ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
PANAYIOTOU GEORGIA
...
-
Τμήμα Ψυχολογίας
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
B114
22892081
22892071
https://scholar.google.com/citations?user=nqowuyUAAAAJ&hl=el

Προσωπικό Προφίλ

H Δρ. Παναγιώτου αποφοίτησε με τον τίτλο ΒΑ (Psychology and Sociology) το 1991 από το New College/ University of South Florida. Πήρε τον τίτλο masters το 1994 και Ph.D. το 1998 από το Purdue University, Indiana, USA στη Κλινική Ψυχολογία. Ολοκλήρωσε την κλινική της άσκηση στο McLean Hospital/ Harvard Medical School, ενώ εργάστηκε ως επίκουρη καθηγήτρια στο Mississippi State University πριν την επιστροφή της στη Κύπρο. Βρίσκεται στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2001. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα έχουν να κάνουν με την κατανόηση της λειτουργίας του Συναισθήματος και του ρόλου του στην ανάπτυξη και συντήρηση των ψυχικών διαταραχών. Ασχολείται με θέματα όπως το ρόλο του συναισθήματος του φόβου στη ψυχοπαθολογία, τη ρύθμιση των συναισθημάτων και τη διαχέιρηση τους χρησιμοποιώντας τόσο μεθόδους αυτοαναφοράς όσο και ψυχοφυσιολογικές μετρήσεις. Διευθύνει το εργαστήριο Clinical Psychology and Psychophysiology Lab και είναι ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Cyprus Cancer Research Institute. Κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Κλινικού Ψυχολόγου στη Κύπρο. 

https://scholar.google.com/citations?user=nqowuyUAAAAJ&hl=el

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-2471-9960

 

 

Ψυχολογία των Συναισθημάτων, Ρύθμιση των Συναισθημάτων, Συναισθηματικές και γνωστικές διαταραχές στη ψυχοπαθολογία,  Αγχώδεις διαταραχές, Αλεξιθυμία

1.       Panayiotou, G. & Greiff, S. (2021). European Journal of Psychology Open New Beginnings, New Challenges. European Journal of Psychology Open, 80(1), 1-2. https://doi.org/10.1024/2673-8627/a000002

2.       Constantinou, E., Karekla, M., Georgiou, D., & Panayiotou, G. (2021). Subjective distress and physiological reactivity during Anxiety-evoking Imagery in Social Anxiety. Personality and Individual Differences.

3.       Panteli, M. Papantoniou, A. Vaiouli, P., Leonidou, C., & Panayiotou, G. (in press).  Feeling Down in Lockdown: Effects of COVID-19 pandemic on emotionally vulnerable individuals. The Counseling Psychologist.

4.       Leonidou, C., Panayiotou, G. (2021). Can we predict experiential avoidance by measuring subjective and physiological emotional arousal? Current Psychology https://doi.org/ 10.1007/s12144-020-01317-8

5.       Neophytou, Theodorou, M., Theodorou, C., Artemi, T. F. K., & Panayiotou, G., (2021). Population screening of gambling behavior: Identifying key characteristics of at-risk players in Cyprus. Psyarxiv.com

6.       Zachariou, V., Bauer, C. E., Seago, E. R., Panayiotou, G., Hall, E. D., Butterfield, D. A., & Gold, B. T. (2021). Healthy Dietary Intake Moderates the Effects of Age on Brain Iron Concentration and Working Memory Performance. Neurobiology of Aging. https://doi.org/10.1016/ j.neurobiolaging.2021.06.016

7.       Theodorou, M., Konstantinou, N., & Panayiotou, G. (2021). Your face scares me: Effects of Perceptual load and Social Anxiety on processing of threatening and neutral faces. Plos one, 16(3), e0248733.

8.       Honkalampi, K., Virtanen, M., Hintsa, T., Ruusunen, A., Mäntyselkä, P., Ali-Sisto, T., ... & Lehto, S. M. (2021). Comparison of the level of allostatic load between patients with major depression and the general population. Journal of psychosomatic research143, 110389.

9.       Leonidou, C., & Panayiotou, G. (2021). Are you a health care and information seeker or avoider? A new assessment tool. Psyarxiv.com

10.   Panayiotou, G. Panteli, M. Leonidou, C. (2021). Coping with the invisible enemy: The role of emotion regulation and awareness in quality of life during the COVID-19 pandemic. Journal of Contextual Behavioral Science, 19, 7-27.

11.   Leonidou, C., & Panayiotou, G. (2020). Attentional processing of information related to illness: Biases and associations with emotional response in young adults with different levels of illness anxiety. Journal of Health Psychology, 1359105320967435.

12.   Karekla, M., Georgiou, N., Panayiotou, G., Sandoz, E. K., Kurz, A. S., & Constantinou, M. (2020). Cognitive Restructuring vs. Defusion: Impact on craving, healthy and unhealthy food intake. Eating behaviors, 37, 101385.

13.   Konstantinou, P., Trigeorgi, A., Georgiou, C., Gloster, A. T., Panayiotou, G., & Karekla, M. (2020). Comparing apples and oranges or different types of citrus fruits? Using wearable versus stationary devices to analyze psychophysiological data. Psychophysiology, e13551.

14.   Leonidou, C., Pollatos, O., & Panayiotou, G. (2020). Emotional responses to illness imagery in young adults: Effects of attention to somatic sensations and levels of illness anxiety. Biological Psychology, 149, 107812.

15.   Panayiotou, G., Panteli, M., & Vlemincx, E., (2019). Adaptive and maladaptive emotion processing and regulation and the case of alexithymia. Cognition & Emotion, 1-25. Special Issue: Alexithymia.

16.   Souroulla, A. V., Panteli, M., Robinson, J. D., & Panayiotou, G. (2019). Valence, arousal or both? Shared emotional deficits associated with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and Oppositional/Defiant-Conduct Disorder symptoms in school-aged youth. Biological psychology, 140, 131-140.

17.   Leonidou, C., Charalambous, E., Michaelides, M. & Panayiotou, G. (2019). Smoking consequences questionnaire: Factor structure and invariance among smokers and non-smokers. Substance Use and Misuse, 54, 45-56.

18.   Collins, B. N., Nair, U. S., Komaroff, E., Karekla, M., Panayiotou, G., McCormick, S., & Davis, S. (2019). Trait persistence moderates the association between gender and change in smoking urge across repeated cue exposure trials. Journal of Smoking Cessation, 14, 42-51.

