ΝΙΚΗ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΟΥ
ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ
TSANGARIDOU NIKI
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Θεοφανίδης
Δράμας 11-13
407
22892949
22894488
-

Προσωπικό Προφίλ

Βασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Tμήμα Eπιστήμης Φυσικής Aγωγής και Aθλητισμού, 1985), μεταπτυχιακές στo Boston University, ΗΠΑ (M.Ed. Curriculum and Teaching in Physical Education, 1990) και Ohio State University ΗΠΑ ( Ph.D., Teacher Education in Physical Education, 1993), με υποτροφίες από τη Γενική Γραμματεία Aθλητισμού της Ελλάδας και του Ohio State University. Έχει διδάξει στο Ohio State University, ΗΠΑ (Λέκτορας, 1993-1994) και στο Tμήμα Eπιστήμης Φυσικής Aγωγής και Aθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου (Ειδικός Επιστήμονας, 1995). Από το 1995 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Λέκτορας, 1995-2002, Επίκουρη Καθηγήτρια, 2002—2007, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 2008). Έχει διατελέσει Visiting Scholar at the Ohio State University, School of Physical Activity and Educational Services (2001). Το 2001 της έχει απονεμηθεί το βραβείο “Young Researcher Award” από το International Association for Physical Education in Higher Education και το 2004 το βραβείο “Metzler-Freedman Exemplary Paper Award” from the Journal of Teaching in Physical Education. Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει πολλές επιστημονικές ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Συμμετέχει σε επιτροπές έκδοσης επιστημονικών περιοδικών και είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Teaching in Physical Education. Είναι μια από τους δυο επιστημονικούς συντονιστές της επιτροπής συγγραφής των νέων αναλυτικών προγραμμάτων της Φυσικής Αγωγής στην Κύπρο και εξωτερικός κριτής στο πανεπιστήμιο του Limerick της Ιρλανδίας για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα PESS – [Graduated Diploma in Education (Physical Education)].
Στοχαστική Διδασκαλία, Αποτελεσματική Διδασκαλία, Ανάλυση Διδασκαλίας,Αναλυτικά Προγράμματα, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών.
Articles in International Journals with Blind Review System
 
 • Kyriakides, E., Tsangaridou, N., Charalambous, Y.C., & Kyriakides, L. (2018). Integrating generic and content-specific teaching practices in exploring teaching quality in primary physical education. European Physical Education Review, 24(4), 418-448. doi: 10.1177/1356336X16685009
   
 • Charalambous, Y. C., Kyriakides, E., Tsangaridou, N., & Kyriakides, L. (2017). Exploring the reliability of generic and content-specific instructional aspects in physical education lessons. School Effectiveness and School Improvement. doi: 10.1080/09243453.2017.1311929
   
 • Tsangaridou, N. (2017). Early childhood teachers’ views about teaching physical education: challenges and recommendations, Physical Education and Sport Pedagogy, 22(3), 283-300. doi:  10.1080/17408989.2016.1192593
   
 • Loucaides, A. C., & Tsangaridou, N. (2017). Associations between parental and friend social support and children’s physical activity and time spent outside playing. International Journal of Pediatrics, ID 7582398, https://doi.org/10.1155/2017/7582398
   
 • Tsangaridou, N. (2016). Moving towards effective physical education teacher education for generalist primary teachers: a view from Cyprus, Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 44(6), 632-647.
   
 • Tsangaridou, N. & Genethliou, N.  (2016). Early Childhood Educators’ Experience of an Alternative Physical Education Model. European Early Childhood Education Research Journal, 24:3, 382-397, DOI: 10.1080/1350293X.2014.970852
   
  Tsangaridou, N. & Polemitou, I. (2015). Exploring pre-service classroom teachers’ reflections on teaching physical education. European Physical Education Review, 21(1) 66-82, DOI: 10.1177/1356336X14550941
   
 • Tsangaridou, N., & Tembrioti, L.  (2014). Reflective practice in dance: A review of the literature.  Research in Dance Education. Research in Dance Education, 2014, 15(1),4–22.
   
