ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ
ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
KLERIDES ELEFTHERIOS
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Θεοφανίδης
Δράμας 11-13
406
22892984
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο Ελευθέριος Κληρίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Συγκριτική και Διεθνή Εκπαίδευση και την Ιστορία της Εκπαίδευσης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σπούδασε στο UCL Institute of Education, London (MA και PhD στη Συγκριτική και Διεθνή Εκπαίδευση). Στο παρελθόν, εργάστηκε ως λέκτορας, ερευνητής και επισκέπτης καθηγητής στο UCL Institute of Education (Λονδίνο), στο Georg Eckert Institute for International Textbook Research (Γερμανία), στο American University of Beirut (Λίβανος), στο Collège de France (Παρίσι) και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επίσης, έχει εργαστεί ως εμπειρογνώμονας για την Παγκόσμια Τράπεζα και την ΟΥΝΕΣΚΟ. Σήμερα, διατελεί γραμματέας της Συγκριτικής Παιδαγωγικής Εταιρείας της Ευρώπης, είναι μέλος ΣΕΠ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ερευνητικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου North-West της Νοτίου Αφρικής.
Παγκόσμια διακυβέρνηση της εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκή εκαπιδευτική πολιτική, τάσεις στην εκπαίδευση στη Μεσογειακή λεκάνη, διαμόρφωση ταυτοτήτων, έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια,φαινόμενα εκπαιδευτικού δανεισμού, κυπριακή εκπαιδευτική ιστορία την περίοδο της αγγλοκρατίας.
Edited books and journal special issues
 
Klerides, E. & Carney, S. (Editors) (2021). Identities and education: comparative perspectives in times of crisis. London: Bloomsbury.
 
Klerides, E. & Carney, S. (Guest Editors) (2020). Governance, the nation state and the new global order in education: Comparative perspectives. European Education, Vol. 52, No. 2, 81-183.
  
Goodson, I. (2019). Η πολιτική του αναλυτικού προγράμματος και της εκπαίδευσης: διερευνώντας τη ζωή και το έργο των εκπαιδευτικών (επιστημονική επιμέλεια-μετάφραση: Μ. Κουτσελίνη, Σ. Φιλίππου & Ε. Κληρίδης). Αθήνα: Gutenberg.
 
Klerides, E. & Kotthoff, H-G. (Guest Editors) (2015). Governing educational spaces: historical perspectives. European Education, Vol. 47, No. 3, pp. 191-293. 
 
Kotthoff, H-G. & Klerides, E. (Editors) (2015). Governing educational spaces: knowledge, teaching and learning in transition. Rotterdam: Sense.
 
Klerides E., Kotthoff, H-G. & Pereyra, M. (Guest Editors) (2014). Neo-empires of knowledge in education. European Education, Vol. 46, No. 1, pp. 1-103.
 
Κληρίδης, Ε. (Επιμέλεια) (2010). Συγκριτική παιδαγωγική, εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις: η περίπτωση της Κύπρου. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, Αρ. 14, σελ. 1-197.
 
Cowen, R. & Klerides, E. (Guest Editors) (2009). Mobilities and educational metamorphoses: patterns, puzzles and possibilities. Comparative Education, Vol. 45, No. 3, pp. 313-455.
 
Book chapters
 
Klerides, E. & Carney, S. (2021). Educated identity, crisis moments and comparative education. In E. Klerides & S. Carney (Eds.), Identities and education: comparative perspectives in times of crisis (pp. 1-26). London: Bloomsbury.
 
Klerides, E. (2019). Cyprus. In L. Cajani, S. Lässig & M. Repoussi (Eds.), The Palgrave handbook of conflict and history education in the post-Cold War era (pp. 205-220). London and New York: Palgrave Macmillan.
 
Klerides, E. (2018) History education, identity formation and international relations. In J. McLeod, N.W. Sobe & T. Seddon (Eds.), World Yearbook of Education 2018. Space-times of education: Historical sociologies of concepts, methods and practices (σελ. 220-239). London and New York: Routledge.
   
Κληρίδης, Ε. & Ρουσσάκης, Ι. (2017). Ισορροπώντας ανάμεσα σε «υποεθνικούς», «εθνικούς» και «υπερεθνικούς» περιορισμούς, προσανατολισμούς και πιέσεις συμφερόντων: Μια ανάλυση της πρότασης του νέου ωρολογίου προγράμματος των γυμνασίων της Κύπρου. Στο Δ. Φωτεινός, Π. Σιμενή & Ν. Παπαδάκης (Επ.), Εκπαίδευση και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις. Τιμητικός τόμος Σήφη Μπουζάκη. Αθήνα: Gutenberg.
 
