ΔΕΣΠΩ ΦΑΤΤΑ-ΚΑΣΙΝΟΥ
ΦΑΤΤΑ-ΚΑΣΙΝΟΥ ΔΕΣΠΩ
FATTA-KASSINOS DESPO
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Νεοκλέους
Λεωφ. Κυρηνείας 96
204
22893515
22895365
https://nireas-iwrc.org

Προσωπικό Προφίλ

H Δέσπω Φάττα-Κάσινου είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το 1993 απέκτησε Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 1995 M.Sc. στη Διαχείριση Περιβάλλοντος από το European Association for Environmental Management and Education και το 1999 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει δημιουργήσει το πρώτο ερευνητικό εργαστήριο (2005) και το πρώτο ερευνητικό κέντρο για το νερό και τα υγρά απόβλητα στην Κύπρο (2011), στο οποίο σήμερα απασχολούνται περισσότεροι από 30 νέοι ερευνητές. Έχει τιμηθεί με το Eθνικό Βραβείο Έρευνας από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου το 2012. Στην ερευνητική της ομάδα έχουν πραγματοποιήσει την έρευνα τους μέχρι σήμερα, 50 φοιτητές σε επίπεδο Master (MSc/Meng) και Διδακτορικό. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κοινού Προγραμματισμού για το Νερό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2015-2019), ενώ σήμερα προεδρεύει της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής του African Center of Excellence in Water and Environment Research (ACEWATER) που εδρεύει στη Νιγηρία. Είναι από τα πρώτα προσκεκλημένα μέλη του Global Panel on Chemical Pollution of the Environment (GPCPE) που αποτελεί πρωτοβουλία της Γαλλικής Ακαδημίας για το Νερό, που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Γαλλίας τον Ιανουάριο του 2019. Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χρηματοδότηση 600,000 ευρώ μετά από πρότασή της για το COST-ES1403 και το 2015, 3,7 εκατομμύρια ευρώ για το έργο H2020-ΜSCA-ITN/675530 για δημιουργία νέας γνώσης στις ξενοβιοτικές ουσίες, που είναι το κύριο αντικείμενο της έρευνας της. Έχει μέχρι σήμερα συντονίσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων τόσο εθνικών όσο και ευρωπαϊκών με συνολικό προϋπολογισμό πέραν των 12,6 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει 168 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, 196 σε επιστημονικά συνέδρια ενώ έχει συγγράψει διάφορα επιστημονικά βιβλία, κεφάλαια σε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες. Είναι Editor του Journal of Environmental Chemical Engineering και Associate Editor του Water Research (Elsevier). Έχει πραγματοποιήσει 50 προσκεκλημένες διαλέξεις και ομιλίες σε διάφορες χώρες του κόσμου, και εκπροσωπεί την Κύπρο σε διάφορες επιτροπές στο εξωτερικό. Είναι Highly Cited Researcher για τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021 (Clarivate Analytics), διάκριση που προκύπτει από την απήχηση του έργου της για την τελευταία δεκαετία, (h-index:69, Citations: 22537, Google Scholar: 12/1/2022). Έχει σημαντική συνεισφορά στην επιμόρφωση του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα μέσω συμμετοχής της σε πολλές βραβευμένες δραστηριότητες σχολείων και διαγωνισμών επιστήμης για νέους. Το 2018 συνέγραψε μαζί με τον Αντώνη Παπαθεοδούλου το παιδικό βιβλίο για το νερό «Το μυστικό βιβλίο του Μπλε Κύκλου» που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος σε Ελλάδα και Κύπρο, και στα αγγλικά από τον Εκδοτικό Οίκο του International Water Association (IWA). To βιβλίο απέσπασε το πρώτο βραβείο των Public Awards 2019 στην κατηγορία Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία, ενώ αποτέλεσε τη βάση της παιδικής θεατρικής παράστασης «Ταξίδι στον Μπλε Κύκλο» που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.     
 