19.   Panayiotou, G., Leonidou, C., Constantinou, E. & Michaelides, M. (2018). Self-awareness in alexithymia and associations with social anxiety. Current Psychology 1-10.

20.   Παναγιώτου, Γ. & Αγοραστός, Δ. (2018). H σχέση των συναισθημάτων με την εστιαζόμενη στον εαυτό προσοχή και την ρύθμιση της συμπεριφοράς. Ψυχολογία, 23, 31-47.

21.   Leonidou, C., & Panayiotou, G. (2018). How do illness-anxious individuals process health-threatening information? A systematic review of evidence for the cognitive-behavioral model. Journal of Psychosomatic Research, 111, 100-115.

22.   Papachristou, H., Theodorou, M., Neophytou, K. & Panayiotou, G. (2018). Community sample evidence on the relations among behavioural inhibition system, anxiety sensitivity, experiential avoidance, and social anxiety in adolescents. Journal of Contextual Behavioral Science, 8, 36-43.

23.   Papachristou, H., Theodorou, M., Aresti, E. & Panayiotou, G. (2018). Alcohol outcome expectancies mediate the relationship between social anxiety and alcohol drinking in university students: the role of gender. Cognitive Therapy & Research, 42, 289–301.

24.   Karekla, Panayiotou, & Collins (2017). Predictors of urge to smoke under stressful conditions: An experimental investigation utilizing the PASAT-C task to induce negative affect in smokers. Psychology of Addictive Behaviors 31, 735.

25.   Panayiotou, G., Karekla, M. Georgiou, D. Constantinou, E. & Paraskeva-Siamata, M. (2017). Psychophysiological and self-reported reactivity associated with social anxiety and public speaking fear symptoms: Effects of fear versus distress. Psychiatry Research, 255, 278-286.

26.   Panayiotou, G., & Constantinou, E. (2017). Emotion dysregulation in alexithymia: Startle reactivity to fearful affective imagery and its relation to heart rate variability. Psychophysiology, 54, 1323–1334.

27.   Panayiotou, G., Karekla, Μ., & Leonidou, C. (2017) Coping through avoidance may explain gender disparities in anxiety. Journal of Contextual Behavior Science, 6, 215-220.

28.   Panayiotou, G., Michaelides, M. P., Theodorou, M., & Neophytou, K. (2017). Identifying sub-categories of social fears using an alternative factor analytic structure of the Social Phobia and Anxiety Inventory. Psychiatry Research, 251, 304-311.

29.   Fanti, K. A., Kyranides, M. N., & Panayiotou, G. (2017). Facial reactions to violent and comedy films: Association with callous–unemotional traits and impulsive aggression. Cognition and Emotion, 31, 209-224.

30.   Souroulla, A. V., & Panayiotou, G. (2017). Independent Validation and Clinical Utility Study of the Hellenic WISC-III Using a Greek-Cypriot Sample. Journal of Education and Training Studies, 5, 180-193.

31.   Panayiotou, G., Leonidou, C., Karekla, M., & Bati, A (2016). Coping with psychosomatic symptoms: The buffering role of psychological flexibility and impact on quality of life. Journal of Health Psychology 1-13.

32.   Michaelides, M. P., Koutsogiorgi, C., & Panayiotou, G. (2016). Method/Group Factors: Inconsequential but Meaningful-A Comment on Donnellan, Ackerman, and Brecheen. Journal of Personality Assessment, 1-2.

33.   Michaelides, M. P., Christodoulou, A., Kkeli, N., Karekla, M., & Panayiotou, G. (2016). Factorial Structure of the Perceived Stress Scale and implications for scoring. European Review of Applied Psychology, 66, 309-316.

34.   Panayiotou, G., Panteli, M., & Theodorou, M. (2016). Predictors of loneliness among young men and women in Cyprus: The role of anxiety and social skills. Psychology, Community & Health, 5, 16.

35.   Michaelides, M., Koutsogiorgi, C., & Panayiotou, G. (2016). Method effects on an adaptation of the Rosenberg Self-Esteem Scale in Greek and the role of personality traits. Journal of Personality Assessment, 98, 2, 178-188.

36.   Fanti, K. A., Panayiotou, G., Lombardo, M. V., & Kyranides, M. N. (2016). Unemotional on all counts: Evidence of reduced affective responses in individuals with high callous-unemotional traits across emotion systems and valences. Social Neuroscience, 11, 72-87.

37.   Peasley-Miklus, C. E., Panayiotou, G., & Vrana, S. R. (2016). Alexithymia predicts arousal-based processing deficits and discordance between emotion response systems during emotional imagery. Emotion, 16, 164.

38.   Kyranides, M., Fanti, K. A., & Panayiotou, G. (2016). The disruptive adolescent as a grown-up: Predicting adult startle responses to violent and erotic films from adolescent conduct problems and callous-unemotional traits. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 38, 183-194.

39.   Fanti, K. A., Panayiotou, G., Kyranides, M., & Avraamides, M. (2016). Startle reflex modulation during violent films: The influence of callous-unemotional traits and aggressive behavior. Motivation and Emotion, 40, 2, 321-333.

40.   Fanti, K., Panayiotou, G., Lazarou, C., Michael, R. & Georgiou, G. (2016). The better of two evils? Evidence that conduct problem children with or without callous-unemotional traits score on opposite directions on physiological and behavioral measures of fearfulness. Development and Psychopathology, 28, 185-198.

41.   Panayiotou, G. (2015). The Bold and the Fearless among us: Elevated psychopathic traits and levels of anxiety and fear are associated with specific aberrant driving behaviors. Accident Analysis and Prevention, 79, 117-125.

42.   Panayiotou, G., Fanti, K. A., & Lazarou, C. (2015). Fearful victims and fearless bullies? Subjective reactions to emotional imagery scenes of children involved in school aggression. Personality and Individual Differences, 78, 29-33.

43.   Panayiotou, G., Leonidou, C., Constantinou, E., Hart, J., Rinehart, K. L., Sy, J. T., & Bjorgvinsson, T. (2015). Do alexithymic individuals avoid their feelings? Experiential avoidance mediates the association between alexithymia, psychosomatic, and depressive symptoms in a community and a clinical sample. Comprehensive Psychiatry, 56, 206-216.

44.   Constantinou, E., Panayiotou, G., & Theodorou, M. (2014). Emotion processing deficits in alexithymia and response to a depth of processing intervention. Biological Psychology, 103, 212-222.

45.   Panayiotou, G., Karekla, M., & Mete, I. (2014). Dispositional coping in individuals with anxiety disorder symptomatology: Avoidance predicts distress. Journal of Contextual Behavior Therapy, 3, 314-321.

