ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ
ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
PITSILLIDES ANDREAS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πληροφορικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
FST 01 116
22892695
22892701
www.NetRL.cs.ucy.ac.cy

Προσωπικό Προφίλ

Ο Δρ. Αντρέας Πιτσιλλίδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς επίσης ο Πρόεδρος του Κυπριακού Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Δικτύου (ΚΕΑΔ/CYNET), και διευθυντής του Networks Research Laboratory (NetRL) (http://www.NetRL.ucy.ac.cy). Ο Δρ. Αντρέας Πιτσιλλίδης έχει πολυετή πείρα συμμετοχής κυρίως ως επιστημονικός υπεύθυνος, σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από πολλαπλούς φορείς, όπως το ΙΠΕ (MIN2C, EM-VANET, ASPIDA, TRAFICNET, ΒΙΝΤΕΟ, ΣΚΗΝΙΚΟ, ΔΙΤΗΣ Ι&ΙΙ, ΕΝΔΙΚΤΗΣ), το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ADAVIDEO, ERIS), η Cambridge Microsoft Research Labs (ΔΙΤΗΣ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (MOTIVE, C-MOBILE, B-BONE, E-NEXT, SEACORN, MB-NET, GEANT, e-MINDER, QUANTUM/QMED, CJIS, κλπ), με συνολικό προϋπολογισμό πέραν των 5 Εκατομμυρίων Ευρώ. Έχει κάμει πολλαπλές παρουσιάσεις θεμάτων επίκαιρου ενδιαφέροντος (short courses) σε διεθνή συνέδρια και στην τοπική βιομηχανία. Διατέλεσε επιστημονικός σύμβουλος του Κράτους αλλά και άλλων οργανισμών και επιτροπών, όπως π.χ. σύμβουλος της Κυβέρνησης Κύπρου στο Πληροφοριακό Σύστημα για το νέο νοσοκομείο Λευκωσίας, επιστημονικός σύμβουλος της Κυβέρνησης της Κύπρου (από το 1996-2003) στο Εθνικό Δίκτυο Μεταφοράς Πληροφοριών και στο Government Internet, Intranet, and Extranet Services Network (GIΝ). Διατέλεσε αντιπρόεδρος της διάσκεψης Modeling and Optimization in Mobile, Ad Hoc, and Wireless Networks, Wiopt, 2007, και πρόεδρος του EuroMedNet'98. Επίσης διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής πολλαπλών Διεθνών Συνεδρίων για τις Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα, όπως π.χ. ICT’97, INFOCOM 2001, INFOCOM 2002, INFOCOM 2003. Είναι μέλος του Editorial board του Computer Networks Journal, του International Federation of Automatic Control (IFAC) Technical Committee (TC1.5) on Networked Systems, του International Federation of Automatic Control (IFAC) Technical Committee (TC7.4) on Transportation Systems, και του International Federation of Information Processing (IFIP) Working Group WG 6.3 (Working group 6.3): Performance of Communications Systems.
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται σταθερά και κινητά δίκτυα (ad-hock and sensor networks, VANETS, WLANs&WMANs, UMTS Third Generation mobile networks and beyond)). Ποιο συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τους διδακτορικούς του φοιτητές, μελετά τον έλεγχο συμφόρησης, διαχείριση πόρων ραδιοκυμάτων, δίκτυα αισθητήρων, ασφάλεια δικτύων, συστήματα και τεχνικές ελέγχου (π.χ. nature inspired techniques, non-linear adaptive systems, fuzzy logic control systems) και την χρήση τους για επίλυση προβλημάτων δικτύων, νέες αρχιτεκτονικές δικτύων, και εφαρμογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, κυρίως στην υγειά. Έχει δημοσιεύσει πέραν των 200 άρθρων σε έγκυρα διεθνή περιοδικά και σε διεθνή συνέδρια, καθώς επίσης είναι επιμελητής έκδοσης με τον Πέτρο Ιωάννου (University of Southern California) του βιβλίου: Modelling and Control of Complex Systems (CRC Press, ISBN: 978-0-8493-7985-0, 2007).