 
 
Η έρευνα της επικεντρώνεται σήμερα στην καταστροφή γονιδίων, πλασμιδίων και ενδο-εξωκυτταρικού DNA, με στόχο τη μη διοχέτευση ανθεκτικότητας στην αντιβίωση στο περιβάλλον για την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Γενικότερα, οι ερευνητικές δραστηριότητες της επικεντρώνονται στα ακόλουθα: (α) την ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων χρωματογραφικών μεθόδων για την ταυτοποίηση των μικρορύπων και των προϊόντων μετασχηματισμού τους σε διάφορες περιβαλλοντικές μήτρες, (β) την εκτίμηση της πιθανής βιολογικής τους δραστικότητας μέσω της εφαρμογής βιολογικών δοκιμών (π.χ. τοξικότητα, οιστρογονικότητα, μεταλλαξι(ο)γονικότητα), (γ) τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών επεξεργασίας για τη διάσπαση των προαναφερθέντων μικρορύπων, συμπεριλαμβανομένων και των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηρίων και γονιδίων από τα αστικά λύματα και (δ) την αξιολόγηση της μεταφοράς αυτών των μικρορύπων στο έδαφος και της πιθανής πρόσληψης τους από φυτά και καρπούς που αρδεύονται με επεξεργασμένα αστικά λύματα.
S. Balachandran, L. V. C. Charamba, K. Manoli, P. Karaolia, S. Caucci, D. Fatta-Kassinos, "Simultaneous inactivation of multidrug-resistant Escherichia coli and enterococci by peracetic acid in urban wastewater: Exposure-based kinetics and comparison with chlorine", Water Research, 2021, 202, 117403.
 
I. C. Iakovides, K. Manoli, P. Karaolia, I. Michael-Kordatou, C. M. Manaia, D. Fatta-Kassinos, "Reduction of antibiotic resistance determinants in urban wastewater by ozone: Emphasis on the impact of wastewater matrix towards the inactivation kinetics, toxicity and bacterial regrowth", Journal of Hazardous Materials, 2021, 420, 126527.
 
P. Karaolia, S. Vasileiadis, S. G. Michael, D. G. Karpouzas, D. Fatta-Kassinos, "Shotgun metagenomics assessment of the resistome, mobilome, pathogen dynamics and their ecological control modes in full-scale urban wastewater treatment plants", Journal of Hazardous Materials, 2021, 418, 126387.
 
L. Lundy, D. Fatta Kassinos, J. Slobodnik, P. Karaolia, L. Cirka, N. Kreuzinger, S. Castiglioni, L. Bijlsma, V. Dulio, G. Deviller, F. Yin Lai, N. Alygizakis, M. Barneo, J. A. Baz-Lomba, F. Béen, M. Cíchová, K. Conde-Pérez, A. Covaci, E. Donner, A. Ficek, F. Hassard, A. Hedström, F. Hernandez, V. Janská, K. Jellison, J. Hofman, K. Hill, P.-Y. Hong, B. Kasprzyk-Hordern, S. Kolarević, J. Krahulec, D. Lambropoulou, R. de Llanos, T. Mackuľak, L. Martinez-García, F. Martínez, G. Medema, A. Micsinai, M. Myrmel, M. Nasser, H. Niederstätter, L. Nozal , H. Oberacher , V. Očenášková, L. Ogorzaly, D. Papadopoulos, B. Peinado, T. Pitkänen , M. Poza, S. Rumbo-Feal, B. Sánchez, A. J. Székely, A. Soltysova, N. S. Thomaidis, J. Vallejo, A. van Nuijs, V. Ware, M. Viklander, "Making Waves: Collaboration in the time of SARS-CoV-2 - rapid development of an international co-operation and wastewater surveillance database to support public health decision-making", Water Research, 2021, 199, 117167.
 
L. Ioannou-Ttofa, S. Foteinis, A. Seifelnasr Moustafa, E. Abdelsalam, M. Samer, D. Fatta-Kassinos, "Life cycle assessment of household biogas production in Egypt: Influence of digester volume, biogas leakages, and digestate valorization as biofertilizer", Journal of Cleaner Production, 2021, 286, 125468.
 
D. M. Revitt, L. Lundy, D. Fatta-Kassinos, "Development of a qualitative approach to assessing risks associated with the use of treated wastewater in agricultural irrigation", Journal of Hazardous Materials, 2021, 406, 124286.
 
I. Michael-Kordatou, P. Karaolia, D. Fatta-Kassinos, "Sewage analysis as a tool for the COVID-19 pandemic response and management: the urgent need for optimized protocols for SARS-CoV-2 detection and quantification", Journal of Environmental Chemical Engineering, 2020, 8 (5), 104306.
 