46.   Panayiotou, G., Karekla, M. & Panayiotou, M. (2014). Direct and indirect predictors of social anxiety: The role of anxiety sensitivity, behavioral inhibition, experiential avoidance and self-focused attention. Comprehensive Psychiatry, 55, 1875-1882.

47.   Panayiotou, G. (2014). Maternal neuroticism predicts social anxiety in Cypriot youth: The mediating role of child personality and anxiety sensitivity. International Journal of Adolescence and Youth, DOI:10.1080/02673843.2013.866147.

48.   Panayiotou, G., Kokkinos, C. & Kapsou, M. (2014). Indirect and direct associations between personality and psychological distress mediated by dispositional coping. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 14, 549-567.

49.   Charalambous, K. Kokkinos, K., & Panayiotou, G. (2013). The Family Environment Scale: Resolving psychometric problems through an examination of a Greek version. International Journal of Educational and Psychological Assessment, 13, 81-99.

50.   Panayiotou, G. & Karekla, M. (2013). Perceived social support helps, but does not buffer the negative impact of anxiety disorders on quality of life and perceived stress. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 48, 283-294.

51.   Fanti, K. A., Panayiotou, G., & Fanti, S., (2013). Associating parental to child psychopathology: Investigating a transactional model of development. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 21, 191-210.

52.   Panayiotou, G., van Oyen Witvliet, C., Robinson, J. D., & Vrana, S. R. (2011). A startling absence of emotion effects: Active attention to the startle probe as a motor task cue appears to eliminate modulation of the startle reflex by valence and arousal. Biological Psychology, 87, 226-233.

53.   Constantinou E., Panayiotou, G. Konstantinou K., Loutsiou-Ladd, A. & Kapardis, A. (2011). Risky and aggressive diving in young adults: Personality matters. Accident Analysis & Prevention, 43, 1323-1331.

54.   Karekla, M. & Panayiotou, G. (2011). Coping and experiential avoidance: Unique or overlapping constructs? Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42, 163-170.

55.   Yoder-Strahan, E., Panayiotou, G., Clements R., & Scott. J. (2011). Beer, wine, and social anxiety: Testing the “self-medication hypothesis” in the US and Cyprus. Addiction Research & Theory, 19, 302-311.

56.   Souroulla, A., Panayiotou, G., Kokkinos, C. M., & Lambrianou, I. (2011). Achievement Testing with the Wechsler Quicktest: An Examination of its Psychometric Properties and Applied Utility with a National Sample.  Educational Psychology: International Journal of Experimental Educational Psychology, 31, 105-121.

57.   Kapsou, M., Panayiotou, G., Kokkinos, C. M., & Demetriou, A., G. (2010). Dimensionality of Coping: An empirical contribution to the construct validation of the Brief COPE with a Greek - speaking sample. Journal of Health Psychology, 15, 215-229.

58.   Kokkinos, C. M., Panayiotou, G., Charalambous, K., Antoniadou, N., Davazoglou, A. M., & Lambrianou, J. (2010). Greek EPQ- J: Further support for a three factor model of personality in children and adolescents: Journal of Psychoeducational Assessment, 28, 259-269.

59.   Souroulla, A.V., Panayiotou, G, &. Kokkinos, C. M. (2009). The Role of the Teacher in Identifying Learning Disabilities: A Study Using the McCarney Learning Disability Evaluation Scale (LDES). Journal of Learning Disabilities, 42, 483-493.

60.   Panayiotou, G. (2008). Emotional dimensions reflected in ratings of affective scripts. Personality and Individual Differences, 44, 1795-1806.

61.   Loutsiou-Ladd, A., Panayiotou, G., & Kokkinos, C. M.  (2008). A review of the factorial structure of the Brief Symptom Inventory (BSI). International Journal of Testing, 8, 90-110.

62.   Panayiotou, G., Brown, R. &Vrana, S. R. (2007). Emotional dimensions as determinants of self-focused attention. Cognition and Emotion, 21, 982-998.

63.   Panayiotou, G. & Papageorgiou, M. (2007). Depressed mood: The Role of Negative Thoughts, Self-Consciousness and Sex Role Stereotypes. International Journal of Psychology, 42, 289-296.

64.   Panayiotou, G. & Vrana, S. R. (2007). Effects of self-focused attention on recognizing previously presented self-relevant and irrelevant stimuli. Psychology. The Journal of the Hellenic Psychological Society, 14, 424-434.

65.   Kokkinos, K., & Panayiotou, G. (2007). Parental discipline practices and locus of control: Relationship to bullying and victimization experiences of elementary school students. Social Psychology of Education, 10, 281-301.

66.   Spanoudis, G., Natsopoulos, D., & Panayiotou, G. (2007). Mental verbs and pragmatic language difficulties. International Journal of Language and Communication Disorders, 42, 487-504.

67.   Panayiotou, G., & Kokkinos, K. (2006). Self-consciousness and psychological distress: A study using the Greek SCS. Personality and Individual Differences, 41, 83-93.

68.   Panayiotou, G. (2005).  Love, commitment, and response to conflict among Cypriot dating couples: Two models, one relationship. International Journal of Psychology, 40, 108-117.

69.   Kokkinos, C. M., Panayiotou, G. & Davazoglou, A. M. (2005). Correlates of teacher appraisals of student behaviors. Psychology in the Schools, 42, 79-89.

70.   Papadopoulos, T. C., Panayiotou, G., Spanoudis, G., & Natsopoulos, D. (2005). Correlates of poor cognitive performance among children with attention difficulties. Journal of Child Abnormal Psychology, 33, 611-623.

71.   Panayiotou, G. (2004).  Performance effects of self-focused attention among evaluatively anxious and normal individuals: A review of the literature. Psychology. The Journal of the Hellenic Psychological Society, 11, 255-269.

72.   Panayiotou, G. (2004). Chronic self-consciousness and its effects on cognitive performance, physiology, and self-reported anxiety. Representative Research in Social Psychology, 28, 21-34.

73.   Panayiotou, G. & Vrana, S. R. (2004). The role of self-focus, task difficulty, task self-relevance and evaluation anxiety in reaction time performance. Motivation and Emotion, 28, 171-196.

74.   Panayiotou, G., Kokkinos, K., & Spanoudis, G. (2004).  Searching for the “Big Five” in a Greek context: The NEO-FFI under the microscope. Personality and Individual Differences, 36, 1841-1854.

