CHRYSAFIS ANDREOU
ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ANDREOU CHRYSAFIS
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Green Park
Λεωφ. Αγλαντζιας 91
GP408
22893813
-
www.chrysafis.com

Προσωπικό Προφίλ

Ο Δρ. Χρυσάφης Ανδρέου εκλέχθηκε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου το 2018 ως λέκτορας. Είναι επικεφαλής του νεοσύστατου Εργαστηρίου Πολυκλίμακης Απεικόνισης και Ανίχνευσης.

Είναι κάτοχος δύο πτυχίων (στη φυσική και στα μαθηματικά) από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πεννσυλβανίας (2006),  μεταπτυχιακού διπλώματος (Μάστερ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2008), και διδακτορικού στη Βιομοριακή Επιστήμη και Μηχανική από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στη Σάντα Μπάρμπαρα (2013).

Έχει αναπτύξει μικρορευστοδυναμικά συστήματα για χημική ανάλυση, με βάση την σκέδαση Ράμαν με ενίσχυση επιφανείας, με εφαρμογές στην ανίχνευση ναρκωτικών στο σάλιο, αντιβιωτικών στο γάλα, και χημική ανάλυση αερίων ροών. Είναι έμπειρος στη σύνθεση μεταλλικών νανοσωματιδίων, λήψη και ανάλυση βιοδειγμάτων, και επεξεργασία δεδομένων με χημειομετρικές μεθόδους, καθώς και στην αριθμητική προσομοίωση χημικών φαινομένων μεταφοράς και αντιδράσεων.

Έχει επίσης εργαστεί σαν ερευνητής στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ), όπου ανέπτυξε μια νέα μέθοδο ιατρικής οπτικής φασματικής απεικόνισης με μοριακά στοχευμένα νανοσωματίδια, για την απεικόνιση και χαρακτηρισμό καρκινικών όγκων (2014-2018).

 • Νανοτεχνολογία και νανοϊατρική 
 • Μοριακή, φασματογραφική και βιοϊατρική απεικόνιση
 • Χημική ανίχνευση βιορευστών
 • Αυτοματοποίηση με μικρορευστοδυναμικά συστήματα
 • Χημειομετρική ανάλυση
 

[13] S.Roberts*, C.Andreou*, C.Choi, P.Donabedian, M.Jayaraman, E.C.Pratt, J.Tang, C.Pe ́rez-Medina, M.J.de la Cruz, W.J.M.Mulder, J.Grimm, M.F.Kircher, T.Reiner, Sonophore-enhanced nanoemulsions for optoacoustic imaging of cancer, Chemical Science, 2018. *equal first co-author 

[12] C.Kaittanis, C.Andreou, H.Hieronymus, N.Mao, C.A.Foss, M.Eiber, G.Weirich, P.Panchal, A.Gopalan, J.Zu- rita, S. Achilefu, G. Chiosis, V. Ponomarev, M. Schwaiger, B. S. Carver, M. G. Pomper, and J. Grimm: Prostate- specific membrane antigen cleavage of vitamin B9 stimulates oncogenic signaling through metabotropic glu- tamate receptors, Journal of Experimental Medicine, 2017. 

[11] S. Banala, S. Fokong, C. Brand, C. Andreou, B. Krautler, M. Rueping, and F. Kiessling: Quinone-Fused Por- phyrins as Contrast Agents for Photoacoustic Imaging, Chemical Science, 2017. 

[10]T.R.Nayak*,C.Andreou*,A.Oseledchyk,W.D.Marcus,H.C.Wong,J.Massague ́,andM.F.Kircher:Tis- sue Factor-Specific Ultra-bright SERRS Nanostars for Raman Detection of Pulmonary Micrometastases,Nanoscale, 2017. *equal first co-author 

[9] A. Oseledchyk, C. Andreou, M. A. Wall, and M. F. Kircher: Folate-targeted SERRS Nanoprobe Ratiometry for Detection of Microscopic Ovarian Cancer, ACS Nano, 2016. 

[8] M. Spaliviero, S. Harmsen, R. Huang, M. A. Wall, C. Andreou, J. A. Eastham, K. A. Touijer, P. T. Scardino, and M. F. Kircher: Detection of Lymph Node Metastases with SERRS Nanoparticles, Molecular Imaging and Biology, 2016. 

[7] C. Andreou, V. Neuschmelting, D.-F. Tschaharganeh, C.-H. Huang, A. Oseledchyk, P. Iacono, H. Karabeber, R. R. Colen, L. Mannelli, S. W. Lowe, and M. F. Kircher: Imaging of Liver Tumors Using Surface-Enhanced Raman Scattering Nanoparticles, ACS Nano, 2016. 

[6] C. Andreou, R. Mirsafavi, M. Moskovits, and C. D. Meinhart: Detection of Low Concentrations of Ampicillin in Milk, Analyst, 2015. 

[5] B.Piorek, C.Andreou, M.Moskovits, and C.D.Meinhart: Discrete Free- Surface Millifluidics for Rapid Capture and Analysis of Airborne Molecules Using Surface Enhanced Raman Spectroscopy, Analytical Chemistry, 2014. 

[4] M. R. Barmi, C. Andreou, M. R. Hoonejani, M. Moskovits, and C. D. Meinhart: Aggregation Kinetics of SERS- Active Nanoparticles in Thermally Stirred Sessile Droplets, Langmuir, 2013. 

[3] C.Andreou, M.R.Hoonejani, M.R.Barmi, M.Moskovits, and C.D.Meinhart, Rapid Detection of Drugs of Abuse in Saliva Using Surface Enhanced Raman Spectroscopy and Microfluidics, ACS Nano, 2013. 

