ΠΑΣΧΑΛΙΑ (ΛΙΑ) ΣΠΥΡΙΔΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥ
PASCHALIA SPYRIDOY
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
Β104
00357.22894598
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Lia-Paschalia Spyridou is Lecturer in Journalism and Media studies at the Department of Social and Political Sciences. She holds a PhD in Journalism and New Media from the Aristotle University of Thessaloniki and an MA in Communication from the University of Westminster. In 2012 she received a postdoctoral fellowship from Aristotle University for her research on participatory journalism. She has published among others in Journalism, Journalism Studies, Journalism Practice, European Journal of Communication, International Communication Gazette, and has participated in several research projects. 

Her research interests lie in the fields of journalism, new media and democracy, alternative media and internet politics. 

Articles in peer-reviewed journals

Doudaki, V., Boubouka, A., Spyridou, L.-P. & Tzalavras, C. (2016). Dependency, (non)liability and austerity news frames of bailout Greece, European Journal of Communication, 31(4): 426-445.

Spyridou, L.-P. (2015). Producing Protest News: Representations of Contentious Collective Actions in Mainstream Media, Cyprus Review - Special Issue on Participation, media representation and the financial and political crises in Cyprus, 27(1): 71-105.

Milioni, D., Spyridou, L.P. & Vadratsikas, K. (2015). Framing Immigration in Online Media and Television News in Crisis-stricken Cyprus, Cyprus Review - Special Issue on Participation, media representation and the financial and political crises in Cyprus 27(1): 155-185.

Doudaki, V. & Spyridou, L.-P. (2014). News Content Online: Patterns and Norms under Convergence Dynamics, Journalism: Theory, Practice and Criticism, Sage Publications, DOI: 10.1177/1464884913517657.

Spyridou, L.-P., .Matsiola, M., Veglis, A., .Kalliris, G. & Dimoulas, C. (2013). Journalism in a State of Flux: Journalists as Agents of Technology Innovation and Emerging News Practices, International Communication Gazette, 75(1): 76-98, Sage Publications

Doudaki, V. & Spyridou, L.-P. (2013). Print and Online News: Remediation Practices in Content and Forms, Journalism Studies, 14(6):907-925, Taylor & Francis.

Spyridou, L.-P. & Veglis, A. (2011). Political Parties and Web 2.0 tools: A Shift in Power or a New Digital Bandwagon?, International Journal of Electronic Governance,  4(1/2): 136-155

Spyridou, L.-P. & Veglis, A. (2010). Online Media and the Web 2.0 Standards: The Greek Case, Communication Issues [Zitimata Epikoinonias], 10: 96-114 [in greek]

Spyridou, L.-P.  & Veglis, A. (2008). Exploring Structural Interactivity in Online Newspapers: A Look at the Greek Web Landscape, First Monday, May 2008, 13(5): http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2164/1960.

Spyridou, L.-P. & Veglis, A. (2008). The Contribution of Online News Consumption to Critical-Reflective Journalism Professionals, Journalism: Theory, Practice and Criticism, 9(1): 52-75, Sage Publications.

 

Book chapters

Milioni, D., Spyridou, L.-P. & Koumis, M. Cyprus: Behind Closed (journalistic) Doors. In S. Fengler, T. Eberwein & M. Karmasin (eds). European Handbook of Media Accountability, Ashgate Publishing (forthcoming).

Spyridou, L.-P. & Koktsidis, P. (2017). Manufacturing Consent or Informing the Public? A review of recent research on how international mainstream media covered the Greek crisis. In H. Hannapi and S. Katsikides (eds). Evolutionary Political Economy in Action, Routledge, pp. 189-207

Spyridou, L.-P. & Veglis, A. (2016). Convergence and the Changing Labour of Journalism: Towards the ‘Super Journalist’ Paradigm. In A. Lugmayr and C. Dal Zotto (eds). Media Convergence Handbook – Volume I, Journalism, broadcasting and social media aspects of convergence, Springer-Verlag, pp. 99-116.

Σπυρίδου, Λ.-Π. (2016). Stuart Hall: Η επαναφορά της «ιδεολογίας» στις σπουδές επικοινωνίας στο E. Παζαρζή και Σ. Κατσικίδης (επιμ.), Από την Κοινωνική Σκέψη στην Κοινωνιολογική Θεωρία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 291-308.

Spyridou, L.-P. & Veglis, A. (2015). Sustainable Online News Projects: Redefining Production Norms and Practices. In Z. Vukanovic, A. Powers, G. Tsourvakas and P. Faustino (eds). Redefining Multiplatform Digital Scenario and Added Value Networks in Media Business and Policy, Media XXI Publishing.

Siapera, E. & Spyridou, L.-P. (2012). The Field of Online Journalism: A Bourdieusian Analysis. In E. Siapera & A. Veglis (eds). The Willey-Blackwell Handbook of Online Journalism, London: Blackwell Publishing, pp. 77-97.