  Tsangaridou, N., Zachopoulou, E., Liukkonen, J., Gråstén, A.,  & Kokkonen M. (2014).  Developing preschoolers’ social skills through cross-cultural physical education intervention. Early Child Development and Care, 184(11), 1550–1565 .
   
 • Tsangaridou, N. & Lefteratos, C., (2013). Elementary students´ views and experiences on sport education in Cyprus.  Advances in Physical Education, 3(1), 28-35.
   
 • Tsangaridou, N.  (2012). Educating primary teachers to teach physical education. European Physical Education Review, 18(3), 275-286.
   
 • Lefteratos, C., & Tsangaridou, N.  (2010). A review of research studies for two alternative models in physical education: Sport education and teaching games for understanding. Inquiries in Sport & Physical Education, 8(1), 43-69.

 

 • Tsangaridou, N.  (2008). Trainee primary teachers’ beliefs and practices about physical education during student teaching.  Physical Education and Sport Pedagogy, 13(2), 131-152.
 
 • Kyriakides, L., & Tsangaridou, N.  (2008). Towards the development of generic and differentiated models of educational effectiveness: A study on school and teacher effectiveness in physical education.  British Educational Research Journal, 34(6), 807-838.
   
 • Grammatikopoulos, V., Konstantinou, E., Tsigiliw, N., Zachopoulou, E., Tsangaridou, N., & Liukkonen, J., (2008).  Evaluating preschool children’s knowledge about healthy lifestyle: Preliminary examination of the healthy lifestyle evaluation instrument. Educational Research Review, 3(11), 351-352.
   
 • Grammatikopoulos, V., Zachopoulou, E., Tsangaridou, N., Liukkonen , J., & Pickup, I.  (2008).  Applying a mixed method design to evaluate training seminars within an early childhood education project. Evaluation & Research in Education, 21(1), 4-17.
   
 • Tsangaridou, N.  (2005).  Classroom teachers’ reflection on teaching physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 24(1), 24-50.
   
 • Tsangaridou, N., & O’Sullivan, M.  (2003). Physical education teachers’ theories of action and theories of use.  Journal of Teaching in Physical Education, 22(2), 132-152.
   
 • Tsangaridou, N.  (2002).  Enacted pedagogical content knowledge in physical education: A case study of a prospective classroom teacher. European Physical Education Review, 8(1), 21-35.
   
 • Tsangaridou, N. & Andreou, N.  (2001).  Sport education: An alternative model of physical education.  Athlitiki Psychologia, 12, 37-48, [In Greek].
   
 • Andreou, N., & Tsangaridou, N. (2001).  The procedure and the knowledge from the application of the sport education model in elementary school.  Athlitiki Psychologia, 12, 49-59, [In Greek].
   
 • Tsangaridou, N., & O’Sullivan, M.  (1997). The role of reflection in shaping physical education teachers’ educational values and practices.  Journal of Teaching in Physical Education, 17(1), 2-25.
   
 • Tsangaridou, N., & Siedentop, D.  (1995). Reflective teaching: A literature review.  Quest, 47(2), 212-237.
   
 • Siedentop, D., Doutis, P., Tsangaridou, N., Ward, P., & Rauschenbach, J.  (1994). Don’t sweat gym:  An analysis of curriculum and instruction.  Journal of Teaching in Physical Education, 13(4), 375-394.
   
 • Tsangaridou, N., & O’Sullivan, M.  (1994). Using pedagogical reflective strategies    to enhance reflection among preservice physical education teachers. Journal of Teaching in Physical Education, 14(1), 13-23.
   
 • O’Sullivan, M., & Tsangaridou, N.  (1992). What undergraduate physical education majors learn during a field experience.  Research Quarterly for Exercise and Sport, 63(4), 381-392.
   

 
Books
 
 • Kyriakides, L., Tsangaridou, N., Orphanos, S., Solomou E, & Symeou, L., (2016) (Eds.).  Education, Integration and the new world: The role of educational research. Proceedings of the 14th Conference of the Cypriot Educational Research Association. Nicosia: Cyprus University Press [In Greek].
   