Review Articles

[2] C.Andreou, S.Pal, L.Rotter, J.Yang, and M.F.Kircher: Molecular Imaging in Nanotechnology and Theranos- tics, Molecular Imaging and Biology, 2017. 

[1] C. Andreou, S. A. Kishore, and M. F. Kircher: Surface-Enhanced Raman Spectroscopy: A New Modality for Cancer Imaging, Journal of Nuclear Medicine, 2015. 

Profile Information

 

Chrysafis Andreou, Ph.D. joined the Electrical and Computer Engineering department of University of Cyprus as a lecturer (tenure track) in 2018, and is the head of the newly-established Multiscale Imaging and Detection Lab.

He obtained two B.Sc. degrees (in Physics and in Mathematics) from the Pennsylvania State University (2006), a M.Sc. in Electrical Engineering from University of Cyprus (2008), and a Ph.D. from University of California Santa Barbara (2013).

During his PhD studies, he developed microfluidic systems for chemical detection based on SERS. Some of the most relevant applications include detection of methamphetamine in saliva, detection of antibiotics in milk, and real-time analysis of gaseous flows. He has extensive experience in nanoparticle synthesis, sample acquisition and processing, and data analysis with advanced chemometric techniques, as well as numerical simulations for chemical transport phenomena.

Additionally, he worked as a Research Scholar at the Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York, USA) where he engineered molecularly specific SERS nanoprobes and developed new tumor imaging methods based on Raman spectroscopy (2014-2018).

Nanotechnology and nanomedicine
 
Imaging:
 • molecular
 • spectral
 • biomedical
Chemical detection:
 • Biofluid analysis
 • Microfluidic systems
 • Chemometrics
 

[13] S.Roberts*, C.Andreou*, C.Choi, P.Donabedian, M.Jayaraman, E.C.Pratt, J.Tang, C.Pe ́rez-Medina, M.J.de la Cruz, W.J.M.Mulder, J.Grimm, M.F.Kircher, T.Reiner, Sonophore-enhanced nanoemulsions for optoacoustic imaging of cancer, Chemical Science, 2018. *equal first co-author 

[12] C.Kaittanis, C.Andreou, H.Hieronymus, N.Mao, C.A.Foss, M.Eiber, G.Weirich, P.Panchal, A.Gopalan, J.Zu- rita, S. Achilefu, G. Chiosis, V. Ponomarev, M. Schwaiger, B. S. Carver, M. G. Pomper, and J. Grimm: Prostate- specific membrane antigen cleavage of vitamin B9 stimulates oncogenic signaling through metabotropic glu- tamate receptors, Journal of Experimental Medicine, 2017. 

[11] S. Banala, S. Fokong, C. Brand, C. Andreou, B. Krautler, M. Rueping, and F. Kiessling: Quinone-Fused Por- phyrins as Contrast Agents for Photoacoustic Imaging, Chemical Science, 2017. 

[10]T.R.Nayak*,C.Andreou*,A.Oseledchyk,W.D.Marcus,H.C.Wong,J.Massague ́,andM.F.Kircher:Tis- sue Factor-Specific Ultra-bright SERRS Nanostars for Raman Detection of Pulmonary Micrometastases,Nanoscale, 2017. *equal first co-author 

[9] A. Oseledchyk, C. Andreou, M. A. Wall, and M. F. Kircher: Folate-targeted SERRS Nanoprobe Ratiometry for Detection of Microscopic Ovarian Cancer, ACS Nano, 2016. 

[8] M. Spaliviero, S. Harmsen, R. Huang, M. A. Wall, C. Andreou, J. A. Eastham, K. A. Touijer, P. T. Scardino, and M. F. Kircher: Detection of Lymph Node Metastases with SERRS Nanoparticles, Molecular Imaging and Biology, 2016. 

[7] C. Andreou, V. Neuschmelting, D.-F. Tschaharganeh, C.-H. Huang, A. Oseledchyk, P. Iacono, H. Karabeber, R. R. Colen, L. Mannelli, S. W. Lowe, and M. F. Kircher: Imaging of Liver Tumors Using Surface-Enhanced Raman Scattering Nanoparticles, ACS Nano, 2016. 

[6] C. Andreou, R. Mirsafavi, M. Moskovits, and C. D. Meinhart: Detection of Low Concentrations of Ampicillin in Milk, Analyst, 2015. 

[5] B.Piorek, C.Andreou, M.Moskovits, and C.D.Meinhart: Discrete Free- Surface Millifluidics for Rapid Capture and Analysis of Airborne Molecules Using Surface Enhanced Raman Spectroscopy, Analytical Chemistry, 2014. 

[4] M. R. Barmi, C. Andreou, M. R. Hoonejani, M. Moskovits, and C. D. Meinhart: Aggregation Kinetics of SERS- Active Nanoparticles in Thermally Stirred Sessile Droplets, Langmuir, 2013. 

[3] C.Andreou, M.R.Hoonejani, M.R.Barmi, M.Moskovits, and C.D.Meinhart, Rapid Detection of Drugs of Abuse in Saliva Using Surface Enhanced Raman Spectroscopy and Microfluidics, ACS Nano, 2013. 

Review Articles

[2] C.Andreou, S.Pal, L.Rotter, J.Yang, and M.F.Kircher: Molecular Imaging in Nanotechnology and Theranos- tics, Molecular Imaging and Biology, 2017. 

[1] C. Andreou, S. A. Kishore, and M. F. Kircher: Surface-Enhanced Raman Spectroscopy: A New Modality for Cancer Imaging, Journal of Nuclear Medicine, 2015.