ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ
ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
KADIANAKI IRINI
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ψυχολογίας
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
B212
22892063
22892071
-

Προσωπικό Προφίλ

Ολοκλήρωσα τις προπτυχιακές μου σπουδές στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-2005). Στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στη Βρετανία ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές μου σπουδές με αντικείμενο την Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΜPhil, 2006; PhD 2010) με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση και του Cambridge European Trusts (Vergottis Bursary). Είμαι μέλος της διεθνούς επιτροπής εκδοτών του επιστημονικού περιοδικού Culture & Psychology. Aπό τον Ιανουάριο του 2011, εργάζομαι στο Τμήμα Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ταυτότητες, κοινωνικές αναπαραστάσεις και πολιτειότητα σε ομάδες που υφίστανται στιγματισμό και κοινωνικό αποκλεισμό, όπως μετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ+, άτομα διεγνωσμένα με ψυχική ασθένεια.

Journal Papers

Kadianaki, I., Avraamidou, M., & Andreouli, E. (2020). Dilemmas of sexual citizenship: A critical social psychological analysis of Civil Union law representations in Greek Cypriot newspapers. Feminism & Psychology, 30(2), 165–184.

Orphanidou, M., & Kadianaki, I. (2020). Between medicalisation and normalisation: Antithetical representations of depression in the Greek-Cypriot press in times of financial crisis. Health, 24(4), 403-420.

Orphanidou, M., & Kadianaki, I. (2020). A guide for developing and applying a coding scheme in qualitative media analysis: Representations of depression in the press. SAGE Research Methods Cases. doi:10.4135/9781529715217.

O'Connor, C., Maher, P., & Kadianaki, I. (2019). Exploring the relationship between gender essentialism and attitudes to abortion in the context of a national referendum on abortion policy. PLOS ONE, 14(6): e0218333.

Panagiotou E., & Kadianaki I. (2019). From cognitive dissonance to cognitive polyphasia: a sociocultural approach to understanding meat‐paradox. Journal for the Theory of Social Behavior, 49(2), 235-253.

Andreouli, E., & Kadianaki, I. (2018). Psychology and human mobility: Introduction to the special issue and ways forward. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 24(4), 383-388.

O’ Connor, C., Kadianaki, I., Maunder, K., & McNicholas, F. (2018). How does psychiatric diagnosis affect young people s self-concept and social identity? A systematic review and synthesis of the qualitative literature. Social Science and Medicine, 212, 94-119.

Salvatore, S., Mannarini, T., Avdi, E., Battaglia, F., Cremaschi, M., Fini, V., Forges Davanzati, G., Kadianaki, I., Krasteva, A.. Kullasepp, K., Matsopoulos, A., Mølholm, M., Redd, R., Rochira, A., Russo, F., Santarpia, A., Sammut, G., Valmorbida, A., & Veltri, G.A. (2018). Globalization, demand of sense and enemization of the other: A psychocultural analysis of European societies’ sociopolitical crisis. Culture & Psychology, 25(3), 345–374.

Salvatore S., Fini V., Mannarini T., Veltri G., Avdi E., Battaglia F, Castro-Tejerina, J., Ciavolino, E., Cremaschi, M., Kadianaki, I., Kharlamov, N., Krasteva, A.. Kullasepp, K., Matsopoulos, A., Meschiari, C., Mossi, P., Psinas, P., Redd, R., Rochira, A., Santarpia, A., Sammut, G., Valsiner, J., & Valmorbida, A. (2018). Symbolic universes between present and future of Europe. First results of the map of European societies' cultural milieu. PLOS ONE 13(6): e0200223.

Αvraamidou, M., Kadianaki, I., Ioannou, M., & Panagiotou, E. (2018). Representations of Europe at times of massive migration movements: A qualitative analysis of Greek-Cypriot newspapers during the 2015 refugee crisis.  Javnost- The Public, 26(1), 105-119.

Kadianaki, I., Avraamidou, M., Ioannou, M., & Panagiotou, E. (2018). Understanding media debate around migration: The relation between favorable and unfavorable representations of migration in the Greek Cypriot press. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 24(4), 407-415.

Kadianaki, I., Andreouli, E., & Carretero, M. (2018). Using national history to construct the boundaries of citizenship: An analysis of Greek citizens’ discourse about immigrants’ rights. Qualitative Psychology, 5(1), 172-187.

Kadianaki, I., & Andreouli, E. (2017). Essentialism in Social Representations of Citizenship: An Analysis of Greeks' and Migrants' Discourse. Political Psychology, 38 (5), 833-848.