 • Kyriakides, L., Tsangaridou, N., Simeonidou, S., Mavrou, K., Charalambous, C., Symeou, L., Phtiaka, H., & Elia, I. (2014) (Eds.).  In front of the educational challenges: from a position and contrast to composition. Proceedings of the 13th Conference of the Cypriot Educational Research Association. Nicosia: Cyprus University Press [In Greek].
   
 • Tsangaridou, N., Mavrou, K., Simeonidou, S., Phtiaka, H., Symeou, L., & Elia, I. (2012) (Eds.).  Crisis and the role of pedagogy: Institutions, values, society.  Proceedings of  the 12th Conference of the Cypriot Educational Research Association, Nicosia, Cyprus: Cyprus University Press [In Greek].
   
 • Zachopoulou, E., Liukkonen,  J., Pickup, I., ,& Tsangaridou, N. (2010) (Eds.). Early Steps Physical Education Curriculum: Theory and practice for children under 8.  Champaign, IL: Human Kinetics.

 

 • Tsangaridou, N., Simeonidou, S., Mavrou, K., Phtiaka, H., Kyriakides, L.  (2010) (Eds.). Management educational change: research , policy, practice.  Proceedings for the 11th Conference of the Cypriot Educational Research Association,  Nicosia, CY.  Cyprus University Press, [In Greek].
   
 • Zachopoulou, E., Tsangaridou, N., Pickup, I., Liukkonen, J., & Grammatikopoulos, V. (2007) (Eds.).  Early Steps: Promoting healthy lifestyle and social interaction through physical education activities during preschool years.  Thessaloniki, Greece: Xristodoulidi Publications.  
   
 • Tsangaridou, N.  (2006).  New trends in physical education for preschool age children.  Nicosia, Cyprus: Cyprus University Press [In English & Greek]. 
   
 • Gagatsis, A., Evaggelidou, A.,  Phtiaka, H., Kyriakides, L., Tsangaridou, N., & Koutsoulis, M.  (2004) (Eds.).  Current trends in educational research and practice: Proceedings of  the VIII Conference of the Cypriot Educational Research Association,  Nicosia, Cyprus: Cyprus University Press [In Greek].
   
 • Gagatsis, A., Kyriakides, L., Tsangaridou, N., Phtiaka, H., & Koutsoulis, M.  (2002) (Eds.). Educational research in the era of globalization: Proceedings of the VII Conference of the Cypriot Educational Research Association, Nicosia, Cyprus: Cyprus University Press [In Greek].
   

 

Book Chapters  

 
 • Tsangaridou, N., & Kyriakides, E. (2018). Pre-service primary physical education teacher education. In G. Griggs & K. Petrie (Eds.), Routledge handbook of primary physical education (pp. 98-111). New York, NY: Routledge.
   
 • Kyriakides, E., & Tsangaridou, N. (2018). Primary physical education in Cyprus. In G. Griggs & K. Petrie (Eds.), Routledge handbook of primary physical education (pp. 297-306). New York, NY: Routledge.
   
 • Charalambous, Y. C., Tsangaridou, N., & Kyriakides, E. (2018). Ensuring the validity and reliability of teaching observation: Answering crucial questions in Physical Education. Hononary Volume for the Research Work of Professor Mary Ioannides-Koutselini (pp.466-486). Nicosia, Cyprus: Cyprus University Press [In Greek].
   
 • Tsangaridou, N. (2012).  Sport education in the elementary school: A report from Cyprus.  In P. Hastie (Ed), Sport education: International perspectives (pp.75-91). New York, NY: Routledge Publications.
   
 • Tsangaridou, N.  (2010). Teacher behaviors.  In E. Zachopoulou, J. Liukkonen , I. Pickup,& N. Tsangaridou (Eds.), Early Steps Physical Education Curriculum: Theory and practice for children under 8 (pp. 21-29).  Champaign, IL: Human Kinetics.
   
 • Tsangaridou, N.  (2009).  Preparation of teachers for teaching physical education in schools: Research on teachers’ reflection, beliefs, and knowledge.  In L. Housner,M. Metzler, P. Schempp, & T. Templin, (Eds.), Historic traditions and future directions of research on teaching and teacher education in physical education (pp.373-382  ).  West Virginia, WV: West Virginia University.
   
