ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΡΥΟΛΑΙΜΟΥ
ΚΑΡΥΟΛΑΙΜΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
KARYOLEMOU MARILENA
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Αποστολίδη
Λεωφ. Καλλιπόλεως 10 και Ερεσσού 1
203
+ 357 22893877
+357 22894490
ucy.ac.cy/dir/el/component/comprofiler/userprofile/makar

Προσωπικό Προφίλ

'Ελαβε πτυχίο Σύγχρονης Λογοτεχνίας (Lettres Modernes) απο το Πανεπιστήμιο Champagne-Ardennes (Ρενς/1984), πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στις Επιστήμες της Γλώσσας (Sciences du Language) από το Πανεπιστήμιο René Descartes (Paris V/1994) της Σορβόννης. Μεταξύ 1989 και 1994 εργάστηκε στο Κέντρο Μελετών και Ερευνών για Θέματα Γλωσσικού Σχεδιασμού (Centre d’Etudes et de recherches en planification linguistique) του Πανεπιστημίου René Descartes (Paris V – Sorbonne), πανεπιστημιακή ερευνητική μονάδα υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κοινωνιογλωσσολογίας Louis-Jean Calvet. Εργάστηκε ως λέκτορας γαλλικής γλώσσας στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του ιδιωτικού κολεγίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Philips College στη Λευκωσία από το 1994 έως το 1996. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εργάζεται από το 1997 όπου σήμερα κατέχει θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών.

Υπήρξε Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής για την Τυποποίηση των Γεωγραφικών Ονομάτων της Κύπρου εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Κύπρου (1997-1999), συνεργάτιδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Θεσσαλονίκη) (1994-2003). Συνεργάστηκε με το Research Centre on Multilingualism (Βρυξέλλες) (2003-2004) για τη σύνταξη του Euromosaic III: Presence of Regional and Minority Language Groups in the New Member States 2004, European Commission (Education and Culture). Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Kύπρου στο Ευρωπαϊκό δίκτυο ανταλλαγής φοιτητών Campus Europeae ως εμπειρογνώμονας για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών (FLTEX). Εκπροσώπησε επίσης το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ιδρυμάτων για τη Γλώσσα (EFNIL) (2010-2015).

Διετέλεσε πρόεδρος της Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου (CyLing) (2013-2017), της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος. Είναι, επίσης, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Διγλωσσίας Κύπρου (2019). Από το 2008 είναι διορισμένο μελος της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την αναβίωση της κυπριακής αραβικής και από το 2013 επιστημονική υπεύθυνη για το ερευνητικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου με στόχο την αναβίωση και τη διδασκαλία της κυπριακής αραβικής και για τη δημιουργία Αρχείου Προφορικής Παράδοσης. Συνεργάστηκε με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού της Ελλάδας για την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων» (http://www.edulll.gr/?p=29465) | ΕΣΠΑ 2014-2020. Ιούνιος 2016.

Κοινωνιογλωσσολογία, Γλωσσική πολιτική και γλωσσικός σχεδιασμός, μειονοτικές γλώσσες, αναβίωση της Κυπριακής Αραβικής

Το ερευνητικό της έργο κινείται προς δύο κατευθύνσεις οι οποίες υπάγονται στο ευρύτερο πλαίσιο έρευνας και προβληματισμού της κοινωνιογλωσσολογικής προσέγγισης των γλωσσικών φαινομένων: μια μακροσκοπική κατεύθυνση που πραγματεύεται θέματα γλωσσικής πολιτικής και γλωσσικού σχεδιασμού στην ευρύτερη κυπριακή κοινωνία και μια μικροσκοπική κατεύθυνση που επικεντρώνεται στην περιγραφή των γλωσσικών χρήσεων των κυπρίων ομιλητών αφενός και στην εφαρμογή των αρχών του Γλωσσικού σχεδιασμού στην αναβίωση των γλωσσών αφετέρου.

Σε σχέση με την κυπριακή, το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μελέτη των γλωσσικών πολιτικών που υιοθετούνται και των σχεδιασμών που τίθενται σε εφαρμογή για να επιλυθούν (πραγματικά ή φανταστικά) γλωσσικά προβλήματα ή διλήμματα που απασχόλησαν κατά καιρούς την κυπριακή κοινωνία: μετάφραση της νομοθεσίας στα ελληνικά, επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου Κύπρου, κρίση της ελληνικής γλώσσας στην Κύπρο, χρήση της γλώσσας στη δημόσια διοίκηση, τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων, αναβίωση μειονοτικών γλωσσών στην Κύπρο, γλωσσικές πρακτικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.ά. Οι πολιτικές και ο σχεδιασμός (ή η απουσία επιλογής πολιτικής/σχεδιασμού) που προωθούν συγκεκριμένα θεσμικά όργανα, κοινωνικές ομάδες ή πολιτικά σύνολα σε θέματα γλώσσας, εξετάζονται σε συνάφεια με την υπάρχουσα (γλωσσική και πολιτική) ιδεολογία και σε σχέση με τη διαδικασία συγκρότησης εθνικής/κρατικής ταυτότητας που συναρτώνται άμεσα με τις ιδιαιτερότητες της ιστορικής πορείας του νησιού (αποικιοκρατία, δικοινοτισμός, διχοτόμηση) και τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που σημαδεύουν την κυπριακή κοινωνία τα τελευταία πενήντα τουλάχιστον χρόνια.

Τέλος, η κυπριακή ποικιλία εξετάζεται στο πλαίσιο του ευρύτερου ερευνητικού πεδίου που αφορά τις μη κυρίαρχες ποικιλίες των κοινών γλωσσών (non-dominant varieties of standard languages) που προτείνει να μετατοπιστεί το κέντρο βάρους της περιγραφής από τη διάλεκτο στους ομιλητές και τις γλωσσικές τους πρακτικές, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την κλασική διφυϊκή σχέση που αποδίδεται συνήθως σε διάλεκτο και κοινή, και κατ΄ επέκταση την περιγραφή της κυπριακής ως κλειστού συστήματος δομών, υπογραμμίζοντας τη μετεξέλιξη του διφυϊκού σχήματος σε συνεχές γλωσσικών χρήσεων.

Στο πεδίο του εφαρμοσμένου γλωσσικού σχεδιασμού κινείται και το μεταγενέστερο ενδιαφέρον της για ζητήματα αναβίωσης σοβαρά απειλούμενων μειονοτικών γλωσσών, με αφορμή την αποκατάσταση της κυπριακής αραβικής, γηγενούς μειονοτικής γλώσσας που αναγνωρίστηκε από το κυπριακό κράτος το 2008 ως μειονοτική γλώσσα στο πλαίσιο της εφαρμογής του Χάρτη για τις επαρχιακές και μειονοτικές γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, η ερευνήτρια έχει οριστεί επιστημονική υπεύθυνη για το ερευνητικό πρόγραμμα Στήριξης και Αναβίωσης της Κυπριακής Αραβικής που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου από το 2013 και ασχολείται με τους τρόπους διατήρησης και αναβίωσης της γλώσσας κυρίως μέσα από την καταγραφή των τελευταίων φυσικών ομιλητών (documentation), την αύξηση της ορατότητας και της αποδοχής της γλώσσας (image planning) και τη διαδικασία διδασκαλίας της, εφόσον έχει πάψει να μεταδίδεται από τους γονείς στα παιδιά (acquisition planning). Η δημιουργία διδακτικού υλικού προϋποθέτει μια σειρά από δράσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο την κωδικοποίηση, τη διατύπωση ορθογραφικών συμβάσεων και την τυποποίηση της γραφής της κυπριακής αραβικής, την ανάλυση και την περιγραφή των δομών της καθώς και μια σειρά αποφάσεις σε σχέση με τη διαχείριση των εν εξελίεξι αλλαγών, των δάνειων λέξεων και των λεξιλογικών κενών καθώς και την ανάπτυξη η γλωσσικών πόρων (corpus planning). Στις πιο πρόσφατες έρευνές της που σχετίζονται με την κυπριακή αραβική επιχειρεί τη χαρτογράφηση των ομιλητών της κυπριακής αραβικής που προέρχονται από τον Κορμακίτη και τη δημιουργία ενός εργαλείου αξιολόγησης της γλωσσικής τους επάρκειάς που να λαμβάνει υπόψη τις κοινωιογλωσσικές ιδιαιτερότητες της κοινότητας καθώς και την ιδιαίτερη κατάσταση της γλώσσας σήμερα (ερευνητικό έργο MapCyArS με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντης).

 1. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Η ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

˜2021 Καρυολαίμου, Μ. et al. Sanna A1. Διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της κυπριακής αραβικής. Επίπεδο A2. Θεματικές ενότητες 8-13. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.˜2020 Καρυολαίμου, Μ. et al. Sanna A1. Διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της κυπριακής αραβικής. Επίπεδο A1. Θεματικές ενότητες 1-7. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. ˜2017 Καρυολαίμου, Μ., Αρμοστής Σπ., Βασίλη, Μ. & Ζωνιά Η. Εγχειρίδιο γραφής της κυπριακής αραβικής. Ηλεκτρονική δημοσίευση. ˜2014 Karyolemou, Μ., Baider, F. & Katsoyannou, M. Actes du 30ο Colloque international de linguistique fonctionnelle (SILF). Fernelmont: EME Éditions. ˜2013 Karyolemou, M. & Pavlou, P. (επιμ.) Language Policy & Planning in the Mediterranean World. Κέμπριτζ: Cambridge Scholars. ˜2009 Tsiplakou, S. Karyolemou, M., Pavlou, P. (επιμ.) Language Variation - European Perspectives. Vol 2 in Studies in Language Variation. Άμστερνταμ : John Benjamins. ˜2004 Goutsos, D. & Karyolaimou, M. (επιμ.) «The sociolinguistics of Cyprus I: Studies from the Greek Sphere». International Journal of the Sociology of Language 168.

