ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
KALTSAS DEMOKRITOS
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
Αποστολίδη
Λεωφ. Καλλιπόλεως 10 και Ερεσσού 1
-
22893855
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Προπτυχιακὲς σπουδὲς Κλασσικῆς Φιλολογίας στὸ Φιλολογικὸ Τμῆμα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (πτυχίο 1993). Μεταπτυχιακὲς (διδακτορικές) σπουδὲς στὴν Σχολὴ Ἀνατολικῶν καὶ Ἀρχαιογνωστικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης τῆς Γερμανίας (διδακτορικὸ δίπλωμα 1999, ἔκδοση τῆς διατριβῆς 2001). Τριετὴς ἐργασία στὸ Ἰνστιτοῦτο Παπυρολογίας τοῦ αὐτοῦ Πανεπιστημίου σὲ ἐρευνητικὸ πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Deutsche Forschungsgemeinschaft. Στὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου σὲ θέση λέκτορος ἀπὸ τὸ χειμερινὸ ἑξάμηνο 2004/2005, ἐπικούρου καθηγητοῦ ἀπὸ τὸ 2009, ἀναπληρωτοῦ ἀπὸ τὸ 2015. Διδασκαλία Α.Ε. Φιλολογίας (κυρίως ἀττικῶν ρητόρων) καὶ Παπυρολογίας. Ὑπεύθυνος προγράμματος Lifelong Learning/Erasmus τοῦ Τμήματος. Ἐναρκτήρια χρηματοδότηση ἀπὸ τὸ Π.Κ. γιὰ τὴν δημιουργία, συντήρηση καὶ ἐπιστημονικὴ ἐπιμέλεια Παπυρολογικῆς Συλλογῆς (P.Cypr.).

 • Πτολεμαϊκὴ παπυρολογία
 • Τὸ βιβλίο κατὰ τὴν Ἀρχαιότητα
 • Ἀρχαία ἑλληνικὴ ταχυγραφία
 • Ἑλληνιστικὴ Κοινή

Dokumentarische Papyri des 2. Jh. v.Chr. aus dem Herakleopolites (P.Heid. VIII), Veröffentlichungen aus der Heidelberger Papyrus-Sammlung N.F. 10, Heidelberg 2001.

Ἄρθρα

 • “Aus den Archiven der Königlichen Schreiber Peteimuthes und Harchebis”, Tyche 18 (2003) 5-19.
 • “Kritisches zu Urkunden I: Zu P.Heid. VI 363”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 151 (2005) 133-140.
 • “Ein literarischer und ein tachygraphischer Papyrus aus der Sammlung des Seminars für Papyrologie der Universität Heidelberg”, Archiv für Papyrusforschung 52 (2006) 135-161.
 • “Kritische und exegetische Beiträge zu den Papyri des tachygraphischen Lehrbuchs”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 161 (2007) 215-251.
 • “Διορθωτικά”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 171 (2009) 186-192.
 • “Bemerkungen zu Papyri XXIII” (= Korr. Tyche Nr. 661-675), Tyche 25 (2010) 213-220.
 • “Epigone-Angehörige in numerierten Hipparchien?”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 177 (2011) 220-221.
 • “Emotions in Ptolemaic Petitions and Related Texts”, ἐν Ch. Kotsifou (ἐκδ.), Emotional Display, Persuasion and Rhetoric in Papyri, Heidelberg althistorische Beiträge und epigraphische Studien, Stuttgart 2013 (ὑπὸ ἔκδοσιν).
 • “Beiträge zum antiken Buchwesen”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 193 (2015) 78-86.

 

Profile Information

Undergraduate studies in Classical Philology at the University of Athens, Faculty of Philosophy, Department of Philology (degree: 1993). Doctorate studies at the Fakultät für Orientalistik und Altertumswissenschaft of the University of Heidelberg, Germany (doctorate degree: 1999; the thesis was published in 2001). Employed for three years at the Institut für Papyrologie of the University of Heidelberg as a full-time research associate working on a research project financed by the Deutsche Forschungsgemeinschaft. Employed at the University of Cyprus since winter term 2004/5 (promoted to Assistant Prof. on 01.01.09; to Associate Prof. on 01.06.15). Teaches Ancient Greek (mainly Attic Orators) and Papyrology. Lifelong Learning / Erasmus Coordinator for the Department. Recipient of a UCY Start-up fund for creating and maintaining a papyrus collection at the University (P.Cypr.). 
 • Ptolemaic papyrology
 • The ancient (Graeco-Roman) book
 • Ancient Greek tachygraphy
 • Hellenistic Koine

Dokumentarische Papyri des 2. Jh. v.Chr. aus dem Herakleopolites (P.Heid. VIII), Veröffentlichungen aus der Heidelberger Papyrus-Sammlung N.F. 10, Heidelberg 2001.

Articles

 • “Aus den Archiven der Königlichen Schreiber Peteimuthes und Harchebis”, Tyche 18 (2003) 5-19.
 • “Kritisches zu Urkunden I: Zu P.Heid. VI 363”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 151 (2005) 133-140.
 • “Ein literarischer und ein tachygraphischer Papyrus aus der Sammlung des Seminars für Papyrologie der Universität Heidelberg”, Archiv für Papyrusforschung 52 (2006) 135-161.
 • “Kritische und exegetische Beiträge zu den Papyri des tachygraphischen Lehrbuchs”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 161 (2007) 215-251.
 • “Διορθωτικά”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 171 (2009) 186-192.
 • “Bemerkungen zu Papyri XXIII” (= Korr. Tyche Nr. 661-675), Tyche 25 (2010) 213-220.
 • “Epigone-Angehörige in numerierten Hipparchien?”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 177 (2011) 220-221.
 • “Emotions in Ptolemaic Petitions and Related Texts”, in Ch. Kotsifou (ed.), Emotional Display, Persuasion and Rhetoric in Papyri, Heidelberg althistorische Beiträge und epigraphische Studien, Stuttgart 2013 (under publication).
 • “Beiträge zum antiken Buchwesen”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 193 (2015) 78-86.