 • Tsangaridou, N., & Yiallourides, G.  (2008).  Physical education and sport education in Cyprus.  In G. Klein,., & K. Hardman (Eds.), Physical Education and Sport Education in the European Union (pp. 69-83). Paris: Editions Revue EP.S. 
   
 • Tsangaridou, N.  (2007). Effective teaching.  In E. Zachopoulou, N. Tsangaridou, I. Pickup, J. Liukkonen, & V. Grammatikopoulos (Eds.), Early Steps: Promoting healthy lifestyle and social interaction through physical education activities during preschool years (pp. 15-18).  Thessaloniki, Greece: Xristodoulidi Publications. 
   
 • Tsangaridou, N.  (2007).  Planning in physical education: Structure of lesson plans.  In E. Zachopoulou, N. Tsangaridou, I. Pickup, J. Liukkonen, & V. Grammatikopoulos (Eds.), Early Steps: Promoting healthy lifestyle and social interaction through physical education activities during preschool years (pp. 27-28).  Thessaloniki, Greece: Xristodoulidi Publications. 
   
 • Tsangaridou, N., & Yiallourides, G.  (2007).  L' education physique et l'education sport en Chypre.  In G. Klein,., & K. Hardman (Eds.),. L' education physique et l'education sport en Union Europienne (pp. 81-93).  Paris: Editions Revue EP.S
   
 • Tsangaridou, N.  (2006). Teachers’ beliefs.  In D. Kirk, D. Macdonald, & M. O’Sullivan (Eds.), The handbook of physical education, (pp.486-501 ).  London: Sage Publications.
   
 • Tsangaridou, N.  (2006). Teachers’ knowledge.  In D. Kirk, D. Macdonald, & M. O’Sullivan (Eds.), The handbook of physical education, (pp. 502-515 ).  London: Sage Publications.
   
 • Tsangaridou, N., & Zachopoulou, E.  (2006).  Early Steps: An alternative physical education program for preschool education.  In N. Tsangaridou (Ed),  New trends in physical education for preschool age children (pp. 25-55).  Nicosia, Cyprus: Cyprus University Press [In Greek]. 

   

 •  Zachopoulou, E., Pickup, I., Liukkonen, J., & Tsangaridou, N.  (2005).  Early Steps: Promoting healthy lifestyle and social interaction through physical education activities during preschool years.  In V. Papacharisis & T. Kourtesis (Eds.),  The physical education teacher and the new trends.  Thessaloniki, Greece: Xristodoulidi Publications [In Greek].

Profile Information

Undergraduate studies at the University of Athens (B.A. in Physical Education and Sport Science, 1985). Graduate studies at Boston University, USA (M.Ed. Curriculum and Teaching in Physical Education, 1990) and at the Ohio State University, USA (Ph.D., Teacher Education in Physical Education and Teacher Education in General Education, 1993) with scholarships from the Greek Ministry of Culture and Sports and Ohio State University. She has taught at the Ohio State University, USA (Lecturer 1993-1994) and at the Democritus University of Thrace (Teaching Assignment on a Special Contract, 1995). She is with the Department of Education at the University of Cyprus since 1995 (Lecturer 1995-2002, Assistant Professor, 2002-2007, Associate Professor 2008). She was also a visiting scholar at the Ohio State University, School of Physical Activity and Educational Services (2001, spring). She is a recipient of the “Young Researcher Award” from the International Association for Physical Education in Higher Education (AIESEP) in 2001 and the “Metzler-Freedman Exemplary Paper Award” from the Journal of Teaching in Physical Education in 2004. She has published extensively on teaching and teacher education in physical education and made numerous presentations on teacher education topics at international conferences and professional workshops. She is editorial board member of the Journal of Teaching in Physical Education and quest reviewer for other research journals. She is a co-chair of the committee for the Cyprus National Curriculum in Physical Education, appointed by the Cypriot Minister of Education and Culture. She is also an External Examiner for the University of Limerick, for the programme – PESS- Graduated Diploma in Education (Physical Education).
Teachers’ thinking and reflection, Effective teaching, Curriculum and Instruction, Teacher Education
Articles in International Journals with Blind Review System
 