2. ΑΡΘΡΑ

˜2021 Karyolemou, M. “Teaching endangered languages of oral tradition: How and what to assess?” Applied Linguistics 2021: 1-23. https://doi.org/10.1093/applin/amab045. 2021. Christodoulou, Ch., Armostis, S. & Karyolemou, M. “The definiteness marker of Cypriot Arabic: A phonological account”. Journal of Semitic Studies LXVI/2: 503-521.  2021. Karyolemou, M. & Armostis, Sp. « Langue ancienne, écriture nouvelle : codification et standardisation de l’arabe de Chypre ». Cahiers du Centre d’Etudes Chypriotes 50: 407-429. 2019 Karyolemou, M. “A story at the periphery: Documenting, standardizing and reviving Cypriot Arabic”. International Journal of the Sociology of Language 260: 1-14 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/ijsl.2019.2019.issue-260/ijsl-2019-2045/ijsl-2019-2045.pdf˜2020. Καρυολαίμου, Μ., Σολωμού, Λ., Ζωνιάς Η., Βασίλη, Μ. «Αξιολόγηση της επάρκειας και απειλούμενες γλώσσες η περίπτωση της κυπριακής αραβικής.» Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί. Πανεπιστήμιο Κύπρου & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 2020. Καρυολαίμου, Μ.  «‘Μικρές ιστορίες’ για την κυπριακή αραβική: από το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης στη διδακτική πράξη». Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί. Πανεπιστήμιο Κύπρου & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. ˜2019. Karyolemou, M. “A story at the periphery: Documenting, standardising and reviving Cypriot Arabic”. International Journal of the Sociology of Language 260: 1-14 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/ijsl.2019.2019.issue-260/ijsl-2019-2045/ijsl-2019-2045.pdf ˜2018. Karyolemou, M. "Language revitalization, land and idneity in an enclave Arabb community in Cyprus"m in: Sebastian Drude, Nicholas Oster and Marielle Moser (eds.) Documentation and description. Proceedings of the 22nd Annual Conference of the Foundation for Endangered Languages (FEL XXII, 2018). Λονδίνο: EL Publishing: 14-18. http://www.elpublishing.org/book/endangered-languages-and-the-land. ˜2017. Καρυολαίμου, Μ. & Θεοφάνους, Π. "Γλωσσική πολιτική και οικονομικη δραστηριότητα: η περίπτωση τριών κυπριακών επιχειρήσεων". Πρακτικά τηε 37ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής τπυ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. 365-374.  2017. Baider, F. & Karyolemou, M. "Linguistic Umheimlichkeit: The Armenian and Arab communities of Cyprus", στο: Jessner-Schmid, Ulrike & Kramsch, Claire (επιμ.) The The multilingual challenge: Cross-disciplinary perspectives. Trends in Applied Linguistics 16. Βερολίνο: Mouton de Gruyter. 185-209. ˜2015. Karyolemou, M. “Language use in higher education in Cyprus: National aspirations, language ideology and economic development”, στο: G. Stickel & Cecilia Robustelli (επιμ.) Language use in university teaching and research Contributions to the Annual Conference 29014 of EFNIL in Florence. Φρανκφούρτη: Peter Lang (Duisburger Papers on Research in Language and Culture 94). 205-218. ˜2014. Καρυολαίμου, Μ. & Μαγκλάρα, Μ. "Διδακτικοί λόγοι και μαθητικές ταυτότητες: παραδείγματα από σχολεία ΖΕΠ". Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. 193-205.  2014. Karyolemou, M. «Bi-dialectalisme, diglossie et continuum dialectal : les facettes multiples de la communauté grécophone de Chypre». Actes du 30e Colloque International de Linguistique Fonctionnelle. Παρίσι: EME Éditions. 97-100. 2014. Karyolemou, M. “What can sociolinguistics tell us about learned literary languages”, στο: Martin Hinterberger (επιμ.) The language of Byzantine learned literature. Turnhout: Brepols. 34-51. ˜2013. Καρυολαίμου, Μ. «Διγλωσσία ή η περιπλάνηση ενός όρου στο πεδίο της κοινωνιογλωσσολογίας». Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλώσσας και Γλωσσολογίας. Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας. 11-15. 2013. Karyolemou, M. « Politiques linguistiques et plurilinguisme à Chypre », στο: J.-C. Herreras (επιμ.) Politiques linguistiques en Europe. Valenciennes: Presses Universitaires de Valenciennes. 41-72. 2013. Karyolemou, M.  “Introduction”, στο: Μ. Karyolemou & P. Pavlou (επιμ.) Language policy and planning in the Mediterranean world. Κέμπριτζ: Cambridge Scholars. 1-10. 2013. Fabienne Baider & Karyolemou, M. « Politique et changement linguistiques: une étude comparée entre la presse française et chypriote », στο: Μ. Karyolemou & P. Pavlou (επιμ.) Language policy and planning in the Mediterranean world. Κέμπριτζ: Cambridge Scholars. 122-142. ˜2012. Karyolemou, M. «De la bipolarité à la multiplicité : quel avenir linguistique pour le seul état divisé de l’Union Européenne ?», στο: J.-C. Herreras (επιμ.) L’Europe des 27 et ses langues. Valenciennes: Presses Universitaires de Valenciennes. 239-254. 2012. Karyolemou, M. “Cypriot Greek as a non-dominant variety of Greek”, στο: R. Μuhr et al. (επιμ.) Non-dominant Varieties of pluricentric languages. Getting the picture. In memory of Michael Clyne. Βιέννη: Peter Lang. 167-186. 2012. Karyolemou, M. “Aspectes d’identitat a la comunitat àrab de Xipre”, στο: J. Argenter (επιμ.), Identitat, Europa, Mediterrània. Dinàmiques identitàries a la Mediterrània. Βαρκελόνη: Càtedra UNESCO de Llengües i Educació & Institut dʼEstudis Catalans. 117-132. 2012. Karyolemou, M. & Magklara, M. “Multilingualism at the periphery: Language centered activities in zones of educational priority”, στο: G. Stickel & M. Carrier (επιμ.) Language education in creating a multilingual Europe. Proceedings of the XX EFNIL Conference on the Role of Language Education in Creating a Multilingual Europe. Φρανκφούρτη: Peter Lang (Duisburger Papers on Research in Language and Culture 94). 127-141. ˜2010. Καρυολαίμου, Μ. «Γλωσσική πολιτική και γλωσσικός σχεδιασμός στην Κύπρο», στο: Α. Βοσκός, Δ. Γούτσος & Α. Μόζερ (επιμ.) Η ελληνική γλώσσα στην Κύπρο από την αρχαιότητα ως σήμερα. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 242-261. 2010. Karyolemou, M. “The demographics of the Cypriot Maronite community and of Cypriot Arabic speakers”, στο: B. Bilenberg & C. Constantinou (επιμ.) Empowerment through language revival: Current efforts and recommendations for Cypriot Maronite Arabic. Λευκωσία: PRIO: Paper 2. 1-7. 2010. Karyolemou, M. “Lesser-used national languages in higher education: The case of Greek in Cyprus”, στο: M. Humar και M. Zagar Karer (επιμ.) Language diversity and national languages in higher education. Ljubljana: Scientific Research Centre SASA. 37-42. ˜2009. Karyolemou, M. “Minorities and minority languages in Cyprus”, στο: Α. Varnavas, N. Koureas & M. Elia (επιμ.) The minorities of Cyprus: Development patterns and the identity of the internal-exclusion. Κέιμπριτζ. Cambridge Scholars Publishing. 316-336. 2009 Tsiplakou, S. Karyolemou, M., Pavlou, P. 2009. «Introduction», στο: Tsiplakou, S. Karyolemou, M., Pavlou (επιμ.) Language variation - European perspectives. Vol 2 in Studies in language variation. Άμστερνταμ: John Benjamins. 2-11. ˜2008. Καρυολαίμου, Μ. «Τι απέγινε η κυπριακή διάλεκτος; Δημογραφία και γλωσσική επαφή στην Κύπρο του 21ου αιώνα». Επετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών XXXIV. Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. 451-492. 2008. Καρυολαίμου, Μ. «Η κυπριακή διάλεκτος, παλιά και νέα― από τον ένα πόλο στον άλλο». Νεοελληνική Διαλεκτολογία. Πρακτικά Ε΄ Διεθνούς Διαλεκτολογικού συνεδρίου. Aθήνα: Kέντρο Eρεύνης των Nεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων. 233-256. 2008. Karyolemou, M. «Des représentations de gens bien avertis, ou la langue malgré le linguiste», στο: Au. Moussirou-Mouyama (επιμ.) Les boîtes noires de Louis-Jean Calvet. Παρίσι: L’Harmattan. 246-264. 2008. Karyolemou, M. « Régularisation et simplification dans le parler grec de Chypre : le cas du verbe άγω », στο: A. Veiga & M. I. González Rey (επιμ.) La diversité linguistique. Actes du 31e Colloque International de Linguistique Fonctionnelle. Lugo: Axac, 181-184. 2008. Karyolemou, M. “Promoting bi/multilingualism in Europe: Language use and language teaching in higher education”, στο: Σ. Παυλίδου (επιμ.) Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 28. Πρακτικά της 28ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, σελ. 194-205. ˜2007. Karyolemou, M. « La langue turque à Chypre : gestion d’une diglossie à bilinguisme de minorité», στο: B. Fabienne (επιμ.) Emprunts linguistiques, empreintes culturelles. Métissage orient-occident. Παρίσι: L’Harmattan. 125-140. ˜2006. Karyolemou, M. “Reproduction and innovation of communicative patterns in a former-‘diglossic’ community”, στο: R. Muhr (επιμ.) Reproduction and innovation in language and communication in different language cultures/Reproduktionen und Innovationen in Sprache und Kommunikation verschiedener Sprachkulturen. Βιέννη: Peter Lang. 39-56. ˜2005. Karyolemou, M. “An island, some languages and a dialect”, στο: J. Deckers, M-E. Mitsou & S. Rogers (επιμ.) Beiträge zur Kulturgeschichte Zyperns von der Spätantike bis zur Neuzeit. Μóναχο: Waxmann. 149-162. ˜2004. Goutsos, D. & Karyolemou, M. "Introduction", στο: The sociolinguistics of Cyprus: Studies from the Greek sphere. International Journal of the Sociology of Language 168: 1-17. 2003. Karyolemou, M. ‘Keep your language and I will keep mine’: Politics, language and the construction of identities in Cyprus”, στο: D. Nelson & M. Nelson Dedaic (επιμ.) At war with words. Άμστερνταμ/Νέα Υόρκη: Mouton de Gruyter. ˜2002. Καρυολαίμου, Μ. «Μακρογλωσσικός και μικρογλωσσικός σχεδιασμός στην Κύπρο», στο: Ch. Clairis (επιμ.) Recherches en linguistique grecque/Γλωσσολογικές έρευνες για την ελληνική. Τόμος I. Παρίσι: L’Harmattan. 277-280. 2002. Karyolemou, M. "When language policies change withour changing. Language Policy 1/3. σελ. 213-236. ˜2001. Καρυολαίμου, Μ. «Ταυτότητα και τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων στην Κύπρο». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 22ης Eτήσιας Συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 300-310. 2001. Καρυολαίμου, Μ. «Λαϊκή γλωσσολογία και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προϋποθέσεις και μηχανισμοί», στο: Π. Μπουκάλας & Σπ. Μοσχονάς (επιμ.) Γλώσσα και δημοσιογραφία. Πρακτικά Συνεδρίου (Αθήνα, 15-16 Απριλίου 2000). Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα της Ενώσεως Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Ελλάδας. 71-84. 2001. Καρυολαίμου, Μ. «Γλωσσικός σχεδιασμός και γλωσσική πολιτική: η περίπτωση της Κύπρου», Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σελ. 391-398. 2001. Karyolemou, M. “From linguistic liberalism to legal regulation: The Greek language in Cyprus”. Language Problems and Language Planning 25/1: 25-52. ˜2000. Καρυολαίμου, Μ. «Η κυπριακή: διάλεκτος ή ιδίωμα?», στο: A.-Φ. Xριστίδης (επιμ.) H ελληνική και οι διάλεκτοί της/La langue grecque et ses dialectes (δίγλωσση έκδοση). Αθήνα: Eλληνική Δημοκρατία, Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων & Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας. 43-48 (ελληνικά) και 111-115 (γαλλικά). 2000. Καρυολαίμου, Μ. «Kυπριακή πραγματικότητα και κοινωνιογλωσσική περιγραφή». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 20ης Eτήσιας Συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 203-214. 2000. Karyolemou, M. "'Ne touchez-pas à mon dialecte': normalisation des noms gépgraĥiques et saillance de variables à Chypre. Journal de l'Association canadienne de linguistique appliquée 2/1: 1001-1013. 2000. Karyolemou, M. & Pavlou, P. “Language attitudes and assessment of salient variables in a bi-dialectal speech community”. ICLaVE 1. Proceedings of the first International Conference on Language Variation in Europe. Βαρκελώνη: Universitat Pompeu Fabra. 110-120. ˜1999. Καρυολαίμου, Μ. «Περιγραφική γλωσσολογία και γλωσσική πραγματικότητα: η περιγραφή διαλεκτικών κοινοτήτων». Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Γλωσσολογικού Συνεδρίου για την Eλληνική Γλώσσα. Aθήνα: Eλληνικά Γράμματα. 596-604. 1999. Καρυολαίμου, Μ. «Δυναμική των γλωσσών και λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες στην Eυρωπαϊκή Ένωση», στο: A.-Φ. Xριστίδης (επιμ.) ‘Ισχυρές’ και ‘ασθενείς’ γλώσσες στην Eυρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 329-234. ˜1998. Karyolemou, M. « Mythes et réalités sur l’insularité: le cas de Chypre». Plurilinguismes 15: « Des îles et des langues ». 200-219. 1998. Calvet, L.-J. & Karyolemou, M. « Ιntroduction ». Plurilinguismes 15: « Des îles et des langues ». i-vii.˜ 1997. Καρυολαίμου, Μ. «H Eυρωπαϊκή γλωσσική πολιτική, η γαλλοφωνία και το μέλλον της ελληνικής γλώσσας». Πρακτικά της ημερίδας ‘Ισχυρές’ – ‘ασθενείς’ γλώσσες στην Eυρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού. Θεσσαλονίκη: Kέντρο Eλλη­νι­κής Γλώσσας. 197-206. 1997. Karyolemou, Μ. “Accommodation theory and the use of the aorist in the Cypriot variety”, στο: G. Drachman, A. Malikouti-Drachman, J. Fykias J. & C. Klidi (επιμ.): Greek Linguistics: Proceedings of the Second International Conference on Greek Linguistics. Σαλσβούργο: W. Neugebauer Verlag GmbH. Τόμος 2: 707-726. 1997. Karyolemou, M. «H ελληνοκυπριακή κοινότητα της Mεγάλης Bρετανίας»/« La communauté chypriote de la Grande-Bretagne» (δίγλωσση έκδοση), στο: H γλωσσική εκπαίδευση των Eλλήνων μεταναστών στην Eυρώπη. Aθήνα: Yπουργείο Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 71-77. ˜1996. Karyolemou, M. « Ambiguités des choix linguistiques : une langue internationale partagée ou deux langues nationales, l’exemple de l’Université de Chypre », στο: C. Juillard & L.-J. Calvet (επιμ.) Les politiques linguistiques, mythes et réalités. Παρίσι: AUPELF-UREF. 223-228.˜1994. Karyolemou, M. Linguistic attitudes and metalinguistic discourse: An investigation in the Cypriot press”, στο: Ι. Philippaki-Warburton, Κ. Nikolaidis & Μ. Sifianou (επιμ.) Themes in Greek Linguistics: Papers of the First Ιnternational Congress on the Greek Language. Άμστερνταμ/Φιλαδέλφεια: John Benjamins. 253-259.˜1993. Καρυολαίμου, Μ. «Μεταγλωσσικά σχόλια και γλωσσικές στάσεις». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 14ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 459-473. ˜1992. Καρυολαίμου, Μ. «Αποτυχημένες διαδικασίες αναπροσαρμογής». Πρακτικά του Διεθνούς συμποσίου για τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. 123-129. 1992. Karyolemou, M. «Statut de fait et statut subjectif: quelques remarques à propos de la communauté sociolinguistique chypriote». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 12ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 255-269. 1992. Karyolemou, M. « Ιntroduction ». Plurilinguismes 4: « Sociolinguistique du grec et de la Grèce ». i-xx.

3. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

˜Contact between ‘peripheral varieties’ of Greek and Arabic in Cyprus. Linguistic and cultural contacts in the Eastern Mediterranean and adjacent areas. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών & Department of Empirical Linguistics/Goethe University Frankfurt. Πανεπιστήμιο Κύπρου. 15-16 Νοεμβρίου 2019. ˜ Le Liban, c’est notre vie mais Kormakitis, c’est autre chose’ : langue, territoire et identité chez les Maronites de Chypre. Langue et Territoire 4. Université degli Studi di Trento Τρέντο. 24-30 Ιουνίου 2019.Challenges and pitfalls in the development of a writing system for Cypriot Arabic. International Conference on Minority Languages 2019. Mercator. Leewarden 22-25 Μαΐου 2019. [με Σπ. Αρμοστή] ˜But Kormakitis is something else. We have to say that!” Identity, identification and the land in the Maronite community of Cyprus. International Conference on Minority Languages 2019. Mercator. Leewarden 22-25 Μαΐου 2019. ˜Assessing linguistic competence and the native speaker. International Conference on Minority Languages 2019. Mercator. Leewarden 22-25 Μαΐου 2019. [με Λ. Σολωμού] ˜Language revitalization at the periphery: Cypriot Arabic in the 21st century, CLARC 2018 | Perspectives on linguistic diversity. University of Rijeka, 8-10 Ιουνίου 2018. ˜Authenticity and preservation through language teaching: The case of Cypriot Arabic στο διεθνές συνέδριο. Multilingualism and Language Learning in the Digital Era Conference, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 22 & 23 Μαρτίου 2018. ˜Η κοινωνιογλωσσική κατάσταση της κυπριακής διαλέκτου σήμερα, 2η Ετήσια διάλεξη Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 14 Νοεμβρίου 2017. [προσκεκλημένη] ˜The Archive of Oral Tradition for Cypriot Maronite Arabic - Outcomes and prospects: September 2013 – December 2016. Παρουσίαση προς την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο της 4ης περιοδικής επίσκεψης για έλεγχο της εφαρμογής του Χάρτη για της επαρχιακές και Μειονοτικές Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 21 Σεπτεμβρίου 2017.  ˜Languages in contact: Obsolescence and survival in Eastern Mediterranean. Plenary talk to the 2nd LC-UCY International Forum of Young Researchers Languages in Contact: Languages with history. Πανεπιστήμιο Κύπρου, 8 Ιουνίου 2017. [προσκεκλημένη] ˜Glottophagies et les études sociolinguistiques à Chypre. Glottophagies. Στρογγυλή Τράπεζα προς τιμή του καθ. Louis-Jean Calvet. Μασσαλία, 2 Ιουνίου 2017. [προσκεκλημένη] ˜Mapping the Cypriot Arabic speakers (MArCyS): The Leventis project on the Cypriot Maronite Community. Παρουσίαση στο πλαίσιο της εκδήλωσης The religious groups of Cyprus. Inter-communal dialogue as an effective tool for the promotion of peace. Ερευνητικό πρόγραμμα C.O.N.T.A.C.T. Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2 Μαρτίου 2017. [προσκεκλημένη] ˜Reviving Cypriot Arabic. SOILLSE 2016. Small language planning: Communities in crisis. SOILLSE 2016. Small language planning: Communities in crisis. University of Glasgow, 6-8 Ιουνίου 2016. ˜Cypriot Arabic: Establishing a writing system for an endangered language [& Armostis, Sp.] SOILLSE 2016. Small language planning: Communities in crisis. University of Glasgow, 6-8 Ιουνίου 2016. ˜Από την Ανατολή στη Δύση: η κυπριακή αραβική. Δημόσια διάλεξη που δόθηκε στο πλαίσιο σειράς διαλέξεων που διοργάνωσε η Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου και το πολιτιστικό ίδρυμα Κυπροπαίδεια, 26 Μαΐου 2016. ˜Language contact in perspective: The case of Cypriot Arabic. Διάλεξη στο πλαίσιο της διοργάνωσης Seminar on Cyprus: Contact phenomena and identity που διοργανώθηκε από το τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών, ToRS, του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Κύπρου στην Κοπεγχάγη. 12 Μαΐου 2016. [προσκεκλημένη] ˜Το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης της Κυπριακής Αραβικής  Σεπτέμβριος 2013 – Νοέμβριος 2015. Παρουσίαση με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της τρίτης φάσης του προγράμματος για τη διάσωση της ΚΜΑ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 28 Ιανουαρίου 2016. ˜Linguistic minorities within multilingual societies: Αn endangered space? The Armenian and Arab communities of Cyprus [Baider, F. &] International Conference on Bilingualism, University of Malta. Malta, 24-26 Μαρτίου 2015. ˜Mobility of identity: European couples in Cyprus [& Solomou, L., Papageorgiou, E.] International Conference on Bilingualism, University of Malta. Malta, 24-26 Μαρτίου 2015. ˜Μέτρα για την προστασία και αναβίωση των μειονοτικών γλωσσών της Κύπρου: η κυπριακή αραβική. Παρουσίαση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων “Lets talk languages” με την ευκαιρία των εορτασμών για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2014. Πανεπιστήμιο Κύπρου, 17 Οκτωβρίου 2014. ˜Αποτελέσματα της πρώτης φάσης καταγραφής της Κυπριακής Μαρωνιτικής Αραβικής. Παρουσίαση με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης του προγράμματος για τη διάσωση, καταγραφή και αναβίωση της ΚΜΑ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 7 Μαρτίου 2014. ˜Φιλοσοφία και Γλώσσα. Ομιλία ως προσκεκλημένη της Φιλοσοφικής Εταιρείας Κύπρου. Λευκωσία, 11 Δεκεμβρίου 2014. [προσκεκλημένη]˜Les voies incertaines de la standardisation : le cas du grec chypriote. Ανακοίνωση στο Διεθνές συνέδριο Processus et typologie de standardisation linguistique : Balkans et Méditerranée, INALCO. Παρίσι, 6-7 Απριλίου 2012. [προσκεκλημένη]  ˜Speaking Cypriot in Cyprus and beyond. Ανακοίνωση σε στρογγυλή τράπεζα που έγινε στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας της Ε.Ε. και διοργανώθηκε από το Τμήμα μετάφρασης της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λονδίνο. Λονδίνο, 21 Νοεμβρίου 2012. [προσκεκλημένη] ˜Cypriot Maronite Arabic: A language for revival. Ομιλία ως προσκεκλημένη της σειράς Inviting local linguists του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Λευκωσία, 5 Δεκεμβρίου 2011. [προσκεκλημένη] ˜Pratiques linguistiques des femmes en migration dans un nouveau pays d’accueil. « Flux migratoires et genre ». Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, 17 Νοεμβρίου 2011. [προσκεκλημένη] ˜Η κυπριακή διάλεκτος, πολιτιστική κληρονομιά. Ανακοίνωση στη στρογγυλή τράπεζα Cypriot dialect: A cultural heritage στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών που συνδιοργανώθηκαν από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία/Κύπρος, 13 Οκτωβρίου 2011. [προσκεκλημένη] ˜Γλώσσες και γλωσσικές πολιτικές στη Μεσόγειο. Εισήγηση σε στρογγυλή τράπεζα με την ευκαιρία των εορτασμών για τα Δεκάχρονα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ρόδoς, 9 Δεκεμβρίου 2009. [προσκεκλημένη] ˜Political discourse: Between micro and macro [με την Ελπινίκη Παπαγεωργίου]. Ανακοίνωση στο Διεθνές συνέδριο «Political linguistics», Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας – Πανεπιστήμιο του Lodz. Lodz/Πολωνία, 17-19 Σεπτεμβρίου 2009. ˜Teaching endangered languages: The case of Cypriot Maronite Arabic. Ανακοίνωση στο Διεθνές συνέδριο “Language Policy and Language Learning: New paradigms and new challenges”, Πανεπιστήμιο Limerick. Limerick/Ιρλανδία, 8-20 Ιουνίου 2009. ˜Revitalizing Cypriot Maronite Arabic: Planning for teaching? Ανακοίνωση στο Διεθνές συνέδριο « Languages for intercultural dialogue », Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία/Κύπρος, 7-9 Νοεμβρίου 2008. ˜Η Μαρωνιτική Αραβική: σχεδιασμός εκμάθησης. Ανακοίνωση στο συνέδριο «Η κυπριακή μαρωνιτική αραβική σε μια νέα εποχή | Cypriot Arabic in  new era? ». Λευκωσία, 10-11 Νοεμβρίου 2007. [προσκεκλημένη] ˜Εκλεκτικότητα και εναλλαγή στην ποίηση του Λιπέρτη. Ανακοίνωση σε Ημερίδα αφιερωμένη στον κύπριο ποιητή Δημήτρη Λιπέρτη. Λευκωσία/Κύπρος, 30 Νοεμβρίου 2007. [προσκεκλημένη] ˜Language policies and practices in the Republic of Cyprus: Turkish in the advent of a new sociolinguistic era? Ανακοίνωση στη διημερίδα Turkish as a foreign language in the Republic of Cyprus”, Λευκωσία/Κύπρος, 19-20 Νοεμβρίου 2004. [προσκεκλημένη] ˜Language ideology and language practice in higher education: Setting aside national language policies. Aνακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο "Language and the future of Europe: "Ideologies, policies and practices". Πανεπιστήμιο του Southampton. Southampton/Μεγάλη Βρετανία, 8-10 Iουλίου 2004. ˜Κοινωνιογλωσσικές προεκτάσεις μιας πολιτικής εξέλιξης: Δι-εθνική (interethnic) επικοινωνία και γενεακή διαφοροποίηση. Aνακοίνωση στην 25η Ετήσια Συνάντηση του Tομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη/Ελλάδα, 7-9 Mαΐου 2004. ˜Διαχρονία και συγχρονία: η κυπριακή διάλεκτος και η κοινή νεοελληνική. Ανακοίνωση στο Συμπόσιο Διαχρονικές σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας που διοργανώθηκε από το Δήμο Λευκωσίας στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων "Κύπρος-Ελλάδα". Λευκωσία/Κύπρος, 25 Νοεμβρίου 2000. [προσκεκλημένη] ˜Language attitudes and assessment of salient variables in a bi-dialectal speech community [& Pavlou, P. &]. Ανακοίνωση στο Annual Conference of the American Association of Applied Linguistics. University of St. Louis. St. Louis/ΗΠΑ, Ιανουάριος 2001. ˜Multilingualism in higher education: Between utopia and reality. Aνακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο “The consequences of mobility: Linguistic and Contact zones”. Πανεπιστήμιο του Roskilde. Roskilde/Δανία, 23-24 Mαΐου 2003. ˜Structural similarities between unrelated dialects: Calabrese and Greco in contact [& Marianna Karsoyannou]. Aνακοίνωση στο συνέδριο Convergence and Divergence of Dialects in a Changing Europe. Πανεπιστήμιο Reading. Reading/Μεγάλη Βρετανία, 16-19 Σεπτεμβρίου 1998. ˜The role of universities in diglossic communities: The cases of Greece and Cyprus. Aνακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Universities in the Tower of Babel. Πανεπιστήμιο Σαντιάγκο ντε Kομποστέλα. Σαντιάγκο ντε Kομποστέλα/Ισπανία, 2-4 Iουλίου 1996. ˜Γλώσσα και ταυτότητα στην Κύπρο σήμερα: από την ιδεολογική προσέγγιση στην πρακτική ρύθμιση. Ανακοίνωση στην Hμερίδα Ιδεολογία, γλώσσα και ταυτότητα. Intercollege. Λευκωσία/Κύπρος, 7 Φεβρουαρίου 1996.

4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ερευνητικό πρόγραμμα Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για την αναβιώση της Κύπριακής Αραβικής. Φάσεις 1 έως 7. 2013-2020. Επιστημονική υπεύθυνη για τις δράσεις καταγραφής, φωνητικής απόδοσης, κωδικοποίησης και τυποποίησης της γραφής, εκπόνησης διδακτικού υλικού και διδασκαλίας της γλώσσας, επιμόρφωσης των φυσικών ομιλητών καθώς και για τις δράσεις ενημέρωσης και προώθησης. D.I.A.L.O.G.U.E. Diversity in Action, Learning On-line, Guiding Education. Ερευνητικό πρόγραμμα που υποβλήθηκε στο Ίδρυμα προώθησης έρευνας στο πλαίσιο των προτάσεων RESTART 2016-2020 | EXCELLENCE HUBS /1216/0419. Επιλέξιμο αλλά μη χρηματοδοτηθέν λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. MapCyArs - Mapping Cypriot Arabic Speakers: An investigation into linguistic demography and the sociolinguistic profile of Kormakiote Maronites. Ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντης. 2017-2018. EUROFaLPo - Οικογενειακή γλωσσική πολιτική και πολιτιστική ταυτότητα παιδιών από μεικτούς γάμους στην Κύπρο: η Ευρωπαϊκή διάσταση. Εσωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα Πανεπιστημίου Κύπρου. 2010-2012. The SANNA Project: Empowering children and youth through language revival. Ερευνητικό πρόγραμμα του μη κυβερνητικού σωματείου Hki Fi Sanna στο EEA FINANCIAL MECHANISM, Νορβηγία. e-Euroinclusion – Less widely used, less taught languages. Πανευρωπαϊκό δίκτυο Κέντρων διδασκαλίας των λιγότερο ομιλούμενων και διδασκόμενων γλωσσών της Ευρώπης. Χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της δράσης Lingua I [DG EAC/45/2003 –Αρ. συμβ. 2003-3418]. 2003-2005.

5. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Ως μέλος της οργανωτικής και της επιστημονικής επιτροπής | 7-9 Νοεμβρίου 2019. 12ο Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας. Αθήνα |9-11 Νοεμβρίου 2017. 11ο Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας. Αθήνα.  |22  Ιουνίου 2017. Workshop “Morphological issues in Modern Greek lexicography”. 11th Mediterranean Morphology Meeting. Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 23-25 Ιουνίου 2017. 11th Mediterranean Morphology Meeting. Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 26 Σεπτεμβρίου 2015. Παλαιοί και νέοι ερευνητές. Ημερίδα που διοργανώθηκε από τη Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2015. Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 14 Νοεμβρίου 2015. 10ο Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας. Αθήνα. | 21-24 Μαΐου 2012. 2nd Med International Conference on Endangered Languages of Eastern Mediterranean: Current Challenges | MedEastern 2012. Διεθνές Συνέδριο που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών (INALCO) και την ερευνητική ομάδα UMR SeDyL Structure et Dynamique des Langues (CNRS, IRD). Στήριξαν με χορηγίες τους το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, το Ίδρυμα Calouste Gulbenkian (Πορτογαλία), η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και το Institut de Recherche pour le développement (France). Πανεπιστήμιο Κύπρου.| 17-19 Oκτωβρίου 2009. 1st Med International Conference on Language Policy and Language Planning in the Mediterranean | Med LPLP 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 9-10 Νοεμβρίου 2007. Η κυπριακή αραβική σε μια νέα εποχή; / Cypriot Arabic in a new era?  Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Λευκωσία.| 29 Μαρτίου 2008. Ημερίδα Language standardization and regional/minority languages: The Cypriot Maronite Arabic. Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 17-19 Ιουνίου 2007. International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 4), Πανεπιστήμιο Κύπρου. |1-3 Νοεμβρίου 2007. 6ο Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας. Αθήνα. |18-21 Οκτωβρίου 2006. 30ο Conférence Internationale de Linguistique Fonctionnelle σε συνεργασία με την Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle (SILF). Ξενοδοχείο Beau Rivage & Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 21-22 Οκτωβρίου 2006. La marque lexicographique: quel avenir ? σε συνεργασία με το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών. Πανεπιστήμιο Κύπρου.| 13-15 Οκτωβρίου 2005. 5ο Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας. Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 17-19 Σεπτεμβρίου 1999. 4ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας. Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Ως μέλος της επιστημονικής επιτροπής | 23-25 Οκτωβρίου 2010. 6th International Conference ‘Crossroads of Languages and Cultures’ (CLC 6).  Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνδιοργάνωση Πανεπιστημίου Κύπρου, Ανοικτού Πανεπιστημίου και Πολύδρομου. | 11-12 Οκτωβρίου 2019. 3ο Διεθνές Συνέδριο Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί. Πανεπιστήμιο Κύπρου & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Λευκωσία. | 14-20 Οκτωβρίου 2019. 41ο Colloque International de Linguistique Fonctionnelle. Φλώρινα. | 28-29 Νοεμβρίου 2017. 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία». Λευκωσία.| 7-9 Σεπτεμβρίου 2017. 19o Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας. Westminster University. Westminster UK.| 24-26 Μαρτίου 2015. International Conference on Bilingualism 2015. Πανεπιστήμιο Μάλτας. Μάλτα. | 7-9 Απριλίου 2014. MAD 2014 - Multilingualism across disciplinary borders (ΜΑΔ 2014). Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρυτού. | 5-7 Δεκεμβρίου 2013. FLiT2013, 2nd Foreign Language Instructional Technology Conference. Κέντρο Γλωσσών. Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 25-26 Σεπτεμβρίου 2013. Unity in diversity: languages for mobility, jobs and active citizenship, Institute of the Lithuanian Language, the Department of Translation and Interpreting Studies of Vilnius University, and the State Commission for the Lithuanian Language, in conjunction with the Ministry of Culture and the Ministry of Foreign Affairs and the European Commission on the occasion of the European Day of Languages. Βίλνιους. | 7-9 Δεκεμβρίου 2012. Τζαρτζάνεια. Τύρναβος. Δήμος Τυρνάβου και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. | 3-5 Δεκεμβρίου 2009. L’Europe des 27 et ses langues. Πανεπιστήμιο Denis Diderot- Paris VII.

 

Ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής |1-3 Νοεμβρίου 2007. 6ο Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας. Αθήνα. | 22-25 Ιουνίου 2017. 11th Mediterranean Morphology Meeting (ΜΜΜ11). Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 6 Οκτωβρίου 2012. Eτήσια συνάντηση εργασίας Campus Europæ. Πανεπιστήμιο Κύπρου.| 3-5 Ιουνίου 2011. 1st International Conference on Language Testing and Assessment, ‘Language Testing and Assessment round the Globe: Achievements and Experiences’. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνδιοργάνωση με το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών.

6. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

13 Ιουνίου – 25 Ιουλίου 2019. Επιμορφωτικό σεμινάριο δασκάλων που συμμετέχουν στον Θερινό εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της Κυπριακής Αραβικής. Λευκωσία. [5 ώρες] | 22-25 Μαΐου 2019. Διοργάνωση Colloquium με τίτλο: Cypriot Arabic in an era of globalization: Revitalization efforts for a severely endangered language στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου International Conference on Minority Languages 2019, με πέντε (5) ανακοινώσεις. | 3 – 16 Ιουλίου 2018. Επιμορφωτικό σεμινάριο δασκάλων που συμμετέχουν στον Θερινό εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της Κυπριακής Αραβικής. Λευκωσία. [25 ώρες] | 25 και 27 Ιουλίου 2017. Eπιμορφωτικό σεμινάριο δασκάλων που συμμετέχουν στον Θερινό εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της Κυπριακής Αραβικής. Λευκωσία.  [6 ώρες] | 31 Μαρτίου 2017. Η κυπριακή αραβική και το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του ΥΠΠ. Σεμινάριο ενημέρωσης για αραβόφωνους φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διδάσκουσα: Μαριλένα Καρυολαίμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο ΒΝΕΣ & Σπύρος Αρμοστής, Ειδικός Επιστήμονας Τμήματος Αγγλικών Σπουδών ΠΑΚ. | 18 Φεβρουαρίου 2017. L'école arménienne et le défi de la transmission de l'arménien occidental. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων NAREG της Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κύρια ομιλήτρια: καθηγητrια Anaïd Donabedian-Demopoulos (INALCO- Παρίσι) Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 15 Δεκεμβρίου 2016. Αρχές λεξικογραφίας. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους ερευνητές της Δ΄ φάσης του ερευνητικού προγράμματος του ΥΠΠ για καταγραφή της ΚΜΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου [ΚΕΠΕΑΑ]. 15/12/2016. Διδάσκουσα: Μαριάννα Κατσογιάννου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Τμήματος ΒΝΕΣ-ΠΑΚ.| 1 Αυγούστου 2016. Επιμορφωτικό σεμινάριο δασκάλων που συμμετέχουν στον Θερινό εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της Κυπριακής Αραβικής. Λευκωσία.  [3 ώρες] | 1 Αυγούστου 2016. Αρχείο προφορικής παράδοσης για την κυπριακή αραβική κοινότητα: στόχοι της Δ΄ φάσης καταγραφή. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους ερευνητές της Δ΄ φάσης καταγραφής της ΚΜΑ. Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 21 Απριλίου 2016. Σεμινάριο επιμόρφωσης φυσικών ομιλητών σε θέματα γραπτής απόδοσης της κυπριακής αραβικής I. Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα. | 8 Απριλίου 2016. Σεμινάριο επιμόρφωσης φυσικών ομιλητών σε θέματα γραπτής απόδοσης της κυπριακής αραβικής II. Πολιτιστικό ίδρυμα Payt tel sanna. | 21 Μαρτίου 2016. Σεμινάριο επιμόρφωσης φυσικών ομιλητών σε θέματα γραπτής απόδοσης της κυπριακής αραβικής III. Πολιτιστικό ίδρυμα Payt tel sanna. | 21 Ιουλίου 2015. Αρχείο προφορικής παράδοσης για την κυπριακή αραβική κοινότητα: στόχοι της τρίτης φάσης καταγραφής. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους ερευνητές της Γ΄ φάσης καταγραφής της ΚΜΑ. | 27 Αυγούστου 2014. Το Αρχείο προφορικής παράδοσης της κυπριακής αραβικής: θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους ερευνητές της Β΄ φάσης καταγραφής της ΚΜΑ. | 21 και 22 Δεκεμβρίου 2013. Το σύστημα γραφής της κυπριακής αραβικής: Προβλήματα και προβληματισμοί. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους ερευνητές που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της Α΄φάσης του ερευνητικού προγράμματος του ΥΠΠ για καταγραφή και διάσωση της κυπριακής αραβικής και για δημιουργία Αρχείου Προφορικής Παράδοσης. Πανεπιστήμιο Κύπρου.| 21-22 Αυγούστου 2013. Αρχείο Προφορικής Παράδοσης για την Κυπριακή Αραβική Κοινότητα: Στόχοι, μέθοδοι, δεδομένα. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους ερευνητές που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της Α΄φάσης του ερευνητικού προγράμματος του ΥΠΠ για καταγραφή και διάσωση της κυπριακής αραβικής και για δημιουργία Αρχείου Προφορικής Παράδοσης.Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 9 Απριλίου 2013. The Cypriot dialect. Επιμορφωτικό σεμινάριο για ελληνομαθείς μεταφραστές του Κοινοβουλίου. Λουξεμβούργο. | 11 Ιανουαρίου 2013. The features of the Cypriot dialect. Επιμορφωτικό σεμινάριο για ελληνομαθείς μεταφραστές του Κοινοβουλίου. Βρυξέλλες. | 3 Αυγούστου 2012. Κυπριακή διάλεκτος και κοινή νέα ελληνική. Cyprus Summer University. Επιμορφωτικό σεμινάριο για ελληνομαθείς μεταφραστές του Κοινοβουλίου. Λευκωσία. | 19 Ιουνίου 2012. Πολυγλωσσία και γλωσσική ποικιλότητα στην Κύπρο. Επιμορφωτικό σεμινάριο για ελληνομαθείς μεταφραστές της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης. Λευκωσία. | Μάιος- Ιούνιος 2012. Σεμινάρια Διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας & ΚΕ.ΠΕ.Α.Α. Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 23-24 Μαΐου 2012. How to teach an oral endangered language: Cypriot Maronite Arabic. Επιμορφωτικό εργαστήρι που οργανώθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς συνεδρίου Endangered Languages of Eastern Mediterranean: Current Challenges σε συνεργασία με τον καθηγητή Brian Bielenberg. Πανεπιστήμιο Κύπρου.

7. ΕΚΘΕΣΕΙΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2013-2017 Εκθέσεις προς το Υπουργείο παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου για τα πορίσματα του ερευνητικού προγράμματος για αναβίωση της κυπριακής αραβικής και για δημιουργία Αρχείου Προφορικής Παράδοσης. Φάσεις 1 έως 5.
2011
Έκθεση προς το Υπουργείο παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου σε σχέση για την αξιολόγηση του Προγράμματος ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. [με Έλενα Ιωαννίδου (ΠΑΚ) & Σαλώμη Παπαδήμα-Σοφοκλέους (ΤΕΠΑΚ)]
2009 Σχέδιο Δράσης για την αναβίωση της κυπριακής μαρωνιτικής αραβικής. Απρίλιος 2009.  [μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων και rapporteur] 2008 Έκθεση με τα πορίσματα της Ημερίδας Language standardization and regional/minority languages: The Cypriot Maronite Arabic και συστάσεις προς ΥΠΠ της Κύπρου. Ιούνιος  2008. [μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων και επικεφαλής σύνταξης] 2008 Έκθεση με τα πορίσματα του συνεδρίου Η κυπριακή αραβική σε μια νέα εποχή;/Cypriot Arabic in  a new era?  και συστάσεις προς το ΥΠΠ της Κύπρου. Ιανουάριος 2008. [μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων και επικεφαλής σύνταξης] 2003. Αξιολόγηση νέων διδακτικών βιβλίων για τη γλώσσα (δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού & Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 

8. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

14 Δεκεμβρίου 2019. Γλωσσική πολιτική και διαχείριση της διγλωσσίας στην Κύπρο: μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση. Παρέμβαση στο πλαίσιο της εκδήλωσης « Γλωσσική πολιτική και διδασκαλία της Ελληνικής και της Τουρκικής στην Κύπρο», που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Διγλωσσίας Κύπρου. 21 Φεβρουαρίου 2017. Planning the teaching of Cypriot Arabic: Choices and challenges. Διάλεξη στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Western ArmenianCypriot Arabic in the 21st century: New century, new speakers?” που διοργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρου και τη Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 2017. Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης | Λευκωσία. 15 Νοεμβρίου 2016. Δημιουργία και χρήση νέων λέξεων στην ελληνική. Κύκλος διαλέξεων «Ελληνική γλώσσα | Κυπριακή διάλεκτος». Πανεπιστήμιο του Πολίτη. Δήμος Λεμεσού και Πανεπιστήμιο Frederick. 28 Ιανουαρίου 2016. Το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης της Κυπριακής Αραβικής: Σεπτέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2015. Δημοσιογραφική διάσκεψη με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της τρίτης φάσης του ερευνητικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την Καταγραφή, διάσωση και αναβίωση της κυπριακής μαρωνιτικής αραβικής. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Λευκωσία. 11 Δεκεμβρίου 2014. Φιλοσοφία και Γλώσσα. Διάλεξη στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων διαλέξεων της Φιλοσοφικής Εταιρείας Κύπρου. Λευκωσία. 5 Νοεμβρίου 2014. Νεολογία και νεολογικός δανεισμός στην ελληνική. Διάλεξη στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου διαλέξεων της Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου και το Σύνδεσμο Φιλολόγων Πάφου. Οίκημα Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου. Πάφος. 3 Οκτωβρίου 2014. Το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης της ΚΜΑ: Αποτελέσματα της πρώτης φάσης καταγραφής. Διάλεξη στο πλαίσιο της εκδήλωσης CYPRIOT MARONITE ARABIC Save a language, save a culture που συνδιοργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε στη Λευκωσίας & το γραφείο του εκπροσώπου των Μαρωνιτών. Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Λευκωσία). 2 Απριλίου 2014. Γλώσσα και γλωσσολογία. Διάλεξη στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου διαλέξεων της Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου και το Σύνδεσμο Φιλολόγων Πάφου. Οίκημα Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου. 3 Μαΐου 2009. Μικρές-μεγάλες, ασθενείς-ισχυρές γλώσσες στον ευρωπαϊκό χώρο. Διάλεξη που δόθηκε στο Ιεροκήπειο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάφος. 19 Νοεμβρίου 2008. Γλωσσοποικιλότητα και αναβίωση γλωσσών. Διάλεξη που δόθηκε στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σκαλί Αγλαντζιάς. 26 Ιανουαρίου 2005. Kοινωνιογλωσσικά της κυπριακής διάλεκτου. Διάλεξη που δόθηκε στο Zηνώνειο Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 24 Οκτωβρίου 2001. Η κυπριακή διάλεκτος χθες και σήμερα. Διάλεξη που δόθηκε στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Αγλαντζιάς, Σκαλί Αγλαντζιάς. 26 Μαρτίου 2001. Η κυπριακή διάλεκτος σήμερα. Διάλεξη που δόθηκε στο Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα (Λευκωσία) στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το Έτος Γλωσσών. 23 Φεβρουαρίου 2000. Η κυπριακή διάλεκτος. Διάλεξη που δόθηκε στο πλαίσιο συνάντησης που οργανώθηκε από τον Λαογραφικό Όμιλο του Πανεπιστημίου Κύπρου. 3 Φεβρουαρίου 1998. Η κυπριακή γλωσσική ποικιλία: διάλεκτος ή ιδίωμα;. Διάλεξη που δόθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ύστερα από πρόσκληση της φοιτητικής παράταξης Πρωτοπορία. 29 Ιανουαρίου 1997. Καρυολαίμου, Μ. & Μοσχονάς, Σπ. Εσείς μιλάτε σωστά ελληνικά; Ιδεοληψίες για τη γλώσσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ύστερα από πρόσκληση της φοιτητικής παράταξης Πρωτοπορία.