A short list of the latest publications. For extended list of publications, please see (http://www.NetRL.ucy.ac.cy)Modelling and Control of Complex Systems (Edited by Petros Ioannou and Andreas Pitsillides), CRC Press in the Control Engineering Series edited by Frank Lewis, ISBN: 978-0-8493-7985-0, pp. 544, December 2007.J. Antoniou, I. Koukoutsidis, E. Jaho, A. Pitsillides, I. Stavrakakis, Access Network Synthesis Game in Next Generation Networks,Accepted for publication, Computer Networks Journal (COMNET), 2009.M. Lestas, A. Pitsillides, P. Ioannou, G. Hadjipollas, A New Estimation Scheme for the Effective Number of Users in Internet Congestion Control, Accepted for publication in IEEE/ACM Transactions of Networking (subject to a revision).C. Chrysostomou, A. Pitsillides, and Y.A. Sekercioglu, ' Fuzzy explicit marking: A unified congestion controller for Best-Effort and Diff-Serv networks', Computer Networks Journal, Volume 53, Issue 5, 9 April 2009, pp. 650-667.(On-line publication: 6-Jan-2009, DOI: 10.1016/j.comnet.2008.11.002, 2009.)A. Pitsillides, C. Christoforou, MBMS Handover Control: A New Approach for Efficient Handover in MBMS Enabled 3G Cellular Networks, Computer Networks Journal (COMNET), Vol 51, Issue 18, December 2007, pp 4897-4918.M. Lestas, A. Pitsillides, P. Ioannou, Adaptive Congestion Protocol: A Congestion Control Protocol with Learning Capability, Computer Networks Journal (COMNET), Vol. 51, Issue 13, September, 2007, pp.3773 - 3798. P. Antoniou, A. Pitsillides, T. Blackwell, A. Engelbrecht, Employing the Flocking Behavior of Birds for Controlling Congestion in Autonomous Decentralized Networks IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE CEC 2009), Trondheim, 18-21, Norway May, 2009.J. Antoniou, C. Riede, F. Cabral Pinto, A. Pitsillides, 'Context Aware Multiparty Session Support for Adaptive Multicasting in Heterogeneous Mobile Networks', accepted in MOBILWARE 2009, International Conference on MOBILe Wireless MiddleWARE, Operating Systems, and Applications, Berlin, Germany, April 28-29, 2009.Y. Mylonas, M. Lestas, A. Pitsillides, Speed Adaptive Probabilistic Flooding in Cooperative Emergency Warning, The First International Workshop on Wireless Vehicular Networking (VINT-08), USA (held in conjunction with The Fourth Annual International Wireless Internet Conference (WICON 2008)), November 17-19, 2008, Maui, Hawaii. C. Christophorou, A. Pitsillides, 'MBMS Handover Control in 3G Cellular Networks', IEEE PIMRC 2008 Mobile and Wireless Networks Track, In Proc. of the 19th Annual International Symposium on Personal Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC2008), Cannes, France, September 2008. C. Christophorou, A. Pitsillides, V. Vassiliou, “An Enhanced Radio Resource Allocation Approach for Efficient MBMS Service Provision in UTRAN”, In Proc. of the 19th Annual International Symposium on Personal Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC2008), Cannes, France, September 2008.C. Christophorou, A. Pitsillides, An Enhanced Approach for Efficient MBMS Handovers in 3G Networks, IEEE Symposium on Computers and Communications 2008 (ISCC'08), Marrakech, Morocco, July 6 - 9, 2008.C. Christophorou, A. Pitsillides, A new Approach for Efficient MBMS Service Provision in UTRAN, IEEE Symposium on Computers and Communications 2008 (ISCC'08), Marrakech, Morocco, July 6 - 9, 2008.A. Xeros, M. Andreou, M. Lestas, G. Papageorgiou, V. Vassiliou, A. Pitsillides, Time Constrained Message Delivery Probability in VANETs, 4th Workshop on Vehicle to Vehicle Communications (V2VCOM 2008), Eindhoven, Netherlands, June 3, 2008.A. Panayides, C. Christophorou, J. Antoniou, A. Pitsillides, V. Vassiliou, Power Counting for Optimized Capacity in MBMS Enabled UTRAN, IEEE Symposium on Computers and Communications 2008 (ISCC'08), Marrakech, Morocco, July 6 - 9, 2008.R. Hockmann, C. A. Jotten, C. Sgraja, C. Christophorou, A. Panayides, A. Pitsillides, R. Chiang, E. Reetz, R. Tonjes, Evaluation of RAN Concepts for enhancing MBMS in the framework of C-MOBILE, ICT Mobile Summit 2008, Stockholm, Sweden, June 2008.