75.   Kokkinos, K., Panayiotou, G., & Davazoglou, A. M. (2004). Perceived seriousness of pupils’ undesirable behaviours: The student teachers perspective. Educational Psychology: International Journal of Experimental Educational Psychology, 24, 109-120.

76.   Kokkinos, K., & Panayiotou, G. (2004). Η επίδραση των πεποιθήσεων των γονέων σχετικά με τον έλεγχο της παιδικής συμπεριφοράς στην εφαρμογή πρακτικών πειθαρχίας. Psychology. The Journal of the Hellenic Psychological Society, 11, 571 - 584.

77.   Kokkinos, K., & Panayiotou, G. (2004). Bullying and Victimization Experiences in the School: Identifying Disruptive Behavior Disorders in Early Adolescence. Aggressive Behavior, 30, 520-533.

78.   Panayiotou, G., & Vrana, S. R. (1998). Effect of self-focused attention on the startle reflex, heart rate and memory performance among socially anxious and non-anxious individuals. Psychophysiology, 35, 328-336.

BOOKS

1.       Charis, C. & Panayiotou, G. (Eds.) (2018). Somatoform and other psychosomatic disorders: A dialog between contemporary psychodynamic psychotherapy and cognitive behavioural therapy perspectives. USA: Springer Nature. 978-3-319-89359-4 (ISBN).

2.       Charis, C. & Panayiotou, G. (Eds.) (2021). Depression Conceptualization and Treatment. Dialogues from Psychodynamic and Cognitive Behavioral Perspective.

BOOK CHAPTERS

1.       Charis, C., & Panayiotou, G. (2021). CBT and Psychodynamic Therapy: A Dialogue. Depression Conceptualization and Treatment: Dialogues from Psychodynamic and Cognitive Behavioral Perspectives, 167.

2.       Θεοδώρου, Χ. & Παναγιώτου Γ. & , A. (2020). Ο ρόλος της προσωπικότητας ως προδιαθεσιακός παράγοντας στην ανάπτυξη  ψυχοπαθολογίας στα παιδιά. In Louka, E. (Ed.) Ψυχική υγεία παιδιού και εφήβου. Athens: Armos

3.       Παναγιώτου, Γ. & Σουρουλλά-Βραχίμη, A. (2019). Ο ρόλος της προσωπικότητας ως προδιαθεσιακός παράγοντας στην ανάπτυξη  ψυχοπαθολογίας στα παιδιά. In Louka, E. (Ed.) Ψυχική υγεία παιδιού και εφήβου. Athens: Armos

4.       Παναγιώτου, Γ. & Σουρουλλά-Βραχίμη, A. (2019). Ο ρόλος της προσωπικότητας ως προδιαθεσιακός παράγοντας στην ανάπτυξη  ψυχοπαθολογίας στα παιδιά. In Louka, E. (Ed.) Ψυχική υγεία παιδιού και εφήβου. Athens: Armos

5.       Panayiotou, G. (2018). Alexithymia as a core trait in psychosomatic and other psychological disorders. In Charis, C. & Panayiotou, G. (Eds.) Somatoform and other psychosomatic disorders: A dialog between contemporary psychodynamic psychotherapy and cognitive behavioural therapy perspectives. USA: Springer Nature.

6.       Leonidou, C., & Panayiotou, G. (2018). Maintaining mechanisms of health anxiety: Current state of knowledge. In Charis, C. & Panayiotou, G. (Eds.) Somatoform and other psychosomatic disorders: A dialog between contemporary psychodynamic psychotherapy and cognitive behavioural therapy perspectives. USA: Springer Nature.

7.       Panayiotou, G., Panteli, M. & Vlemincx, E. (2018).  Processing Emotions in Alexithymia: A Systematic Review of Physiological Markers. In Luminet, O. R., Bagby, M. & Taylor, J. G., (Eds.) Alexithymia: Advances in Research, Theory, and Clinical Practice. Cambridge UK: Cambridge University Press.

8.       Kapardis, A., & Panayiotou, G. (2018). The role of the forensic psychologist. In Kocsis, R. (2nd Ed). Applied Criminal Psychology: A Guide to Forensic Behavioral Sciences.  Charles C. Thomas Publisher, Australia.

9.       Παναγιώτου, Γ. & Κόκκινος, Κ. (2012).  Εκτίμησης Τόπων Αντιμετώπισης Προβλημάτων (Brief COPE). In Σταλίκας A. (Ed.) Τα Ψυχομετρικά Εργαλεία στην Ελλάδα (2η Έκδοση). (p. 294) Athens; Pedio.

10.   Παναγιώτου, Γ. & Κόκκινος, Κ. (2012). Κλίμακα Αυτοσυνειδησίας (Self-Consciousness Scale). In Σταλίκας Α. (Ed.) Τα Ψυχομετρικά Εργαλεία στην Ελλάδα (2η Έκδοση). (p. 575)  Athens; Pedio.

11.   Λούτσιου, A., Παναγιώτου, Γ. & Κόκκινος, Κ. (2012). The Greek Brief Symptom Inventory. In Σταλίκας Α. (Ed.) Τα Ψυχομετρικά Εργαλεία στην Ελλάδα (2η Έκδοση). (p. 295) Athens; Pedio.

12.   Παναγιώτου, Γ. & Κόκκινος, Κ. (2012). Κλίμακα Γονεϊκού Πεδίου Ελέγχου (Parental Locus of Control Scale). In Σταλίκας Α. (Ed.) (p. 577).Τα Ψυχομετρικά Εργαλεία στην Ελλάδα (2η Έκδοση).  Athens; Pedio.

13.   Παναγιώτου, Γ. & Σουρουλλά-Βραχίμη, A. (2011). Η Προσαρμογή του WIAT –II στα Ελληνικά. In Κωνσταντίνου, Μ. & Κοσμίδης, Μ. (Eds). Νευροψυχολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών: Αξιολόγηση, Διάγνωση, Θεραπεία. Athens; Parisianou Publications.

14.   Παναγιώτου, Γ. & Κωνσταντίνου, Ν. (2010). Κοινωνικό άγχος σε ενήλικες: Σχέση με ατομικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας  και χαρακτηριστικά γονέων. Κλινική Ψυχολογία και Ψυχολογία της Υγείας, Έρευνα και Πρακτική. Εκδόσεις Παπαζήση.

15.   Kapardis, A., & Panayiotou, G. (2009). The role of the forensic psychologist. In Kocsis, R. (Ed). Applied Criminal Psychology: A Guide to Forensic Behavioral Sciences. Charles C. Thomas Publisher, Australia.