Ciavolino, E., Redd, R., Avdi, E., Falcone, M., Fini, V., Kadianaki, I., Kulasepp, K., Mannarini, T., Matsopoulos, A., Mossi, P., Rochira, A., Santarpia, A., Sammut, G., Valsiner, J., Veltri, G., & Salvatore, S. (2017).  Views of Context. An instrument for the analysis of the cultural milieu. A first validation study. Electronic Journal of Applied Statistical Analysis. Available at: http://siba-ese.unisalento.it/index.php/ejasa/article/view/18160.

Andreouli, E., Kadianaki, I., Sapountzis, A., Figgou, L., & Xenitidou, M. (2017). ‘Europe’ in Greece: Lay constructions of Europe in the context of Greek immigration debates. Journal of Community and Applied Social Psychology, 27(2), 158–168.

Kadianaki, I., & Gillespie, A. (2015). Alterity and the Transformation of Social Representations: A Sociocultural Account. Integrative Psychological and Behavioral Science, 49(1), 73-8.

Kadianaki, I. (2014a). Conceptualizing the mediating role of power asymmetries in research communication: A Social Representations approach.  Culture & Psychology, 20(3), 358-374.

Kadianaki, I. (2014b). The transformative effects of stigma: coping strategies as meaning-making efforts for immigrants living in Greece. Journal of Community and Applied Social Psychology, 24(2), 125–138.

Kadianaki, I. (2010). Making Sense of Immigrant Identity Dialogues. Culture & Psychology, 16(3), 437-448.

Wagoner, B. & Kadianaki, I. (2007). Review Essay: Selves on the Move. Culture & Psychology, 13(4), 488-499.

Chapters in Books

Pop, A., Avdi E., Kadianaki, I. Koutri, I., Mylona, A., Rochira, A., Sammut, G., & Redd, R. (2020). LGBT. In T. Mannarini, G. Veltri & Salvatore S. (Eds.), Media and Social Representations of Otherness: Psycho-Social-Cultural Implications (pp. 83-102). New York: Springer.

Rochira, A., Avdi, E., Kadianaki, I., Pop A., Redd, R., Sammut, G., & Suerdem, A. (2020). Immigration Within and Towards Europe: A Long-Standing Variable Phenomenon. In T. Mannarini, G. Veltri & Salvatore S. (Eds.), Media and Social Representations of Otherness: Psycho-Social-Cultural Implications (pp. 39-59). New York: Springer.

Salvatore, S., Avdi, E., Battaglia, F., Bernal, M., Buhagiar, L.J., Ciavolino, E., Fini, V., Kadianaki, I., Kullasepp, K., F Mannarini, T., Matsopoulos, A., Mossi, P., Rochira, A., Sammut, G., Santarpia, A., Veltri, G., & Valmorbida, A.  (2019). The Cultural Milieu and the Symbolic Universes of European Societies. In S. Salvatore, V. Fini, T. Mannarini, J. Valsiner & G. Veltri. (Eds). Symbolic Universes in Times of (Post)Crisis: The Future of European Societies (pp. 53-134). New York: Springer.

Salvatore, S., Avdi, E., Battaglia, F., Bernal, M., Buhagiar, L.J., Ciavolino, E., Fini, V., Kadianaki, I., Kullasepp, K., Mannarini, T., Matsopoulos, A., Mossi, P., Rochira, A., Sammut, G., Santarpia, A., & Veltri, G. (2019).  Distribution and Characteristics of Symbolic Universes over the European Societies. In S. Salvatore, V. Fini, T. Mannarini, J. Valsiner & G. Veltri. (Eds). Symbolic Universes in Times of (Post)Crisis: The Future of European Societies (pp. 135-172). New York: Springer.

Salvatore, S., Mannarini, T., Avdi, E., Battaglia, F., Cremaschi, M., Davanzati, G.F., Fini, V., Kadianaki, I., Krasteva, A., Kullasepp, K., Matsopoulos, A., Mølholm, M., Redd, R., Rochira, A., Russo, F., Sammut, G., Santarpia, A., Valmorbida, A., & Veltri, G. (2019). Symbolic Universes and (Post)crisis Scenarios. In S. Salvatore, V. Fini, T. Mannarini, J. Valsiner & G. Veltri. (Eds). Symbolic Universes in Times of (Post)Crisis: The Future of European Societies (pp. 257-270). New York: Springer.