 
Kyriakides, E., Tsangaridou, N., Charalambous, Y.C., & Kyriakides, L. (2018). Integrating generic and content-specific teaching practices in exploring teaching quality in primary physical education. European Physical Education Review, 24(4), 418-448. doi: 10.1177/1356336X16685009
 
Charalambous, Y. C., Kyriakides, E., Tsangaridou, N., & Kyriakides, L. (2017). Exploring the reliability of generic and content-specific instructional aspects in physical education lessons. School Effectiveness and School Improvement. doi: 10.1080/09243453.2017.1311929
 
Tsangaridou, N. (2017). Early childhood teachers’ views about teaching physical education: challenges and recommendations, Physical Education and Sport Pedagogy, 22(3), 283-300. doi:  10.1080/17408989.2016.1192593
 
Loucaides, A. C., & Tsangaridou, N. (2017). Associations between parental and friend social support and children’s physical activity and time spent outside playing. International Journal of Pediatrics, ID 7582398, https://doi.org/10.1155/2017/7582398
 
Tsangaridou, N. (2016). Moving towards effective physical education teacher education for generalist primary teachers: a view from Cyprus, Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 44(6), 632-647.
 
Tsangaridou, N. & Genethliou, N.  (2016). Early Childhood Educators’ Experience of an Alternative Physical Education Model. European Early Childhood Education Research Journal, 24:3, 382-397, DOI: 10.1080/1350293X.2014.970852
 
Tsangaridou, N. & Polemitou, I. (2015). Exploring pre-service classroom teachers’ reflections on teaching physical education. European Physical Education Review, 21(1) 66-82, DOI: 10.1177/1356336X14550941
 
Tsangaridou, N., & Tembrioti, L.  (2014). Reflective practice in dance: A review of the literature.  Research in Dance Education. Research in Dance Education, 2014, 15(1),4–22.
 
Tsangaridou, N., Zachopoulou, E., Liukkonen, J., Gråstén, A.,  & Kokkonen M. (2014).  Developing preschoolers’ social skills through cross-cultural physical education intervention. Early Child Development and Care, 184(11), 1550–1565 .
 
Tsangaridou, N. & Lefteratos, C., (2013). Elementary students´ views and experiences on sport education in Cyprus.  Advances in Physical Education, 3(1), 28-35.
 
Tsangaridou, N.  (2012). Educating primary teachers to teach physical education. European Physical Education Review, 18(3), 275-286.
 
Lefteratos, C., & Tsangaridou, N.  (2010). A review of research studies for two alternative models in physical education: Sport education and teaching games for understanding. Inquiries in Sport & Physical Education, 8(1), 43-69.
 
Tsangaridou, N.  (2008). Trainee primary teachers’ beliefs and practices about physical education during student teaching.  Physical Education and Sport Pedagogy, 13(2), 131-152.
 
Kyriakides, L., & Tsangaridou, N.  (2008). Towards the development of generic and differentiated models of educational effectiveness: A study on school and teacher effectiveness in physical education.  British Educational Research Journal, 34(6), 807-838.
 
Grammatikopoulos, V., Konstantinou, E., Tsigiliw, N., Zachopoulou, E., Tsangaridou, N., & Liukkonen, J., (2008).  Evaluating preschool children’s knowledge about healthy lifestyle: Preliminary examination of the healthy lifestyle evaluation instrument. Educational Research Review, 3(11), 351-352.
 
Grammatikopoulos, V., Zachopoulou, E., Tsangaridou, N., Liukkonen , J., & Pickup, I.  (2008).  Applying a mixed method design to evaluate training seminars within an early childhood education project. Evaluation & Research in Education, 21(1), 4-17.
 
Tsangaridou, N.  (2005).  Classroom teachers’ reflection on teaching physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 24(1), 24-50.
 
Tsangaridou, N., & O’Sullivan, M.  (2003). Physical education teachers’ theories of action and theories of use.  Journal of Teaching in Physical Education, 22(2), 132-152.
 
Tsangaridou, N.  (2002).  Enacted pedagogical content knowledge in physical education: A case study of a prospective classroom teacher. European Physical Education Review, 8(1), 21-35.
 
