ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
THEODOSIOU MARIOS
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
009 ΟΕΔ01
22893606
22895030
-

Προσωπικό Προφίλ

Έχει διδάξει στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ως Επίκουρος Καθηγητής, Λέκτορας και ως Επισκέπτης Λέκτορας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: τυποποίηση έναντι προσαρμογής της στρατηγικής μάρκετινγκ στις διεθνείς αγορές, η σχέση μεταξύ στρατηγικής μάρκετινγκ και επιχειρηματικής απόδοσης στα πλαίσια των διεθνών επιχειρηματικών μονάδων, στρατηγική εξαγωγικού μάρκετινγκ, και διεθνής διοίκηση μάρκετινγκ. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως: Journal of the Academy of Marketing Science, Strategic Management Journal, Journal of Business Research, Journal of International Marketing,και Journal of World Business. Είναι μέλος των επιτροπών έκδοσης των διεθνών επιστημονικών περιοδικών Journal of International Business Studies και Industrial Marketing Management.
Τυποποίηση έναντι προσαρμογής της στρατηγικής μάρκετινγκ στις διεθνείς αγορές
 
Η σχέση μεταξύ στρατηγικής μάρκετινγκ και επιχειρηματικής απόδοσης στα πλαίσια των διεθνών επιχειρηματικών μονάδων
 
Στρατηγική εξαγωγικού μάρκετινγκ
 
Διοίκηση εξαγωγικών πωλήσεων
 
Διεθνής διοίκηση μάρκετινγκ.

Theodosiou, Marios, Evangelia Katsikea, Saeed Samiee, and Katerina Makri (2019), “A Comparison of Formative Versus Reflective Approaches for the Measurement of Electronic Service Quality,” Journal of Interactive Marketing, Vol. 47 (August), pp. 53-67.

Katsikea, Evangelia, Marios Theodosiou, and Katerina Makri (2019), “The interplay between market intelligence activities and sales strategy as drivers of performance in export markets,” European Journal of Marketing, Vol. 53, No. 10, pp. 2080-2108.

Makri, Katerina, Marios Theodosiou, and Evangelia Katsikea (2017), "An Empirical Investigation of the Antecedents and Performance Outcomes of Export Innovativeness," International Business Review, Vol. 26, No. 4, pp. 628-639.

Evangelia Katsikea, Marios Theodosiou, and Robert E. Morgan (2015), “Why People Quit: Explaining Employee Turnover Intentions among Export Sales Managers,” International Business Review, Vol. 24, No. 3, pp. 367-369.

Theodosiou, Marios and Evangelia Katsikea (2013), “The Export Information System: An Empirical Investigation of Its Antecedents and Performance Outcomes,” Journal of International Marketing, Vol. 21, No. 3, pp. 72-94.
 
Theodosiou, Marios, John Kehagias, and Evangelia Katsikea (2012), “Strategic Orientations, Marketing Capabilities and Firm Performance: An Empirical Investigation in the Context of Frontline Managers in Service Organizations,” Industrial Marketing Management, Vol. 41, No. 5, pp. 1058-1070.
 
Rigopoulou, Irini, Marios Theodosiou, Evangelia Katsikea, and Nicholas Perdikis (2012), “Information Control, Role Perceptions, and Work Outcomes of Boundary Spanning Front-line Managers,” Journal of Business Research, Vol. 65, No. 5, pp. 626-633.
 
Theodosiou, Marios and Evangelia Katsikea (2012), “Antecedents and Performance of Electronic Business Adoption in the Hotel Industry,” European Journal of Marketing, Vol. 46, No. 1/2, pp. 258-283
 
Leonidou, Leonidas, Dayananda Palihawadana, and Marios Theodosiou (2011), “National Export Promotion Programs as Drivers of Organizational Resources and Capabilities: Effects on Strategy, Competitive Advantage, and Performance,” Journal of International Marketing, Vol. 19, No. 2, pp. 1-29.
 
Katsikea, Evangelia, Marios Theodosiou, Nick Perdikis, and John Kehagias (2011), “The Effects of Organizational Structure and Job Characteristics on Export Sales Managers’ Job Satisfaction and Organizational Commitment,” Journal of World Business, Vol. 46, No. 2, pp. 221-233.
 
