service Settings: (Dis)entangling the Relationship with Customer Satisfaction,” Proceedings of the 2nd Conference of the Group of Organizations and the Natural Environment (GRONEN), University of St. Gallen, 2006.
 
12. Theoharakis V., Voss C., Hadjinicola G.C., and Soteriou A.C., “Evaluation and Assessment of Production and Operations Management Journals: A Global Perspective,” Proceedings of the EurOMA International Conference, Budapest, Hungary, June 19-22, pp. 1680-1686, 2005.
 
13. Kassinis, G. and A. C. Soteriou, “Exploring the Impact of Environmental Management in Services,” Proceedings of the Joint EurOMA/POMS International Conference, Lake Como, Italy, June 16-18, 2003.
 
14. Kassinis, G. and Soteriou, “On the Improvement of Service Performance: An Integrative Framework,” Proceedings of the 31st Annual Decision Sciences Institute Conference, Orlando, Florida, USA, Nov. 18-21, pp. 1303-1305, 2000.
 
15. Soteriou, A. C., J. Mattsson, and G. C. Hadjinicola, “Using a Modeling Framework to Make Resource Allocation Decisions to Improve Customer Satisfaction,” 7th International Annual EurOMA Conference Proceedings, Ghent, June 4-7, pp. 221-233, 2000.
 
16. Papanastasiou, C., Soteriou, A., Karahanna, E., Diakourakis, M., “The Efficiency of Secondary Schools in Cyprus,” Proceedings Of The ICSEI Global Networking For Quality Education, pp. 324-333, 2000.
 
17. Soteriou, A. C. and S. A. Zenios, “On the Impact of Quality on Performance: First Empirical Evidence from the Financial Industry,” 31st Annual Meeting, Decision Sciences Institute Proceedings, Orlando, Florida, November 18-21, 2000.
 
18. Soteriou, A. C. and S. A. Zenios, “On the Improvement of Operations, Quality and Profitability of Banking Institutions,” Proceedings of the 5th International Conference of the Decision Sciences Institute, Athens, Greece, pp. 133-136, July 4-7, 1999. (Paper received the conference “Best Interdisciplinary Integration Paper Award”)
 
19. Soteriou, A. C. and J. Mattsson, “Resource Allocation: A Customer Satisfaction Approach in a Hotel Setting,” Proceedings of the 5th International Conference of the Decision Sciences Institute, Athens, Greece, pp. 706-709, July 4-7, 1999.
 
20. Hadjinicola, G. C. and A. C. Soteriou, “Resource Allocation to Reduce Manufacturing Costs in Multistage Production Systems,” Proceedings of the Manufacturing and Service Operations Management Conference, University of Washington, Seattle, Washington, June 29-30, pp. 189-194, 1998.
 
21. Soteriou, A. C. and G. C. Hadjinicola, “On the Improvement of Service Quality in Multistage Service Systems,” Proceedings of the 5th International Conference on Service Management, Lalonde, France, pp. 707-724, June 26-29, 1998.
 
22. Soteriou, A. C. and Y. Stavrinides, “Using DEA to Assess Bank Branch Internal Customer Service Quality,” Decision Science Institute Proceedings, Florida, November 19-22, pp. 325-329, 1996.
 
23. Soteriou, A. C. and R. B. Chase, “Customer Contact and Service Quality,” Western Decision Science Institute Proceedings, San Francisco, California, April 11-15, pp. 694-699, 1995. (Paper received the conference “Best Application Paper Award”)