16.   Loutsiou-Ladd, A., & Panayiotou, G. (2009). Perspectives on the Training of Professional Psychologists: A Case Example of an Integrative Model from Cyprus. In Karandasev, V. (Ed.) Teaching Psychology around the World, Vol. 2.

17.   Papadopoulos, T. C. & Panayiotou, G. (2007). Teacher ratings and the assessment of attention deficits in school age children. In F. Columbus (Ed.) Focus on Cognition Disorder Research. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.

Profile Information

Dr. Panayiotou graduated in 1991 from New College of the University of South Florida with a Bachelors degree in Psychology and Sociology. She earned a Masters degree in 1994 and a Ph.D. in 1998 from Purdue University in Indiana, USA in Clinical Psychology. She completed her clinical internship at McLean Hospital of Harvard Medical School. She worked as assistant professor at Mississippi State University before her return to Cyprus. She has been at the Department of Psychology of the University of Cyprus since 2001. Her research interests are in the domain of Emotion and its role in the etiology and maintenance of psychopathology. She studies topics like differences in fear reactivity between groups with different pathologies, emotion regulation and coping. She directs the Clinical Psychology and Psychophysiology Lab and she is a founding member of the Center for Applied Neuroscience and member of the Board of Directors of the Cyprus Cancer Research Institute. She is a licensed clinical psychologist in Cyprus. 

https://scholar.google.com/citations?user=nqowuyUAAAAJ&hl=el

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-2471-9960

 

 

Psychology of Emotion; Psychophysiology; Emotional and Cognitive processes in psychopathology, Anxiety Disorders, Alexithymia

1.       Panayiotou, G. & Greiff, S. (2021). European Journal of Psychology Open New Beginnings, New Challenges. European Journal of Psychology Open, 80(1), 1-2. https://doi.org/10.1024/2673-8627/a000002

2.       Constantinou, E., Karekla, M., Georgiou, D., & Panayiotou, G. (2021). Subjective distress and physiological reactivity during Anxiety-evoking Imagery in Social Anxiety. Personality and Individual Differences.

3.       Panteli, M. Papantoniou, A. Vaiouli, P., Leonidou, C., & Panayiotou, G. (in press).  Feeling Down in Lockdown: Effects of COVID-19 pandemic on emotionally vulnerable individuals. The Counseling Psychologist.

4.       Leonidou, C., Panayiotou, G. (2021). Can we predict experiential avoidance by measuring subjective and physiological emotional arousal? Current Psychology https://doi.org/ 10.1007/s12144-020-01317-8

5.       Neophytou, Theodorou, M., Theodorou, C., Artemi, T. F. K., & Panayiotou, G., (2021). Population screening of gambling behavior: Identifying key characteristics of at-risk players in Cyprus. Psyarxiv.com

6.       Zachariou, V., Bauer, C. E., Seago, E. R., Panayiotou, G., Hall, E. D., Butterfield, D. A., & Gold, B. T. (2021). Healthy Dietary Intake Moderates the Effects of Age on Brain Iron Concentration and Working Memory Performance. Neurobiology of Aging. https://doi.org/10.1016/ j.neurobiolaging.2021.06.016

7.       Theodorou, M., Konstantinou, N., & Panayiotou, G. (2021). Your face scares me: Effects of Perceptual load and Social Anxiety on processing of threatening and neutral faces. Plos one, 16(3), e0248733.

8.       Honkalampi, K., Virtanen, M., Hintsa, T., Ruusunen, A., Mäntyselkä, P., Ali-Sisto, T., ... & Lehto, S. M. (2021). Comparison of the level of allostatic load between patients with major depression and the general population. Journal of psychosomatic research143, 110389.

9.       Leonidou, C., & Panayiotou, G. (2021). Are you a health care and information seeker or avoider? A new assessment tool. Psyarxiv.com

10.   Panayiotou, G. Panteli, M. Leonidou, C. (2021). Coping with the invisible enemy: The role of emotion regulation and awareness in quality of life during the COVID-19 pandemic. Journal of Contextual Behavioral Science, 19, 7-27.

11.   Leonidou, C., & Panayiotou, G. (2020). Attentional processing of information related to illness: Biases and associations with emotional response in young adults with different levels of illness anxiety. Journal of Health Psychology, 1359105320967435.

12.   Karekla, M., Georgiou, N., Panayiotou, G., Sandoz, E. K., Kurz, A. S., & Constantinou, M. (2020). Cognitive Restructuring vs. Defusion: Impact on craving, healthy and unhealthy food intake. Eating behaviors, 37, 101385.

13.   Konstantinou, P., Trigeorgi, A., Georgiou, C., Gloster, A. T., Panayiotou, G., & Karekla, M. (2020). Comparing apples and oranges or different types of citrus fruits? Using wearable versus stationary devices to analyze psychophysiological data. Psychophysiology, e13551.

14.   Leonidou, C., Pollatos, O., & Panayiotou, G. (2020). Emotional responses to illness imagery in young adults: Effects of attention to somatic sensations and levels of illness anxiety. Biological Psychology, 149, 107812.

15.   Panayiotou, G., Panteli, M., & Vlemincx, E., (2019). Adaptive and maladaptive emotion processing and regulation and the case of alexithymia. Cognition & Emotion, 1-25. Special Issue: Alexithymia.

16.   Souroulla, A. V., Panteli, M., Robinson, J. D., & Panayiotou, G. (2019). Valence, arousal or both? Shared emotional deficits associated with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and Oppositional/Defiant-Conduct Disorder symptoms in school-aged youth. Biological psychology, 140, 131-140.

17.   Leonidou, C., Charalambous, E., Michaelides, M. & Panayiotou, G. (2019). Smoking consequences questionnaire: Factor structure and invariance among smokers and non-smokers. Substance Use and Misuse, 54, 45-56.

18.   Collins, B. N., Nair, U. S., Komaroff, E., Karekla, M., Panayiotou, G., McCormick, S., & Davis, S. (2019). Trait persistence moderates the association between gender and change in smoking urge across repeated cue exposure trials. Journal of Smoking Cessation, 14, 42-51.

19.   Panayiotou, G., Leonidou, C., Constantinou, E. & Michaelides, M. (2018). Self-awareness in alexithymia and associations with social anxiety. Current Psychology 1-10.

20.   Παναγιώτου, Γ. & Αγοραστός, Δ. (2018). H σχέση των συναισθημάτων με την εστιαζόμενη στον εαυτό προσοχή και την ρύθμιση της συμπεριφοράς. Ψυχολογία, 23, 31-47.

