Κωνσταντίνος Βοσκαρίδης
ΒΟΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
-
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ιατρική Σχολή
Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής
Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας Λεμεσού Αρ. 215/6
126
22-895219
-
www.linkedin.com/in/konstantinos-voskarides-2b181374

Προσωπικό Προφίλ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ CV: https://www.dropbox.com/sh/x4wvmbszc9d1h4h/AACE-Ec2JWmFlD0pkY5f6dD1a?dl=0

 

 Εκπαίδευση

1998 - 2002:    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Σπουδές BSc

2003 - 2007:  Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Διδακτορικές σπουδές (PhD) στη Μοριακή Βιολογία

 
 
 Ιατρική Γενετική:   

Ταυτοποίηση νέων γονιδίων μέσω: γενετικής ανάλυσης σύνδεσης, γενετικής ανάλυσης συσχέτισης, Αλληλούχισης Νέας Γενιάς (NGS)

Κληρονομικές νεφρικές σπειραματοπάθειες 

Τροποποιητικά γονίδια που συμβάλουν στην κλινική εξέλιξη των νεφροπαθειών

Γενετική του χρωμοσώματος Υ

Γεωγραφική κατανομή των οικογενών και πολυπαραγοντικών ασθενειών

 

Εξελικτική Ιατρική και Μοριακή Εξέλιξη:  

Εξελικτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφόρων γενωμικών στοιχείων

Γενωμική και φαινοτυπική πλαστικότητα

Καρκίνος και εξελικτική προσαρμογή

Ρολος των γονιδιων επιδιόρθωσης DNA στην εξελιξη

Φυλογενετική και φυλογεωγραφία

Μέθοδοι μοριακού ρολογιού

Πειραματική μελέτη της εξέλιξης μέσω zebra-fish

 

Συντάκτης (Senior Editor) σε Επιστημονικά Περιοδικά

BMC Medical Genetics

Journal of Molecular Evolution

 

h-index: 21 (according Google Scholar, 05/01/2021)

Publications in Pubmed: 56

Total citations in Google Scholar (05/01/2021) = 1737

Citations details: http://scholar.google.com/citations?user=zeJvdCQAAAAJ&hl=en&oi=ao

 

Voskarides K, Damianou L, Neocleous V, Zouvani I, Christodoulidou S, Hadjiconstantinou V, Ioannou K, Athanasiou Y, Patsias C, Alexopoulos E, Pierides A, Kyriakou K, Deltas C (2007) COL4A3/COL4A4 mutations in families with thin basement membrane nephropathy that is associated with focal segmental glomerulosclerosis and chronic or end-stage renal failure. J Am Soc Nephrol 18:3004-3016.

Pierides A, Voskarides K, Athanasiou Y, Ioannou K, Damianou L, Arsali M, Zavros M, Pierides M, Vargemezis V, Patsias C, Zouvani I, Kyriacou K, Deltas C (2009) Clinico-pathological correlations in 127 patients in 11 large pedigrees, segregating one of three heterozygous mutations in the COL4A3/COL4A4 genes associated with familial hematuria and significant, late progression to proteinuria, and chronic kidney disease from focal segmental glomerulosclerosis. Nephrol Dial Transplant 24:2721-2729.

Voskarides K, Deltas C (2009) Screening for mutations in kidney related genes using SURVEYOR™ nuclease for cleavage at heteroduplex mismatch. J Mol Diagn 11:311-318.

Gale DP, de Jorge EG, Cook TH, Martinez-Barricarte R, Hadjisavvas A, McLean AG, Pusey CD, Pierides A, Kyriacou K, Athanasiou Y, Voskarides K, Deltas C, Palmer A, Frémeaux-Bacchi V, de Cordoba SR, Maxwell PH, Pickering MC (2010) Identification of a mutation in complement factor H-related protein 5 in patients of Cypriot origin with glomerulonephritis. Lancet 376:794-801.

