ΜΑΡΙΟΣ K. ΦΩΚΑΣ
K. ΦΩΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
C. PHOCAS MARIOS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αρχιτεκτονικής
Λήδρας
Αριάδνης 23Α και Λήδρας 68
303
+357-22892969
+357-22895056
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο Μάριος Κ. Φωκάς είναι Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2020, όπως επίσης συνδιευθύνων του διακλαδικού Κέντρου Ερευνών Τεχνολογίας Κατασκευών Αρχιμήδης, από το 2005. Από το 2009 έως το 2020 διετέλεσε Αναπληρωτής Καθηγητής, από το 2004 έως το 2009, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής. Πριν το διορισμό του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν Κύριος Συνεργάτης Ερευνητής, Εντεταλμένος Ακαδημαϊκός Διδάσκων και Έκτακτος Υφηγητής στο Ινστιτούτο Δομικών Κατασκευών Κτιρίων και Σχεδιασμού Δομικών Κατασκευών (ΙΤΚΕ) της Σχολής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας στο Πανεπιστήμιο Στουτγάρδης, από το 1996 έως το 2004, όπου επίσης αποπεράτωσε με επιτυχία το Διδακτορικό του το 1999, και το Δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική συμπεριλαμβανομένης ειδίκευσης στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία και στο Σχεδιασμό Δομικών Κατασκευών το 1995.

Με την ιδιότητα του ως Προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, από το 2006 έως το 2013, ο Δρ. Φωκάς ήταν μεταξύ άλλων υπεύθυνος για την ανάπτυξη και εφαρμογή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2011 έως το 2015 διατέλεσε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προέδρων των Σχολών Αρχιτεκτονικής. Από το 2007 διατελεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, εθνικός αντιπρόσωπος εμπειρογνώμονας για την Εκπαίδευση και Πρακτική στον τομέα της Αρχιτεκτονικής, και έχει συμμετάσχει σε αριθμό Ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων σε σχέση με την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη Πρότυπων Κατασκευών. Είναι συγγραφέας πολυάριθμων δημοσιεύσεων σε θέματα τεχνολογικά υποστηριζόμενου σχεδιασμού, σχεδιασμού δομικών κατασκευών, οικοδομικού σχεδιασμού, κινητικών δομικών κατασκευών και αντισεισμικών δομικών κατασκευών κτιρίων. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού ArchiDoct, κριτής πολλαπλών επιστημονικών περιοδικών, μεταξύ άλλων των εκδοτικών οίκων, Elsevier Science, John Wiley & Sons, SAGE, Springer, Taylor & Francis and Techno-Press, και μέλος πολλαπλών επιστημονικών επιτροπών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Έλαβε 15 αρχιτεκτονικά βραβεία στο σχεδιασμό έργων, στη Γερμανία και Κύπρο, και συμμετείχε σε αριθμό κριτικών επιτροπών διεθνών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. 

- Αρχιτεκτονική Τεχνολογία
- Τεχνολογικά υποστηριζόμενος Σχεδιασμός: Ενοποιημένος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Διακλαδικός Σχεδιασμός βάσει Επίδοσης
- Δομικές Κατασκευές και Οικοδομικός Σχεδιασμός
- Κινητικές Κατασκευές: Αναπροσαρμοζόμενες Κατασκευές, Προσαρμοστικές Εύκαμπτες Κατασκευές
- Αντισεισμική Μηχανική: Παθητικός Έλεγχος Κατασκευών, Σεισμική Μόνωση
Συγγραφή Βιβλίων:
- Phocas, M.C., Technology-Driven Design Approaches to Utopia. Publisher: Edition Axel Menges, Stuttgart, January 2017
- Phocas, M.C., High-Rise Buildings. Structure and Construction. Publisher: Teubner, Wiesbaden, May 2005, στα Γερμανικά
- Pocanschi, A., Phocas, M.C., Forces in Motion. The Technologies of Earthquake Resistant Structural Building Design. Publisher: Teubner, Wiesbaden, July 2003, στα Γερμανικά
 
