ΕΛΕΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ
IOANNIDOU ELENA
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Θεοφανίδης
Δράμας 11-13
416
22892987
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Η Έλενα Ιωαννίδου είναι κοινωνιογλωσσολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Διδακτική της Γλώσσας και την Κοινωνιογλωσσολογία στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (University of Southampton) και διδακτορικό στην Κοινωνιογλωσσολογία και την Εκπαίδευση (University of Southampton). Έχει εργαστεί ως Επίκουρη Καθηγήτρια και ως Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2009-2019), και ως Ερευνητική Συνεργάτιδα (Research Fellow) στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Southampton (2005-2008). Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται εστιάζουν στην κοινωνική θεώρηση της γλώσσας, στη γλώσσα ως επιτέλεση, στη γλωσσική ποικιλότητα και την πολυγλωσσία και στις συσχετίσεις γλώσσας και ταυτότητας. Η Έλενα Ιωαννίδου είναι γλωσσική εθνογράφος, με ειδικό ενδιαφέρον στη μελέτη κοινωνικών ομάδων οι οποίες διαφοροποιούνται από τη γλωσσική νόρμα και τον εξουσιαστικό λόγο. Έχει ερευνήσει θέματα γλωσσικής χρήσης και συμβολικής αξίας της γλώσσας στους ελληνόφωνους Τουρκοκύπριους στην Κύπρο και σε Τουρκοκρητικούς στην Τουρκία. Επίσης, έχει δουλέψει με ομάδες φυλακισμένων πάνω σε θέματα κοινωνικού γραμματισμού και ταυτοτήτων. Ερευνητικά της προγράμματα έχουν χρηματοδοτηθεί από τη Βρετανική Ακαδημία (British Academy), την Ευρωπαϊκή Ένωση (6th Framework), το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα Λεβέντη. Η έρευνά της έχει δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά όπως το Journal of Language, Culture and Curriculum, Linguistics and Education, Journal of Multilingual Research, Lingua.  

Διδακτική της γλώσσας, κοινωνιογλωσσολογία,  γλωσσική ποικιλότητα, κοινωνική θεωρία της γλώσσας και της διδακτικής της,  διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, σχέση γλώσσας και ταυτότητας, πολυγλωσσία και εκπαίδευση.
Sophocleous, A. & Ioannidou, E. (2020). “Young children performing linguistic varieties: comparing classroom and play-time language use in the bidialectal context of Cyprus”. Language and Education. In print.
 
Ioannidou, E., Ralli, A., Neokleous, T. & Andreou, M. (2019). “Greek in enclave communities: The varieties of Cypriot Romeika in Cyprus and Cretan Greek in Cunda”, Mediterranean Language Review, Volume 25.
 
Christodoulou, V. & Ioannidou, E. (2019). “Rights, power and accessibility to discourse: the case of a multi-ethnic/multilingual class of a private school in Cyprus”. International Journal of Multilingual Research. org/10.1080/19313152.2019.1644092.
 
Ioannidou, E., Kiourti, E. & Christofidou, C. (2018). “Literacy education in prison: developing a Social Literacy Program in the prison school of Cyprus”. Research Papers in Education. Doi/10.1080/02671522.2018.1524925, at https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02671522.2018.1524925
 
Tsiplakou, S., Ioannidou, E. & Hadjioannou, X. (2018). “Capitalizing on linguistic variation in Greek Cypriot education”. Linguistics and Education, 45: 45-67.
 
Ioannidou, E. (2017). “Performing registers and registering performance: Young children’s linguistic practices during play in the Greek Cypriot context”. Language and Communication, 56:55-68.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profile Information

Elena Ioannidou is a sociolinguist and an Αssociate Professor in Language Education at the Department of Education, University of Cyprus. She holds a BA (Ed) in Education (University of Cyprus), an MA in Applied Linguistics for Language Teaching (University of Southampton, UK) and a PhD in Sociolinguistics and Education (University of Southampton, UK). She has worked as a Lecturer and an Assistant Professor at the Department of Education, University of Cyprus (2009-2019), and as a postdoctoral fellow (2005-2006) and a Research Associate (2007-2009) at the Centre for Applied Language Research at the University of Southampton. Her research interests focus on the concept of a social theory of language, on language variation and multilingualism and on the interrelations of language and identity. Elena Ioannidou is a trained ethnographer, with a special interest on linguistic ethnography and on studying linguistic communities. Her theoretical grounding lies in the constructs of language as performance and on the interrelations of language choice and language values with larger social groupings such as linguistic communities and social networks.  She is also interested in the pedagogical dimension of language teaching, focusing on issues of literacy, genre-based education and increasing metalinguistic awareness to achieve functional and critical literacy across all ages. Her research projects have been funded by EU, Leventis foundation, the Ministry of Education of Cyprus and the University of Cyprus. She is a founding member of the Literacy Association of Cyprus and has been a board member of the Linguistic Society of Cyprus.