21.   Leonidou, C., & Panayiotou, G. (2018). How do illness-anxious individuals process health-threatening information? A systematic review of evidence for the cognitive-behavioral model. Journal of Psychosomatic Research, 111, 100-115.

22.   Papachristou, H., Theodorou, M., Neophytou, K. & Panayiotou, G. (2018). Community sample evidence on the relations among behavioural inhibition system, anxiety sensitivity, experiential avoidance, and social anxiety in adolescents. Journal of Contextual Behavioral Science, 8, 36-43.

23.   Papachristou, H., Theodorou, M., Aresti, E. & Panayiotou, G. (2018). Alcohol outcome expectancies mediate the relationship between social anxiety and alcohol drinking in university students: the role of gender. Cognitive Therapy & Research, 42, 289–301.

24.   Karekla, Panayiotou, & Collins (2017). Predictors of urge to smoke under stressful conditions: An experimental investigation utilizing the PASAT-C task to induce negative affect in smokers. Psychology of Addictive Behaviors 31, 735.

25.   Panayiotou, G., Karekla, M. Georgiou, D. Constantinou, E. & Paraskeva-Siamata, M. (2017). Psychophysiological and self-reported reactivity associated with social anxiety and public speaking fear symptoms: Effects of fear versus distress. Psychiatry Research, 255, 278-286.

26.   Panayiotou, G., & Constantinou, E. (2017). Emotion dysregulation in alexithymia: Startle reactivity to fearful affective imagery and its relation to heart rate variability. Psychophysiology, 54, 1323–1334.

27.   Panayiotou, G., Karekla, Μ., & Leonidou, C. (2017) Coping through avoidance may explain gender disparities in anxiety. Journal of Contextual Behavior Science, 6, 215-220.

28.   Panayiotou, G., Michaelides, M. P., Theodorou, M., & Neophytou, K. (2017). Identifying sub-categories of social fears using an alternative factor analytic structure of the Social Phobia and Anxiety Inventory. Psychiatry Research, 251, 304-311.

29.   Fanti, K. A., Kyranides, M. N., & Panayiotou, G. (2017). Facial reactions to violent and comedy films: Association with callous–unemotional traits and impulsive aggression. Cognition and Emotion, 31, 209-224.

30.   Souroulla, A. V., & Panayiotou, G. (2017). Independent Validation and Clinical Utility Study of the Hellenic WISC-III Using a Greek-Cypriot Sample. Journal of Education and Training Studies, 5, 180-193.

31.   Panayiotou, G., Leonidou, C., Karekla, M., & Bati, A (2016). Coping with psychosomatic symptoms: The buffering role of psychological flexibility and impact on quality of life. Journal of Health Psychology 1-13.

32.   Michaelides, M. P., Koutsogiorgi, C., & Panayiotou, G. (2016). Method/Group Factors: Inconsequential but Meaningful-A Comment on Donnellan, Ackerman, and Brecheen. Journal of Personality Assessment, 1-2.

33.   Michaelides, M. P., Christodoulou, A., Kkeli, N., Karekla, M., & Panayiotou, G. (2016). Factorial Structure of the Perceived Stress Scale and implications for scoring. European Review of Applied Psychology, 66, 309-316.

34.   Panayiotou, G., Panteli, M., & Theodorou, M. (2016). Predictors of loneliness among young men and women in Cyprus: The role of anxiety and social skills. Psychology, Community & Health, 5, 16.

35.   Michaelides, M., Koutsogiorgi, C., & Panayiotou, G. (2016). Method effects on an adaptation of the Rosenberg Self-Esteem Scale in Greek and the role of personality traits. Journal of Personality Assessment, 98, 2, 178-188.

36.   Fanti, K. A., Panayiotou, G., Lombardo, M. V., & Kyranides, M. N. (2016). Unemotional on all counts: Evidence of reduced affective responses in individuals with high callous-unemotional traits across emotion systems and valences. Social Neuroscience, 11, 72-87.

37.   Peasley-Miklus, C. E., Panayiotou, G., & Vrana, S. R. (2016). Alexithymia predicts arousal-based processing deficits and discordance between emotion response systems during emotional imagery. Emotion, 16, 164.

38.   Kyranides, M., Fanti, K. A., & Panayiotou, G. (2016). The disruptive adolescent as a grown-up: Predicting adult startle responses to violent and erotic films from adolescent conduct problems and callous-unemotional traits. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 38, 183-194.

39.   Fanti, K. A., Panayiotou, G., Kyranides, M., & Avraamides, M. (2016). Startle reflex modulation during violent films: The influence of callous-unemotional traits and aggressive behavior. Motivation and Emotion, 40, 2, 321-333.

40.   Fanti, K., Panayiotou, G., Lazarou, C., Michael, R. & Georgiou, G. (2016). The better of two evils? Evidence that conduct problem children with or without callous-unemotional traits score on opposite directions on physiological and behavioral measures of fearfulness. Development and Psychopathology, 28, 185-198.

41.   Panayiotou, G. (2015). The Bold and the Fearless among us: Elevated psychopathic traits and levels of anxiety and fear are associated with specific aberrant driving behaviors. Accident Analysis and Prevention, 79, 117-125.

42.   Panayiotou, G., Fanti, K. A., & Lazarou, C. (2015). Fearful victims and fearless bullies? Subjective reactions to emotional imagery scenes of children involved in school aggression. Personality and Individual Differences, 78, 29-33.

43.   Panayiotou, G., Leonidou, C., Constantinou, E., Hart, J., Rinehart, K. L., Sy, J. T., & Bjorgvinsson, T. (2015). Do alexithymic individuals avoid their feelings? Experiential avoidance mediates the association between alexithymia, psychosomatic, and depressive symptoms in a community and a clinical sample. Comprehensive Psychiatry, 56, 206-216.

44.   Constantinou, E., Panayiotou, G., & Theodorou, M. (2014). Emotion processing deficits in alexithymia and response to a depth of processing intervention. Biological Psychology, 103, 212-222.

45.   Panayiotou, G., Karekla, M., & Mete, I. (2014). Dispositional coping in individuals with anxiety disorder symptomatology: Avoidance predicts distress. Journal of Contextual Behavior Therapy, 3, 314-321.

46.   Panayiotou, G., Karekla, M. & Panayiotou, M. (2014). Direct and indirect predictors of social anxiety: The role of anxiety sensitivity, behavioral inhibition, experiential avoidance and self-focused attention. Comprehensive Psychiatry, 55, 1875-1882.