Profile Information

Andreas Pitsillides, received his BSc from the University of Manchester Institute of Science and Technology, UMIST (Manchester, UK) in 1980 and his PhD from Swinburne University of Technology (Melbourne, Australia) in 1993. Spent 6 years in industry and 18 years in academia (7 with Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia). He is currently a Professor of Computer Science, University of Cyprus (UCY). Serves as Chairman of the Cyprus Research and Academic Network (CYNET). Andreas heads the Networks Research Lab (NetRL) at UCY. His research interests include fixed and mobile/wireless networks, Internet technologies and their application in Mobile e-Services, especially e-health and security. He has a particular interest in adapting tools from various fields of applied mathematics such as control theory, and computational intelligence to solve problems in computer networks. Published over 200 referred journal, conference papers and book chapters he is the co-editor with Petros Ioannou of the book on Modelling and Control of Complex Systems (CRC Press, ISBN: 978-0-8493-7985-0, 2007), participates in over 50 European Commission and locally funded research projects, presented invited lectures at major research organisations, short courses at international conferences and short courses to industry. He serves on the editorial board of the Journal of Computer Networks (COMNET), served on international conference executive committees (e.g. WiOpt’2007, INFOCOM 2001-2003, and ICT98), was international co-chair (Infocom 2003), general chair (EuroMed Connect 1998), technical program chair (MCCS05, ISYC06) technical committees, guest co-editor, invited speaker, and as a regular reviewer for conference and journal submissions. Andreas is also a member of the International Federation of Automatic Control (IFAC) Technical Committee (TC 1.5) on Networked Systems, IFAC TC 7.4 on Transportation Systems and the IFIP working group WG 6.3. (http://www.NetRL.ucy.ac.cy)Long CV: http://www.netrl.cs.ucy.ac.cy/images/Bio/Long CV for Andreas Pitsillides Dec 07.pdf
Design and Performance Aspects of Networks (fixed, mobile, wireless, ad-hoc and sensor, Vehicle Ad-hock Networks, Internet TCP/IP, UMTS 3rd Generation and beyond), in particular:• Congestion control and flow control• Control theoretic techniques (non-linear, adaptive control, fuzzy control), complex systems and nature inspired techniques, and their application to solve network problems • Resource Allocation and Radio Resource Management (RRM) techniques• Internet technologies and their application in Mobile e-Services, emphasis in e-Healthcare and security issues.
