ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
KYPRIANOU MARIANNA
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
Συμπληρωματικά Γραφεία Πανεπιστημιούπολης (ΣΓΠ)
Πανεπιστημιούπολη
018
22 895164
22 894439
orcid.org/0000-0002-3733-8932

Προσωπικό Προφίλ

Η Μαριάννα Κυπριανού (ΒΑ, ΜΑ, ΜΑ, Ph.D.) ανήκει στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Κέντρου Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Διδάσκει Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς προχωρημένου επιπέδου καθώς και Αγγλικά για Ειδικά Θέματα (Αγγλικά για Μηχανολόγους και Αγγλικά για Νομικούς προχωρημένου επιπέδου). Κατά το Εαρινό και Θερινό Εξάμηνο 2012 είχε την εποπτεία διδασκαλίας των μαθημάτων ΓΛΩ 100 και ΓΛΩ 101 και αργότερα ανέλαβε την εποπτεία μαθημάτων για Ειδικά Θέματα. Απο το 2014 μέχρι και το 2016 ήταν υπεύθυνη συντονίστρια του Αγγλικού Τομέα του Κέντρου Γλωσσών.
Applied Linguistics, Second Language Acquisition, Teaching English as a Foreign Language, Instructional Technology, Pronunciation Teaching, Curriculum development and evaluation, English for Specific Purposes (ESP).
 

Profile Information

Marianna Kyprianou is an English Language Instructor at the University of Cyprus Language Centre and served as Coordinator of the English Section (2014-2016). She teaches advanced English for Academic Purposes courses as well as ESP (English for Specific Purposes) courses (English for Law and English for Technical Purposes). She also supervises General Academic and ESP Courses. She holds a first degree in English Language and Literature from the University of Athens, a Masters Degree in Translation Studies (University of Birmingham, UK), a Masters Degree in Applied Linguistics and a Ph.D. in Linguistics (University of Cyprus).
Applied Linguistics, Second Language Acquisition, Teaching English as a Foreign Language, Instructional Technology, Pronunciation Teaching, Curriculum development and evaluation, English for Specific Purposes (ESP).