47.   Panayiotou, G. (2014). Maternal neuroticism predicts social anxiety in Cypriot youth: The mediating role of child personality and anxiety sensitivity. International Journal of Adolescence and Youth, DOI:10.1080/02673843.2013.866147.

48.   Panayiotou, G., Kokkinos, C. & Kapsou, M. (2014). Indirect and direct associations between personality and psychological distress mediated by dispositional coping. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 14, 549-567.

49.   Charalambous, K. Kokkinos, K., & Panayiotou, G. (2013). The Family Environment Scale: Resolving psychometric problems through an examination of a Greek version. International Journal of Educational and Psychological Assessment, 13, 81-99.

50.   Panayiotou, G. & Karekla, M. (2013). Perceived social support helps, but does not buffer the negative impact of anxiety disorders on quality of life and perceived stress. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 48, 283-294.

51.   Fanti, K. A., Panayiotou, G., & Fanti, S., (2013). Associating parental to child psychopathology: Investigating a transactional model of development. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 21, 191-210.

52.   Panayiotou, G., van Oyen Witvliet, C., Robinson, J. D., & Vrana, S. R. (2011). A startling absence of emotion effects: Active attention to the startle probe as a motor task cue appears to eliminate modulation of the startle reflex by valence and arousal. Biological Psychology, 87, 226-233.

53.   Constantinou E., Panayiotou, G. Konstantinou K., Loutsiou-Ladd, A. & Kapardis, A. (2011). Risky and aggressive diving in young adults: Personality matters. Accident Analysis & Prevention, 43, 1323-1331.

54.   Karekla, M. & Panayiotou, G. (2011). Coping and experiential avoidance: Unique or overlapping constructs? Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42, 163-170.

55.   Yoder-Strahan, E., Panayiotou, G., Clements R., & Scott. J. (2011). Beer, wine, and social anxiety: Testing the “self-medication hypothesis” in the US and Cyprus. Addiction Research & Theory, 19, 302-311.

56.   Souroulla, A., Panayiotou, G., Kokkinos, C. M., & Lambrianou, I. (2011). Achievement Testing with the Wechsler Quicktest: An Examination of its Psychometric Properties and Applied Utility with a National Sample.  Educational Psychology: International Journal of Experimental Educational Psychology, 31, 105-121.

57.   Kapsou, M., Panayiotou, G., Kokkinos, C. M., & Demetriou, A., G. (2010). Dimensionality of Coping: An empirical contribution to the construct validation of the Brief COPE with a Greek - speaking sample. Journal of Health Psychology, 15, 215-229.

58.   Kokkinos, C. M., Panayiotou, G., Charalambous, K., Antoniadou, N., Davazoglou, A. M., & Lambrianou, J. (2010). Greek EPQ- J: Further support for a three factor model of personality in children and adolescents: Journal of Psychoeducational Assessment, 28, 259-269.

59.   Souroulla, A.V., Panayiotou, G, &. Kokkinos, C. M. (2009). The Role of the Teacher in Identifying Learning Disabilities: A Study Using the McCarney Learning Disability Evaluation Scale (LDES). Journal of Learning Disabilities, 42, 483-493.

60.   Panayiotou, G. (2008). Emotional dimensions reflected in ratings of affective scripts. Personality and Individual Differences, 44, 1795-1806.

61.   Loutsiou-Ladd, A., Panayiotou, G., & Kokkinos, C. M.  (2008). A review of the factorial structure of the Brief Symptom Inventory (BSI). International Journal of Testing, 8, 90-110.

62.   Panayiotou, G., Brown, R. &Vrana, S. R. (2007). Emotional dimensions as determinants of self-focused attention. Cognition and Emotion, 21, 982-998.

63.   Panayiotou, G. & Papageorgiou, M. (2007). Depressed mood: The Role of Negative Thoughts, Self-Consciousness and Sex Role Stereotypes. International Journal of Psychology, 42, 289-296.

64.   Panayiotou, G. & Vrana, S. R. (2007). Effects of self-focused attention on recognizing previously presented self-relevant and irrelevant stimuli. Psychology. The Journal of the Hellenic Psychological Society, 14, 424-434.

65.   Kokkinos, K., & Panayiotou, G. (2007). Parental discipline practices and locus of control: Relationship to bullying and victimization experiences of elementary school students. Social Psychology of Education, 10, 281-301.

66.   Spanoudis, G., Natsopoulos, D., & Panayiotou, G. (2007). Mental verbs and pragmatic language difficulties. International Journal of Language and Communication Disorders, 42, 487-504.

67.   Panayiotou, G., & Kokkinos, K. (2006). Self-consciousness and psychological distress: A study using the Greek SCS. Personality and Individual Differences, 41, 83-93.

68.   Panayiotou, G. (2005).  Love, commitment, and response to conflict among Cypriot dating couples: Two models, one relationship. International Journal of Psychology, 40, 108-117.

69.   Kokkinos, C. M., Panayiotou, G. & Davazoglou, A. M. (2005). Correlates of teacher appraisals of student behaviors. Psychology in the Schools, 42, 79-89.

70.   Papadopoulos, T. C., Panayiotou, G., Spanoudis, G., & Natsopoulos, D. (2005). Correlates of poor cognitive performance among children with attention difficulties. Journal of Child Abnormal Psychology, 33, 611-623.

71.   Panayiotou, G. (2004).  Performance effects of self-focused attention among evaluatively anxious and normal individuals: A review of the literature. Psychology. The Journal of the Hellenic Psychological Society, 11, 255-269.

72.   Panayiotou, G. (2004). Chronic self-consciousness and its effects on cognitive performance, physiology, and self-reported anxiety. Representative Research in Social Psychology, 28, 21-34.

73.   Panayiotou, G. & Vrana, S. R. (2004). The role of self-focus, task difficulty, task self-relevance and evaluation anxiety in reaction time performance. Motivation and Emotion, 28, 171-196.

74.   Panayiotou, G., Kokkinos, K., & Spanoudis, G. (2004).  Searching for the “Big Five” in a Greek context: The NEO-FFI under the microscope. Personality and Individual Differences, 36, 1841-1854.

75.   Kokkinos, K., Panayiotou, G., & Davazoglou, A. M. (2004). Perceived seriousness of pupils’ undesirable behaviours: The student teachers perspective. Educational Psychology: International Journal of Experimental Educational Psychology, 24, 109-120.

76.   Kokkinos, K., & Panayiotou, G. (2004). Η επίδραση των πεποιθήσεων των γονέων σχετικά με τον έλεγχο της παιδικής συμπεριφοράς στην εφαρμογή πρακτικών πειθαρχίας. Psychology. The Journal of the Hellenic Psychological Society, 11, 571 - 584.