Theodosiou, Marios and Evangelia Katsikea (2007), “How Management Control and Job-Related Characteristics Influence the Performance of Export Sales Managers,” Journal of Business Research, Vol. 60, No. 12, pp.1261-1271.
 
Katsikea, Evangelia, Marios Theodosiou, and Robert E. Morgan (2007), “Managerial, Organizational, and External Drivers of Sales Effectiveness in Export Market Ventures,” Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 35, No.2, pp. 270-283.
 
Katsikeas, Constantine S., Saeed Samiee, and Marios Theodosiou (2006), “Strategy Fit and Performance Consequences of International Marketing Standardization,” Strategic Management Journal, Vol. 27, No. 9, pp. 867-890.
 
Leonidou, Leonidas C., Dayananda Palihawadana, and Marios Theodosiou (2006), “An Integrated Model of the Behavioural Dimensions of Industrial Buyer-Seller Relationships,” European Journal of Marketing, Vol. 40, No. 1/2, pp. 145-173.
 
Katsikea, Evangelia S., Marios Theodosiou, Robert E. Morgan, and Nikolaos Papavassiliou (2005), “Export Market Expansion Strategies of Direct-Selling Small and Medium-Sized Firms: Implications for Export Sales Management Activities,” Journal of International Marketing, Vol. 13, No. 2, pp.57-92.
 
Balabanis, George, Marios Theodosiou, and Evangelia S. Katsikea (2004), “Export Marketing: Developments and a Research Agenda,” International Marketing Review, (guest editorial), Vol. 21, No. 4/5, pp. 353-377.
 
Leonidou, Leonidas C. and Marios Theodosiou (2004), “The Export Marketing Information System: An Integration of the Extant Knowledge,” Journal of World Business, Vol. 39, No. 1, pp. 12-36.
 
Theodosiou, Marios and Leonidas C. Leonidou (2003), “Standardization versus Adaptation of International Marketing Strategy: An Integrative Assessment of the Empirical Research,” International Business Review, Vol. 12, No. 2, pp. 141-171.
 
**Reprinted in 2008 in International Marketing: Modern and Classic Papers, edited by Stanley J. Paliwoda and John K. Ryans, Jr, Edward Elgar Publishing Ltd.
 
Theodosiou, Marios and Constantine S. Katsikeas (2001), “Factors Influencing the Degree of International Pricing Strategy Standardization of Multinational Corporations,” Journal of International Marketing, Vol. 9, No. 3, pp. 1-18.
 
**Reprinted in 2008 in International Marketing: Modern and Classic Papers, edited by Stanley J. Paliwoda and John K. Ryans, Jr, Edward Elgar Publishing Ltd.

Profile Information

Ph.D. in Marketing and Strategy, University of Wales, Cardiff, 2000.
 
Postgraduate Diploma in Social Science Research Methods, University of Wales, Cardiff, 1997.
 
B.Sc. in Public and Business Administration, University of Cyprus, Nicosia, 1996.
 
He has previously taught at the University of Cyprus as an Assistant Professor, Lecturer and Visiting Lecturer. He published articles in several international journals including the Journal of the Academy of Marketing Science, Strategic Management Journal, Journal of Business Research, Journal of International Marketing, and Journal of World Business. He currently serves on the Editorial Review Boards of the Journal of International Business Studies and Industrial Marketing Management.
Standardization versus adaptation of marketing strategies in international markets.
 
Marketing strategy–performance relationship in the context of international business ventures.
 
Export sales management.
 
Export marketing strategy.
 
International marketing management.

Makri, Katerina, Marios Theodosiou, and Evangelia Katsikea (2017), "An Empirical Investigation of the Antecedents and Performance Outcomes of Export Innovativeness," International Business Review, Vol. 26, No. 4, pp. 628-639.

Evangelia Katsikea, Marios Theodosiou, and Robert E. Morgan (2015), “Why People Quit: Explaining Employee Turnover Intentions among Export Sales Managers,” International Business Review, Vol. 24, No. 3, pp. 367-369.

 
Theodosiou, Marios and Evangelia Katsikea (2013), “The Export Information System: An Empirical Investigation of Its Antecedents and Performance Outcomes,” Journal of International Marketing, Vol. 21, No. 3, pp. 72-94.
 