Επιμέλεια Βιβλίων / Περιοδικών:
- Lagaros, N.D., Abdalla, K.M., Marano, G.C., Phocas, M.C., Al-Rousan, R., (eds.), Proceedings of 1st International Conference on Optimization-Driven Architectural Design, OPTARCH2019, 05.11-07.11.19, Amman, Jordan. Procedia Manufacturing, Elsevier Science, Vol. 44, May 2020
- Phocas, M.C., Prototyping Structures in Architecture. ArchiDoct, ENHSA Network, Vol. 5, No. 1, July 2017
- Phocas, M., Brebbia, C.A., Komodromos, P., (eds.), Earthquake Resistant Engineering Structures VII, WIT Press, Southampton, 2009
 
Άρθρα Επιστημονικών Περιοδικών:
- Phocas, M.C., Matheou, M., Haase, W., Transformable Building Structures in Architectural Engineering Education. Architecture, Structures and Construction, Springer, Vol. 2, No. 1, pp. 183-198, May 2022
- Phocas, M.C., Christoforou, E.G., Dimitriou, P., Kinematics and Control Approach for Deployable and Reconfigurable Rigid Bar Linkage Structures. Engineering Structures, Elsevier Science, Vol. 208, pp. 110310-1 – 110310-8, April 2020
- Phocas, M.C., Alexandrou, K., Athini, S., Design and Analysis of an Adaptive Hybrid Structure of Linearly Interconnected Scissor-like and Cable Bending-Active Components. Engineering Structures, Elsevier Science, Vol. 192, pp. 156-165, August 2019
- Phocas, M.C., Matheou, M., Müller, A., Christoforou, E.G., Reconfigurable Modular Bar Structure. Journal of the International Association of Shell and Spatial Structures, IASS, Vol. 60, No. 1, pp. 78-89, March 2019
- Phocas, M.C., Alexandrou, K., On Decoding the Structural Behavior of Hybrid Cable Bending-Active Units in Fastening, Prestress and Load-Bearing State. Space Structures, SAGE, Vol. 33, No. 2, pp. 98-111, June 2018
- Phocas, M.C., Christoforou, E.G., Matheou, M., Design, Motion Planning and Control of a Reconfigurable Hybrid Structure. Engineering Structures, Elsevier Science, Vol. 101, No. 10, pp. 376-385, October 2015
- Phocas, M.C., Sophocleous, T., Numerical Verification of a Dual System’s Seismic Response. Earthquakes and Structures, Techno-Press, Vol. 3, No. 5, pp. 749-766, October 2012
- Pocanschi, A., Phocas, M.C., Adaptable Earthquake Isolator with Progressive Nonlinear Deformability. Engineering Structures, Elsevier Science, Vol. 29, No. 10, pp. 2586-2592, October 2007
- Pocanschi, A., Phocas, M.C., Load Bearing Glass Columns for a Coffee-house in Goeppingen. Building Engineering, Ernst & Sohn, Vol. 83, No. 10, pp. 708-714, October 2006, στα Γερμανικά
- Phocas, M.C., Pocanschi, A., Steel Frames with Bracing Mechanism and Hysteretic Dampers. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, John Wiley & Sons, Vol. 32, No. 5, pp. 811-825, April 2003

Profile Information

Marios C. Phocas has been a Professor at the Department of Architecture of the University of Cyprus since 2020, as well as co-principal of the Archimedes Research Center for Structural and Construction Technology, since 2005. From 2009 until 2020 he served as Associate Professor, from 2004 until 2009, as Assistant Professor at the Department of Architecture. Prior to his appointment at the University of Cyprus he served as Main Research Associate, Academic Teaching Consultant, and extraordinary Dozent at the Institute of Building Structures and Structural Design (ITKE) of the Faculty of Architecture and Urban Planning at the University of Stuttgart, from 1996 until 2004, where he also completed his Doctorate in 1999, and his Diplom degree in Architecture with specialization in Architectural Technology and Structural Design in 1995.

In his capacity as Interim Head of the Department of Architecture at the University of Cyprus from 2006 until 2013, Dr. Phocas was responsible, among others, for the development and implementation of the programs of undergraduate and graduate studies in Architecture at the University of Cyprus. From 2011 until 2015 he served as member of the Advisory Committee of the European Network of Heads of Schools of Architecture. Since 2007 he has served at European level as national representative specialist on Education and Training in the Field of Architecture, and has participated in a number of European and national research projects with regard to University Education in Architecture, design and development of Prototype Structures. He is the author of numerous publications in the areas of technology-driven design, structural and construction design, kinetic structures and earthquake resistant structural building design. He is an editorial board member of the ArchiDoct Journal, a reviewer for several scientific journals, i.a. Elsevier Science, John Wiley & Sons, SAGE, Springer, Taylor & Francis and Techno-Press, and a member of several scientific committees for international scientific conferences. He has received 15 architectural awards for project designs, in Germany and Cyprus, and has participated in a number of international architectural competition juries.

