ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΗ
ΑΓΓΕΛΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ANGELI CHAROULA
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Θεοφανίδης
Δράμας 11-13
411
+35722892939
+35722894487
scholar.google.com/citations?user=3eOMkcUAAAAJ&hl=en&oi=ao

Προσωπικό Προφίλ

Η Δρ. Χαρούλα Αγγελή είναι Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Έχει πτυχίο (BS) και μεταπτυχιακό (MS) στην Πληροφορική από το Indiana University-Bloomington στην Αμερική και διδακτορικό (Ph.D.) στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Εργάστηκε απίσης ως μεταδιδακτορική συνεργάτιδα στο Pittsburgh University. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την τεχνολογική παιδαγωγική γνώση περιεχομένου, τα ενιαία γνωστικά συστήματα, το σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων ενισχυμένων με την τεχνολογία, την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ενηλίκων και τη διδασκαλία της κριτικής και υπολογιστικής σκέψης.
 
**σελίδα υπό αναθεώρηση**
Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου
Ενιαία γνωστικά συστήματα
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών
Κριτική σκέψη
Υπολογιστιική σκέψη
Σχεδιασμός διδασκαλίας και μάθησης
 **υπό αναθεώρηση**

Profile Information

Dr. Charoula Angeli is Professor of Instructional Technology at the University of Cyprus. She has undergraduate and graduate studies at Indiana University-Bloomington, USA (BS in Computer Science, MS in Computer Science, and Ph.D. in Instructional Systems Technology). She also pursued post-doctoral studies at the well-respected Learning Research and Development Center (LRCDC) at the University of Pittsburgh, USA. Her research interests include the utilization of educational technologies in K-12, the design of computer-enhanced curricula, joint cognitive systems, distributed cognition, technological pedagogical content knowledge, educational software design, teacher training, teaching methodology, online learning, and the design of learning environments for the development of thinking skills.
 
**page under reconstruction**
Technological pedagogical content knowledge
Joint cognitive systems
Teacher cognition

**page under reconstruction, please visit again soon**