Andreouli, E., Kadianaki, I., & Xenitidou, M. (2016). Citizenship and social psychology: an analysis of constructions of Greek citizenship. In C. Howarth & E. Andreouli (Eds.), The Social Psychology of Everyday Politics (pp. 87–101). London: Routledge.

Kadianaki, I., O’Sullivan-Lago, R., & Gillespie, A. (2015). Identity transformations in intercultural encounters: A dialogical analysis. In F. Dervin & K. Risager (Eds.), Identity and Interculturality (pp. 29-45). London: Routledge.

Kadianaki, I. (2014c).  Sustaining identity change through the use of symbolic resources: the case of an immigrant living in Greece. In S. Salvatore, J. Valsiner, & A. Gennaro (Eds.), Multicentric identities in globalizing world (pp. 195-218). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Kadianaki, I. & Zittoun, T. (2014). Catalysts and regulators of psychological change in the context of immigration ruptures. In K. Cabell & J. Valsiner (Eds.), The Catalyzing Mind: Beyond models of causality. Annals of Theoretical Psychology, Vol. 11 (pp. 191-207). New York: Springer.

Gillespie, A., Kadianaki, I., & O’ Sullivan-Lago, R. (2012). Encountering alterity: geographic and semantic movements. In J. Valsiner (Ed.), The Oxford Handbook of Culture and Psychology (pp. 695-709). Oxford University Press. 

Märtsin, M. Wagoner, B. Aveling, E-L, Kadianaki, I., & Whittaker (2011). Introduction: Opening the dialogue (Editorial). Dialogicality in Focus: Challenges to Theory, Method and Application (pp. xii-xxi). New York: Nova Science Publishers.

 Märtsin, M. Wagoner, B. Aveling, E-L, Kadianaki, I., & Whittaker (2011). In place of a conclusion (Editorial). Dialogicality in Focus: Challenges to Theory, Method and Application (pp. 249-254). New York: Nova Science Publishers.

Kadianaki, I. (2009). Dramatic life courses:Migrants in the making. In J. Valsiner, P. C. Molenaar, M. C. Lyra, & N. Chaudhary (Eds.), Dynamic process methodology in the social and developmental sciences (pp. 477-492). New York: Springer.

Kadianaki, I. & Mahmoud, H. W. (2009). Commentary on Part IV. Identity and Social Reality: Formations and Transformations. In B. Wagoner (Ed.), Symbolic Transformation: The Mind in Movement through Culture and Society (pp. 323-329). London: Routledge.  

Profile Information

I received my first degree in Psychology at the University of Athens in 2005. I completed an MPhil (2006) and a PhD (2010) degree in Social and Developmental Psychology at the University of Cambridge in the UK, with the support of the Alexander Onassis Public Benefit Foundation and Cambridge European Trusts (Vergottis Bursary). I am on the editorial board of the journal “Culture & Psychology”. Since January 2011, I have been working at the Department of Psychology, University of Cyprus.

Identities, social representations and citizenship in social groups that are targets of discrimination and social exclusion, such as migrants, LGBT+, people diagnosed with mental illness.

Journal Papers

Kadianaki, I., Avraamidou, M., & Andreouli, E. (2020). Dilemmas of sexual citizenship: A critical social psychological analysis of Civil Union law representations in Greek Cypriot newspapers. Feminism & Psychology, 30(2), 165–184.

Orphanidou, M., & Kadianaki, I. (2020). Between medicalisation and normalisation: Antithetical representations of depression in the Greek-Cypriot press in times of financial crisis. Health, 24(4), 403-420.

Orphanidou, M., & Kadianaki, I. (2020). A guide for developing and applying a coding scheme in qualitative media analysis: Representations of depression in the press. SAGE Research Methods Cases. doi:10.4135/9781529715217.

O'Connor, C., Maher, P., & Kadianaki, I. (2019). Exploring the relationship between gender essentialism and attitudes to abortion in the context of a national referendum on abortion policy. PLOS ONE, 14(6): e0218333.

Panagiotou E., & Kadianaki I. (2019). From cognitive dissonance to cognitive polyphasia: a sociocultural approach to understanding meat‐paradox. Journal for the Theory of Social Behavior, 49(2), 235-253.

Andreouli, E., & Kadianaki, I. (2018). Psychology and human mobility: Introduction to the special issue and ways forward. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 24(4), 383-388.

O’ Connor, C., Kadianaki, I., Maunder, K., & McNicholas, F. (2018). How does psychiatric diagnosis affect young people s self-concept and social identity? A systematic review and synthesis of the qualitative literature. Social Science and Medicine, 212, 94-119.

