ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΤΑΙΝΑ
NICOLAOU DAINA
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΤΑΙΝΑ
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
004
22893736
-
-

Προσωπικό Προφίλ

BSc (Business and Public Administration, University of Cyprus)
MBA (Cyprus International Institute of Management)
PhD (Warwick Business School)
consumer behaviour
artificial intellligence
marketing metrics/analytics
entrepreneurship
employee/consumer interface
 

Profile Information

 

BSc (Business and Public Administration, University of Cyprus)

MBA (Cyprus International Institute of Management)

PhD (Warwick Business School)

consumer behaviour

artificial intellligence

marketing metrics/analytics

entrepreneurship

employee/consumer interface