 

 

Profile Information

Lia-Paschalia Spyridou is Lecturer in Journalism and Media studies at the Department of Social and Political Sciences. She holds a PhD in Journalism and New Media from the Aristotle University of Thessaloniki and an MA in Communication from the University of Westminster. In 2012 she received a postdoctoral fellowship from Aristotle University for her research on participatory journalism. She has published among others in Journalism, Journalism Studies, Journalism Practice, European Journal of Communication, International Communication Gazette, and has participated in several research projects. 

Her research interests lie in the fields of journalism, new media and democracy, alternative media and internet politics.

Articles in peer-reviewed journals

Doudaki, V., Boubouka, A., Spyridou, L.-P. & Tzalavras, C. (2016). Dependency, (non)liability and austerity news frames of bailout Greece, European Journal of Communication, 31(4): 426-445.

Spyridou, L.-P. (2015). Producing Protest News: Representations of Contentious Collective Actions in Mainstream Media, Cyprus Review - Special Issue on Participation, media representation and the financial and political crises in Cyprus, 27(1): 71-105.

Milioni, D., Spyridou, L.P. & Vadratsikas, K. (2015). Framing Immigration in Online Media and Television News in Crisis-stricken Cyprus, Cyprus Review - Special Issue on Participation, media representation and the financial and political crises in Cyprus 27(1): 155-185.

Doudaki, V. & Spyridou, L.-P. (2014). News Content Online: Patterns and Norms under Convergence Dynamics, Journalism: Theory, Practice and Criticism, Sage Publications, DOI: 10.1177/1464884913517657.

Spyridou, L.-P., .Matsiola, M., Veglis, A., .Kalliris, G. & Dimoulas, C. (2013). Journalism in a State of Flux: Journalists as Agents of Technology Innovation and Emerging News Practices, International Communication Gazette, 75(1): 76-98, Sage Publications

Doudaki, V. & Spyridou, L.-P. (2013). Print and Online News: Remediation Practices in Content and Forms, Journalism Studies, 14(6):907-925, Taylor & Francis.

Spyridou, L.-P. & Veglis, A. (2011). Political Parties and Web 2.0 tools: A Shift in Power or a New Digital Bandwagon?, International Journal of Electronic Governance,  4(1/2): 136-155

Spyridou, L.-P. & Veglis, A. (2010). Online Media and the Web 2.0 Standards: The Greek Case, Communication Issues [Zitimata Epikoinonias], 10: 96-114 [in greek]

Spyridou, L.-P.  & Veglis, A. (2008). Exploring Structural Interactivity in Online Newspapers: A Look at the Greek Web Landscape, First Monday, May 2008, 13(5): http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2164/1960.

Spyridou, L.-P. & Veglis, A. (2008). The Contribution of Online News Consumption to Critical-Reflective Journalism Professionals, Journalism: Theory, Practice and Criticism, 9(1): 52-75, Sage Publications.

 

Book chapters

Milioni, D., Spyridou, L.-P. & Koumis, M. Cyprus: Behind Closed (journalistic) Doors. In S. Fengler, T. Eberwein & M. Karmasin (eds). European Handbook of Media Accountability, Ashgate Publishing (forthcoming).

Spyridou, L.-P. & Koktsidis, P. (2017). Manufacturing Consent or Informing the Public? A review of recent research on how international mainstream media covered the Greek crisis. In H. Hannapi and S. Katsikides (eds). Evolutionary Political Economy in Action, Routledge, pp. 189-207

Spyridou, L.-P. & Veglis, A. (2016). Convergence and the Changing Labour of Journalism: Towards the ‘Super Journalist’ Paradigm. In A. Lugmayr and C. Dal Zotto (eds). Media Convergence Handbook – Volume I, Journalism, broadcasting and social media aspects of convergence, Springer-Verlag, pp. 99-116.

Σπυρίδου, Λ.-Π. (2016). Stuart Hall: Η επαναφορά της «ιδεολογίας» στις σπουδές επικοινωνίας στο E. Παζαρζή και Σ. Κατσικίδης (επιμ.), Από την Κοινωνική Σκέψη στην Κοινωνιολογική Θεωρία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 291-308.

Spyridou, L.-P. & Veglis, A. (2015). Sustainable Online News Projects: Redefining Production Norms and Practices. In Z. Vukanovic, A. Powers, G. Tsourvakas and P. Faustino (eds). Redefining Multiplatform Digital Scenario and Added Value Networks in Media Business and Policy, Media XXI Publishing.

Siapera, E. & Spyridou, L.-P. (2012). The Field of Online Journalism: A Bourdieusian Analysis. In E. Siapera & A. Veglis (eds). The Willey-Blackwell Handbook of Online Journalism, London: Blackwell Publishing, pp. 77-97.