COSTAS M. CONSTANTINOU
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ Μ.
CONSTANTINOU COSTAS M.
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
Β116
+357-22894564
+357-22894559
https://www.researchgate.net/profile/Costas-Constantinou-4

Προσωπικό Προφίλ

Ο Κώστας Μ. Κωνσταντίνου είναι Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Επισκέπτης Εταίρος στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNRISD). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διπλωματία, διένεξη, διεθνή πολιτική θεωρία, και νομικές και κανονιστικές πτυχές των διεθνών σχέσεων. Εκπόνησε το διδακτορικό του με υποτροφία (Overseas Research Scholarship) στο Πανεπιστήμιο του Lancaster, και πριν την επιστροφή του στην Κύπρο δίδαξε στα Πανεπιστήμια του Hull, Keele και Lancaster, και ως επισκέπτης ακαδημαϊκός στo Πανεπιστήμιo του Taras Shevchenko στο Κίεβο και στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μέσης Ανατολής στην Άγκυρα. Πέραν της Κύπρου, έχει διεξαγάγει έρευνα πεδίου στην Ινδία, Νεπάλ, Λίβανο, Ισραήλ, Τουρκία και Κένυα. Η έρευνα του έχει λάβει διεθνή βραβεία και διακρίσεις, καθώς και εξωτερική χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ, τις χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και το Leverhulme Trust. Έχει διατελέσει εξωτερικός αξιολογητής σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης, Αμερικής, Αφρικής και Αυστραλίας. Είναι μέλος σε εκδοτικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών περιοδικών, μεταξύ άλλων, στα Diplomatica, International Political Sociology, και Politics, Religion and Ideology.
 
Διδάσκει τα ακόλουθα μαθήματα:

• ΚΠΕ 641 – Διπλωματία (μεταπτυχιακό)
• ΚΠΕ 540 – Διεθνής Πολιτική Θεωρία (μεταπτυχιακό)
• ΚΠΕ 456 – Παγκόσμια Κοινά (πτυχίο)
• ΚΠΕ 377 – Εξουσία και Νομιμοποίηση στη Διεθνή Πολιτική (πτυχίο)
 • Διπλωματία
 • Διένεξη
 • Διεθνής Πολιτική Θεωρία
 • Νομικές και Κανονιστικές Πτυχές των Διεθνών Σχέσεων
Η έρευνα του, αυτή την περίοδο, επικεντρώνεται στα ακόλουθα:
 
(1) Διπλωματικές Ασυμμετρίες και Ανισότητες Συμμετοχής στον ΟΗΕ: Εξετάση των προοπτικών και περιορισμών συμπερίληψης μη κρατικών δρώντων στα φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ειδικά όσον αφορά τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 
(2) Ανθρωπιστική Διπλωματία: Κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης και πρακτικής της ανθρωπιστικής διπλωματίας, με έμφαση στην ανάππτυξη του Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού (με χρηματοδότηση από το Συμβούλιο ΄Ερευνας της Νορβηγίας και συντονισμό από το CMI)
 • Constantinou, C.M., Cornago, N. and McConnell, F. (2017) Transprofessional Diplomacy (Brill)
 • Constantinou, C.M, Kerr, P. and Sharp, P., eds, (2016) The SAGE Handbook of Diplomacy (Sage Publications)
 • Constantinou, C.M. and Der Derian, J., eds, (2010) Sustainable Diplomacies (Palgrave Macmillan)
 • Constantinou, C.M., Richmond, O.P and Watson, A., eds, (2008) Cultures and Politics of Global Communication (Cambridge University Press)
 • Constantinou, C.M. (2004) States of Political Discourse: Words, Regimes, Seditions (Routledge)
 • Constantinou, C.M. (1996) On the Way to Diplomacy (Minnesota University Press) 
Για πρόσβαση σε δημοσιεύσεις – βιβλία, άρθρα και δοκιμιακές ταινίες – στο  https://www.researchgate.net/profile/Costas-Constantinou-4  και  https://vimeo.com/costasmconstantinou 

Profile Information

Costas M. Constantinou is Professor of International Relations at the University of Cyprus and Visiting Fellow at the United Nations Research Institute for Social Development. His research interests concentrate on diplomacy, conflict, international political theory, and legal and normative aspects of international relations. He completed his PhD with an Overseas Research Scholarship at Lancaster University, and taught at the Universities of Hull, Keele and Lancaster, and as visiting academic at Taras Shevchenko University, Kiev, and the Middle East Technical University, Ankara. Besides Cyprus, he has conducted fieldwork in India, Nepal, Lebanon, Israel, Turkey and Kenya. His research received international awards and distinctions, and external funding by, inter alia, the EU 7th Framework Programme, EEA Grants and the Leverhulme Trust. He has served as external assessor at universities in Europe, America, Africa and Australia. He serves on several editorial boards, inter alia, Diplomatica, International Political Sociology, and Politics, Religion and Ideology. 
 
He teaches the following courses:
 
• KPE 641 – Diplomacy (postgraduate)
• KPE 540 – International Political Theory (postgraduate)
• KPE 456 – Global Commons (undergraduate)
• KPE 377 – Power and Legitimation in International Politics (undergraduate)
 • Diplomacy
 • Conflict
 • International Political Theory
 • Legal and Normative Aspects of IR

His research currently focuses on:

(1) Diplomatic Asymmetries and Inequalities of Participation at the UN: Looking at the prospects and limitations of including non-state actors in UN forums and decision-making processes, specifically with regard to the pursuit of the Sustainable Development Goals.
 

(2) Humanitarian Diplomacy: Understanding the historical evolution and practice of humanitarian diplomacy, with emphasis on the development of the Red Cross Movement  (funded by the Research Council of Norway and coordinated by CMI).

 • Constantinou, C.M., Cornago, N. and McConnell, F. (2017) Transprofessional Diplomacy (Brill)
 • Constantinou, C.M., Kerr, P. and Sharp, P., eds, (2016) The SAGE Handbook of Diplomacy (Sage Publications)
 • Constantinou, C.M. and Der Derian, J., eds, (2010) Sustainable Diplomacies (Palgrave Macmillan)
 • Constantinou, C.M., Richmond, O.P and Watson, A., eds, (2008) Cultures and Politics of Global Communication (Cambridge University Press)
 • Constantinou, C.M. (2004) States of Political Discourse: Words, Regimes, Seditions (Routledge)
 • Constantinou, C.M. (1996) On the Way to Diplomacy (Minnesota University Press) 
For information and access to publications – books, articles and essay films – see https://www.researchgate.net/profile/Costas-Constantinou-4  and https://vimeo.com/costasmconstantinou