ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΩΜΊΤΟΥ
ΔΙΚΩΜΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
DIKOMITOU MARIA
...
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ/Η ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ/ΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Γλάδστωνος 12
-
00357-22-893560
00357-22-895057
ucy.academia.edu/MariaDikomitouEliadou

Προσωπικό Προφίλ

Η Δρ Μαρία Δικωμίτου-Ηλιάδου εργοδοτείται με μερική απασχόληση ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “Bringing Life to Old MUSEum COllections: The interdisciplinary study of pottery from the Cypriot Iron Age polities of Salamis, Soloi, Lapithos and Chytroi (MuseCo, EXCELLENCE/1216/0093, https://www.ucy.ac.cy/museco/). Παράλληλα εργάζεται στο Ινστιτούτο Κύπρου ως ερευνήτρια και διαχειρίστρια του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος "Training the next generation of archaeological scientists: Interdisciplinary studies of pre-modern Plasters and Ceramics from the eastern Mediterranean" (Η2020-MSCA-ITN PlaCe, GA no. 956410, https://place-itn.cyi.ac.cy). 

Η Μαρία αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας το 2003 και συνέχισε τις μεταπτυχιακές τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Bristol, από όπου αποφοίτησε με μεταπτυχιακό τίτλο MA in Mediterranean Archaeology το 2004. Από το 2005 μέχρι το 2012, συνέχισε τις σπουδές της στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του University College London από όπου έλαβε δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο MA in Artefact Studies και στη συνέχεια διδακτορικό τίτλο για την ερευνητική της εργασία «Ceramic production, distribution and social interaction. An analytical approach to the study of Early and Middle Bronze Age pottery from Cyprus» υπό την εποπτεία των καθηγητών Todd Whitelaw and Marcos Martinón-Torres.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δικωμίτου-Ηλιάδου επικεντρώνονται στην αναλυτική μελέτη αρχαίων κεραμικών τεχνέργων, χρησιμοποιώντας τόσο τις πιο παραδοσιακές κεραμολογικές μεθόδους μορφολογικής ταξινόμησης, όσο και αναλυτικές μεθόδους για το φυσικο-χημικό και τεχνολογικό χαρακτηρισμό των κεραμικών τεχνέργων. Οι αναλυτικές μέθοδοι που χρησιμοποιεί περιλαμβάνουν την κεραμική πετρογραφία, τη χημική ανάλυση με φορητή και εργαστηριακή φασματοσκόπια φθορισμού ακτινών Χ και τη χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης.

Με το πέρας της διδακτορικής της διατριβής, ενεπλάκη ερευνητικά σε διάφορα διεπιστημονικά, ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στη μελέτη αρχαίων κεραμικών τεχνέργων από την προϊστορία μέχρι και τους Μεσαιωνικούς χρόνους, εντός και εκτός Κύπρου. Έχει δημιουργήσει ένα σταθερό δίκτυο ερευνητικών επαφών για την πραγματοποίηση των ερευνητικών της στόχων και τη διάχυση της έρευνας, την προετοιμασία ερευνητικών προτάσεων και την εξασφάλιση ερευνητικής χρηματοδότησης. 

Η Δρ Δικωμίτου-Ηλιάδου έχει στο ενεργητικό της σημαντικές επιτυχίες όσο αφορά την εξασφάλιση ερευνητικής χρηματοδότησης και υποτροφιών για τη διεξαγωγή έρευνας (έχει εξασφαλίσει μέχρι τώρα ύψος 8.5 εκατομμυρίων ευρώ σε ερευνητικά προγράμματα, ως η κύρια συγγραφέας ερευνητικών προτάσεων).

Έχει εμπλακεί ενεργά στην προετοιμασία και εξασφάλιση των ακόλουθων ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση από Κυπριακούς κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς:

01/03/2021-28/02/2025 European H2020, MSCA Innovative Training Network "Training the next generation of archaeological scientists: Interdisciplinary studies of pre-modern Plasters and Ceramics from the eastern Mediterranean" (PlaCe – GA no. 956410) (€3.9 million). Project coordinator: Prof. Thilo Rehren, The Cyprus Institute.

02/10/2020-30/06/2021 “Bringing Life to Old Museum Collections: The Interdisciplinary Study of Pottery from the Cypriot Iron Age Polities of Salamis, Soloi, Lapithos and Chytroi” (MuseCo, RESTART 2016-2020, EXCELLENCE/1216/0093) (€150.000). Project coordinator: Dr Giorgos Papasavvas / Principal Investigator: Dr Anna Georgiadou. 