 

9. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

˜ Western Armenian – Cypriot Arabic in the 21st century: New century, new speakers?  Συνδιοργάνωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρου και Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρο. Εκδήλωση με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 2017. Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης | Λευκωσία. 21 Φεβρουαρίου 2017.   ˜Ορθο-γραφές και λεξικά της ελληνικής. Συνδιοργάνωση: Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου και Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κύπρου. Εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Εμμ. Κριαρά. 2 Δεκεμβρίου 2016. Πανεπιστημιούπολη | Πανεπιστήμιο Κύπρου. ˜Κύκλος διαλέξεων Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογίας. Διοργάνωση: Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου με το Πολιτιστικό Κέντρο Κυπροπαίδεια.  Δευτερά. Οκτώβριος 2015-Μάιος 2016.  ˜Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 2016. Διοργάνωση Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου. Παρουσίαση του διαδικτυακού λεξικού τηw κυπριακής αργκό Cyslang από την Αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαριάννα Κατσογιάννου. Λευκωσία/Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αρχαιολογική μονάδα Πανεπιστημίου Κύπρου. 26 Φεβρουαρίου 2016. ˜Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2016.Διοργάνωση: Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου. Πανηγύρι γλωσσών και δειγματικά μαθήματα ξένων γλωσσών. Εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Κύπρο, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Πανεπιστήμιο Κύπρου & τη Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου. Πανεπιστήμιο Κύπρου, 26 Σεπτεμβρίου 2016. ˜Β΄ Κύκλος διαλέξεων Ελληνική γλώσσα και γλωσσολογία. Συνδιοργάνωση: Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου και Σύνδεσμος Φιλολόγων Πάφου. Οίκημα Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου. Οκτώβριος 2014 - Μάϊος 2015. ˜Α΄ Κύκλος διαλέξεων Ελληνική γλώσσα και γλωσσολογία. Συνδιοργάνωση: Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου και Σύνδεσμος Φιλολόγων Πάφου. Οίκημα Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου. Απρίλιος - Ιουνιος 2014. ˜Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 2015. Συνδιοργάνωση: Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου και Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ. Παρουσίαση του Χρηστικού Λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών από τον Καθηγητή Γλωσσολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιστημονικό συντονιστή του έργου, Χριστόφορο Χαραλαμπάκη. Λευκωσία/Πανεπιστήμιο Κύπρου και Λεμεσός/Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 26 και 27 Οκτωβρίου 2015. ˜Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2014. Συνδιοργάνωση: Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Κύπρο και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Πανηγύρι γλωσσών, μίνι διαλέξεις και στρογγυλή τράπεζα με θέμα Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων. Πανεπιστήμιο Κύπρου, 17 Οκτωβρίου 2014. ˜Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 2014. Συνδιοργάνωση: Πανεπιστήμιο Κύπρου και Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου. Στρογγυλή Τράπεζα Η ελληνική, γλώσσα του παρελθόντος, γλώσσα του μέλλοντος. Υπό την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Κύπρο. Πανεπιστήμιο Κύπρου, 21 Φεβρουαρίου 2014. ˜Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2013. Συνδιοργάνωση: Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου και Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εκδήλωση με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Κύρια ομιλήτρια η καθηγήτρια του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασιλική Δενδρινού: Η διαχείριση της κοινωνικής ετερο­γλωσσίας, πολυφωνίας και πολυγλωσσίας. Πανεπιστήμιο Κύπρου, 15 Οκτωβρίου 2013.

 

%MCEPASTEBIN%

Profile Information

STUDIES  Marilena Karyolemou graduated from the University of Champagne-Ardennes (France) with a Maîtrise in Modern Literature (Lettres Modernes) and from the University of Paris V-René Descartes (Sorbonne, France) with a Maîtrise in Language Sciences. She was awarded herdoctorate in Linguistics cum laude from the same University in 1994. She then worked as a lecturer of French at Philips College, Nicosia. She was elected lecturer in linguistics at the University of Cyprus in 1997, then assistant professor in 2002 ans associate professor in 2007.  
 
POSITIONS ˜Represented the University of Cyprus in the Cyprus Permanent Committee on Geographical Names (1997-1999) ˜Collaborated with the Centre for Multilingualism (Brussels) as language group correspondent for Cyprus in the preparation of the Euromosaic III report on indigenous minority languages published by the Commission in 2004 ˜Member of the ad hoc Committee for the design and establishment of the School of Modern Greek of the University of Cyprus in 1998 ˜Served as Coordinator and Academic supervisor for the teaching programme of the School of Modern Greek of the University of Cyprus (1998-2001, 2004-2007, 2011-2012) ˜Member of the Steering Committee of the Language Center of the University of Cyprus (2011-2013) ˜Member of the at hoc Committee for the Organization, Regulation and Administration of the Language Center of the University of Cyprus (2009-2010) ˜Μember of the Academic Board of the Language Center of the University of Cyprus (since 2009) ˜Member of the Academic Board of the Graduate Programme Greek Language and Literature at the Open University of Cyprus (2012-2017) ˜Foreign Language Teaching Expert (FLTEX) representing the University of Cyprus at the Campus Europae network (2009 to 2014) ˜Representative of the University of Cyprus at the European Federation of National Institutions for Language (EFNIL) (2010-2015) ˜Intermittent collaboration with the Ministry of Education and Culture of Cyprus for the evaluation of language curricula for teaching Greek as a first language in secondary public schools (National levels 2000) and for the assessment of the Intensive programme of Greek as a second language for immigrant children (2011) ˜Regular collaboration with the Ministry of Education and Culture of Cyprus for the revival of Cypriot Arabic (since 2007) ˜Appointed member of the National Committee of Experts for the Revival of Cypriot Arabic (since 2007) ˜Head of Experts’ Academic Committee in charge of developing an Action Plan for the revival of Cypriot Arabic (2009-2010) ˜Coordinator of the research programme of the Ministry of Education, Culture, Sports and Youth for the documentation and revival of Cypriot Arabic in view of the constitution of an Archive of Oral Tradition since 2012. ˜Founding member of the Cyprus Linguistics Society (2002) and former President (2013-2017) ˜External evaluator of research projects ˜European University, Nicosia, Cyprus – Internal Research Projects ˜Ministry of Finance, Development and Tourism, Athens, Greece – Research Proposals under Action “Inclusion and education of Muslim youth” (http://www.edulll.gr/?p=29465) | ESPA 2014-2020. June 2016˜Founding member of the Cyprus Association for Bilingualism (2018)
 
COURSES tAUGHT
UNIVERSITY OF CYPRUS [in Greek] GEP 075–Linguistic Europe ˜GEP 093–Introduction to the Greek Language I  ˜GEP 110–Linguistic Principles ˜GEP 130–History of the Greek Language ˜GEP 140–Introduction to Sociolinguistics ˜GEP 150–Theoretical Linguistics ˜GEP 243– Functional Syntax ˜GEP 264–Minority Languages of Eastern Mediterranean ˜GEP 280–Greek Language: Geographic varieties and Greek communities in the diaspora ˜ΒΝΕ 160– Academic writing ˜BNE 195– Introduction to the Greek Language II ˜BNE 290–Language Policies and Planning ˜BNE 291– Dialectology BNE-293 ˜BNE 293– Diglossia ˜BNE 684-Texts in Linguistics 

OTHER INSTITUTIONS [in Greek, French or English] 28 February - 20 March 2020 Visiting Professor. Post graduate seminar "Politiques linguistiques en Europe". Universié de Paris. UFR: Études interculturelles des langues appliquées. [in French] 24 November 2016. “Language revival in Eastern Mediterranean: The case of Cypriot Arabic”. University of the Aegean. Tele-lecture in the framework of the graduate programme Language policies in the Mediterranean. Department of Mediterranean Studies. [in Greek] 23 November 2016. “Efforts to revive an Arabic variety of the periphery: Cypriot Arabic”. Lecture delivered in the framework of the series of lectures “Education, Society & Civilisation: Language variety in Cyprus”. European University Cyprus. Department of Education [in Greek]. 31 May 2016. “European minority languages in the 21st century: The case of Cypriot Arabic”. Lecture offered in the framework of the ΒΑ English Language Studies. University of Central Lancashire | Cyprus (UCLAN) [in English]. 20 May 2016. “Efforts to revive a severely endangered language in Cyprus: Cypriot Arabic” [in Greek]. Tele-lecture delivered in the framework of the graduate programme Language policies in the Mediterranean. Department of Mediterranean Studies. University of the Aegean. [in Greek] 10 May 2016. “Sanna: A severely endangered indigenous language of Cyprus”. On-line lecture in the framework of the graduate programme “Greek language and literature”. Open University of Cyprus [in Greek]. 2-17 April 2015. Visiting professor Post graduate seminar «Politiques linguistiques en Europe». Université Denis Diderot – Paris VII. UFR: Études interculturelles des langues appliquées. Department of Spanish [in French]. 5 December 2011. “Cypriot Maronite Arabic: A language for revival”. Conference offered in the framework of the Series of lectures Inviting local linguists. European University. Department of English [in English]. 17-19 June 2010. «Du macro au micro : la politique linguistique familiale». International Conference on “New trends in Linguistics”. École doctorale de Lettres. University of Bucarest [in French]. 1-28 February 2010. Visiting professor. Post graduate seminar «Politiques linguistiques en Europe». Université Denis Diderot – Paris VII. UFR: Études interculturelles des langues appliquées. [in French]

 

 

 

%MCEPASTEBIN%
Sociolinguistics, Language Policy and planning, Minority/Lesser used languages, Cypriot Arabic, Revitalization
1. BOOKS, EDITED VOLUMES/JOURNALS
2020 Karyolemou, M et al. Sanna 1. Textbook for teaching Cypriot Arabic to community children. Level A1. Units 1-7 2015 Karyolemou, M. Armostis, S., Vasili M. & Zonias, E. Aşşik pkyíniχtep il-san telna? The writing system of Cypriot Maronite Arabic. Orthographic Guide at the intention of speakers and learners of Cypriot Arabic. Nicosia: Ministry of Education and Culture (electronic publication) 2014 Karyolemou, Μ., Baider, F. & Katsoyannou, M. (eds.) Actes du 30ο Colloque international de linguistique fonctionnelle (SILF). Fernelmont : EME Éditions 2013 Karyolemou, M. & Pavlou, P. (eds.) Language policy & planning in the Mediterranean world. Cambridge: Cambridge Scholars. 2013. 2009 Tsiplakou, S. Karyolemou, M., Pavlou, P. (eds.) Language variation- European perspectives. Vol 2 in Studies in Language Variation. Amsterdam: John Benjamins. 2004 Goutsos, D. & Karyolemou, M. 2004 (eds.) “The Sociolinguistics of Cyprus: Studies from the Greek Sphere”. International Journal of the Sociology of Language 168. 2001 Aggouraki, Y., Arvaniti, Α., Davy, J., Goutsos, D., Karyolemou, Μ., Panayotou-Triantafyllopoulou, Α., Pavlou, P., Papapavlou, Α., Roussou, Α. (eds.) Proceedings of the 4th International Conference on Greek Linguistics. Thessaloniki: University Studio Press. 1998 Calvet, L.-J. & Karyolemou, M. (eds.) «Des îles et des langues». Volume 15 of the Journal Plurilinguismes published by the Centre d’études et de recherches en planification linguistique. University René Descartes-Paris V. Paris. June 1998. 1992 Karyolemou, M. (ed.) «Sociolinguistique du grec de la Grèce». Volume 4 of the Journal Plurilinguismes published by the Centre d’études et de recherches en planification linguistique. University René Descartes-Paris V. Paris. June 1992. 
 