Curriculum Vitae

- Architectural Technology
- Technology-Driven Design: Integrated Architectural Design, Interdisciplinary Performance-Based Design
- Structural and Construction Design
- Kinetic Structures: Reconfigurable Structures, Adaptive Compliant Structures
- Earthquake Engineering: Passive Structural Control, Seismic Isolation
Book Authorship:
- Phocas, M.C., Technology-Driven Design Approaches to Utopia. Publisher: Edition Axel Menges, Stuttgart, January 2017
- Phocas, M.C., High-Rise Buildings. Structure and Construction. Publisher: Teubner, Wiesbaden, May 2005, in German
- Pocanschi, A., Phocas, M.C., Forces in Motion. The Technologies of Earthquake Resistant Structural Building Design. Publisher: Teubner, Wiesbaden, July 2003, in German
 
Book / Journal Editorship:
- Lagaros, N.D., Abdalla, K.M., Marano, G.C., Phocas, M.C., Al-Rousan, R., (eds.), Proceedings of 1st International Conference on Optimization-Driven Architectural Design, OPTARCH2019, 05.11-07.11.19, Amman, Jordan. Procedia Manufacturing, Elsevier Science, Vol. 44, May 2020
- Phocas, M.C., Prototyping Structures in Architecture. ArchiDoct, ENHSA Network, Vol. 5, No. 1, July 2017
- Phocas, M., Brebbia, C.A., Komodromos, P., (eds.), Earthquake Resistant Engineering Structures VII, WIT Press, Southampton, 2009
 
Refereed Journal Papers:
- Phocas, M.C., Matheou, M., Haase, W., Transformable Building Structures in Architectural Engineering Education. Architecture, Structures and Construction, Springer, Vol. 2, No. 1, pp. 183-198, May 2022
- Phocas, M.C., Christoforou, E.G., Dimitriou, P., Kinematics and Control Approach for Deployable and Reconfigurable Rigid Bar Linkage Structures. Engineering Structures, Elsevier Science, Vol. 208, pp. 110310-1 – 110310-8, April 2020
- Phocas, M.C., Alexandrou, K., Athini, S., Design and Analysis of an Adaptive Hybrid Structure of Linearly Interconnected Scissor-like and Cable Bending-Active Components. Engineering Structures, Elsevier Science, Vol. 192, pp. 156-165, August 2019
- Phocas, M.C., Matheou, M., Müller, A., Christoforou, E.G., Reconfigurable Modular Bar Structure. Journal of the International Association of Shell and Spatial Structures, IASS, Vol. 60, No. 1, pp. 78-89, March 2019
- Phocas, M.C., Alexandrou, K., On Decoding the Structural Behavior of Hybrid Cable Bending-Active Units in Fastening, Prestress and Load-Bearing State. Space Structures, SAGE, Vol. 33, No. 2, pp. 98-111, June 2018
- Phocas, M.C., Christoforou, E.G., Matheou, M., Design, Motion Planning and Control of a Reconfigurable Hybrid Structure. Engineering Structures, Elsevier Science, Vol. 101, No. 10, pp. 376-385, October 2015
- Phocas, M.C., Sophocleous, T., Numerical Verification of a Dual System’s Seismic Response. Earthquakes and Structures, Techno-Press, Vol. 3, No. 5, pp. 749-766, October 2012
- Pocanschi, A., Phocas, M.C., Adaptable Earthquake Isolator with Progressive Nonlinear Deformability. Engineering Structures, Elsevier Science, Vol. 29, No. 10, pp. 2586-2592, October 2007
- Pocanschi, A., Phocas, M.C., Load Bearing Glass Columns for a Coffee-house in Goeppingen. Building Engineering, Ernst & Sohn, Vol. 83, No. 10, pp. 708-714, October 2006, in German
- Phocas, M.C., Pocanschi, A., Steel Frames with Bracing Mechanism and Hysteretic Dampers. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, John Wiley & Sons, Vol. 32, No. 5, pp. 811-825, April 2003