01/02/2018-31/01/2020 European H2020, Marie Skłodowska-Curie Individual FellowshipRevisiting an ancient craft in a contested region: The analytical paradigm of prehistoric pottery from Cyprus” (ReCyPot – Grant Agreement No. 747339) (€195.455). Institute of Archaeology, University College London, United Kingdom. Project coordinator: Prof. Todd Whitelaw.

01/01/2015 – 30/12/2017 “Cooking pot traditions in ancient Nicosia. A diachronic and interdisciplinary view from the Hill of Agios Georgios-PASYDY” (Cook-Nic). University of Cyprus Research and Teaching Scholarship. (€50.000). Department of History and Archaeology, University of Cyprus, Cyprus. Project coordinator: Dr Athanasios K. Vionis.

04/01/2011 – 30/11/2014 European FP7 Marie Curie ITN project “New Archaeological Research Network for Integrating Approaches to ancient material studies” (NARNIA – Grant Agreement No. 265010) (€4.6 million). Department of History and Archaeology, University of Cyprus, Cyprus. Project coordinator: Prof. Vasiliki Kassianidou.

01/02/2012 – 31/01/2013 “Stirring pots on fire! A diachronic and interdisciplinary study of cooking pots from Cyprus”. A.G. Leventis Foundation Grant (€70.000*). Department of History and Archaeology, University of Cyprus, Cyprus. Project coordinator: Dr Athanasios K. Vionis.

01/09/2011 – 30/08/2013   Moulding Expressions of Culture: The Terracotta Figurines from the ‘House of Orpheus’, Nea Paphos”. A. G. Leventis Foundation Grant (€70.000). Department of History and Archaeology, University of Cyprus, Cyprus. Project coordinator: Prof. Demetrios Michaelides.

02/01/2007 – 27/12/2009    “Ceramic production, distribution and social interaction. An analytical approach to the study of Early and Middle Bronze pottery from Cyprus”. Cyprus Research Promotion Foundation (RPF) Research Grant (€ 75,000). Department of History and Archaeology, University of Cyprus, Cyprus. Project coordinator: Prof. Vasiliki Kassianidou.

Επιμέλεια συλλογικών τόμων 

Papantoniou, G., Michaelides, D. and Dikomitou-Eliadou, M. (eds), 2019. Hellenistic and Roman Terracottas. Monumenta Graeca et Romana Vol. 23. Leiden: Brill.

Dikomitou-Eliadou, M. and Kassianidou, V. (eds.), 2016.  Interdisciplinary Studies of Ancient Materials from the Mediterranean - Proceedings of the International Conference organized by the NARNIA Project. Journal of Archaeological Science Reports, vol. 7. Elsevier. 

Kassianidou, V. and Dikomitou-Eliadou, M. (eds), 2014. The NARNIA Project: Integrating Approaches to ancient material studies. Nicosia: The NARNIA project and the Archaeological Research Unit. 

 

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους

Dikomitou-Eliadou, M., 2021. Getting under the Slip: Technological and compositional Studies of Red Polished Ware from Early and Middle Bronze Age Cyprus. In: Amadio M. (ed.), Archaeology in the smallest realm. Micro analyses and methods for the reconstruction of Cyprus early societies. Artemide Edizioni: Roma.

Vionis, A. K. and Dikomitou-Eliadou, M., Roumbou, M., Kalogeropoulos, N., and Kilikoglou, V., 2019. Stirring Pots on Fire: Medieval Technology, Diet and Daily Life in Cyprus. In: M. Parani and M. Olympios (eds), The Art and Archaeology of Lusignian and Venetian Cyprus (1192-1571): Recent Research and New Discoveries. Brepols Publishers: Studies in the Visual Cultures of the Middle Ages Series, 241-262.

Papantoniou, G., Michaelides, D. and Dikomitou-Eliadou M., 2019. Hellenistic and Roman Terracottas: An Introduction. In: Papantoniou, G., Michaelides, D. and Dikomitou-Eliadou M. (eds.) Hellenistic and Roman Terracottas. Monumenta Graeca et Romana Vol. 23, 1-4. Leiden: Brill.

Papantoniou, G., Michaelides, D. and Dikomitou-Eliadou M., 2019. Terracottas in a Domestic Context: The Case of the House of Orpheus in Nea Paphos, Cyprus. In: Papantoniou, G., Michaelides, D. and Dikomitou-Eliadou M. (eds.) Hellenistic and Roman Terracottas. Monumenta Graeca et Romana Vol. 23, 7-43. Leiden: Brill.

Dikomitou-Eliadou, M., 2019. The fabric next door: a comparative study of pottery technology and composition at the Early and Middle Bronze Age settlements of Marki-Alonia and Alambra-Mouttes. In Kearns, C. and S. W. Manning (eds.) New Directions in Cypriot Archaeology. Proceedings of international conference organised at Cornel University, 10-12 April 2014. Ithaca and London: Cornel University Press, 75-98.