2. PAPERS
Karyolemou, Μ. 2019. [under publication]. “ ‘Small narratives’ for Cypriot Arabic: from the Archive of Oral Tradition to the teaching practice” [in Greek]. Literacy and Contemporary Society: Identities, Texts, Institutions. Nicosia: Pedagogical Institute of Cyprus. Karyolemou, Μ., Solomou, Ε., Zonias, E. & Vasili, Μ. 2019. [under publication]. “Language assessment and endangerment: the case of Cypriot Arabic [in Greek]. Literacy and Contemporary Society: Identities, Texts, Institutions. Nicosia: Pedagogical Institute of Cyprus. Karyolemou, M. [prepared for publication]. « La « petite histoire » dans la classe de langue comme moyen de renforcer l’identité communautaire : le cas de l’arabe chypriote ». Proceedings of the ΧΧΧΧΙ Colloque international de linguistique fonctionnelle. Florina, Greece. Christodoulou, Ch.; Armostis, S.; Karyolemou, M. [under publication] “Uncovering variability: The definitiveness marker in Cypriot Arabic”. Karyolemou, M. [under publication] “Cypriot Arabic in the 21st century: Revitalization of a severely endangered language”. Suvremena lingvistika. Karyolemou, M. 2019. “A story at the periphery: Documenting, standardising and reviving Cypriot Arabic”. International Journal of the Sociology of Language 260: 1-14 https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/ijsl.2019.2019.issue-260/ijsl-2019-2045/ijsl-2019-2045.pdf Karyolemou, M. & Theophanous, P. 2017. «Language policy and economic activity: The case of three Cypriot Companies” [in Greek]. Studies in Greek Linguistics 23. Thessaloniki: Institute of Neo-Hellenic Studies. 365-374. Baider, F. & Karyolemou, Μ. 2015. “Linguistic Unheimlichkeit: Τhe Armenian and Arab communities of Cyprus”, in: U. Jessner & Cl. Kramsch (eds) Multilingualism: The challenges. Trends in Applied Linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter. 185-209. Karyolemou, Μ. 2015. “Language use in higher education in Cyprus: National aspirations, language ideology and economic development”, in: G. Stickel & C. Robustelli (eds) Language use in university teaching and research. Contributions to the Annual Conference of EFNIL in Florence. Frankfurt: Peter Lang (Duisburger Papers on Research in Language and Culture 94). 205-218. Karyolemou, M. & Magklara, M. “Didactic discourses and student identity: Examples from Zones of Educational Priority” [in Greek]. Studies in Greek Linguistics 34. Thessaloniki: Institute for Modern Greek Studies. 193-205. Karyolemou, Μ. 2014. “What can sociolinguistics tell us about learned literary languages”, in: M. Hinterberger (ed.) The language of Byzantine learned literature. Turnhout: Brepols. 34-51. Karyolemou, Μ. 2014. «Bi-dialectalisme, diglossie et continuum dialectal : les facettes multiples de la communauté grécophone de Chypre». Actes du 30e Colloque International de Linguistique Fonctionnelle. Paris: EME Éditions. 97-100. Karyolemou, M. 2013. « Politiques linguistiques et plurilinguisme à Chypre », in: Joan Carlos Herreras (ed.) Politiques linguistiques en Europe. Valenciennes : Presses Universitaires de Valenciennes. 41-72. Karyolemou, M. 2013. “Diglossia or the wanderings of a term in the field of Sociolinguistics” [in Greek]. Proceedings of the 9th International Conference on Greek Language and Terminology. Athens: Hellenic Society of Terminology. 11-15. Karyolemou, M. 2013. “Introduction”, in: M. Karyolemou & P. Pavlou (eds.) Language Policy and Language Planning in the Mediterranean. Cambridge: Cambridge Scholars. 1-10. Karyolemou, M. & Baider, F. 2013. « Politique et changement linguistiques: une étude comparée entre la presse française et chypriote », in: M. Karyolemou & P. Pavlou (eds.) Language Policy and Language Planning in the Mediterranean. Cambridge: Cambridge Scholars. 122-142. Karyolemou, M. 2012. “Cypriot Greek as a non-dominant variety of Greek”, in: R. Μuhr et al. (eds.) Non-dominant varieties of pluricentric languages. Getting the picture. In memory of Michael Clyne. Vienna: Peter Lang. 175-194. Karyolemou, M. 2012. “Aspectes d’identitat a la comunitat àrab de Xipre”, in: J. Argenter (ed.), Identitat, Europa, Mediterrània. Dinàmiques identitàries a la Mediterrània. Barcelona: Càtedra UNESCO de Llengües i Educació & Institut dʼEstudis Catalans. 117-132. Karyolemou, M. 2012. « De la bipolarité à la multiplicité : quel avenir linguistique pour le seul état divisé de l’Union Européenne ? », in: J.-C. Herreras (ed.) L’Europe des 27 et ses langues. Valenciennes: Presses Universitaires de Valenciennes. 239-254. Karyolemou, M. & Magklara, M. 2012. “Multilingualism at the periphery: Language centered activities in zones of educational priority”, in: G. Stickel & M. Carrier (eds.) Language education in creating a multilingual Europe. Proceedings of the XX EFNIL Conference on the Role of Language Education in Creating a Multilingual Europe. Φρανκφούρτη: Peter Lang (Duisburger Papers on Research in Language and Culture 94). 127-141. Karyolemou, M. 2010. “Language policy and language planning in Cyprus” [in Greek], in: Α. Voskos; D. Goutsos & Α. Moser (eds.) The Greek language in Cyprus from antiquity until today. Athens: University of Athens. 242-261. Karyolemou, M. 2010. Lesser-used national languages in higher education: The case of Greek in Cyprus”, in: M. Humar & M. Zagar Karer (eds.) Language diversity and national languages in higher education. Ljubljana: Scientific Research Centre SASA. 37-42. Karyolemou, M. 2009. “The demographics of the Cypriot Maronite community and of Cypriot Arabic speakers”, in: Bielenberg, Br. & Constantinou, C. (eds) Empowerment through language revival: Current efforts and recommendations for Cypriot Maronite Arabic. Nicosia: PRIO: Paper 2. 1-7. Tsiplakou, S., Karyolemou, M. & Pavlou, P. 2009. “Introduction“, in: St. Tsiplakou, M. Karyolemou & P. Pavlou (eds.) Language variation - European perspectives. Vol 2 in Studies in language variation. Amsterdam: John Benjamins. 2-11. Karyolemou, M. 2009. “Minorities and minority languages in Cyprus”, in: Α. Varnavas, N. Koureas & M. Elia (eds.) The minorities of Cyprus: Development patterns and the identity of the internal-exclusion. Cambridge. Cambridge Scholars. 316-336. Karyolemou, M. 2008. The Cypriot dialect, old and new― from one pole to the other [in Greek]. Modern Greek Dialectology. Proceedings of the V International Conference on Dialects. Athens: Centre of Research on Modern Greek Dialects and Idioms. 233-256. Karyolemou, M. 2008. “Promoting bi/multilingualism in Europe: Language use and language teaching in higher education, in: S. Pavlidou (ed.) Studies in Greek Linguistics. Salonica: Institute of Neohellenic Studies. 194-205. Karyolemou, M. 2008. « Des représentations de gens bien avertis, ou la langue malgré le linguiste », in: Auguste Moussirou-Mouyama (ed.) Les boîtes noires de Louis-Jean Calvet. Paris: L´Harmattan. 246-264. Karyolemou, M. 2008. « Régularisation et simplification dans le parler grec de Chypre : le cas du verbe άγω », in: A. Veiga & M. I. González Rey (eds.) La diversité linguistique. Actes du 31e Colloque International de Linguistique Fonctionnelle. Lugo: Axac. 181-184. Karyolemou, M. 2008. What has become of the Cypriot dialect? Demography and language contact in 21st century Cyprus” [in Greek]. Epetiris. Cyprus Research Centre. Nicosia. 451-492. Karyolemou, M. 2007. « La langue turque à Chypre : Gestion d’une diglossie à bilinguisme de minorité», in: B. Fabienne (ed.) Emprunts linguistiques, empreintes culturelles. Métissage orient-occident. Paris: L’Harmattan. 125-140. Karyolemou, M. 2006. “Reproduction and innovation of communicative patterns in a former-"diglossic" community”, in: Rudolf Muhr (ed.) Reproduction and Innovation in Language and Communication in different Language Cultures/Reproduktionen und Innovationen in Sprache und Kommunikation verschiedener Sprachkulturen, Vienna: Peter Lang. S. 39-56. Also at http://www.inst.at/trans/16Nr/01_4/karyolemou16.htm Karyolemou, M. 2005. “An island, some languages and a dialect”, in: J. Deckers, M-E. Mitsou & S. Rogers (eds.) Beiträge zur Kulturgeschichte Zyperns von der Spätantike bis zur Neuzeit. Munich: Waxmann. 149-162. Karyolemou, M. & Goutsos, D. 2004. “Introduction”, in: “The sociolinguistics of Cyprus: Studies from the Greek sphere”. International Journal of the Sociology of Language 168: 1-17. Karyolemou, M. 2004. “Language ideology and language practice in higher education: Setting aside national language policies”. International Conference on Language and the future of Europe: Ideologies, policies and practices. University of Southampton. 8-10 July 2004. http://www.lang.soton.ac.uk/lipp/restricted/LIPP_Karyolemou.pdf Karyolemou, M. 2003. “‘Keep your language and I will keep mine’: Politics, language and the construction of identities in Cyprus”, in: D. Nelson & M. Nelson Dedaic (eds.) At war with words. Amsterdam|New York: Mouton de Gruyter. 359-384. Karyolemou, M. 2002. “When language policies change without changing”. Language Policy 1/3: 213-236. Karyolemou, M. 2002 «Macro and micro- language planning in Cyprus”, in: Ch. Clairis (ed.) Recherches en linguistique grecque/Γλωσσολογικές έρευνες για την ελληνική. Vol I. Paris: L’Harmattan. 277-280. Karyolemou, M. 2001. “From linguistic liberalism to legal regulation: The Greek language in Cyprus”. Language Problems and Language Planning 25/1: 25-51. Karyolemou, M. 2001. “The Greek Language in Cyprus”, in: A.-Ph. Christidis (ed.) Encyclopedic Guide for the Language. Thessaloniki: Centre for the Greek Language. 180-184. Karyolemou, M. 2001. “Ne touchez pas à mon dialecte": Normalisation des noms géographiques et saillance de variables à Chypre”. Journal de l’Association canadienne de linguistique appliquée 2/1: 1001-1013. Karyolemou, M. 2001. “Popular linguistics and MMM. Presuppositions and mechanisms” [in Greek], in: P. Mpoukalas & Sp. Moschonas (eds.) Language and journalism. Athens: Cultural Center of the Union of the Editors of Greek Daily Newspapers. 71-84. Karyolemou, M. 2001. “Identity and the standardization of geographical names in Cyprus” [in Greek]. Studies in Greek Linguistics 22.Thessaloniki: Kyriakides. 300-310.   Karyolemou, M. 2001. "Language planning and language policy: The case of Cyprus", in: Aggouraki, Y. Arvaniti, A. Davy, J, Goutsos, D. Panayotou-Triantafyllopoulou, A. Pavlou, P., Papapavlou, A. Roussou, A. (eds.) Proceedings of the 4th International Conference on Greek Linguistics. Thessaloniki: University Studio Press. 391-398. Karyolemou, M. & Pavlou, P. 2000. “Language attitudes and assessment of salient variables in a bi-dialectal speech community”. ICLaVE 1. Proceedings of the first International Conference on Language Variation in Europe. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. 110-120. Karyolemou, M. 2000. “Cypriot reality and sociolinguistic description” [in Greek]. Studies in Greek Linguistics 20. Thessaloniki: Kyriakides. 203-214. Karyolemou, M. 2000. «Le chypriote: dialecte ou idiome ?», in: A.-Ph. Christidis (ed.) La langue grecque et ses dialectes (bilingual edition Greek/French). Athens: Greek Republic, department of International Education Affaires &Center for the Greek Language. 43-48 (Greek) και 111-115 (French). Karyolemou, M. 1999. “Descriptive linguistics and linguistic reality the description of dialect communities”. Proceedings of the 3rd International Conference on Greek Linguistics. Athens: Ellinika Grammata. 596-604. Karyolemou, M. 1999. “The dynamics of languages and lesser used languages in the Euroean Union”, in: A.-Ph. Christidis (ed.) ‘Strong’ and ‘weak’ languages in the European Union: Aspects of language hegemonism”, Thessaloniki: Center for the Greek Language. 329-234. www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/europe/A8/index.html Karyolemou, M. 1998. «Mythes et réalités sur l’insularité : le cas de Chypre». Plurilinguismes 15: « Des îles et des langues ». 200-219. Karyolemou, M. 1997. “The Greek Cypriot community of Great Britain”/« La communauté chypriote de la Grande-Bretagne » (bilingual publication in French and Greek), in: The language education of Greek immigrants in Europe [collectif]. Athens: Ministry of National Education and Religion & Center for the Greek Language. 71-77. Karyolemou, M. 1997. “Accommodation theory and the use of the aorist in the Cypriot variety”, in: G. Drachman, A. Malikouti-Drachman, J. Fykias J. & C. Klidi (eds.): Greek Linguistics: Proceedings of the Second International Conference on Greek Linguistics. Salsbourg: W. Neugebauer Verlag GmbH. Vol. 2: 707-726. Karyolemou, M. 1997. “European language policy, Francophonie and the future of the Greek language” [in Greek]. Proceedings of the meeting “Strong and weak languages in the European Union: Aspects of linguistic hegemonism. Thessaloniki: Center for the Greek Language. 197-206.  http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/europe/G4/index.html Karyolemou, M. 1996. « Ambiguités des choix linguistiques : une langue internationale partagée ou deux langues nationales, l’exemple de l’Université de Chypre », in: C. Juillard & L.-J. Calvet (eds.) Les politiques linguistiques, mythes et réalités. Paris: AUPELF-UREF. 223-228. http://www.bibliotheque.refer.org/livre61/l6103.pdf Karyolemou, M. 1994. “Linguistic attitudes and metalinguistic discourse: An investigation in the Cypriot press”, in: Ι. Philippaki-Warburton, Κ. Nikolaidis & Μ. Sifianou (eds.) Themes in Greek Linguistics: Papers of the First Ιnternational Congress on the Greek Language. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 253-259. Karyolemou, M. 1993-94. « Langue et Littérature Grecques ». Axis. Encyclopedic Dictionary of the 21st century. Paris: Hachette. Karyolemou, M. 1993. “Metalinguistic comments and language attitudes”. Studies in Greek Linguistics 14. Thessaloniki: Kyriakidis. 459-473. Karyolemou, M. 1992. « Statut de fait et statut subjectif: quelques remarques à propos de la communauté sociolinguistique chypriote ». Studies in Greek Linguistics 12. Thessaloniki: Kyriakidis. 255-269. Karyolemou, M. 1992. “Unsuccessful accommodation processess” [in Greek]. Αποτυχημένες διαδικασίες αναπροσαρμογής». Πρακτικά του Διεθνούς συμποσίου για τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. 123-129. Karyolemou, M. 1992. “Ιntroduction”. Plurilinguismes 4: « Sociolinguistique du grec et de la Grèce ». i-xx. Journal Plurilinguismes published by the Centre d’études et de recherches en planification linguistique. University René Descartes-Paris V. Paris. June 1992.
 
