ΜΑΡΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
AVRAAMIDES MARIOS
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ψυχολογίας
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
B216
+357 22892066
+357 22892066
experimentalpsych.com

Προσωπικό Προφίλ

 
Τα κύρια ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη της χωροταξικής μνήμης. Με ενδιαφέρει κυρίως το πως οι άνθρωποι κωδικοποιούν και διατηρούν στη μνήμη τους πληροφορίες για τις θέσεις των αντικειμένων στο χώρο καθώς και το πως χρησιμοποποιούν τις πληροφορίες αυτές για την εκτέλεση έργων όπως ο προσανατολισμός και η πλοήγηση στο περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο της ερευνητικής μου ομάδας παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας
  • Hatzipanayioti, A., Galati, A., & Avraamides, M.N. (2016). Updating spatial relations to remote locations described in narratives. Memory & Cognition, 44, 1269-1276.
  • Neokleous, K., Shimi, A., & Avraamides, M. N. (2016). Modeling the effects of perceptual load: Saliency, Competitive Interactions, and top-down biases. Frontiers in Psychology. http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00001
  • Pantelides, S., Kelly, J.W., & Avraamides, M. N. (2016). Integration of spatial information across vision and language. Journal of Cognitive Psychology, 28, 171-185.
  • Hatzipanayioti, A., Galati, A., &Avraamides, M.N. (2016). The Protagonist’s First Perspective Influences the Encoding of Spatial Information in Narratives. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 69, 505-520.

Profile Information

 
My main research interests focus on the study of spatial memory. I am particularly interested in investigating how people encode and maintain in memory information about the locations of objects in their environment and how they use such information to carry out tasks such as maintaining orientation and navigating to previously seen locations etc. For more information about the research conducted in our lab please visit the the Experimental Psychology Lab site.  
  • Hatzipanayioti, A., Galati, A., & Avraamides, M.N. (2016). Updating spatial relations to remote locations described in narratives. Memory & Cognition, 44, 1269-1276.
  • Neokleous, K., Shimi, A., & Avraamides, M. N. (2016). Modeling the effects of perceptual load: Saliency, Competitive Interactions, and top-down biases. Frontiers in Psychology. http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00001
  • Pantelides, S., Kelly, J.W., & Avraamides, M. N. (2016). Integration of spatial information across vision and language. Journal of Cognitive Psychology, 28, 171-185.
  • Hatzipanayioti, A., Galati, A., &Avraamides, M.N. (2016). The Protagonist’s First Perspective Influences the Encoding of Spatial Information in Narratives. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 69, 505-520.