Salvatore, S., Mannarini, T., Avdi, E., Battaglia, F., Cremaschi, M., Fini, V., Forges Davanzati, G., Kadianaki, I., Krasteva, A.. Kullasepp, K., Matsopoulos, A., Mølholm, M., Redd, R., Rochira, A., Russo, F., Santarpia, A., Sammut, G., Valmorbida, A., & Veltri, G.A. (2018). Globalization, demand of sense and enemization of the other: A psychocultural analysis of European societies’ sociopolitical crisis. Culture & Psychology, 25(3), 345–374.

Salvatore S., Fini V., Mannarini T., Veltri G., Avdi E., Battaglia F, Castro-Tejerina, J., Ciavolino, E., Cremaschi, M., Kadianaki, I., Kharlamov, N., Krasteva, A.. Kullasepp, K., Matsopoulos, A., Meschiari, C., Mossi, P., Psinas, P., Redd, R., Rochira, A., Santarpia, A., Sammut, G., Valsiner, J., & Valmorbida, A. (2018). Symbolic universes between present and future of Europe. First results of the map of European societies' cultural milieu. PLOS ONE 13(6): e0200223.

Αvraamidou, M., Kadianaki, I., Ioannou, M., & Panagiotou, E. (2018). Representations of Europe at times of massive migration movements: A qualitative analysis of Greek-Cypriot newspapers during the 2015 refugee crisis.  Javnost- The Public, 26(1), 105-119.

Kadianaki, I., Avraamidou, M., Ioannou, M., & Panagiotou, E. (2018). Understanding media debate around migration: The relation between favorable and unfavorable representations of migration in the Greek Cypriot press. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 24(4), 407-415.

Kadianaki, I., Andreouli, E., & Carretero, M. (2018). Using national history to construct the boundaries of citizenship: An analysis of Greek citizens’ discourse about immigrants’ rights. Qualitative Psychology, 5(1), 172-187.

Kadianaki, I., & Andreouli, E. (2017). Essentialism in Social Representations of Citizenship: An Analysis of Greeks' and Migrants' Discourse. Political Psychology, 38 (5), 833-848.

Ciavolino, E., Redd, R., Avdi, E., Falcone, M., Fini, V., Kadianaki, I., Kulasepp, K., Mannarini, T., Matsopoulos, A., Mossi, P., Rochira, A., Santarpia, A., Sammut, G., Valsiner, J., Veltri, G., & Salvatore, S. (2017).  Views of Context. An instrument for the analysis of the cultural milieu. A first validation study. Electronic Journal of Applied Statistical Analysis. Available at: http://siba-ese.unisalento.it/index.php/ejasa/article/view/18160.

Andreouli, E., Kadianaki, I., Sapountzis, A., Figgou, L., & Xenitidou, M. (2017). ‘Europe’ in Greece: Lay constructions of Europe in the context of Greek immigration debates. Journal of Community and Applied Social Psychology, 27(2), 158–168.

Kadianaki, I., & Gillespie, A. (2015). Alterity and the Transformation of Social Representations: A Sociocultural Account. Integrative Psychological and Behavioral Science, 49(1), 73-8.

Kadianaki, I. (2014a). Conceptualizing the mediating role of power asymmetries in research communication: A Social Representations approach.  Culture & Psychology, 20(3), 358-374.

Kadianaki, I. (2014b). The transformative effects of stigma: coping strategies as meaning-making efforts for immigrants living in Greece. Journal of Community and Applied Social Psychology, 24(2), 125–138.

Kadianaki, I. (2010). Making Sense of Immigrant Identity Dialogues. Culture & Psychology, 16(3), 437-448.

Wagoner, B. & Kadianaki, I. (2007). Review Essay: Selves on the Move. Culture & Psychology, 13(4), 488-499.

Chapters in Books

Pop, A., Avdi E., Kadianaki, I. Koutri, I., Mylona, A., Rochira, A., Sammut, G., & Redd, R. (2020). LGBT. In T. Mannarini, G. Veltri & Salvatore S. (Eds.), Media and Social Representations of Otherness: Psycho-Social-Cultural Implications (pp. 83-102). New York: Springer.

Rochira, A., Avdi, E., Kadianaki, I., Pop A., Redd, R., Sammut, G., & Suerdem, A. (2020). Immigration Within and Towards Europe: A Long-Standing Variable Phenomenon. In T. Mannarini, G. Veltri & Salvatore S. (Eds.), Media and Social Representations of Otherness: Psycho-Social-Cultural Implications (pp. 39-59). New York: Springer.