V. G. Beretsou, I. Michael-Kordatou, C. Michael, D. Santoro, M. El-Halwagy, T. Jäger, H. Besselink, T. Schwartz, D. Fatta-Kassinos, "A chemical, microbiological and (eco)toxicological scheme to understand the efficiency of UV-C/H2O2 oxidation on antibiotic-related microcontaminants in treated urban wastewater", Science of the Total Environment, 2020, 744, 140835.
 
S. G. Michael, I. Michael-Kordatou, S. Nahim-Granados, M. I. Polo-López, J. Rocha, A. B. Martínez-Piernas, P. Fernández-Ibáñez, A. Agüera, C. M. Manaia, D. Fatta-Kassinos, "Investigating the impact of UV-C/H2O2and sunlight/H2O2on the removal of antibiotics, antibiotic resistance determinants and toxicity present in urban wastewater", Chemical Engineering Journal, 2020, 388, 124383.
 
G. Deviller, L. Lundy, D. Fatta-Kassinos, "Recommendations to derive quality standards for chemical pollutants in reclaimed water intended for reuse in agricultural irrigation", Chemosphere, 2020, 240, 124911.
 
I.C. Iakovides, I. Michael-Kordatou, N.F.F. Moreira, A.R. Ribeiro, T. Fernandes, M.F.R. Pereira, O.C. Nunes, C.M. Manaia, A.M.T. Silva, D. Fatta-Kassinos, "Continuous ozonation of urban wastewater: removal of antibiotics, antibiotic-resistant bacteria and antibiotic resistance genes and phytotoxicity", Water Research, 2019, 159, 333-347.
 
K.M.M. Pärnänen, C. Narciso-da-Rocha, D. Kneis, T.U. Berendonk, D. Cacace, T. Thuy Do, C. Elpers, D. Fatta-Kassinos, I. Henriques, T. Jaeger, A. Karkman, J.L. Martinez, S.G. Michael, I. Michael-Kordatou, K. O’Sullivan, S. Rodriguez-Mozaz, T. Schwartz, H. Sheng, H. Sørum, R.D. Stedtfeld, J.M. Tiedje, S. Varela Della Giustina, F. Walsh, I. Vaz-Moreira, M. Virta, C.M. Manaia, "Antibiotic resistance in European wastewater treatment plants mirrors the pattern of clinical antibiotic resistance prevalence", Science Advances, 2019, 5, eaau9124.
 
S.G. Michael, I. Michael-Kordatou, V.G. Beretsou, T. Jäger, C. Michael, T. Schwartz, D. Fatta-Kassinos, "Solar photo-Fenton oxidation followed by adsorption on activated carbon for the minimisation of antibiotic resistance determinants and toxicity present in urban wastewater", Applied Catalysis B: Environmental, 2019, 244, 871-880.
 
K. Kümmerer, D. D. Dionysiou, O. Olsson,D. Fatta-Kassinos, "A path to clean water", Science, 2018, 361, 222-224.
 
P. Karaolia, I. Michael-Kordatou, E. Hapeshi, C. Drosou, Y. Bertakis, D. Christofilos, G. S. Armatas, L. Sygellou, T. Schwartz, N. P. Xekoukoulotakis, D. Fatta-Kassinos, "Removal of antibiotics, antibiotic-resistant bacteria and their associated genes by graphene-based TiO2composite photocatalysts under solar radiation in urban wastewaters", Applied Catalysis B: Environmental, 2018, 224, 810-824.
 
I. Michael-Kordatou, P. Karaolia, D. Fatta-Kassinos, "The role of operating parameters and oxidative damage mechanisms of Advanced Chemical Oxidation Processes in the combat against antibiotic-resistant bacteria and resistance genes present in urban wastewater″, Water Research, 2018, 128, 1-23.
 
 
 