A short list of the latest publications. For extended list of publications, please see (http://www.NetRL.ucy.ac.cy)Modelling and Control of Complex Systems (Edited by Petros Ioannou and Andreas Pitsillides), CRC Press in the Control Engineering Series edited by Frank Lewis, ISBN: 978-0-8493-7985-0, pp. 544, December 2007.J. Antoniou, I. Koukoutsidis, E. Jaho, A. Pitsillides, I. Stavrakakis, Access Network Synthesis Game in Next Generation Networks,Accepted for publication, Computer Networks Journal (COMNET), 2009.M. Lestas, A. Pitsillides, P. Ioannou, G. Hadjipollas, A New Estimation Scheme for the Effective Number of Users in Internet Congestion Control, Accepted for publication in IEEE/ACM Transactions of Networking (subject to a revision).C. Chrysostomou, A. Pitsillides, and Y.A. Sekercioglu, ' Fuzzy explicit marking: A unified congestion controller for Best-Effort and Diff-Serv networks', Computer Networks Journal, Volume 53, Issue 5, 9 April 2009, pp. 650-667.(On-line publication: 6-Jan-2009, DOI: 10.1016/j.comnet.2008.11.002, 2009.)A. Pitsillides, C. Christoforou, MBMS Handover Control: A New Approach for Efficient Handover in MBMS Enabled 3G Cellular Networks, Computer Networks Journal (COMNET), Vol 51, Issue 18, December 2007, pp 4897-4918.M. Lestas, A. Pitsillides, P. Ioannou, Adaptive Congestion Protocol: A Congestion Control Protocol with Learning Capability, Computer Networks Journal (COMNET), Vol. 51, Issue 13, September, 2007, pp.3773 - 3798. P. Antoniou, A. Pitsillides, T. Blackwell, A. Engelbrecht, Employing the Flocking Behavior of Birds for Controlling Congestion in Autonomous Decentralized Networks IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE CEC 2009), Trondheim, 18-21, Norway May, 2009.J. Antoniou, C. Riede, F. Cabral Pinto, A. Pitsillides, 'Context Aware Multiparty Session Support for Adaptive Multicasting in Heterogeneous Mobile Networks', accepted in MOBILWARE 2009, International Conference on MOBILe Wireless MiddleWARE, Operating Systems, and Applications, Berlin, Germany, April 28-29, 2009.Y. Mylonas, M. Lestas, A. Pitsillides, Speed Adaptive Probabilistic Flooding in Cooperative Emergency Warning, The First International Workshop on Wireless Vehicular Networking (VINT-08), USA (held in conjunction with The Fourth Annual International Wireless Internet Conference (WICON 2008)), November 17-19, 2008, Maui, Hawaii. C. Christophorou, A. Pitsillides, 'MBMS Handover Control in 3G Cellular Networks', IEEE PIMRC 2008 Mobile and Wireless Networks Track, In Proc. of the 19th Annual International Symposium on Personal Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC2008), Cannes, France, September 2008. C. Christophorou, A. Pitsillides, V. Vassiliou, “An Enhanced Radio Resource Allocation Approach for Efficient MBMS Service Provision in UTRAN”, In Proc. of the 19th Annual International Symposium on Personal Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC2008), Cannes, France, September 2008.C. Christophorou, A. Pitsillides, An Enhanced Approach for Efficient MBMS Handovers in 3G Networks, IEEE Symposium on Computers and Communications 2008 (ISCC'08), Marrakech, Morocco, July 6 - 9, 2008.C. Christophorou, A. Pitsillides, A new Approach for Efficient MBMS Service Provision in UTRAN, IEEE Symposium on Computers and Communications 2008 (ISCC'08), Marrakech, Morocco, July 6 - 9, 2008.A. Xeros, M. Andreou, M. Lestas, G. Papageorgiou, V. Vassiliou, A. Pitsillides, Time Constrained Message Delivery Probability in VANETs, 4th Workshop on Vehicle to Vehicle Communications (V2VCOM 2008), Eindhoven, Netherlands, June 3, 2008.A. Panayides, C. Christophorou, J. Antoniou, A. Pitsillides, V. Vassiliou, Power Counting for Optimized Capacity in MBMS Enabled UTRAN, IEEE Symposium on Computers and Communications 2008 (ISCC'08), Marrakech, Morocco, July 6 - 9, 2008.R. Hockmann, C. A. Jotten, C. Sgraja, C. Christophorou, A. Panayides, A. Pitsillides, R. Chiang, E. Reetz, R. Tonjes, Evaluation of RAN Concepts for enhancing MBMS in the framework of C-MOBILE, ICT Mobile Summit 2008, Stockholm, Sweden, June 2008.