ΕΛΕΝΗ ΦΤΙΑΚΑ
ΦΤΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
PHTIAKA HELEN
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
Β119
22893422/20/21
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Η Ελένη Φτιάκα είναι Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Ενιαίας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει κάνει τις βασικές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Aθηνών, και μεταπτυχιακές στα Πανεπιστήμια Stirling (Scotland) και Cambridge (England), με υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Aθηνών (Σαριπόλειο Iδρυμα) και το Iδρυμα Kρατικών Yποτροφιών της Eλλάδας (IKY) αντίστοιχα. Eργάστηκε στα Πανεπιστήμια του Cambridge, του Λονδίνου και του Warwick, και από το 1992 στο Tμήμα Eπιστημών της Aγωγής του Πανεπιστημίου Kύπρου του οποίου αποτελεί και ιδρυτικό στέλεχος. Tα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν διάφορες πτυχές της Kοινωνιολογίας της Eκπαίδευσης όπως: Eνιαία Eκπαίδευση και Kοινωνία, Eκπαιδευτική Πολιτική και Πρακτική, Ίσες Ευκαιρίες, Σχέσεις Σχολείου-Σπιτιού και Ποιοτική Ερευνητική Μεθοδολογία. Έχει πολλές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και βιβλία. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Παιδαγωγικής Eταιρείας Κύπρου και πρόεδρος του European Research Network About Parents in Education (ERNAPE) και είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου του ECER (European Council of Educational Research) του GLOBED Consortium. Διετέλεσε Αναπληρώτρια Kοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Eπιστημών και Επιστημών Αγωγής και από το 2020 είναι Κοσμήτορας της Σχολής. Διαθέτει ένα ενεργό προφίλ στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, με συμμετοχή σε επιτροπές του Πανεπιστημίου Κύπρου και των Υπουργείων Παιδείας Κύπρου και Ελλάδας, και δεκάδες σεμιναρίων και συνεδρίων στο ενεργητικό της. Πρώην φοιτητές της κατέχουν σημαντικές θέσεις στη διδασκαλία και την έρευνα της Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης στην Κύπρο και το εξωτερικό.  Είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά.
Ενιαία Εκπαίδευση και Κοινωνία, Ίσες Ευκαιρίες, Ιστορία, Φιλοσοφία, Νομοθεσία, Πολιτική και Πρακτική της Eιδικής και Ενιαίας Eκπαίδευσης, Σχέσεις Σχολείου-Οικογένειας, Αναπηρία και Λογοτεχνία, Ποιοτική Mεθοδολογία
Συμεωνίδου, Σ. & Φτιάκα, Ε. (2012) Εκπαίδευση για την Ένταξη: από την Έρευνα στην Πράξη, Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο
 
Φτιάκα, Ε. (2010) Ενιαία Εκπαίδευση: Μια Εκπαίδευση για όλους σε ένα Δημοκρατικό και Ανθρώπινο Σχολείο, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Λευκωσία.
 
Κουππάνου, Α. & Φτιάκα, Ε. (2009) Από το Περιθώριο στο Μάτι του Κυκλώνα: Η Εκπαίδευση των Κωφών στην Κύπρο, Αθήνα: Πεδίο
 
Φτιάκα, Ε. (επιμ.) (2008) Περάστε για έναν καφέ: Σχέσεις οικογένειας και σχολείου στην κόψη της διαφορετικότητας, Αθήνα: Εκδόσεις Ταξιδευτής
 
Φτιάκα, Ε. (επιμ.) (2007) Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση στην Κύπρο, Αθήνα: Εκδόσεις Ταξιδευτής
 
Φτιάκα, Ε., Μιχαηλίδου, Α., Τσουρής, Χ. & Βλάμη, Σ. (2005) Αξιολόγηση του Θεσμού της Ένταξης των Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Γενικό Σχολείο (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση). Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 
Φτιάκα, Ε. (2005)Το Μικρό Χωριό στο Βουνό όπου τα παιδιά δε χαμογελούσαν ποτέ, Αθήνα: Ταξιδευτής.
 
 
Phtiaka, H. (2019) Special kids for special treatment? How special do you need to be to find yourself in a special school? London: Routledge Library Editions Vol. 42
 
Phtiaka, H. (2001) ( guest editor) Special Education in the Mediterranean, Special Issue of the Mediterranean Journal of Educational Studies on Special Education, Vol. 6 (2)
 
Phtiaka, H. (1997) Special kids for special treatment? How special do you need to be to find yourself in a special school? London: Falmer Press
 
Phtiaka, H. (1995) The Beginning of a Beautiful Friendship? The School Library and the GCSE, Library & Information Research Report 93, London: British Library Research and Development Department

Profile Information

Helen Phtiaka is a Professor of Sociology of Education and Inclusive Education at the University of Cyprus.  She is a Graduate of the University of Athens, (B.A. in History and Archaeology), University of Stirling, (M.Sc. in Psychology) and the University of Cambridge (PhD in Sociology of Education), supported by National Scholarships. She worked as a Research Fellow at the Universities of Cambridge, London and Warwick. She is a founding member of the University of Cyprus where she has been working since 1992. In 2008 she was elected Associate Dean for the School of Social and Educational Sciences, and in 2020 she became the Dean of the School. Her research and teaching in School Diversity and Inclusive Education has broken new ground in the area and has set the relevant educational research and policy agenda in Cyprus for the last 30 years. Former students of hers hold important posts in the area of research and teaching of Special and Inclusive Education in Cyprus and abroad.  She is married with two children.
Inclusive Education and Society, Equal Opportunities, History, Philosophy, Legislation and Policy of Special and Inclusive Education, Home-School Relations, Disability and Literature, Qualitative Methodology
Symeonidou, S. & Phtiaka, H. (2012) Teacher Education for Inclusion: from Research to Praxis, Athens: Pedio (in Greek)
 
Phtiaka, H. (2010) Inclusive Education: An Education for Everyone in a Democratic and Humanistic School, Paedagogical Institute of Cyprus, Nicosia, Cyprus (in Greek)
 
Kouppanou, A. & Phtiaka, H. (2009) From the edge to the bull's eye- the Education of the Deaf in Cyprus, Athens: Pedio (in Greek)
 
Phtiaka, H. (ed.) (2008) Will you join us for a coffee? Home-school Relations at the edge of difference, Athens: Taxideutis (in Greek)
 
Phtiaka, H. (ed.) (2007) Special and Inclusive Education in Cyprus, Athens: Taxideutis (in Greek)Phtiaka, H., Michaelidou, A., Tsouris, C. & Vlami, S. (2005) Evaluation of the institution of integration of children with special needs in the mainstream school (primary school). Nicosia: University of Cyprus and Paedagogical Institute. (in Greek)
 
Phtiaka, H. (2005) The small village on the mountain where the children never smiled, Athens: Taxideutis (in Greek)
 
 
Phtiaka, H. (2019) Special kids for special treatment? How special do you need to be to find yourself in a special school? London: Routledge Library Edition, Vol 42.
 
Phtiaka, H. (2001) ( guest editor) Special Education in the Mediterranean, Special Issue of the Mediterranean Journal of Educational Studies on Special Education, Vol. 6 (2).
 
Phtiaka, H. (1997) Special kids for special treatment? How special do you need to be to find yourself in a special school? London: Falmer Press.
 
Phtiaka, H. (1995) The Beginning of a Beautiful Friendship? The School Library and the GCSE, Library & Information Research Report 93, London: British Library Research and Development Department.