Tsangaridou, N. & Andreou, N.  (2001).  Sport education: An alternative model of physical education.  Athlitiki Psychologia, 12, 37-48, [In Greek].
 
Andreou, N., & Tsangaridou, N. (2001).  The procedure and the knowledge from the application of the sport education model in elementary school.  Athlitiki Psychologia, 12, 49-59, [In Greek].
 
Tsangaridou, N., & O’Sullivan, M.  (1997). The role of reflection in shaping physical education teachers’ educational values and practices.  Journal of Teaching in Physical Education, 17(1), 2-25.
 
Tsangaridou, N., & Siedentop, D.  (1995). Reflective teaching: A literature review.  Quest, 47(2), 212-237.
 
Siedentop, D., Doutis, P., Tsangaridou, N., Ward, P., & Rauschenbach, J.  (1994). Don’t sweat gym:  An analysis of curriculum and instruction.  Journal of Teaching in Physical Education, 13(4), 375-394.
 
Tsangaridou, N., & O’Sullivan, M.  (1994). Using pedagogical reflective strategies    to enhance reflection among preservice physical education teachers. Journal of Teaching in Physical Education, 14(1), 13-23.
 
O’Sullivan, M., & Tsangaridou, N.  (1992). What undergraduate physical education majors learn during a field experience.  Research Quarterly for Exercise and Sport, 63(4), 381-392.
 
 
Books
 
Kyriakides, L., Tsangaridou, N., Orphanos, S., Solomou E, & Symeou, L., (2016) (Eds.).  Education, Integration and the new world: The role of educational research. Proceedings of the 14th Conference of the Cypriot Educational Research Association. Nicosia: Cyprus University Press [In Greek].
 
Kyriakides, L., Tsangaridou, N., Simeonidou, S., Mavrou, K., Charalambous, C., Symeou, L., Phtiaka, H., & Elia, I. (2014) (Eds.).  In front of the educational challenges: from a position and contrast to composition. Proceedings of the 13th Conference of the Cypriot Educational Research Association. Nicosia: Cyprus University Press [In Greek].
 
Tsangaridou, N., Mavrou, K., Simeonidou, S., Phtiaka, H., Symeou, L., & Elia, I. (2012) (Eds.).  Crisis and the role of pedagogy: Institutions, values, society.  Proceedings of  the 12th Conference of the Cypriot Educational Research Association, Nicosia, Cyprus: Cyprus University Press [In Greek].
 
Zachopoulou, E., Liukkonen,  J., Pickup, I., ,& Tsangaridou, N. (2010) (Eds.). Early Steps Physical Education Curriculum: Theory and practice for children under 8.  Champaign, IL: Human Kinetics.
 
Tsangaridou, N., Simeonidou, S., Mavrou, K., Phtiaka, H., Kyriakides, L.  (2010) (Eds.). Management educational change: research , policy, practice.  Proceedings for the 11th Conference of the Cypriot Educational Research Association,  Nicosia, CY.  Cyprus University Press, [In Greek].
 
Zachopoulou, E., Tsangaridou, N., Pickup, I., Liukkonen, J., & Grammatikopoulos, V. (2007) (Eds.).  Early Steps: Promoting healthy lifestyle and social interaction through physical education activities during preschool years.  Thessaloniki, Greece: Xristodoulidi Publications.  
 
Tsangaridou, N.  (2006).  New trends in physical education for preschool age children.  Nicosia, Cyprus: Cyprus University Press [In English & Greek]. 
 
Gagatsis, A., Evaggelidou, A.,  Phtiaka, H., Kyriakides, L., Tsangaridou, N., & Koutsoulis, M.  (2004) (Eds.).  Current trends in educational research and practice: Proceedings of  the VIII Conference of the Cypriot Educational Research Association,  Nicosia, Cyprus: Cyprus University Press [In Greek].
 
Gagatsis, A., Kyriakides, L., Tsangaridou, N., Phtiaka, H., & Koutsoulis, M.  (2002) (Eds.). Educational research in the era of globalization: Proceedings of the VII Conference of the Cypriot Educational Research Association, Nicosia, Cyprus: Cyprus University Press [In Greek].
 