3. RESEARCH PROJECTS
2013-2021 Archive of Oral Tradition for Cypriot Arabic. Research programme for the Documentation, Safeguard and Revitalization of Cypriot Arabic. Ministry of Education, Culture, Sports and Youth. Cyprus. Phase 1-8, 2013-2012. Scientific responsible and coordinator for the actions of documentation, transcription, codification and standardization of writing, design and development of teaching material, course organisation for adults and youth, teachers training, native speakers’ training, information, and promotion.
2018 Diversity in Action, Learning On-line, Guiding Education (D.I.A.L.O.G.U.E.) Research progamme submitted in the framework of RESTART 2016-2020 | EXCELLENCE HUBS /1216/0419. Approved but not funded due to shortage of budget.
2017-2019 MapCyArs: Mapping Cypriot Arabic Speakers: An investigation into linguistic demography and the sociolinguistic profile of Kormakiote Maronites. Research programme funded by the A. G. Leventis Foundation
2010-2012. EUROFaLPo – Family language policy and the cultural identity of children born from mixed marriages: The European dimension. Internal Project funded by the University of Cyprus. Project coordinator.
2009. The SANNA Project: Empowering children and youth through language revival. Research Project submitted by the Cyprus Maronite NGO Hki Fi Sanna and funded by EEA FINANCIAL MECHANISM, Norwege. External advisor. Budget: €85.108.
2003-2005. e-Euroinclusion – Less widely used, less taught languages. Pan-European Network of Centers teaching less widely spoken and taught language in Europe submitted by Euro-ed (Romania) and funded by the European Union under Lingua I [DG EAC/45/2003 –Αρ. συμβ. 2003-3418]. Project Coordinator for Cyprus.
4. ORGANISATION OF CONFERENCES & WORKSHOPS
11th International Conference “Greek Language and Terminology” in collaboration with the Hellenic Society for Terminology. Athens, 9-11 November 2017. | 11th Mediterranean Morphology Meeting. University of Cyprus, 23-25 June 2017. | Conference “Old and New Researchers”. Conference organized at the occasion of the European Day of Languages in collaboration with the Cyprus Linguistics Society. 26 September 2015. | 10th International Conference “Greek Language and Terminology” in collaboration with the Hellenic Society for Terminology. Athens, 12-14 November 2015. |2nd International Conference on Language Policy and Language Planning in the Mediterranean: “Endangered Languages of Eastern Mediterranean: Current Challenges”. In collaboration with the Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) and UMR SeDyL Structure et Dynamique des Langues (CNRS, IRD) [financially supported by the Ministry of Education and Cultyre, το Calouste Gulbenkian Foundation, the Representation of the European Commission in Cyprus and the Institut de Recherche pour le développement (France)]. University of Cyprus, 21-24 May 2012. | 1st International Conference on Language Policy and Language Planning in the Mediterranean: “LPLP in the Mediterranean World”. University of Cyprus, 17-19 October 2009. | Workshop on “Language standardization and regional/minority languages: The Cypriot Maronite Arabic”. University of Cyprus, 29 March 2008. | Conference on “Cypriot Maronite Arabic in a new era?” in collaboration with the Ministry of Education and Culture & the Ministry of Interior. Nicosia, 9-10 November 2007. | International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 4). University of Cyprus, 17-19 June 2007. | 6th International Conference “Greek Language and Terminology”. In collaboration with the Hellenic Society for Terminology. Athens, 1-3 November 2007. 30th Conférence Internationale de Linguistique Fonctionnelle. In collaboration with the Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle (SILF) and the Department of French Studies and Modern Languages. LarnacaéNicosia. University of Cyprus, 18-21 October 2006. | La marque lexcographique: quel avenir ? In collaboration with the Department of French Studies and Modern Languages. University of Cyprus, 21-22 October 2006. | 5th International Conference “Greek Language and Terminology”. In collaboration with the Hellenic Society for Terminology. University of Cyprus, 13-15 October 2005. | 4th International Conference in Greek Linguistics. University of Cyprus, 17-19 September 1999.
 
5. UNPUBLISHED PAPERS
˜ Contact between ‘peripheral varieties’ of Greek and Arabic in Cyprus». Linguistic and cultural contacts in the Eastern Mediterranean and adjacent areas. Department of Turkish and Middle Eastern Studies & Department of Empirical Linguistics of Goethe University Frankfurt. University of Cyprus / 11-12 November 2019 ˜ Linguistic rights and language revival: the contribution of Sociolinguistics . [invited] Social Justice and Humanities. University of Cyprus/Department of French and European Studies / 12 December 2019 ˜The sociolinguistic situation of the Cypriot dialect today [invited]. 2nd Annual Conference of Cooperative Bank of Cyprus. University of Cyprus. Nicosia/Cyprus, 14 Novembre 2017 ˜The Archive of Oral Tradition for Cypriot Maronite Arabic - Outcomes and prospects: September 2013 – December 2016 Presentation to the Committee of Experts of the Council of Europe in the framework of the 4th on spot visit for the evaluation of the implementation of the provisions of the European Charter for Regional and Minority languages of the Council of Europe. Ministry of Education and Culture. Nicosia/Cyprus, 21 September 2017 ˜Languages in contact: Obsolescence and survival in Eastern Mediterranean. [invited] Plenary talk at the 2nd LC-UCY International Forum of Young Researchers Languages in Contact: Languages with history. University of Cyprus. Nicosia/Cyprus, 8 June 2017 ˜Glottophagies et les études sociolinguistiques à Chypre. [invited] Glottophagies. Round table in honor Prof. Louis-Jean Calvet. Μασσαλία. Marseille/France, 2 June 2017 ˜Mapping the Cypriot Arabic speakers (MArCyS): The Leventis project on the Cypriot Maronite Community [invited] Presentation in the framework of the event “The religious groups of Cyprus. Inter-communal dialogue as an effective tool for the promotion of peace”. C.O.N.T.A.C.T Research Programme. University of Cyprus. Nicosia/Cyprus, 2 March 2017 ˜ Reviving Cypriot Arabic. SOILLSE 2016. Small language planning: Communities in crisis. University of Edinburg. Edinburg/United Kingdom, 6-8 June 2016 ˜ Cypriot Arabic: Establishing a writing system for an endangered language [& Armostis, Sp.] ˜ SOILLSE 2016. Small language planning: Communities in crisis. University of Edinburg. Edinburg/United Kingdom, 6-8 June 2016 ˜European minority languages in the 21st century: The case of Cypriot Arabic [invited]˜Invited talk in the framework of the ΒΑ English Language Studies. University of Central Lancashire | UCLAN Cyprus University of Central Lancashire. Pyla/Cyprus, 31 May 2016 ˜From East to West: Cypriot Arabic. Public talk in the framework of the First Cycle of Conferences organized by the Cyprus Linguistics Society and the Cultural Organisation Kypropaideia. Nicosia/Cyprus, 26 May 2016 ˜ Efforts to revive o severely endangered language of Cyprus: Cypriot Arabic [invited]. Post graduate programme Language Policies in the Mediterranean | tele-conference. University of the Aegean. Nicosia/Cyprus, 20 May 2016. ˜ Sanna: A severely endangered indigenous language of Cyprus [invited]. Invited talk in the framework of the post graduate programme “Greek language and literature” | tele conference. Open University of Cyprus. Nicosia/Cyprus, 19 May 2016 ˜ Linguistic minorities within multilingual societies: Αn endangered space? The Armenian and Arab communities of Cyprus [with Baider, F. &] International Conference on Bilingualism. University of Malta. Valeta/Malta, 24-26 March 2015 ˜ Mobility of identity: European couples in Cyprus [with Solomou, L. & Papageorgiou, E.] International Conference on Bilingualism 2015. University of Malta. Valeta/Malta, 24-26 March 2015 ˜  Measures to protect and revive minority languages in Cyprus: The case of Cypriot Arabic ˜ Presentation on the occasion of the celebrations for the European Day of Languages 2014. Organization: European Commission Representation in Nicosia– Ministry of Education and Culture of Cyprus – University of Cyprus – Cyprus Linguistics Society. University of Cyprus. Nicosia/Cyprus, 17 October 2014. ˜The Documentation of Cypriot Maronite Arabic: Results of the 1st phase of the Project at the Ministry of education and culture. Presentation on the completion of the First phase of the Research Programme for the Documentation, maintain and revitalization of Cypriot Maronite Arabic. Ministry of Education and Culture of Cyprus. Nicosia/Cyprus, 7 March 2014 ˜Les voies incertaines de la standardisation : le cas du grec chypriote [invited]. Paper presented at the International Congress ‘Processus et typologie de standardisation linguistique : Balkans et Méditerranée’, INALCO. Paris/France, 6-7 April 2012 ˜ Speaking Cypriot in Cyprus and beyond [invited]. Paper presented at a Round table organized on the occasion of Cyprus Presidency in the EU. London/United Kingdom, 21 November 2012 ˜ Cypriot Maronite Arabic: A language for revival [invited]. Invited talk in the series ‘Inviting local linguists’ at the European University. Nicosia/Cyprus, 5 December 2011 ˜ Pratiques linguistiques des femmes en migration dans un nouveau pays d’accueil [invited]. « Flux migratoires et genre ». University of Strasbourg. Strasbourg, 17 November 2011 ˜The Greek dialect: A cultural heritage [invited] [invited] Paper presented at the round table ‘The Cypriot dialect: A cultural heritage’ oganized on the occasion of the European Day of Languages 2013 ˜ Languages and language policies in the Mediterranean [invited]. Paper presented at a round table organized on the occasion of ten years from the creation the Department of Mediterranean Studies – University of the Aegean. Rhode/Greece, 9 December 2009 ˜ Political discourse: Between micro and macro [with Elpiniki Papageorgiou]. Paper presented at the International Conference “Political linguistics”, University of Warsow – University of Lodz. Lodz/Poland, 17-19 September 2009 ˜Teaching endangered languages: The case of Cypriot Maronite Arabic. Paper presented at the International Conference “Language Policy and Language Learning: New paradigms and new challenges”, University of Limerick. Limerick/Ireland, 8-20 June 2009 ˜ Revitalizing Cypriot Maronite Arabic: Planning for teaching? Paper presented at the International Conference “Languages for intercultural dialogue”. University of Cyprus. Nicosia/Cyprus, 7-9 November 2008 ˜Maronite Arabic: Acquisition planning [invited]Paper presented at the Conference ‘Cypriot Arabic in a new era?’ Nicosia/Cyprus, 10-11 November 2007 ˜ Language policies and practices in the Republic of Cyprus: Turkish in the advent of a new sociolinguistic era? [invited]. Paper presented at a Symposium on ‘Turkish as a foreign language in the Republic of Cyprus’. Nicosia/Cyprus, 19-20 November 2004 ˜  Language ideology and language practice in higher education: Setting aside national language policies. Paper presented at the International Conference ‘Language and the future of Europe: Ideologies, policies and practices’. University of Southampton. Southampton/United Kingdom, 8-10 July 2004 ˜ Sociolinguistic consequences of a political event: Interethnic communication and και generational differences . Paper presented at the 25th Annual Conference of the Linguistic Section of the School of Philosophy. Aristotle University of Thessaloniki. Thessaloniki / Greece, 7-9 May 2004 ˜Diachrony and Synchrony: The Cypriot dialect and Standard Modern Greek. Paper presented at the Conference ‘Diachronic relations between Cyprus and Greece’ organized by the Municipality of Nicosia on the occasion of the event ‘Cyprus-Greece’. [invited] Famagusta Gate. Nicosia/Cyprus, 25 November 2000 ˜Language attitudes and assessment of salient variables in a bi-dialectal speech community. [with Pavlou, P.] Paper presented at the Annual Conference of the American Association of Applied Linguistics. University of St. Louis. St. Louis/USA, January 2001 ˜Multilingualism in higher education: Between utopia and reality. Paper presented at the International Conference “The consequences of mobility: Linguistic and Contact zones”. University of Roskilde. Roskilde/Denmark, 23-24 May 2003 ˜Structural similarities between unrelated dialects: Calabrese and Greco in contact. [with Katsoyannou, M.] Paper presented at the Conference Convergence and Divergence of Dialects in a Changing Europe. University of Reading. Reading/United Kingdom, 16-19 September 1998 ˜The role of universities in diglossic communities: The cases of Greece and Cyprus. Paper presented at the International Conference ‘Universities in the Tower of Babel’. University of Santiago of Compostella. Santiago of Compostella /Spain, 2-4 July 1996 ˜ Language and identity in Cyprus today: From an ideological approach to a practical regulation. [invited] Paper presented at the Symposium ‘Ideology, language and identity.  Intercollege. Nicosia/Cyprus, 7 February 1996.
 