Salvatore, S., Avdi, E., Battaglia, F., Bernal, M., Buhagiar, L.J., Ciavolino, E., Fini, V., Kadianaki, I., Kullasepp, K., F Mannarini, T., Matsopoulos, A., Mossi, P., Rochira, A., Sammut, G., Santarpia, A., Veltri, G., & Valmorbida, A.  (2019). The Cultural Milieu and the Symbolic Universes of European Societies. In S. Salvatore, V. Fini, T. Mannarini, J. Valsiner & G. Veltri. (Eds). Symbolic Universes in Times of (Post)Crisis: The Future of European Societies (pp. 53-134). New York: Springer.

Salvatore, S., Avdi, E., Battaglia, F., Bernal, M., Buhagiar, L.J., Ciavolino, E., Fini, V., Kadianaki, I., Kullasepp, K., Mannarini, T., Matsopoulos, A., Mossi, P., Rochira, A., Sammut, G., Santarpia, A., & Veltri, G. (2019).  Distribution and Characteristics of Symbolic Universes over the European Societies. In S. Salvatore, V. Fini, T. Mannarini, J. Valsiner & G. Veltri. (Eds). Symbolic Universes in Times of (Post)Crisis: The Future of European Societies (pp. 135-172). New York: Springer.

Salvatore, S., Mannarini, T., Avdi, E., Battaglia, F., Cremaschi, M., Davanzati, G.F., Fini, V., Kadianaki, I., Krasteva, A., Kullasepp, K., Matsopoulos, A., Mølholm, M., Redd, R., Rochira, A., Russo, F., Sammut, G., Santarpia, A., Valmorbida, A., & Veltri, G. (2019). Symbolic Universes and (Post)crisis Scenarios. In S. Salvatore, V. Fini, T. Mannarini, J. Valsiner & G. Veltri. (Eds). Symbolic Universes in Times of (Post)Crisis: The Future of European Societies (pp. 257-270). New York: Springer.

Andreouli, E., Kadianaki, I., & Xenitidou, M. (2016). Citizenship and social psychology: an analysis of constructions of Greek citizenship. In C. Howarth & E. Andreouli (Eds.), The Social Psychology of Everyday Politics (pp. 87–101). London: Routledge.

Kadianaki, I., O’Sullivan-Lago, R., & Gillespie, A. (2015). Identity transformations in intercultural encounters: A dialogical analysis. In F. Dervin & K. Risager (Eds.), Identity and Interculturality (pp. 29-45). London: Routledge.

Kadianaki, I. (2014c).  Sustaining identity change through the use of symbolic resources: the case of an immigrant living in Greece. In S. Salvatore, J. Valsiner, & A. Gennaro (Eds.), Multicentric identities in globalizing world (pp. 195-218). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Kadianaki, I. & Zittoun, T. (2014). Catalysts and regulators of psychological change in the context of immigration ruptures. In K. Cabell & J. Valsiner (Eds.), The Catalyzing Mind: Beyond models of causality. Annals of Theoretical Psychology, Vol. 11 (pp. 191-207). New York: Springer.

Gillespie, A., Kadianaki, I., & O’ Sullivan-Lago, R. (2012). Encountering alterity: geographic and semantic movements. In J. Valsiner (Ed.), The Oxford Handbook of Culture and Psychology (pp. 695-709). Oxford University Press. 

Märtsin, M. Wagoner, B. Aveling, E-L, Kadianaki, I., & Whittaker (2011). Introduction: Opening the dialogue (Editorial). Dialogicality in Focus: Challenges to Theory, Method and Application (pp. xii-xxi). New York: Nova Science Publishers.

 Märtsin, M. Wagoner, B. Aveling, E-L, Kadianaki, I., & Whittaker (2011). In place of a conclusion (Editorial). Dialogicality in Focus: Challenges to Theory, Method and Application (pp. 249-254). New York: Nova Science Publishers.

Kadianaki, I. (2009). Dramatic life courses:Migrants in the making. In J. Valsiner, P. C. Molenaar, M. C. Lyra, & N. Chaudhary (Eds.), Dynamic process methodology in the social and developmental sciences (pp. 477-492). New York: Springer.

Kadianaki, I. & Mahmoud, H. W. (2009). Commentary on Part IV. Identity and Social Reality: Formations and Transformations. In B. Wagoner (Ed.), Symbolic Transformation: The Mind in Movement through Culture and Society (pp. 323-329). London: Routledge.