Dikomitou-Eliadou, M., 2019. A preliminary compositional study of Early and Middle Bronze Age pottery from Lapithos / Προκαταρκτική μελέτη της σύστασης της κεραμικής της Πρώιμης και Μέσης Εποχής του Χαλού από τη Λάπηθο. In: Papanikola-Bakirtzi, D. (ed.) Ceramic Art from the Soil of Lapithos / Αγγείων Τέχνη από τη Γη της Λαπήθου. Nicosia: The Leventis Municipal Museum of Nicosia, Municipality of Lapithos, 57-75. 

Dikomitou-Eliadou, M., 2018. Πρώιμη και Mέση εποχή του Χαλκού. In: Neocleous, S., (ed.) Iστορία της KύπρουΤόμος Α’ 11000 π.Χ.- 649 μ.Χ , 59-76. Athens: Foundation of Ecumenical Hellenism. 

Dikomitou-Eliadou, M., and Martinón-Torres, M., 2018. Chapter 7: Portable X-ray fluorescence analysis of Early and Middle Bronze Age ceramics from the necropolis at Lapithos Vrysi tou Barba. Results of the first analytical campaign. In: Webb, J.M., Lapithos Vrysi tou Barba, Cyprus. Early and Middle Bronze Age Tombs Excavated by Menelaos Markides. Nicosia: Åströms Förlag. Studies in Mediterranean Archaeology 148, 241-256. 

Dikomitou-Eliadou, M., and Georgiou, A., 2017. A preliminary, analytical examination of FS46/47 three-handled jars and other LBA pottery types from Cyprus with the employment of pXRF. In Graziadio, G. The earliest production of Aegean-type pottery in Cyprus. Pisa: Pisa University Press, 117-129.

Dikomitou-Eliadou, M. and Zomeni, Z., 2017. From North to South: Red Polished Philia pottery production and distribution patterns at the beginning of the Cypriot Bronze Age. In: Pilides, D. and M. Mina (eds.) Four Decades of Hiatus in Archaeological Research in Cyprus: Towards Restoring the Balance. Proceedings of the international workshop held in Lefkosia (Nicosia) in September 2016. Studies in Ancient Cyprus Series, v. 2. Wien: Holzhausen der Verlag, 92-103.

Dikomitou-Eliadou, M. and Kassianidou, V., 2016.  Introduction. In: M. Dikomitou-Eliadou and V. Kassianidou (eds),Interdisciplinary Studies of Ancient Materials from the Mediterranean - Proceedings of the International Conference organized by the NARNIA Project, 449-450. Journal of Archaeological Science Reports, vol. 7. Elsevier. 

Dikomitou-Eliadou, M., Georgiou, A., and Vionis, A. K., 2016. “Cooking fabric recipes: An interdisciplinary study of Cypriot cooking pots of the Late Bronze Age”. Journal of Archaeological Science Reports 7, 451-457.

Charalambous, E., Dikomitou-Eliadou, M., Milis, G.M., Mitsis, G., and Eliades, D., 2016. “An experimental design for the classification of archaeological ceramic data from Cyprus, and the tracing of inter-class relationships”. Journal of Archaeological Science Reports 7, 465-471.

Dikomitou-Eliadou, M., and Vionis, A. K., 2016. Silent artefacts revealing their story: The analytical paradigm of Bronze Age cooking pots from Cyprus. In: Bourogiannis, G. and Chr. Mühlenbock, (eds.) Ancient Cyprus today: Museum collections and new research approaches to the archaeology of Cyprus. Studies in Mediterranean Archaeology and Literature, Pocket Book 184. Uppsala: Åströms Förlag, 167-176. 

Dikomitou-Eliadou, M., Georgiou, A. and Vionis, A.K. 2016. The cooking-pot assemblage – Typological observations and petrographic analysis’. In: C. von Rüden (ed.), Feasting and Depositional Practices in Late Bronze Age Palaepaphos, Cyprus: The Evreti Wells TE III and TE VIII. Bochumer Forschungen zur Prähistorischen Archäologie, 139-161. 

Vionis, A. K. and Dikomitou-Eliadou M., 2014. Stirring pots on fire! A diachronic and interdisciplinary study of cooking pots from Cyprus. In Research Programmes. The A.G. Leventis Foundation. Nicosia: The University of Cyprus.

Michaelides, D., Papantoniou, G., and Dikomitou-Eliadou M., 2014. Moulding Expressions of Culture: The Terracotta Figurines from the House of Orpheus in Nea Paphos. In Research Programmes. The A.G. Leventis Foundation. Nicosia: The University of Cyprus.