Kληρίδης, Ε. (2016). Μια συγκριτική ανά-γνωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Κύπρο. Στο Πολιτικές και θεσμοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τα τελευταία 50 χρόνια (σελ. 51-63). Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
  
Kotthoff, H.-G. & Klerides, E. (2015). Researching governance in education: synergies and future research agendas. In Kotthoff, H.-G. & Klerides, E. (Eds.), Governing educational spaces: knowledge, teaching and learning in transition (pp. 1-11). Rotterdam: Sense.
 
Klerides, E. & Philippou, S. (2015). Cyprus: Exploring educational reform 2004-2014. In T. Corner (Ed.), Education in the European Union: post-2003 member states (pp. 51-73). London: Bloomsbury. 
 
Κληρίδης, Ε. (2013). Η συγκριτική έρευνα στην εκπαίδευση την εποχή της παγκοσμιοποίησης: παραδοχές, προβλήματα, προτεραιότητες, στο Χ. Θεοφιλίδης & Ι. Πυργιωτάκης (Επιμ.), Εκπαιδευτική έρευνα: Θεωρητικοί προβληματισμοί και προσανατολισμός στην ερευνητική πράξη (σελ. 148-182). Λευκωσία: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
 
Klerides, E. (2012). Comparing identities in dissimilar spaces and times: hybridity, border-crossing, indeterminacies, pluralism. In L. Wikander., C. Gustafsson & U. Riis (Eds.), Enlightenment, creativity and education (pp. 199-241). Rotterdam: Sense.
 
Klerides, E. (2011). "Cypriots first": Identity, education and conflict regulation on a divided island. In T. Hanf (Ed.), The political function of education in deeply divided countries (pp. 37-60). Baden-Baden: Nomos.
 
Klerides, E. (2009). National cultural identity, discourse analysis and comparative education. In R. Cowen & A.M. Kazamias (Eds.), International handbook of comparative education (pp. 1225-1247). Dordrecht: Springer.
 
Articles in refereed journals
 
Klerides, E. (2021). Multi-ethnic societies in transition to independence: the uneven development of colonial schooling in Cyprus and Singapore. Comparative Education.
https://www.tandfonline.com/eprint/FXSDBJADRU5CUCYNHI5U/full?target=10.1080/03050068.2021.1973191
 
Klerides. E. (2021). Comparisons, numbers and nations: exploring national policy responses to international data via a postfoundational imagining of the policymaker. Journal of Education Policy.
https://www.tandfonline.com/eprint/FHJXM5VVAPPSDINVBNQE/full?target=10.1080/02680939.2021.1891293
 
Klerides, E. (2021). The notions of power and change in the historiography of education in Cyprus: simplifications and possibilities for new directions. Bildung und Erziehung, Vol. 74, No. 1, pp. 84-104.
 
Carney, S. & Klerides, E. (2020). Governance and the evolving global education order. European Education, Vol. 52, No. 2, pp. 81-86.
 
Klerides, E. (2019). Problematizing the location of comparative numbered data in national policy-making in education: The securitization of school timetables in Cyprus. Tertium Comparationis, Vol. 25, No. 2, pp. 150-167.
 
Κληρίδης, Ε. & Ρουσσάκης, Ι. (2019). Ο εκπαιδευτικός δανεισμός ως πολιτική πράξη: Μια γενεαλογία των διεθνών σχέσεων στην εκπαίδευση. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τεύχος 23, σελ. 23-46.
 
Klerides, E. (2018). "Democratic and humanistic/humane paideia in the Euro-Cypriot polity - Prospects for reconstruction and modernization": A biographical sociological analysis of a reform initiative in a (de-)globalizing world. European Education, Vol. 50, No. 2, pp. 154-170.
 
Klerides, E. & Zembylas, M. (2017). Identity as immunology: history teaching in two ethnic borders of Europe. Compare, Vol. 47, No. 3, pp. 416-433.
 
Klerides, E. (2016). (Re)reading national identities in school historiographies: Pedagogical implications from the case of Cyprus. Pedagogy, Culture and Society, Vol. 24, No. 2, pp. 269-283.
 
Klerides, E. & Kotthoff, H-G. (2015). Global governance in education: A plea for an agenda of shape-shifts. European Education, Vol. 47, No. 3, pp. 191-198.
 
Klerides, E. (2015). (De)constructing modalities of thinking about comparative education through video-use. Research in Comparative and International Education, Vol. 10, No 3, pp. 337-353.
 
Klerides, E. (2014). Εducational transfer as a strategy for remaking subjectivities: national and transnational articulations of 'new history' in Europe. European Education, Vol. 46, No. 1, pp. 12-33.
  