Profile Information

Despo Fatta-Kassinos is a Professor of the Department of Civil and Environmental Engineering, and the Director of Nireas International Water Research Center at the University of Cyprus. She holds a Diploma in Chemical Engineering from National Technical University of Athens (NTUA), an M.Sc. in Environmental Management and Education from the European Association of Environmental Management and Education and a Ph.D. in Chemical Engineering from NTUA. Currently, her group is participating in 8 EU-funded research projects (H2020, PRIMA, Water JPI, ERANETMED), while up to now she has participated in more than 80 research projects. Since 2003, she has attracted ca. 12.6 million € as project coordinator/principal investigator. She was the Coordinator of the H2020-MSCA-ITN-2015/675530/ANSWER project (2015-2019) and the Chair of the COST Action NEREUS ES1403 (2014-2018). She is the Chair of the Advisory Board of the African Center of Excellence in Water and Environment Research, while she served as the leader of the WG5 'Wastewater reuse' of NORMAN Association from its creation until 2019. She is a founding member of the International Ph.D. School on Advanced Oxidation Processes and member of its Scientific and Management Committee. She serves as Editor of the Journal Environmental Chemical Engineering, and as Associate Editor of Water Research, Elsevier. She has also served as the Chair of the Scientific and Technological Advisory Board of the European JPI 'Water Challenges for a Changing World' (2015-2019). Her publication record includes 168 papers in refereed journals, 3 environmental books (co-editor), various book chapters, and more than 196 presentations at international conferences. She has 22537 citations and an h-index of 69 (Google Scholar, 12/1/2022). She received the 2012 “Nikos Symeonides” national research award by the Cyprus Research Promotion Foundation for her work on wastewater treatment and xenobiotics and she is a Highly Cited Researcher 2018, 2019, 2020 and 2021 (ranked in the top 1% by citations). 

 

 

Detailed CV

Her research expertise includes water and wastewater treatment and reuse; contaminants of emerging concern including antimicrobial resistance and novel viruses; advanced chemical oxidation processes; advanced biological treatment; advanced chromatographic analysis for the identification of microcontaminants in environmental matrices; assessment of the biological potency of microcontaminants and wastewater flows through the application of bioassays; antibiotic resistance in the aquatic environment; uptake of microcontaminants by crops during wastewater reuse. 
S. Balachandran, L. V. C. Charamba, K. Manoli, P. Karaolia, S. Caucci, D. Fatta-Kassinos, "Simultaneous inactivation of multidrug-resistant Escherichia coli and enterococci by peracetic acid in urban wastewater: Exposure-based kinetics and comparison with chlorine", Water Research, 2021, 202, 117403.
 
I. C. Iakovides, K. Manoli, P. Karaolia, I. Michael-Kordatou, C. M. Manaia, D. Fatta-Kassinos, "Reduction of antibiotic resistance determinants in urban wastewater by ozone: Emphasis on the impact of wastewater matrix towards the inactivation kinetics, toxicity and bacterial regrowth", Journal of Hazardous Materials, 2021, 420, 126527.
 
P. Karaolia, S. Vasileiadis, S. G. Michael, D. G. Karpouzas, D. Fatta-Kassinos, "Shotgun metagenomics assessment of the resistome, mobilome, pathogen dynamics and their ecological control modes in full-scale urban wastewater treatment plants", Journal of Hazardous Materials, 2021, 418, 126387.
 
L. Lundy, D. Fatta Kassinos, J. Slobodnik, P. Karaolia, L. Cirka, N. Kreuzinger, S. Castiglioni, L. Bijlsma, V. Dulio, G. Deviller, F. Yin Lai, N. Alygizakis, M. Barneo, J. A. Baz-Lomba, F. Béen, M. Cíchová, K. Conde-Pérez, A. Covaci, E. Donner, A. Ficek, F. Hassard, A. Hedström, F. Hernandez, V. Janská, K. Jellison, J. Hofman, K. Hill, P.-Y. Hong, B. Kasprzyk-Hordern, S. Kolarević, J. Krahulec, D. Lambropoulou, R. de Llanos, T. Mackuľak, L. Martinez-García, F. Martínez, G. Medema, A. Micsinai, M. Myrmel, M. Nasser, H. Niederstätter, L. Nozal , H. Oberacher , V. Očenášková, L. Ogorzaly, D. Papadopoulos, B. Peinado, T. Pitkänen , M. Poza, S. Rumbo-Feal, B. Sánchez, A. J. Székely, A. Soltysova, N. S. Thomaidis, J. Vallejo, A. van Nuijs, V. Ware, M. Viklander, "Making Waves: Collaboration in the time of SARS-CoV-2 - rapid development of an international co-operation and wastewater surveillance database to support public health decision-making", Water Research, 2021, 199, 117167.
 
L. Ioannou-Ttofa, S. Foteinis, A. Seifelnasr Moustafa, E. Abdelsalam, M. Samer, D. Fatta-Kassinos, "Life cycle assessment of household biogas production in Egypt: Influence of digester volume, biogas leakages, and digestate valorization as biofertilizer", Journal of Cleaner Production, 2021, 286, 125468.
 