Dikomitou-Eliadou, M. 2014. Rescaling perspectives: local and island-wide ceramic production in Early and Middle Bronze Age Cyprus. In: Webb, J.M. (ed.), Structure, measurement and meaning: Studies on prehistoric Cyprus in honour of David Frankel. Uppsala: Åströms Förlag. Studies in Mediterranean Archaeology, 199-211.

Dikomitou-Eliadou, M. 2013. Interactive communities at the dawn of the Cypriot Bronze Age: an interdisciplinary approach to Philia phase ceramic variability. In: A.B. Knapp, J.M. Webb and McCarthy A. (eds), J.R.B. Stewart: An Archaeological Legacy. Uppsala: Åströms Förlag Studies in Mediterranean Archaeology CXXXIX, 23-31.

Dikomitou-Eliadou, M. Kiriatzi, E. and Vionis, A. K. 2013. Appendix IV. Petrographic analysis of Late Cypriot cooking pots and Late Minoan pottery from Pyla-Kokkinokremos. In Karageorghis, V and Kanta, A., Pyla-Kokkinokremos. A late 13thcentury BC fortified settlement in Cyprus. Excavations 2010-2011. Uppsala: Åströms Förlag Studies in Mediterranean Archaeology CXLI, 189-196.

Charalambous, A., Dikomitou-Eliadou, M. and Kassianidou, V., 2013. Appendix: A preliminary chemical study of Grey and Black Polished II (IV) pottery with the employment of pXRF. In: Georgiou, G. and Karageorghis, V. A Cypro-Archaic tomb at Xylotymbou and three Cypro-Classical tombs at Phlasou: From Exuberance to Recession. Uppsala: Åströms Förlag Studies in Mediterranean Archaeology CXL, 59-63. 

Dikomitou, M. and Martinòn-Torres, M., 2012. Fabricating an island-wide tradition. Red Polished pottery from Early and Middle Bronze Age Cyprus. In: Zacharias, N., Georgakopoulou, M., Polikreti, K., Facorellis, Y. and Vakoulis, T. (eds) Proceedings of the 5th HSA Symposium (Athens 2008). Athens: Papazese Publications, 423-442.

Dikomitou, M., 2007. Analysis of clays and fabrics. In: Frankel, D., and Webb, J., The Bronze Age cemeteries at Deneia in Cyprus. Sävedalen: Paul Åströms Förlag. Studies in Mediterranean Archaeology CXXXV, 107-122. 

Sarris, A., G. Stamatis, N. Papadopoulos, E. Kokkinou, S. Topouzi, E. Kokkinaki, E. Moissi, Iacovou, M., Kassianidou, V., Papasavvas, G., Papantoniou, G. and Dikomitou, M., 2006. “Palaepaphos, Cyprus: The Contribution of Geographical Information Systems and Geophysical Prospection in the Study of the Archaeological Topography and Settlement Patterns.” In The World is in your Eyes. CAA 2005.

 

Συμμετοχή σε ενημερωτικά δελτία

Dikomitou-Eliadou, M., 2020. “Jumping into the past. Working for project “MuseCo” at the CAARI library”. Cyprus American Archaeological Research Institute (CAARI) News, December 2020. 

http://caari.org/newsletters/  

Dikomitou-Eliadou, M. and V. Kassianidou, 2014. “The NARNIA interdisciplinary research project: The material culture of ancient Cyprus under the microscope”. Kyprios Character. History, Archaeology and Numismatics of Ancient Cyprus. National Hellenic Research Foundation. Also submitted in Greek: “Το διεπιστημονικό, ερευνητικό πρόγραμμα NARNIA: Ο υλικός πολιτισμός της αρχαίας Κύπρου κάτω από το μικροσκόπιο”. 

http://kyprioscharacter.eie.gr/en/

Dikomitou-Eliadou, M., G. Papantoniou, and D. Michaelides, 2013. “The Employment of pXRF Analysis for the Qualitative Study of Hellenistic and Roman Terracottas from the House of Orpheus in Nea Paphos”. Les Carnets de l’ACoSt, Association for Coroplastic Studies 10: 10-11. 

http://www.coroplasticstudies.org/newsletters/ACoST%20Newsletter,%20Summer%202013a.pdf

Dikomitou, M., 2010. A closer look at Red Polished Philia fabrics. Inquiring into ceramic uniformity in Cyprus, ca. 2500-2300 BC.  The Old Potter’s Almanack 15 (2), 1-6.

http://www.pcrg.org.uk/Newletter/OPA15%202%20(2).pdf

 

Κριτικές βιβλίων

Dikomitou-Eliadou, M., 2020. Review for the Prehistoric Society, London of book Figurine Makers of Prehistoric Cyprus: settlement and cemeteries at Souskiou, by E. Peltenburg, D. Bolger and L. Crewe. Oxbow Books: Oxford. 

http://www.prehistoricsociety.org/files/reviews/Souskiou_review_Dikomitou_Sept2020_final.pdf

 

Εκπαιδευτικά εργαλεία

Contribution to Archaeological Science. Classroom Activities / Αρχαιολογικές ΕπιστήμεςΣχολικές Δραστηριότητες (2020), coordinated by Efthymia Nikita, The Cyprus Institute. 