Athanasiou Y, Voskarides K, Gale D, Damianou L, Patsias C, Zavros M, Maxwell P, Cook T, Demosthenous P, Hatjisavvas A, Kyriacou K, Zouvani I, Pierides M, Deltas C (2011) Familial C3 glomerulopathy associated with CFHR5 mutations: Clinical characteristics of 91 patients in 16 pedigrees. Clin J Am Soc Nephrol 6:1436-1446. (Athanasiou Y and Voskarides K contributed equally to this study)

Demosthenous P, Voskarides K, Stylianou K, Hadjigavriel M, Arsali M, Patsias C, Georgaki E, Zirogiannis P, Stavrou C, Daphnis E, Pierides A, Deltas C (2011) X-linked Alport syndrome in Hellenic families. The wide spectrum of phenotypic expression. Clin Genet 81:240-248.

Felekkis K, Voskarides K, Dweep H, Sticht C, Gretz N, Deltas C (2011) Increased number of microRNA target sites in genes encoded in CNV regions. Εvidence for an evolutionary genomic interaction. Mol Biol Evol 28:2421-424. (Felekkis K and Voskarides K contributed equally to this study)

Voskarides K, Arsali M, Athanasiou Y, Elia A, Pierides A, Deltas C (2012) Evidence that NPHS2-R229Q predisposes to proteinuria and renal failure in familial hematuria. Pediatr Nephrol 27:675-679.

Voskarides K, Demosthenous P, Papazachariou L, Arsali M, Athanasiou Y, Zavros M, Stylianou K, Xydakis D, Daphnis E, Gale DP, Maxwell PH, Elia A, Pattaro C, Pierides A, Deltas C (2013) Epistatic Role of the MYH9/APOL1 Region on Familial Hematuria Genes. PLoS One 8:e57925.

Dweep H, Georgiou GD, Gretz N, Deltas C, Voskarides K, Felekkis K (2013) CNVs-microRNAs interactions demonstrate unique characteristics in the human genome. An interspecies in silico analysis. PLOS ONE 8(12):e81204.

Deltas C, Pierides A, Voskarides K (2013) Molecular genetics of familial hematuric diseases. Nephrol Dial Transplant 28:2946-2960.

Voskarides K, Hadjipanagi D, Papazachariou L, Griffin M, Panayiotou AG (2014) Evidence for Contribution of the Y Chromosome in Atherosclerotic Plaque Occurrence in Men. Genet Test Mol Biomarkers 18:552-556.

Nagara M, Voskarides K, Elouej S, Zaravinos A, Riahi Z, Papagregoriou G, Kefi R, Boussetta K, Deltas C, Abdelhak S, Tinsa F (2014) A novel splice-site mutation in ATP6V0A4 gene in two brothers with distal renal tubular acidosis from a consanguineous Tunisian family. J Genet 93:859-863.

Dweep H, Kubikova N, Gretz N, Voskarides K, Felekkis K (2015) Homo sapiens exhibit a distinct pattern of CNV genes regulation: an important role of miRNAs and SNPs in expression plasticity. Sci Rep. 5:12163.

Voskarides K, Mazières S, Hadjipanagi D, Di Cristofaro J, Ignatiou A, Stefanou C, King RJ, Underhill PA, Chiaroni J, Deltas C. (2016) Y-chromosome phylogeographic analysis of the Greek-Cypriot population reveals elements consistent with Neolithic and Bronze Age settlements. Investig Genet 7:1 e-collection 2016.

Mizzi C, Dalabira E, Kumuthini J, Dzimiri N, Balogh I, Başak N, Böhm R, Borg J, Borgiani P, Bozina N, Bruckmueller H, Burzynska B, Carracedo A, Cascorbi I, Deltas C, Dolzan V, Fenech A, Grech G, Kasiulevicius V, Kádaši Ľ, Kučinskas V, Khusnutdinova E, Loukas YL, Macek M Jr, Makukh H, Mathijssen R, Mitropoulos K, Mitropoulou C, Novelli G, Papantoni I, Pavlovic S, Saglio G, Setric J, Stojiljkovic M, Stubbs AP, Squassina A, Torres M, Turnovec M, van Schaik RH, Voskarides K, Wakil SM, Werk A, Del Zompo M, Zukic B, Katsila T, Lee MT, Motsinger-Rief A, Mc Leod HL, van der Spek PJ, Patrinos GP. (2016) A European Spectrum of Pharmacogenomic Biomarkers: Implications for Clinical Pharmacogenomics.. PLoS One11:e0162866.

