ΕΎΗΣ ΙΕΡΩΝΎΜΟΥ
ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΕΥΗΣ
IERONYMOU EVIS
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
055
22 8926 37
-
www.mas.ucy.ac.cy/~ieronev

Προσωπικό Προφίλ

Εκπαίδευση:
 
B.Sc Μαθηματικά (2003), Imperial College London.
 
Certificate of Advanced Study in Mathematics (Part III) (2004), Cambridge.
 
Ph.D Μαθηματικά (2008), Imperial College London.
 
Ακαδημαϊκές Θέσεις:
 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)(2008-2011)
Αριθμητική αλγεβρική γεωμετρία, θεωρία αριθμών.
1) Diagonal quartic surfaces and transcendental elements of the Brauer
group. J. Inst. Math. of Jussieu 9 (2010), no. 4, 769-798.
 
2) On the Brauer group of diagonal quartic
surfaces. With an appendix by Peter Swinnerton-Dyer, (with A.N. Skorobogatov and Y. Zarhin).
J. Lond. Math. Soc. (2) 83 (2011), no. 3, 659-672.
 
3) Congruences involving sums of ratios of Lucas sequences. J. Integer Seq. 17 (2014), no. 8, Article 14.8.8, 11 pp.
 
4) Odd order Brauer-Manin obstruction on diagonal quartic surfaces. (with A.N. Skorobogatov). Adv. Math. 270 (2015), 181-205.
 
5) The Brauer-Manin Obstruction for Zero-Cycles on K3 Surfaces. International Mathematics Research Notices, https://doi.org/10.1093/imrn/rnz109 (2019)

Profile Information

Education:
B.Sc in Mathematics (2003), Imperial College London.
 
Certificate of Advanced Study in Mathematics (Part III) (2004), Cambridge.
 
Ph.D in Mathematics (2008), Imperial College London.
 
Academic Positions:
Postdoctoral research fellow atEcole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) (2008-2011)
Algebraic Geometry, Number Theory, Arithmetic Algebraic Geometry, Brauer-Manin obstructions.
1) Diagonal quartic surfaces and transcendental elements of the Brauer group. J. Inst. Math. of Jussieu 9 (2010), no. 4, 769-798.
 
2) On the Brauer group of diagonal quartic surfaces. With an appendix by Peter Swinnerton-Dyer, (with A.N. Skorobogatov and Y. Zarhin). J. Lond. Math. Soc. (2) 83 (2011), no. 3, 659-672.
 
3) Congruences involving sums of ratios of Lucas sequences. J. Integer Seq. 17 (2014), no. 8, Article 14.8.8, 11 pp.
 
4) Odd order Brauer-Manin obstruction on diagonal quartic surfaces. (with A.N. Skorobogatov). Adv. Math. 270 (2015), 181-205.