Projects (selected)

  • Erasmus + PALM project (http://www.palm-edu.eu/en/) “Promoting authentic language acquisition in multilingual contexts”, Local coordinator for partner institution, (2016-2018)
  • GRECO project “Retaining Greek in ‘Enclaved’ Communities: Greek as a mother tongue among Turkish Cypriots in Cyprus and Cunda Cretans in Turkey”, Funded by Leventis Foundation, Principal Investigator. (2014-2016)
  • Prison Literacy Project, “Developing a Social Literacy Program among Prisoners in the Central Prison of Cyprus”, Internal Funding University of Cyprus, Principal Investigator/Coordinator (2014-2015)
  • Professional Experience Program for Teachers of Greek L2 “Teaching Greek as a second language”, Funded by the Ministry of Education and Culture & the European Union, Coordinator (2011-2012)
Sociolinguistics: language variation, language and performance, discourse studies, language and identity
Research methodology: Ethnography, linguistic ethnography, discourse analysis, ethics in research
Language education: genre-based literacy programmes, critical literacy, language policy, teaching Greek as L1 and L2, multilingualism and  education.

Sophocleous, A. & Ioannidou, E. (2020). “Young children performing linguistic varieties: comparing classroom and play-time language use in the bidialectal context of Cyprus”. Language and Education. In print.
 
Ioannidou, E., Ralli, A., Neokleous, T. & Andreou, M. (2019). “Greek in enclave communities: The varieties of Cypriot Romeika in Cyprus and Cretan Greek in Cunda”, Mediterranean Language Review, Volume 25.
 
Christodoulou, V. & Ioannidou, E. (2019). “Rights, power and accessibility to discourse: the case of a multi-ethnic/multilingual class of a private school in Cyprus”. International Journal of Multilingual Research. org/10.1080/19313152.2019.1644092.
 
Ioannidou, E., Kiourti, E. & Christofidou, C. (2018). “Literacy education in prison: developing a Social Literacy Program in the prison school of Cyprus”. Research Papers in Education. Doi/10.1080/02671522.2018.1524925, at https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02671522.2018.1524925
 
Tsiplakou, S., Ioannidou, E. & Hadjioannou, X. (2018). “Capitalizing on linguistic variation in Greek Cypriot education”. Linguistics and Education, 45: 45-67.
 
Ioannidou, E. (2018). “Multilingualism and language variation: The issue of bidialectalism in bilingual children in Cyprus”. Handbook for Teaching Greek as L2 in Migrant Children. Nicosia: Pedagogical Institute of Cyprus, forthcoming
 
Ioannidou, E. (2017). “Performing registers and registering performance: Young children’s linguistic practices during play in the Greek Cypriot context”. Language and Communication, 56:55-68.

 Ioannidou, E. (2014) "Classroom discourse as a distinct genre: Locating power and linguistic norms in student-teacher conversations in Greek Cypriot classrooms", pp218-237. In Christodoulidou, M. (Ed). Analyzing Greek talk-in interaction. London: Cambridge Scholars Publishing.

 Ioannidou, E. (2012). “Language Policy in Greek Cypriot Education: tensions between national and pedagogical values”. Language, Culture and Curriculum, DOI: 10.1080/07908318.2012.699967.
 
Tsiplakou, S. & Ioannidou, E. (2012). “Stylizing stylization: the case of Aigia Fuxia”. Multilingua: Journal of cross-cultural and interlanguage communication. 31: 277-296.
 
Ioannidou, E., & Sophocleous, A.(2010), “Now, is this how we are going to say it?” Comparingteachers’ language practices in primary and secondary state education in Cyprus. Linguistics and Education 21 (4), December 2010: 298-313
 
Ioannidou, E (2009) “Using the improper language in the classroom: the conflict between language use and legitimate varieties in education. Evidence from a Greek Cypriot classroom”, in Language and Education 23 (3): 263-278