77.   Kokkinos, K., & Panayiotou, G. (2004). Bullying and Victimization Experiences in the School: Identifying Disruptive Behavior Disorders in Early Adolescence. Aggressive Behavior, 30, 520-533.

78.   Panayiotou, G., & Vrana, S. R. (1998). Effect of self-focused attention on the startle reflex, heart rate and memory performance among socially anxious and non-anxious individuals. Psychophysiology, 35, 328-336.

 

BOOKS

1.       Charis, C. & Panayiotou, G. (Eds.) (2018). Somatoform and other psychosomatic disorders: A dialog between contemporary psychodynamic psychotherapy and cognitive behavioural therapy perspectives. USA: Springer Nature. 978-3-319-89359-4 (ISBN).

2.       Charis, C. & Panayiotou, G. (Eds.) (2021). Depression Conceptualization and Treatment. Dialogues from Psychodynamic and Cognitive Behavioral Perspective.

BOOK CHAPTERS

1.       Charis, C., & Panayiotou, G. (2021). CBT and Psychodynamic Therapy: A Dialogue. Depression Conceptualization and Treatment: Dialogues from Psychodynamic and Cognitive Behavioral Perspectives, 167.

2.       Θεοδώρου, Χ. & Παναγιώτου Γ. & , A. (2020). Ο ρόλος της προσωπικότητας ως προδιαθεσιακός παράγοντας στην ανάπτυξη  ψυχοπαθολογίας στα παιδιά. In Louka, E. (Ed.) Ψυχική υγεία παιδιού και εφήβου. Athens: Armos

3.       Παναγιώτου, Γ. & Σουρουλλά-Βραχίμη, A. (2019). Ο ρόλος της προσωπικότητας ως προδιαθεσιακός παράγοντας στην ανάπτυξη  ψυχοπαθολογίας στα παιδιά. In Louka, E. (Ed.) Ψυχική υγεία παιδιού και εφήβου. Athens: Armos

4.       Παναγιώτου, Γ. & Σουρουλλά-Βραχίμη, A. (2019). Ο ρόλος της προσωπικότητας ως προδιαθεσιακός παράγοντας στην ανάπτυξη  ψυχοπαθολογίας στα παιδιά. In Louka, E. (Ed.) Ψυχική υγεία παιδιού και εφήβου. Athens: Armos

5.       Panayiotou, G. (2018). Alexithymia as a core trait in psychosomatic and other psychological disorders. In Charis, C. & Panayiotou, G. (Eds.) Somatoform and other psychosomatic disorders: A dialog between contemporary psychodynamic psychotherapy and cognitive behavioural therapy perspectives. USA: Springer Nature.

6.       Leonidou, C., & Panayiotou, G. (2018). Maintaining mechanisms of health anxiety: Current state of knowledge. In Charis, C. & Panayiotou, G. (Eds.) Somatoform and other psychosomatic disorders: A dialog between contemporary psychodynamic psychotherapy and cognitive behavioural therapy perspectives. USA: Springer Nature.

7.       Panayiotou, G., Panteli, M. & Vlemincx, E. (2018).  Processing Emotions in Alexithymia: A Systematic Review of Physiological Markers. In Luminet, O. R., Bagby, M. & Taylor, J. G., (Eds.) Alexithymia: Advances in Research, Theory, and Clinical Practice. Cambridge UK: Cambridge University Press.

8.       Kapardis, A., & Panayiotou, G. (2018). The role of the forensic psychologist. In Kocsis, R. (2nd Ed). Applied Criminal Psychology: A Guide to Forensic Behavioral Sciences.  Charles C. Thomas Publisher, Australia.

9.       Παναγιώτου, Γ. & Κόκκινος, Κ. (2012).  Εκτίμησης Τόπων Αντιμετώπισης Προβλημάτων (Brief COPE). In Σταλίκας A. (Ed.) Τα Ψυχομετρικά Εργαλεία στην Ελλάδα (2η Έκδοση). (p. 294) Athens; Pedio.

10.   Παναγιώτου, Γ. & Κόκκινος, Κ. (2012). Κλίμακα Αυτοσυνειδησίας (Self-Consciousness Scale). In Σταλίκας Α. (Ed.) Τα Ψυχομετρικά Εργαλεία στην Ελλάδα (2η Έκδοση). (p. 575)  Athens; Pedio.

11.   Λούτσιου, A., Παναγιώτου, Γ. & Κόκκινος, Κ. (2012). The Greek Brief Symptom Inventory. In Σταλίκας Α. (Ed.) Τα Ψυχομετρικά Εργαλεία στην Ελλάδα (2η Έκδοση). (p. 295) Athens; Pedio.

12.   Παναγιώτου, Γ. & Κόκκινος, Κ. (2012). Κλίμακα Γονεϊκού Πεδίου Ελέγχου (Parental Locus of Control Scale). In Σταλίκας Α. (Ed.) (p. 577).Τα Ψυχομετρικά Εργαλεία στην Ελλάδα (2η Έκδοση).  Athens; Pedio.

13.   Παναγιώτου, Γ. & Σουρουλλά-Βραχίμη, A. (2011). Η Προσαρμογή του WIAT –II στα Ελληνικά. In Κωνσταντίνου, Μ. & Κοσμίδης, Μ. (Eds). Νευροψυχολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών: Αξιολόγηση, Διάγνωση, Θεραπεία. Athens; Parisianou Publications.

14.   Παναγιώτου, Γ. & Κωνσταντίνου, Ν. (2010). Κοινωνικό άγχος σε ενήλικες: Σχέση με ατομικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας  και χαρακτηριστικά γονέων. Κλινική Ψυχολογία και Ψυχολογία της Υγείας, Έρευνα και Πρακτική. Εκδόσεις Παπαζήση.

15.   Kapardis, A., & Panayiotou, G. (2009). The role of the forensic psychologist. In Kocsis, R. (Ed). Applied Criminal Psychology: A Guide to Forensic Behavioral Sciences. Charles C. Thomas Publisher, Australia.

16.   Loutsiou-Ladd, A., & Panayiotou, G. (2009). Perspectives on the Training of Professional Psychologists: A Case Example of an Integrative Model from Cyprus. In Karandasev, V. (Ed.) Teaching Psychology around the World, Vol. 2.

17.   Papadopoulos, T. C. & Panayiotou, G. (2007). Teacher ratings and the assessment of attention deficits in school age children. In F. Columbus (Ed.) Focus on Cognition Disorder Research. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.