 
Book Chapters  
 
Tsangaridou, N., & Kyriakides, E. (2018). Pre-service primary physical education teacher education. In G. Griggs & K. Petrie (Eds.), Routledge handbook of primary physical education (pp. 98-111). New York, NY: Routledge.
 
Kyriakides, E., & Tsangaridou, N. (2018). Primary physical education in Cyprus. In G. Griggs & K. Petrie (Eds.), Routledge handbook of primary physical education (pp. 297-306). New York, NY: Routledge.
 
Charalambous, Y. C., Tsangaridou, N., & Kyriakides, E. (2018). Ensuring the validity and reliability of teaching observation: Answering crucial questions in Physical Education. Hononary Volume for the Research Work of Professor Mary Ioannides-Koutselini (pp.466-486). Nicosia, Cyprus: Cyprus University Press [In Greek].
 
Tsangaridou, N. (2012).  Sport education in the elementary school: A report from Cyprus.  In P. Hastie (Ed), Sport education: International perspectives (pp.75-91). New York, NY: Routledge Publications.
 
Tsangaridou, N.  (2010). Teacher behaviors.  In E. Zachopoulou, J. Liukkonen , I. Pickup,& N. Tsangaridou (Eds.), Early Steps Physical Education Curriculum: Theory and practice for children under 8 (pp. 21-29).  Champaign, IL: Human Kinetics.
 
Tsangaridou, N.  (2009).  Preparation of teachers for teaching physical education in schools: Research on teachers’ reflection, beliefs, and knowledge.  In L. Housner,M. Metzler, P. Schempp, & T. Templin, (Eds.), Historic traditions and future directions of research on teaching and teacher education in physical education (pp.373-382  ).  West Virginia, WV: West Virginia University.
 
Tsangaridou, N., & Yiallourides, G.  (2008).  Physical education and sport education in Cyprus.  In G. Klein,., & K. Hardman (Eds.), Physical Education and Sport Education in the European Union (pp. 69-83). Paris: Editions Revue EP.S. 
 
Tsangaridou, N.  (2007). Effective teaching.  In E. Zachopoulou, N. Tsangaridou, I. Pickup, J. Liukkonen, & V. Grammatikopoulos (Eds.), Early Steps: Promoting healthy lifestyle and social interaction through physical education activities during preschool years (pp. 15-18).  Thessaloniki, Greece: Xristodoulidi Publications. 
 
Tsangaridou, N.  (2007).  Planning in physical education: Structure of lesson plans.  In E. Zachopoulou, N. Tsangaridou, I. Pickup, J. Liukkonen, & V. Grammatikopoulos (Eds.), Early Steps: Promoting healthy lifestyle and social interaction through physical education activities during preschool years (pp. 27-28).  Thessaloniki, Greece: Xristodoulidi Publications. 
 
Tsangaridou, N., & Yiallourides, G.  (2007).  L' education physique et l'education sport en Chypre.  In G. Klein,., & K. Hardman (Eds.),. L' education physique et l'education sport en Union Europienne (pp. 81-93).  Paris: Editions Revue EP.S
 
Tsangaridou, N.  (2006). Teachers’ beliefs.  In D. Kirk, D. Macdonald, & M. O’Sullivan (Eds.), The handbook of physical education, (pp.486-501 ).  London: Sage Publications.
 
Tsangaridou, N.  (2006). Teachers’ knowledge.  In D. Kirk, D. Macdonald, & M. O’Sullivan (Eds.), The handbook of physical education, (pp. 502-515 ).  London: Sage Publications.
 
Tsangaridou, N., & Zachopoulou, E.  (2006).  Early Steps: An alternative physical education program for preschool education.  In N. Tsangaridou (Ed),  New trends in physical education for preschool age children (pp. 25-55).  Nicosia, Cyprus: Cyprus University Press [In Greek]. 
   
 Zachopoulou, E., Pickup, I., Liukkonen, J., & Tsangaridou, N.  (2005).  Early Steps: Promoting healthy lifestyle and social interaction through physical education activities during preschool years.  In V. Papacharisis & T. Kourtesis (Eds.),  The physical education teacher and the new trends.  Thessaloniki, Greece: Xristodoulidi Publications [In Greek].