Voskarides K (2016) ‘Plasticity-First’ Evolution and the role of microRNAs. A comment on Levis and Pfennig. Trends Ecol Evol 31:816-817.

Voskarides K, Stefanou C, Pieri M, Demosthenous P, Felekkis K, Arsali M, Athanasiou Y, Xydakis D, Stylianou K, Daphnis E, Goulielmos G, Loizou P, Savige J, Höhne M, Völker LA, Benzing T, Maxwell PH, Gale DP, Gorski M, Böger C, Kollerits B, Kronenberg F, Paulweber B, Zavros M, Pierides A, Deltas C (2017) A functional variant in NEPH3 gene confers high risk of renal failure in primary hematuric glomerulopathies. Evidence for predisposition to microalbuminuria in the general population. PLoS One12:e0174274.

Voskarides K (2018) Combination of 247 genome-wide association studies reveals high cancer risk as a result of evolutionary adaptation. Mol Biol Evol 86:184-186.

Voskarides K, Papagregoriou G, Hadjipanagi D, Petrou I, Savva I, Elia A, Athanasiou Y, Pastelli A, Kkolou M, Hadjigavriel M, Stavrou C, Pierides A, Deltas C (2018) COL4A5 and LAMA5 variants co-inherited in familial hematuria: digenic inheritance or genetic modifier effect? BMC Nephrol 19:114.

Voskarides K (2019) The "cancer-cold" hypothesis and possible extensions for the Nordic populations. Scand J Public Health 47:477-481.

Voskarides K, Dweep H, Chrysostomou C (2019) Evidence that DNA repair genes, a family of tumor suppressor genes, are associated with evolution rate and size of genomes. Hum Genomics 13:26.
 
Voskarides K, Chatzittofis A (2019) GWAS studies reveal a possible genetic link between cancer and suicide attempt. Sci Rep 9:18290.
 
Byars SG, Voskarides K (2019) Antagonistic Pleiotropy in Human Disease. J Mol Evol 88:12-25 (Special issue Review)
 
Voskarides K (2020) Animal-to-Human Viral Transitions: Is SARS-CoV-2 an Evolutionarily Successful One? J Mol Evol 88:421-423.

Profile Information

ANALYTICAL CV: https://www.dropbox.com/sh/x4wvmbszc9d1h4h/AACE-Ec2JWmFlD0pkY5f6dD1a?dl=0

 

 Education

1998 – 2002:  Aristotle University of Thessaloniki (Greece), Department of Biology, BSc studies

2003 – 2007:  University of Cyprus, Department of Biological Sciences, PhD studies in Molecular Biology

Medical Genetics

Gene discovery using: genetic linkage analysis, genetic association analysis, Next Generation Sequencing (NGS)

Familial renal glomerulopathies

Role of modifier genes in progression of renal diseases

Genetics of Y chromosome

Geographic distribution of familial and multifactorial diseases

 

Evolutionary Medicine and Molecular Evolution

Evolutionary interactions between different genomic elements

Genomic and phenotypic plasticity

Cancer and evolutionary adaptation

Role of DNA repair genes in evolution 

Phylogenetics and phylogeography

Molecular clock methods

Zebra fish as experimental model for evolution

 

Senior Editor in Scientific Journals

BMC Medical Genetics

Journal of Molecular Evolution

 

h-index: 21 (according Google Scholar, 05/01/2021)

Publications in Pubmed: 56

Total citations in Google Scholar (05/01/2021) = 1737

Citations details: http://scholar.google.com/citations?user=zeJvdCQAAAAJ&hl=en&oi=ao

 

Voskarides K, Damianou L, Neocleous V, Zouvani I, Christodoulidou S, Hadjiconstantinou V, Ioannou K, Athanasiou Y, Patsias C, Alexopoulos E, Pierides A, Kyriakou K, Deltas C (2007) COL4A3/COL4A4 mutations in families with thin basement membrane nephropathy that is associated with focal segmental glomerulosclerosis and chronic or end-stage renal failure. J Am Soc Nephrol 18:3004-3016.