 

Profile Information

Dr Maria Dikomitou-Eliadou currently works as a part-time postdoctoral researcher at the Department of History and Archaeology of the University of Cyprus, in the framework of the research project: “Bringing Life to Old MUSEum COllections: The interdisciplinary study of pottery from the Cypriot Iron Age polities of Salamis, Soloi, Lapithos and Chytroi (MuseCo, EXCELLENCE/1216/0093, https://www.ucy.ac.cy/museco/). Maria is, also, an Associate Research Scientist at the Cyprus Institute and the project manager of the European H2020 MSCA-ITN "Training the next generation of archaeological scientists: Interdisciplinary studies of pre-modern Plasters and Ceramics from the eastern Mediterranean" (PlaCe, GA no. 956410, https://place-itn.cyi.ac.cy). 

 

Maria received her BA in History and Archaeology from the University of Cyprus in 2003. She was awarded an MA in Mediterranean Archaeology by the University of Bristol in 2004, and then a second MA in Artefact Studies by University College London in 2005. She received her doctoral title in 2012 by University College London. Her doctoral research focused on the compositional and technological characterisation of Early and Middle Bronze Age pottery from Cyprus. Since then, she has worked in a number of roles and projects at the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus, including managing the MSCA-ITN "New Archaeological Research Network for Integrating Approaches to ancient material studies" (NARNIA, GA no. 265010). From 2018 to 2020, she held an MSCA-IF (ReCyPot, GA no. 747339) at the UCL Institute of Archaeology continuing her research on Cypriot Early and Middle Bronze Age pottery.

 

Maria has been involved in numerous interdisciplinary research projects, on ceramic artefacts (tableware, transport, storage and cooking pots, terracotta figurines) from different regions in Cyprus and the eastern Mediterranean, from prehistory to the High Middle Ages. Her research interests focus on ceramic technology and production, its differing modes of organisation, ceramic distribution, as well as technological and cultural change, and how these can be identified, recorded and explained by modern archaeology.

For the past ten years, Maria has been involved in numerous interdisciplinary research projects, on ceramic artefacts from different chronological periods and regions, including Cypriot cooking pots across time, Late Bronze Age pithoi from southern Cyprus, Cypro-Geometric pottery found at Tel Dor in Israel, Cypro-Geometric and Cypro-Archaic Grey and Black Polished pottery from Cyprus, and Hellenistic and Roman Figurines from the House of Orpheus in Nea Paphos. For the success of all the above mentioned research projects, she has established a good and stable network of collaborations with researchers from a diverse array of disciplines in the eastern Mediterranean, Europe, the United States and Australia.
 

Dikomitou-Eliadou has been actively involved in the preparation and submission of research proposals, and she has a good record for securing bursaries, fellowships and research funding (Maria has been the principal author in research proposals that secured so far €8.5M for the involved institutions). She has contributed to the preparation of the following successful research proposals:

01/03/2021-28/02/2025 European H2020, Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Network "Training the next generation of archaeological scientists: Interdisciplinary studies of pre-modern Plasters and Ceramics from the eastern Mediterranean (PlaCe – GA no. 956410) (€3.9 million). Project coordinator: Prof. Thilo Rehren, The Cyprus Institute. 

02/10/2020-30/06/2022 “Bringing Life to Old Museum Collections: The Interdisciplinary Study of Pottery from the Cypriot Iron Age Polities of Salamis, Soloi, Lapithos and Chytroi” (MuseCo, RESTART 2016-2020, EXCELLENCE/1216/0093) (€150.000). Project coordinator: Dr Giorgos Papasavvas / Principal Investigator: Dr Anna Georgiadou. 

01/02/2018-31/01/2020 European H2020, Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship “Revisiting an ancient craft in a contested region: The analytical paradigm of prehistoric pottery from Cyprus” (ReCyPot – Grant Agreement No. 747339) (€195.455). Institute of Archaeology, University College London, United Kingdom. Project coordinator: Prof. Todd Whitelaw.

01/01/2015-31/8/2017 “Cooking pot traditions in ancient Nicosia. A diachronic and interdisciplinary view from the Hill of Agios Georgios-PASYDY” (Cook-Nic). University of Cyprus Research and Teaching Scholarship. (€50.000). Department of History and Archaeology, University of Cyprus, Cyprus. Project coordinator: Dr Athanasios K. Vionis.