Klerides E., Kotthoff, H.-G. & Pereyra, M. (2014). (Re)reading Europe and the world: an intitial note on neo-empires of knowledge in education, European Education, Vol. 46, No. 1, pp. 3-11.
 
Klerides, E. (2011). Thinking comparatively about the textbook: oscillating between the national, the international and the global. Journal of International Cooperation in Education, Vol. 14, No. 2, pp. 51-65.
  
Klerides, E. (2010). Imagining the textbook: textbooks as discourse and genre. Journal of Educational Media, Memory, and Society, Vol. 2, No. 1, pp. 31-54.
 
Κληρίδης, Ε. (2010). Μεταφορά λόγου και δημιουργία προϋποθέσεων για μεταρρύθμιση: η περίπτωση της σχολικής ιστορίας. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, Αρ. 14, σελ. 121-144.
  
Klerides, E. (2009). National identities on the move: examples from the historical worlds of Greater Britain and Hellenism. Comparative Education, Vol. 45, No. 3, pp. 435-452.

Profile Information

Dr. Klerides (PhD UCL Institute of Education, UK) is the Secretary of the Comparative Education Society in Europe (CESE). He is an Assistant Professor of Comparative Education and History of Education at the University of Cyprus, an Adjunct Faculty Member at the Open University of Cyprus, and a Honorary Research Fellow of North-West University, South Africa. Before joining the University of Cyprus he had worked at the UCL Institute of Education (UK), the American University of Beirut (Lebanon) and the European University Cyprus. He had also worked as a consultant for the World Bank, UNESCO and the Ministries of Education in Cyprus and Greece.
Global and European policy and governance; international relations and the study of education; the transfer, translation and transformation of education; nationalism, colonialism and education; educated identities and subjectivites; textbook theory and research.
Edited books and journal special issues
 
Klerides, E. & Carney, S. (Editors) (2021). Identities and education: comparative perspectives in times of crisis. London: Bloomsbury.
 
Klerides, E. & Carney, S. (Guest Editors) (2020). Governance, the nation state and the new global order in education: Comparative perspectives. European Education, Vol. 52, No. 2, pp. 81-183.
 
Klerides, E. & Kotthoff, H-G. (Guest Editors) (2015). Governing educational spaces: historical perspectives. European Education, Vol. 47, No. 3, pp. 191-293.  
 
Kotthoff, H-G. & Klerides, E. (Editors) (2015). Governing educational spaces: knowledge, teaching and learning in transition. Rotterdam: Sense.
  
Klerides E., Kotthoff, H-G. & Pereyra, M. (Guest Editors) (2014). Neo-empires of knowledge in education. European Education, Vol. 46, No. 1, pp. 1-103.
 
Klerides, E. (Guest Editor) (2010). Comparative education, education policy and education reforms: the case of Cyprus. Comparative and International Education Review, No. 14, pp. 1-197.
 
Cowen, R. & Klerides, E. (Guest Editors) (2009). Mobilities and educational metamorphoses: patterns, puzzles and possibilities. Comparative Education, Vol. 45, No. 3, pp. 313-455.
 
Book and handbook chapters
 
Klerides, E. & Carney, S. (2021). Educated identity, crisis moments and comparative education. In E. Klerides & S. Carney (Eds.), Identities and education: Comparative perspectives in times of crisis (pp. 1-26). London: Bloomsbury.
 
Klerides, E. (2019). Cyprus. In L. Cajani, S. Lässig & M. Repoussi (Eds.), The Palgrave handbook of conflict and history education in the post-Cold War era (pp. 205-220). London and New York: Palgrave Macmillan.
 
Klerides, E. (2018). History education, identity formation and international relations. In J. McLeod, N.W. Sobe & T. Seddon (Eds.), World Yearbook of Education 2018. Space-times of education: Historical sociologies of concepts, methods and practices (pp. 220-239). London and New York: Routledge. 
 
Klerides, E. & Roussakis, Y. (2017). Navigating between national and international policy orientations and pressures: An analysis of the reform proposal for new school timetables in Cyprus. In D. Photeinos, P. Simeni & N. Papadakis (Ed.), Education and education reform: comparative-historical approaches (pp. 614-638). Athens: Gutenberg. (in Greek)
  
Klerides, E. (2016). A comparative reading of education policy in Cyprus. In Policies and institutions of the Ministry of Education and Culture during the last 50 years (pp. 51-63). Nicosia: Ministry of Education and Culture. (in Greek)
   
Kotthoff, H.-G. & Klerides, E. (2015). Researching governance in education: synergies and future research agendas. In Kotthoff, H.-G. & Klerides, E. (Eds.), Governing educational spaces: knowledge, teaching and learning in transition (pp. 1-11). Rotterdam: Sense.
 