Pierides A, Voskarides K, Athanasiou Y, Ioannou K, Damianou L, Arsali M, Zavros M, Pierides M, Vargemezis V, Patsias C, Zouvani I, Kyriacou K, Deltas C (2009) Clinico-pathological correlations in 127 patients in 11 large pedigrees, segregating one of three heterozygous mutations in the COL4A3/COL4A4 genes associated with familial hematuria and significant, late progression to proteinuria, and chronic kidney disease from focal segmental glomerulosclerosis. Nephrol Dial Transplant 24:2721-2729.

Voskarides K, Deltas C (2009) Screening for mutations in kidney related genes using SURVEYOR™ nuclease for cleavage at heteroduplex mismatch. J Mol Diagn 11:311-318.

Gale DP, de Jorge EG, Cook TH, Martinez-Barricarte R, Hadjisavvas A, McLean AG, Pusey CD, Pierides A, Kyriacou K, Athanasiou Y, Voskarides K, Deltas C, Palmer A, Frémeaux-Bacchi V, de Cordoba SR, Maxwell PH, Pickering MC (2010) Identification of a mutation in complement factor H-related protein 5 in patients of Cypriot origin with glomerulonephritis. Lancet 376:794-801.

Athanasiou Y, Voskarides K, Gale D, Damianou L, Patsias C, Zavros M, Maxwell P, Cook T, Demosthenous P, Hatjisavvas A, Kyriacou K, Zouvani I, Pierides M, Deltas C (2011) Familial C3 glomerulopathy associated with CFHR5 mutations: Clinical characteristics of 91 patients in 16 pedigrees. Clin J Am Soc Nephrol 6:1436-1446. (Athanasiou Y and Voskarides K contributed equally to this study)

Demosthenous P, Voskarides K, Stylianou K, Hadjigavriel M, Arsali M, Patsias C, Georgaki E, Zirogiannis P, Stavrou C, Daphnis E, Pierides A, Deltas C (2011) X-linked Alport syndrome in Hellenic families. The wide spectrum of phenotypic expression. Clin Genet 81:240-248.

Felekkis K, Voskarides K, Dweep H, Sticht C, Gretz N, Deltas C (2011) Increased number of microRNA target sites in genes encoded in CNV regions. Εvidence for an evolutionary genomic interaction. Mol Biol Evol 28:2421-424. (Felekkis K and Voskarides K contributed equally to this study)

Voskarides K, Arsali M, Athanasiou Y, Elia A, Pierides A, Deltas C (2012) Evidence that NPHS2-R229Q predisposes to proteinuria and renal failure in familial hematuria. Pediatr Nephrol 27:675-679.

Voskarides K, Demosthenous P, Papazachariou L, Arsali M, Athanasiou Y, Zavros M, Stylianou K, Xydakis D, Daphnis E, Gale DP, Maxwell PH, Elia A, Pattaro C, Pierides A, Deltas C (2013) Epistatic Role of the MYH9/APOL1 Region on Familial Hematuria Genes. PLoS One 8:e57925.

Dweep H, Georgiou GD, Gretz N, Deltas C, Voskarides K, Felekkis K (2013) CNVs-microRNAs interactions demonstrate unique characteristics in the human genome. An interspecies in silico analysis. PLOS ONE 8(12):e81204.

Deltas C, Pierides A, Voskarides K (2013) Molecular genetics of familial hematuric diseases. Nephrol Dial Transplant 28:2946-2960.

Voskarides K, Hadjipanagi D, Papazachariou L, Griffin M, Panayiotou AG (2014) Evidence for Contribution of the Y Chromosome in Atherosclerotic Plaque Occurrence in Men. Genet Test Mol Biomarkers 18:552-556.