6. MEMBER OF SCIENTIFIC COMMITEES
2nd International Conference “Literacy and Modern Society”. 28-29 November 2017. Nicosia. | 11th International Conference “Greek Language and Terminology” in collaboration with the Hellenic Society for Terminology. Athens, 9-11 November 2017. | International Conference on Bilingualism 2015. University of Malta/Valeta. 24-26 March 2015. | 10th International Conference “Greek Language and Terminology” in collaboration with the Hellenic Society for Terminology. Athens, 12-14 November 2015. | MAD 2014 - Multilingualism across disciplinary borders (ΜΑD 2014). American University of Beirut. 7-9 April 2014. | FLiT2013, 2nd Foreign Language Instructional Technology Conference. Language Center. University of Cyprus, 5-7 December 2013 | Unity in diversity: Languages for mobility, jobs and active citizenship. Institute of the Lithuanian Language, the Department of Translation and Interpreting Studies of Vilnius University, and the State Commission for the Lithuanian Language, Ministry of Culture and the Ministry of Foreign Affairs & European Commission. Organized on the occasion of the European Day of Languages. Vilnius, 25-26 September 2013. | Tzartzaneia. Tyrnavos. Municipality of Tyrnavos and University of Thessalia. Tyrnavos, 7-9 December 2012. | L’Europe des 27 et ses langues. Πανεπιστήμιο Denis Diderot- Paris VII. 3-5 December 2009 | 6th International Conference “Greek Language and Terminology”. In collaboration with the Hellenic Society for Terminology. Athens, 1-3 November 2007.
 
7. ORGANIZATION OF OTHER EVENTS 
˜“Western Armenian – Cypriot Arabic in the 21st century: New century, new speakers?” Event organized in collaboration with the European Commission Representation in Cyprus and the Cyprus Linguistics Society on the occasion of the International Day of Mother Tongue 2017. Delivered by Anaïd Donabédian-Demopoulos, INALCO, Paris & Marilena Karyolemou, University of Cyprus. House of the European Union. Nicosia, 21 February 2017 ˜ “Ortho-graphies and dictionaries of Modern Greek” [in Greek]. Seminar in memory of Emmanouil Kriaras. Organized in collaboration with the Cyprus Linguistics Society. 2 December 2016. University of Cyprus, Nicosia. ˜Conference Series “Greek Language and Linguistics” [in Greek]. Cyprus Linguistics Society & Cultural Centre Kypropaideia. Tamassos, October 2015-May 2016 ˜International Mother Tongue Day 2016. Cyprus Linguistics Society. “Cyslang: The electronic dictionary of Cypriot slang” [in Greek]. Delivered by Marianna Katsoyannou, University of Cyprus. Archaeological Research Unit | University of Cyprus, 26 February 2016 ˜“Language Fair 2016”. Organized in collaboration with the European Commission Representation in Cyprus, the Ministry of Education and Culture and the Cyprus Linguistics Society on the occasion of the European Day of Languages 2016. University of Cyprus. 26 September 2016 ˜B΄ Conference Series “Greek Language and Linguistics”. Cyprus Linguistics Society, House of Letters and Arts & Philologists Association. Paphos, October 2014-May 2015.˜ Α΄ Conference Series “Greek Language and Linguistics”. Cyprus Linguistics Society, House of Letters and Arts & Philologists Association. Paphos, April-June 2014 ˜“The Functional Dictionary of Modern Greek of the Academy of Athens” [in Greek]. Conference organized with the collaboration of the Cyprus Linguistics Society & Technological University of Cyprus. Delivered by Christoforos Charambakis, National and Kapodistrian University of Athens. University of Cyprus-Nicosia / Technological University of Cyprus-Limassol, 26 & 27 October 2015 ˜“Let’s talk Language - Language Fair 2014”. Organized in collaboration with the European Commission Representation in Cyprus, the Ministry of Education and Culture and the Cyprus Linguistics Society on the occasion of the European Day of Languages 2014. University of Cyprus, 17 October 2014˜Round table “The future of language professions” [in Greek]. Organized in collaboration with the European Commission Representation in Cyprus, the Ministry of Education and Culture and the Cyprus Linguistics Society on the occasion of the European Day of Languages 2014. University of Cyprus. 17 October 2014 ˜Round table “The Greek language, past, present and future” [in Greek]. Organized in collaboration with the Cyprus Linguistics Society under the Aegis of the European Commission Representation in Cyprus on the occasion of the International Mother Tongue Day 2014. University of Cyprus, 21 February 2014 ˜“The management of social heteroglossia, polyphony and multilingualism” [in Greek]. Delivered by Vassiiki Dendrinou, National and Kapodistrian University of Athens. Conference organized on the occasion of the European Day of Languages 2013. University of Cyprus, 15 October 2013 ˜“The Cypriot dialect: A cultural heritage”. Event organized in collaboration with the European Commission Representation in Cyprus on the occasion of the European Day of Languages 2011. University of Cyprus, 13 October 2011.
 
8. ORGANIZATION OR/AND DELIVERY OF SEMINARS
˜“Describing and Teaching CMA”. University of Cyprus. 3-26/07/2018. Training sessions at the intention of native speakers of CA who will serve as educators at the Linguistic Summer Camp on Cypriot Arabic in August 2018 ˜ Seminar at the attention of the teaching staff of NAREG Schools in Nicosia, Limassol and Larnaca. University of Cyprus. Delivered by Anaid Donabedian-Demopoulos, INALCO | Paris. 18/02/2017 ˜ Archive of Oral tradition for Cypriot Arabic: Research goals for the 5th phase of the Research project “Documenting CMA” | Ministry of Education and Culture of Cyprus. Delivered by Marilena Karyolemou. University of Cyprus, 02/08/2017 ˜Principles of Lexicography. Training seminar for the researchers of Phase 4 of the Research project “Documenting CMA” | Ministry of Education and Culture of Cyprus. University of Cyprus. Delivered by Marianna Katsoyannou, University of Cyprus. 15/12/2016 ˜Archive of Oral Tradition for the Cypriote Maronite Arabic Community of Cyprus: The aims of Phase 4. Training seminar for the researchers of Phase 4 of the Research project “Documenting CMA” | Ministry of Education and Culture of Cyprus. University of Cyprus. Marilena Karyolemou, University of Cyprus. 01/08/2016 ˜How to write Cypriot Arabic III. Training seminar for native speakers of Cypriot Arabic. Venue: Primary community school of Saint Maronas. Delivered by Elias Zonias, teacher, Ministry of Education and Culture Marios Vassili, researcher, Ministry of Education and Culture & Marilena Karyolemou, University of Cyprus. 21/04/2016 ˜How to write Cypriot Arabic II. Training seminar for native speakers of Cypriot Arabic. Venue: Cultural Center Payt tel sanna. Delivered by Spyros Armostis, University of Cyprus & Marilena Karyolemou, Ministry of Education and Culture. 08/04/2016 ˜How to write Cypriot Arabic I. Training seminar for native speakers of Cypriot Arabic. Cultural Center Payt tel sanna. Delivered by Spyros Armostis, University of Cyprus & Marilena Karyolemou, University of Cyprus. 21/03/2016 ˜The Archive of Oral Tradition for the Maronite Arabic Community of Cyprus: The aims of Phase 3. Training seminar for the researchers of Phase 3 of the Research project “Documenting CMA” | Ministry of Education and Culture of Cyprus. University of Cyprus. Delivered by Marilena Karyolemou, University of Cyprus, Spyros Armostis, University of Cyprus & Marios Vassili, researcher, Ministry of Education and Culture. 21/07/2015 ˜The Archive of Oral Tradition for the Maronite Arabic Community of Cyprus: Questions of theory and practice. Training seminar for the researchers of Phase 2 of the Research project “Documenting CMA” | Ministry of Education and Culture of Cyprus. University of Cyprus. Delivered by Marilena Karyolemou, University of Cyprus, Kalliopi Protopapa, researcher, Scientific Research Center, Marios Vassili, researcher, Ministry of Education & Culture, Lisa Solomou, researcher (EuroFaLPo project) & Marilena Kyrmizi researcher (phase 1). 27/08/2014 ˜The writing system of Cypriot Arabic: Questions and problems. Training seminar for the researchers of Phase 2 of the Research project “Documenting CMA” | Ministry of Education and Culture of Cyprus. University of Cyprus. Delivered by Alexander Borg, University of Tel Aviv & Marilena Karyolemou, University of Cyprus. 21-22/12/2013 ˜The research project for Cypriot Arabic at the Ministry of Education and Culture of Cyprus. Training seminar for the researchers of Phase 1 of the Research project “Documenting CMA” | Ministry of Education and Culture of Cyprus. University of Cyprus. Delivered by Marilena Karyolemou, University of Cyprus, Kalliopi Protopapa, researcher, Scientific Research Center, Marios Vassili, researcher, Ministry of Education & Culture & Lisa Solomou, researcher (EuroFaLPo project). 21-22/08/2013 ˜The Cypriot dialect [in Greek]. Seminar offered to the Greek speaking translators of the European Parliament. Luxembourg. Delivered by Marilena Karyolemou, University of Cyprus & Marianna Katsoyannou, University of Cyprus. 09/04/2013 ˜The features of the Cypriot dialect [in Greek]. Seminar offered to the Greek speaking translators of the European Parliament. Brussels. Delivered by Marilena Karyolemou, University of Cyprus. 11/01/2013 ˜The Cypriot dialect and standard Modern Greek [in Greek]. Cyprus Summer University. Nicosia. Seminar offered to the Greek speaking translators of the European Parliament. Delivered by Marilena Karyolemou, University of Cyprus. 03/08/2012 ˜Multilingualism and language variety in Cyprus. Nicosia. Seminar offered to the Greek speaking translators of the DG Translation. Delivered by Marilena Karyolemou, University of Cyprus & Marianna Katsoyannou, University of Cyprus. 19/06/2012 ˜Greek as a second language. Seminars of teaching methodology and practice. University of Cyprus. Delivered by Anna Kyritsi, School of Modern Greek | University of Cyprus. May-June 2012 ˜How to teach an oral endangered language: Cypriot Maronite Arabic. Seminar organized in the framework of the International Conference on Endangered Languages of Eastern Mediterranean: Current Challenges. University of Cyprus. 23-24/05/2012. Delivered by Brian Bielenberg, University of Abu Dhabi & Marilena Karyolemou, University of Cyprus. 24 May 2012.
 

9. EDITORIAL ACTIVITIES

Journals  ˜Plurilinguismes [Université René Descartes | regularly] (1992-2000) ˜Language Policy [Springer | occasionally] ˜Language Matters [Routledge | occasionally] ˜Sociolinguistic Studies [University of Vigo, Galicia | regularly] ˜Journal of Multiligual and Multicultural Development [Taylor and Francis | occasionally] Conference papers ˜Annual Meetings of the Linguistics Department [Aristotle University of Thessaloniki | regularly] ˜Biannual International Conference in Greek Linguistics [regularly] ˜2nd International Conference on ‘Literacy and Modern Society’. Pedagogical Institute. Nicosia. November 2017. ˜International Conference on Bilingualism 2015. University of Malta. March 2015 ˜MAD 2014 – ‘Multilingualism across disciplinary borders’. American University of Beirut. April 2014. ˜FLiT2013, 2nd Foreign Language Instructional Technology Conference. Language Center. University of Cyprus. December 2013. ˜International Conference on ‘Unity in diversity: languages for mobility, jobs and active citizenship’. Institute of the Lithuanian Language, the Department of Translation and Interpreting Studies of Vilnius University, State Commission for the Lithuanian Language, Ministry of Culture and the Ministry of Foreign Affairs and the European Commission. Vilnius. September 2013. ˜1st Tzartzaneia Conference. Tyrnavos. Municipality of Tyrnavos and University of Thessalia. December 2012. ˜L’Europe des 27 et ses langues.Université Denis Diderot- Paris VII. Paris. December 2009.

 

%MCEPASTEBIN%
ournals ˜Plurilinguismes [Université René Descartes| regularly 1992-2000] ˜Language Policy [Springer| occasionally] ˜Language Matters [Routledge| occasionally] ˜Sociolinguistic Studies [University of Vigo, Galicia| regularly] ˜Journal of Multilingual and Multicultural Developments [Taylor and Francis |occasionally] Conference papers ˜Annual Meetings of the Linguistics Department [Aristotle University of Thessaloniki | regularly] ˜Biannual International Conference in Greek Linguistics [regularly] ˜2nd International Conference on ‘Literacy and Modern Society’. Pedagogical Institute. Nicosia. November 2017. ˜International Conference on Bilingualism 2015. University of Malta. March 2015 ˜MAD 2014 – ‘Multilingualism across disciplinary borders’. American University of Beirut. April 2014. ˜FLiT2013, 2nd Foreign Language Instructional Technology Conference. Language Center. University of Cyprus. December 2013. ˜International Conference on ‘Unity in diversity: languages for mobility, jobs and active citizenship’. Institute of the Lithuanian Language, the Department of Translation and Interpreting Studies of Vilnius University, State Commission for the Lithuanian Language, Ministry of Culture and the Ministry of Foreign Affairs and the European Commission. Vilnius. September 2013. ˜1st Tzartzaneia Conference. Tyrnavos. Municipality of Tyrnavos and University of Thessalia. December 2012. ˜L’Europe des 27 et ses langues.Université Denis Diderot- Paris VII. Paris. December 2009.