D. M. Revitt, L. Lundy, D. Fatta-Kassinos, "Development of a qualitative approach to assessing risks associated with the use of treated wastewater in agricultural irrigation", Journal of Hazardous Materials, 2021, 406, 124286.
 
I. Michael-Kordatou, P. Karaolia, D. Fatta-Kassinos, "Sewage analysis as a tool for the COVID-19 pandemic response and management: the urgent need for optimized protocols for SARS-CoV-2 detection and quantification", Journal of Environmental Chemical Engineering, 2020, 8 (5), 104306.
 
V. G. Beretsou, I. Michael-Kordatou, C. Michael, D. Santoro, M. El-Halwagy, T. Jäger, H. Besselink, T. Schwartz, D. Fatta-Kassinos, "A chemical, microbiological and (eco)toxicological scheme to understand the efficiency of UV-C/H2O2 oxidation on antibiotic-related microcontaminants in treated urban wastewater", Science of the Total Environment, 2020, 744, 140835.
 
S. G. Michael, I. Michael-Kordatou, S. Nahim-Granados, M. I. Polo-López, J. Rocha, A. B. Martínez-Piernas, P. Fernández-Ibáñez, A. Agüera, C. M. Manaia, D. Fatta-Kassinos, "Investigating the impact of UV-C/H2O2and sunlight/H2O2on the removal of antibiotics, antibiotic resistance determinants and toxicity present in urban wastewater", Chemical Engineering Journal, 2020, 388, 124383.
 
G. Deviller, L. Lundy, D. Fatta-Kassinos, "Recommendations to derive quality standards for chemical pollutants in reclaimed water intended for reuse in agricultural irrigation", Chemosphere, 2020, 240, 124911.
 
I.C. Iakovides, I. Michael-Kordatou, N.F.F. Moreira, A.R. Ribeiro, T. Fernandes, M.F.R. Pereira, O.C. Nunes, C.M. Manaia, A.M.T. Silva, D. Fatta-Kassinos, "Continuous ozonation of urban wastewater: removal of antibiotics, antibiotic-resistant bacteria and antibiotic resistance genes and phytotoxicity", Water Research, 2019, 159, 333-347.
 
K.M.M. Pärnänen, C. Narciso-da-Rocha, D. Kneis, T.U. Berendonk, D. Cacace, T. Thuy Do, C. Elpers, D. Fatta-Kassinos, I. Henriques, T. Jaeger, A. Karkman, J.L. Martinez, S.G. Michael, I. Michael-Kordatou, K. O’Sullivan, S. Rodriguez-Mozaz, T. Schwartz, H. Sheng, H. Sørum, R.D. Stedtfeld, J.M. Tiedje, S. Varela Della Giustina, F. Walsh, I. Vaz-Moreira, M. Virta, C.M. Manaia, "Antibiotic resistance in European wastewater treatment plants mirrors the pattern of clinical antibiotic resistance prevalence", Science Advances, 2019, 5, eaau9124.
 
S.G. Michael, I. Michael-Kordatou, V.G. Beretsou, T. Jäger, C. Michael, T. Schwartz, D. Fatta-Kassinos, "Solar photo-Fenton oxidation followed by adsorption on activated carbon for the minimisation of antibiotic resistance determinants and toxicity present in urban wastewater", Applied Catalysis B: Environmental, 2019, 244, 871-880.
 
K. Kümmerer, D. D. Dionysiou, O. Olsson,D. Fatta-Kassinos, "A path to clean water", Science2018, 361, 222-224.
 
P. Karaolia, I. Michael-Kordatou, E. Hapeshi, C. Drosou, Y. Bertakis, D. Christofilos, G. S. Armatas, L. Sygellou, T. Schwartz, N. P. Xekoukoulotakis, D. Fatta-Kassinos, "Removal of antibiotics, antibiotic-resistant bacteria and their associated genes by graphene-based TiO2composite photocatalysts under solar radiation in urban wastewaters", Applied Catalysis B: Environmental, 2018, 224, 810-824.
 
I. Michael-Kordatou, P. Karaolia, D. Fatta-Kassinos, "The role of operating parameters and oxidative damage mechanisms of Advanced Chemical Oxidation Processes in the combat against antibiotic-resistant bacteria and resistance genes present in urban wastewater″, Water Research, 2018, 128, 1-23.