04/01/2011-30/11/2014 European FP7 Marie Curie ITN project “New Archaeological Research Network for Integrating Approaches to ancient material studies” (NARNIA – Grant Agreement No. 265010) (€4.6 million). Department of History and Archaeology, University of Cyprus, Cyprus. Project coordinator: Prof. Vasiliki Kassianidou.

01/02/2012-31/01/2013 “Stirring pots on fire! A diachronic and interdisciplinary study of cooking pots from Cyprus”. A.G. Leventis Foundation Grant (€70.000). Department of History and Archaeology, University of Cyprus, Cyprus. Project coordinator: Dr Athanasios K. Vionis.

01/09/2011-30/08/2013     Moulding Expressions of Culture: The Terracotta Figurines from the ‘House of Orpheus’, Nea Paphos”. A. G. Leventis Foundation Grant (€70.000). Department of History and Archaeology, University of Cyprus, Cyprus. Project coordinator: Prof. Demetrios Michaelides.

02/01/2007-27/12/2009    “Ceramic production, distribution and social interaction. An analytical approach to the study of Early and Middle Bronze pottery from Cyprus”. Cyprus Research Promotion Foundation (RPF) Research Grant (€ 75,000). Department of History and Archaeology, University of Cyprus, Cyprus. Project coordinator: Prof. Vasiliki Kassianidou.

Edited Books

Papantoniou, G., Michaelides, D. and Dikomitou-Eliadou, M. (eds), 2019. Hellenistic and Roman Terracottas. Monumenta Graeca et Romana Vol. 23. Leiden: Brill.

Dikomitou-Eliadou, M. and Kassianidou, V. (eds.), 2016.  Interdisciplinary Studies of Ancient Materials from the Mediterranean - Proceedings of the International Conference organized by the NARNIA Project. Journal of Archaeological Science Reports, vol. 7. Elsevier. 

Kassianidou, V. and Dikomitou-Eliadou, M. (eds), 2014. The NARNIA Project: Integrating Approaches to ancient material studies. Nicosia: The NARNIA project and the Archaeological Research Unit. 

 

Papers in scientific journals and chapters in edited volumes

Dikomitou-Eliadou, M., 2021. Getting under the Slip: Technological and compositional Studies of Red Polished Ware from Early and Middle Bronze Age Cyprus. In: Amadio M. (ed.), Archaeology in the smallest realm. Micro analyses and methods for the reconstruction of Cyprus early societies. Artemide Edizioni: Roma.

Vionis, A. K. and Dikomitou-Eliadou, M., Roumbou, M., Kalogeropoulos, N., and Kilikoglou, V., 2019. Stirring Pots on Fire: Medieval Technology, Diet and Daily Life in Cyprus. In: M. Parani and M. Olympios (eds), The Art and Archaeology of Lusignian and Venetian Cyprus (1192-1571): Recent Research and New Discoveries. Brepols Publishers: Studies in the Visual Cultures of the Middle Ages Series, 241-262.

Papantoniou, G., Michaelides, D. and Dikomitou-Eliadou M., 2019. Hellenistic and Roman Terracottas: An Introduction. In: Papantoniou, G., Michaelides, D. and Dikomitou-Eliadou M. (eds.) Hellenistic and Roman Terracottas. Monumenta Graeca et Romana Vol. 23, 1-4. Leiden: Brill.

Papantoniou, G., Michaelides, D. and Dikomitou-Eliadou M., 2019. Terracottas in a Domestic Context: The Case of the House of Orpheus in Nea Paphos, Cyprus. In: Papantoniou, G., Michaelides, D. and Dikomitou-Eliadou M. (eds.) Hellenistic and Roman Terracottas. Monumenta Graeca et Romana Vol. 23, 7-43. Leiden: Brill.

Dikomitou-Eliadou, M., 2019. The fabric next door: a comparative study of pottery technology and composition at the Early and Middle Bronze Age settlements of Marki-Alonia and Alambra-Mouttes. In Kearns, C. and S. W. Manning (eds.) New Directions in Cypriot Archaeology. Proceedings of international conference organised at Cornel University, 10-12 April 2014. Ithaca and London: Cornel University Press, 75-98.

Dikomitou-Eliadou, M., 2019. A preliminary compositional study of Early and Middle Bronze Age pottery from Lapithos / Προκαταρκτική μελέτη της σύστασης της κεραμικής της Πρώιμης και Μέσης Εποχής του Χαλού από τη Λάπηθο. In: Papanikola-Bakirtzi, D. (ed.) Ceramic Art from the Soil of Lapithos / Αγγείων Τέχνη από τη Γη της Λαπήθου. Nicosia: The Leventis Municipal Museum of Nicosia, Municipality of Lapithos, 57-75. 