Theodosiou, Marios, John Kehagias, and Evangelia Katsikea (2012), “Strategic Orientations, Marketing Capabilities and Firm Performance: An Empirical Investigation in the Context of Frontline Managers in Service Organizations,” Industrial Marketing Management, Vol. 41, No. 5, pp. 1058-1070.
 
Rigopoulou, Irini, Marios Theodosiou, Evangelia Katsikea, and Nicholas Perdikis (2012), “Information Control, Role Perceptions, and Work Outcomes of Boundary Spanning Front-line Managers,” Journal of Business Research, Vol. 65, No. 5, pp. 626-633.
 
Theodosiou, Marios and Evangelia Katsikea (2012), “Antecedents and Performance of Electronic Business Adoption in the Hotel Industry,” European Journal of Marketing, Vol. 46, No. 1/2, pp. 258-283
 
Leonidou, Leonidas, Dayananda Palihawadana, and Marios Theodosiou (2011), “National Export Promotion Programs as Drivers of Organizational Resources and Capabilities: Effects on Strategy, Competitive Advantage, and Performance,” Journal of International Marketing, Vol. 19, No. 2, pp. 1-29.
 
Katsikea, Evangelia, Marios Theodosiou, Nick Perdikis, and John Kehagias (2011), “The Effects of Organizational Structure and Job Characteristics on Export Sales Managers’ Job Satisfaction and Organizational Commitment,” Journal of World Business, Vol. 46, No. 2, pp. 221-233.
 
Theodosiou, Marios and Evangelia Katsikea (2007), “How Management Control and Job-Related Characteristics Influence the Performance of Export Sales Managers,” Journal of Business Research, Vol. 60, No. 12, pp.1261-1271.
 
Katsikea, Evangelia, Marios Theodosiou, and Robert E. Morgan (2007), “Managerial, Organizational, and External Drivers of Sales Effectiveness in Export Market Ventures,” Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 35, No.2, pp. 270-283.
 
Katsikeas, Constantine S., Saeed Samiee, and Marios Theodosiou (2006), “Strategy Fit and Performance Consequences of International Marketing Standardization,” Strategic Management Journal, Vol. 27, No. 9, pp. 867-890.
 
Leonidou, Leonidas C., Dayananda Palihawadana, and Marios Theodosiou (2006), “An Integrated Model of the Behavioural Dimensions of Industrial Buyer-Seller Relationships,” European Journal of Marketing, Vol. 40, No. 1/2, pp. 145-173.
 
Katsikea, Evangelia S., Marios Theodosiou, Robert E. Morgan, and Nikolaos Papavassiliou (2005), “Export Market Expansion Strategies of Direct-Selling Small and Medium-Sized Firms: Implications for Export Sales Management Activities,” Journal of International Marketing, Vol. 13, No. 2, pp.57-92.
 
Balabanis, George, Marios Theodosiou, and Evangelia S. Katsikea (2004), “Export Marketing: Developments and a Research Agenda,” International Marketing Review, (guest editorial), Vol. 21, No. 4/5, pp. 353-377.
 
Leonidou, Leonidas C. and Marios Theodosiou (2004), “The Export Marketing Information System: An Integration of the Extant Knowledge,” Journal of World Business, Vol. 39, No. 1, pp. 12-36.
 
Theodosiou, Marios and Leonidas C. Leonidou (2003), “Standardization versus Adaptation of International Marketing Strategy: An Integrative Assessment of the Empirical Research,” International Business Review, Vol. 12, No. 2, pp. 141-171.
 
**Reprinted in 2008 in International Marketing: Modern and Classic Papers, edited by Stanley J. Paliwoda and John K. Ryans, Jr, Edward Elgar Publishing Ltd.
 
Theodosiou, Marios and Constantine S. Katsikeas (2001), “Factors Influencing the Degree of International Pricing Strategy Standardization of Multinational Corporations,” Journal of International Marketing, Vol. 9, No. 3, pp. 1-18.
 
**Reprinted in 2008 in International Marketing: Modern and Classic Papers, edited by Stanley J. Paliwoda and John K. Ryans, Jr, Edward Elgar Publishing Ltd.