Klerides, E. & Philippou, S. (2015). Cyprus: Exploring education reform 2004-2014. In T. Corner (Ed.), Education in the European Union: Post-2003 member states (pp. 51-73). London: Bloomsbury.
 
Klerides, E. (2013). Comparative research in education in an era of globalisation: possibilities, puzzles, priorities. In Ch. Theofilides & Ι. Pirgiotakis (Eds.), Education research: Theoretical puzzles and praxis (pp. 193-108). Nicosia: University of Nicosia Press. (in Greek)
 
Klerides, E. (2012). Comparing identities in dissimilar spaces and times: hybridity, border-crossing, indeterminacies, pluralism. In L. Wikander., C. Gustafsson & U. Riis (Eds.), Enlightenment, creativity and education (pp. 199-241). Rotterdam: Sense.
 
Klerides, E. (2011). 'Cypriots first': Identity, education and conflict regulation on a divided island. In T. Hanf (Ed.), The political function of education in deeply divided countries (pp. 37-60). Baden-Baden: Nomos.
 
Klerides, E. (2009). National cultural identity, discourse analysis and comparative education. In R. Cowen & A.M. Kazamias (Eds.), International handbook of comparative education (pp. 1225-1247). Dordrecht: Springer.
 
Articles in refereed journals
 

Klerides, E. (forthcoming). Multi-ethnic societies in transition to independence: the uneven development of colonial schooling in Cyprus and Singapore. Comparative Education.

https://www.tandfonline.com/eprint/FXSDBJADRU5CUCYNHI5U/full?target=10.1080/03050068.2021.1973191

Klerides. E. (2021). Comparisons, numbers and nations: exploring national policy responses to international data via a postfoundational imagining of the policymaker. Journal of Education Policy.

https://www.tandfonline.com/eprint/FHJXM5VVAPPSDINVBNQE/full?target=10.1080/02680939.2021.1891293

 
Klerides, E. (2021). The notions of power and change in the historiography of education in Cyprus: simplifications and possibilities for new directions. Bildung und Erziehung, Vol. 74, No. 1, pp. 84-104. 
 
Carney, S. & Klerides, E. (2020). Governance and the evolving global education order. European Education, Vol. 52, No. 2, pp. 81-86.
 
Klerides, E. (2019). Problematizing the location of comparative numbered data in national policy-making in education: the securitization of school timetables in Cyprus. Tertium Comparationis, Vol. 25, No. 1, pp. 150-167.
 
Klerides, E. & Roussakis, I. (2019). Educational transfer as a political praxis: A genealogy of international relations in education. Comparative and International Education Review, No. 23, pp. 23-46. (in Greek)
 
Klerides, E. (2018). "Democratic and humanistic/humane paideia in the Euro-Cypriot polity - Prospects for reconstruction and modernization": A biographical sociological analysis of a reform initiative in a (de-)globalizing world. European Education, Vol. 50, No. 2, pp. 154-170.
 
Klerides, E. & Zembylas, M. (2017). Identity as immunology: history teaching in two ethnic borders of Europe. Compare, Vol. 47, No. 3, pp. 416-433.
 
Klerides, E. (2016). (Re)reading national identities in school historiographies: pedagogical implications from the case of Cyprus. Pedagogy, Culture and Society, Vol. 24, No. 2, pp. 269-283.
 
Klerides, E. & Kotthoff, H-G. (2015). Global governance in education: a plea for an agenda of shape-shifts. European Education, Vol. 47, No. 3, pp. 191-198.
  
Klerides, E. (2015). (De)constructing modalities of thinking about comparative education through video-use. Research in Comparative and International Education, Vol. 10, No 3, pp. 337-353.
 
Klerides, E. (2014). Εducational borrowing as a strategy for remaking subjectivities: national and transnational articulations of 'new history' in Europe. European Education, Vol. 46, No. 1, pp. 12-33.
 
Klerides E., Kotthoff, H-G. & Pereyra, M. (2014). (Re)reading Europe and the world: an intitial note on neo-empires of knowledge in education, European Education, Vol. 46, N0. 1, pp. 3-11.
 
Klerides, E. (2011). Thinking comparatively about the textbook: oscillating between the national, the international and the global. Journal of International Cooperation in Education, Vol. 14, No. 2, pp. 51-65.
  
Klerides, E. (2010). Imagining the textbook: textbooks as discourse and genre. Journal of Educational Media, Memory, and Society, Vol. 2, No. 1, pp. 31-54.
 
Klerides, E. (2010). Transferring discourse, creating conditions for reform: the case of school history. Comparative and International Education Review, No. 14, pp. 121-144. (in Greek)
  
Klerides, E. (2009). National identities on the move: examples from the historical worlds of Greater Britain and Hellenism. Comparative Education, Vol. 45, No. 3, pp. 435-452.