Nagara M, Voskarides K, Elouej S, Zaravinos A, Riahi Z, Papagregoriou G, Kefi R, Boussetta K, Deltas C, Abdelhak S, Tinsa F (2014) A novel splice-site mutation in ATP6V0A4 gene in two brothers with distal renal tubular acidosis from a consanguineous Tunisian family. J Genet 93:859-863.

Dweep H, Kubikova N, Gretz N, Voskarides K, Felekkis K (2015) Homo sapiens exhibit a distinct pattern of CNV genes regulation: an important role of miRNAs and SNPs in expression plasticity. Sci Rep. 5:12163.

Voskarides K, Mazières S, Hadjipanagi D, Di Cristofaro J, Ignatiou A, Stefanou C, King RJ, Underhill PA, Chiaroni J, Deltas C. (2016) Y-chromosome phylogeographic analysis of the Greek-Cypriot population reveals elements consistent with Neolithic and Bronze Age settlements. Investig Genet 7:1 e-collection 2016.

Mizzi C, Dalabira E, Kumuthini J, Dzimiri N, Balogh I, Başak N, Böhm R, Borg J, Borgiani P, Bozina N, Bruckmueller H, Burzynska B, Carracedo A, Cascorbi I, Deltas C, Dolzan V, Fenech A, Grech G, Kasiulevicius V, Kádaši Ľ, Kučinskas V, Khusnutdinova E, Loukas YL, Macek M Jr, Makukh H, Mathijssen R, Mitropoulos K, Mitropoulou C, Novelli G, Papantoni I, Pavlovic S, Saglio G, Setric J, Stojiljkovic M, Stubbs AP, Squassina A, Torres M, Turnovec M, van Schaik RH, Voskarides K, Wakil SM, Werk A, Del Zompo M, Zukic B, Katsila T, Lee MT, Motsinger-Rief A, Mc Leod HL, van der Spek PJ, Patrinos GP. (2016) A European Spectrum of Pharmacogenomic Biomarkers: Implications for Clinical Pharmacogenomics.. PLoS One11:e0162866.

Voskarides K (2016) ‘Plasticity-First’ Evolution and the role of microRNAs. A comment on Levis and Pfennig. Trends Ecol Evol 31:816-817.

Voskarides K, Stefanou C, Pieri M, Demosthenous P, Felekkis K, Arsali M, Athanasiou Y, Xydakis D, Stylianou K, Daphnis E, Goulielmos G, Loizou P, Savige J, Höhne M, Völker LA, Benzing T, Maxwell PH, Gale DP, Gorski M, Böger C, Kollerits B, Kronenberg F, Paulweber B, Zavros M, Pierides A, Deltas C (2017) A functional variant in NEPH3 gene confers high risk of renal failure in primary hematuric glomerulopathies. Evidence for predisposition to microalbuminuria in the general population. PLoS One12:e0174274.

Voskarides K (2018) Combination of 247 genome-wide association studies reveals high cancer risk as a result of evolutionary adaptation. Mol Biol Evol 86:184-186.

Voskarides K, Papagregoriou G, Hadjipanagi D, Petrou I, Savva I, Elia A, Athanasiou Y, Pastelli A, Kkolou M, Hadjigavriel M, Stavrou C, Pierides A, Deltas C (2018) COL4A5 and LAMA5 variants co-inherited in familial hematuria: digenic inheritance or genetic modifier effect? BMC Nephrol 19:114.

Voskarides K (2019) The "cancer-cold" hypothesis and possible extensions for the Nordic populations. Scand J Public Health 47:477-481.

Voskarides K, Dweep H, Chrysostomou C (2019) Evidence that DNA repair genes, a family of tumor suppressor genes, are associated with evolution rate and size of genomes. Hum Genomics 13:26.

Voskarides K, Chatzittofis A (2019) GWAS studies reveal a possible genetic link between cancer and suicide attempt. Sci Rep 9:18290.
 
Byars SG, Voskarides K (2019) Antagonistic Pleiotropy in Human Disease. J Mol Evol 88:12-25. (Special issue Review)
 
Voskarides K (2020) Animal-to-Human Viral Transitions: Is SARS-CoV-2 an Evolutionarily Successful One? J Mol Evol 88:421-423.