Dikomitou-Eliadou, M., 2018. Πρώιμη και Mέση εποχή του Χαλκού. In: Neocleous, S., (ed.) Iστορία της KύπρουΤόμος Α’ 11000 π.Χ.- 649 μ.Χ , 59-76. Athens: Foundation of Ecumenical Hellenism.

Dikomitou-Eliadou, M., and Martinón-Torres, M., 2018. Chapter 7: Portable X-ray fluorescence analysis of Early and Middle Bronze Age ceramics from the necropolis at Lapithos Vrysi tou Barba. Results of the first analytical campaign. In: Webb, J.M., Lapithos Vrysi tou Barba, Cyprus. Early and Middle Bronze Age Tombs Excavated by Menelaos Markides. Nicosia: Åströms Förlag. Studies in Mediterranean Archaeology 148, 241-256. 

Dikomitou-Eliadou, M., and Georgiou, A., 2017. A preliminary, analytical examination of FS46/47 three-handled jars and other LBA pottery types from Cyprus with the employment of pXRF. In Graziadio, G. The earliest production of Aegean-type pottery in Cyprus. Pisa: Pisa University Press, 117-129. 

Dikomitou-Eliadou, M. and Zomeni, Z., 2017. From North to South: Red Polished Philia pottery production and distribution patterns at the beginning of the Cypriot Bronze Age. In: Pilides, D. and M. Mina (eds.) Four Decades of Hiatus in Archaeological Research in Cyprus: Towards Restoring the Balance. Proceedings of the international workshop held in Lefkosia (Nicosia) in September 2016. Studies in Ancient Cyprus Series, v. 2. Wien: Holzhausen der Verlag, 92-103. 

Dikomitou-Eliadou, M. and Kassianidou, V., 2016.  Introduction. In: M. Dikomitou-Eliadou and V. Kassianidou (eds),Interdisciplinary Studies of Ancient Materials from the Mediterranean - Proceedings of the International Conference organized by the NARNIA Project, 449-450. Journal of Archaeological Science Reports, vol. 7. Elsevier. 

Dikomitou-Eliadou, M., Georgiou, A., and Vionis, A. K., 2016. “Cooking fabric recipes: An interdisciplinary study of Cypriot cooking pots of the Late Bronze Age”. Journal of Archaeological Science Reports 7, 451-457.

Charalambous, E., Dikomitou-Eliadou, M., Milis, G.M., Mitsis, G., and Eliades, D., 2016. “An experimental design for the classification of archaeological ceramic data from Cyprus, and the tracing of inter-class relationships”. Journal of Archaeological Science Reports 7, 465-471.

Dikomitou-Eliadou, M., and Vionis, A. K., 2016. Silent artefacts revealing their story: The analytical paradigm of Bronze Age cooking pots from Cyprus. In: Bourogiannis, G. and Chr. Mühlenbock, (eds.) Ancient Cyprus today: Museum collections and new research approaches to the archaeology of Cyprus. Studies in Mediterranean Archaeology and Literature, Pocket Book 184. Uppsala: Åströms Förlag, 167-176. 

Dikomitou-Eliadou, M., Georgiou, A. and Vionis, A.K. 2016. The cooking-pot assemblage – Typological observations and petrographic analysis’. In: C. von Rüden (ed.), Feasting and Depositional Practices in Late Bronze Age Palaepaphos, Cyprus: The Evreti Wells TE III and TE VIII. Bochumer Forschungen zur Prähistorischen Archäologie, 139-161. 

Vionis, A. K. and Dikomitou-Eliadou M., 2014. Stirring pots on fire! A diachronic and interdisciplinary study of cooking pots from Cyprus. In Research Programmes. The A.G. Leventis Foundation. Nicosia: The University of Cyprus. 

Michaelides, D., Papantoniou, G., and Dikomitou-Eliadou M., 2014. Moulding Expressions of Culture: The Terracotta Figurines from the House of Orpheus in Nea Paphos. In Research Programmes. The A.G. Leventis Foundation. Nicosia: The University of Cyprus.

Dikomitou-Eliadou, M. 2014. Rescaling perspectives: local and island-wide ceramic production in Early and Middle Bronze Age Cyprus. In: Webb, J.M. (ed.), Structure, measurement and meaning: Studies on prehistoric Cyprus in honour of David Frankel. Uppsala: Åströms Förlag. Studies in Mediterranean Archaeology, 199-211.

