ΧΡΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΗΣ
GEORGIOU CHRYSSIS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πληροφορικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
016
22892745
22892701
www.cs.ucy.ac.cy/~chryssis

Προσωπικό Προφίλ

Ο Χρύσης Γεωργίου είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι κάτοχος Διδακτορικού (Δεκέμβριος 2003) και Μάστερ (Μάιος 2002) στην Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο του Connecticut, ΗΠΑ και πτυχίου Μαθηματικών (Ιούνιος 1998) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Θεωρία και Πρακτική του Εύρωστου Κατανεμημένου και Παράλληλου Υπολογισμού με έμφαση στη Σχεδίαση Αλγορίθμων και την Ανάλυση της Πολυπλοκότητας τους. Έχει δημοσιεύσει σε κορυφαία περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων και έχει συγγράψει δύο βιβλία σε θέματα Κατανεμημένου Συνεταιριστικού Υπολογισμού και είναι συνεκδότης ενός βιβλίου στις Αρχές των Συστημάτων Blockchain. Υπηρέτησε σε Τεχνικές Επιτροπές (Program Committees) κορυφαίων συνεδρίων Κατανεμημένου Υπολογισμού και υπηρέτησε δύο θητείες (2008-2010, 2010-2012) στην Επιτροπή Παρακολούθησης (Steering Committee) του International Symposium on Distributed Computing (DISC) και στην Επιτροπή Παρακολούθησης (2013-2015) του ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC). Για την περίοδο 2021-2024 θα υπηρετεί ως Πρόεδρος (Chair) της Επιτροπής Παρακολούθησης του ACM PODC. Το 2015 διετέλεσε Γενικός Πρόεδρος (General Chair) του ACM PODC 2015, και το 2017 ως συν-Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής του SSS 2017 (Self-stabilization track). Το 2018, 2019, 2021 και 2022 διετέλεσε Γενικός συν-Πρόεδρος του workshop ApPLIED. To 2020 διετέλεσε συν-Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής του συνεδρίου NETYS 2020. Από το 2018 υπηρετεί στην Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού IPL. Η ερεύνα του έχει χρηματοδοτηθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου, και την Ευρωπαική Επιτροπή. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.  
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός, Ανοχή Σφαλμάτων και Αξιοπιστία, Αλγοριθμικός Σχεδιασμός Μηχανισμών, και Μηχανική Μάθηση. 

Profile Information

Chryssis Georgiou is a Professor at the Department of Computer Science of the University of Cyprus. He holds a Ph.D. (December 2003) and M.Sc. (May 2002) in Computer Science and Engineering from the University of Connecticut and a B.Sc. (June 1998) in Mathematics from the University of Cyprus. His research interests span the Theory and Practice of Fault-tolerant Distributed and Parallel Computing with a focus on Algorithms and Complexity. He has published more than 100 refereed articles in international journals and conference proceedings in his area of study and he has co-authored two books on Distributed Fault-tolerant Cooperative Computing. In August 2021 he co-edited a book on the Principles of Blockchain Systems. He has served on the Program Committees of top conferences in Distributed Computing as well as on the Steering Committees of the International Symposium on Distributed Computing-DISC (2008-2010, 2010-2012) and the ACM Symposium on the Principles of Distributed Computing-PODC (2013-2015). In 2015 he served as the General Chair of PODC 2015, in 2017 he served as the Track Program Committee co-Chair (Stabilizing Systems: Theory and Practice Track) of SSS 2017, and in 2018 he served as the General co-Chair and PC co-Chair of the workshop ApPLIED 2018. In 2019, 2021 and 2022, he served as the General co-Chair of ApPLIED 2019, 2021 and 2022. In addition, in 2020 he served as the PC co-Chair of NETYS 2020. Dr. Georgiou was recently elected to serve a three-year term as the Steering Committee Chair of ACM PODC (2021-2024). As of January 2018, he is on the Editorial Board of Information Processing Letters (subject area: Distributed Computing). His research has been funded by the University of Cyprus, the Cyprus Research and Innovation Foundation, and the European Commission.  See personal page for more information. 

Algorithms and Complexity, Parallel and Distributed Computing, Fault-tolerance and Dependability, Algorithmic Mechanism Design, and Machine Learning.