Dikomitou-Eliadou, M. 2013. Interactive communities at the dawn of the Cypriot Bronze Age: an interdisciplinary approach to Philia phase ceramic variability. In: A.B. Knapp, J.M. Webb and McCarthy A. (eds), J.R.B. Stewart: An Archaeological Legacy. Uppsala: Åströms Förlag Studies in Mediterranean Archaeology CXXXIX, 23-31.

Dikomitou-Eliadou, M. Kiriatzi, E. and Vionis, A. K. 2013. Appendix IV. Petrographic analysis of Late Cypriot cooking pots and Late Minoan pottery from Pyla-Kokkinokremos. In Karageorghis, V and Kanta, A., Pyla-Kokkinokremos. A late 13thcentury BC fortified settlement in Cyprus. Excavations 2010-2011. Uppsala: Åströms Förlag Studies in Mediterranean Archaeology CXLI, 189-196. 

Charalambous, A., Dikomitou-Eliadou, M. and Kassianidou, V., 2013. Appendix: A preliminary chemical study of Grey and Black Polished II (IV) pottery with the employment of pXRF. In: Georgiou, G. and Karageorghis, V. A Cypro-Archaic tomb at Xylotymbou and three Cypro-Classical tombs at Phlasou: From Exuberance to Recession. Uppsala: Åströms Förlag Studies in Mediterranean Archaeology CXL, 59-63. 

Dikomitou, M. and Martinòn-Torres, M., 2012. Fabricating an island-wide tradition. Red Polished pottery from Early and Middle Bronze Age Cyprus. In: Zacharias, N., Georgakopoulou, M., Polikreti, K., Facorellis, Y. and Vakoulis, T. (eds) Proceedings of the 5th HSA Symposium (Athens 2008). Athens: Papazese Publications, 423-442.

Dikomitou, M., 2007. Analysis of clays and fabrics. In: Frankel, D., and Webb, J., The Bronze Age cemeteries at Deneia in Cyprus. Sävedalen: Paul Åströms Förlag. Studies in Mediterranean Archaeology CXXXV, 107-122. 

Sarris, A., G. Stamatis, N. Papadopoulos, E. Kokkinou, S. Topouzi, E. Kokkinaki, E. Moissi, Iacovou, M., Kassianidou, V., Papasavvas, G., Papantoniou, G. and Dikomitou, M., 2006. “Palaepaphos, Cyprus: The Contribution of Geographical Information Systems and Geophysical Prospection in the Study of the Archaeological Topography and Settlement Patterns.” In The World is in your Eyes. CAA 2005.

 

Contributions in Newsletters

Dikomitou-Eliadou, M., 2020. “Jumping into the past. Working for project “MuseCo” at the CAARI library”. Cyprus American Archaeological Research Institute (CAARI) News, December 2020. 

http://caari.org/newsletters/  

Dikomitou-Eliadou, M. and V. Kassianidou, 2014. “The NARNIA interdisciplinary research project: The material culture of ancient Cyprus under the microscope”. Kyprios Character. History, Archaeology and Numismatics of Ancient Cyprus. National Hellenic Research Foundation. Also submitted in Greek: “Το διεπιστημονικό, ερευνητικό πρόγραμμα NARNIA: Ο υλικός πολιτισμός της αρχαίας Κύπρου κάτω από το μικροσκόπιο”. 

http://kyprioscharacter.eie.gr/en/

Dikomitou-Eliadou, M., G. Papantoniou, and D. Michaelides, 2013. “The Employment of pXRF Analysis for the Qualitative Study of Hellenistic and Roman Terracottas from the House of Orpheus in Nea Paphos”. Les Carnets de l’ACoSt, Association for Coroplastic Studies 10: 10-11. 

http://www.coroplasticstudies.org/newsletters/ACoST%20Newsletter,%20Summer%202013a.pdf

Dikomitou, M., 2010. A closer look at Red Polished Philia fabrics. Inquiring into ceramic uniformity in Cyprus, ca. 2500-2300 BC.  The Old Potter’s Almanack 15 (2), 1-6.

http://www.pcrg.org.uk/Newletter/OPA15%202%20(2).pdf

 

Book Reviews

Dikomitou-Eliadou, M., 2020. Review for the Prehistoric Society, London of book Figurine Makers of Prehistoric Cyprus: settlement and cemeteries at Souskiou, by E. Peltenburg, D. Bolger and L. Crewe. Oxbow Books: Oxford. 

http://www.prehistoricsociety.org/files/reviews/Souskiou_review_Dikomitou_Sept2020_final.pdf

 

Educational handbooks

Contribution to Archaeological Science. Classroom Activities / Αρχαιολογικές ΕπιστήμεςΣχολικές Δραστηριότητες (2020), coordinated by Efthymia Nikita, The Cyprus Institute.