ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
MICHAELIDES MICHALIS
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ψυχολογίας
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
B206
+357 22892080
+357 22895075
https://sites.google.com/site/michaelidesmichalis/

Προσωπικό Προφίλ

Σπουδές:
PhD στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Πανεπιστήμιο Stanford (2003)
MS στη Στατιστική, Πανεπιστήμιο Stanford (2002)
MPhil στην Εκπαιδευτική Έρευνα, Πανεπιστήμιο Cambridge (1999)
BA στις Επιστήμες της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου (1998)
 
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία: 
Έχω εργαστεί στο College Board (2003-2005), και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2006-2013). Έχω επίσης διδάξει ως συνεργάτης στο New York University (2004) και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2007-2012). Ως φοιτητής εργάστηκα σε ερευνητικές θέσεις στο Stanford University School of Education, American Institutes for Research, Measured Progress.
 
Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου:
ΨΥΧ 204. Μεθοδολογία Ι: Περιγραφική Έρευνα
ΨΥΧ 404. Μεθοδολογία ΙΙ: Συσχετιστική και Πειραματική Έρευνα
ΨΥΧ 604. Τεχνικές Πολυμεταβλητής Ανάλυσης Δεδομένων στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς
ΨΥΧ 788. Ερευνητικές Μέθοδοι Προχωρημένου Επιπέδου ΙΙ
ΨΥΧ 789. Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ
 
Στο παρελθόν έχω διδάξει μαθήματα σε μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, ψυχομετρία, μέτρηση και αξιολόγηση στην εκπαίδευση, και εκπαιδευτική ψυχολογία.
 
Πρόσφατες δραστηριότητες: 
Τον Ιούνιο και Ιούλιο 2022 θα βρίσκομαι ως επισκέπτης καθηγητής στο Sapienza University of Rome.
 
Τον Ιούλιο του 2021 διοργανώσαμε στη Λευκωσία το 42ο συνέδριο του International School Psychology Association ISPA2021 (μέλος της οργανωτικής επιτροπής και υπεύθυνος για επιστημονικά θέματα).
 
Τον Οκτώβριο του 2021 το άρθρο μου "Negative keying effects in the factor structure of TIMSS 2011 motivation scales and associations with reading achievement" τιμήθηκε με το βραβείο Richard M. Wolf Memorial Award for outstanding paper του ΙΕΑ. [ανακοίνωση]
 
Προσκεκλημμένες ομιλίες κατά τη σαββατική μου άδεια το χειμερινό εξάμηνο 2021:
1. Πανεπιστήμιο της Umeå "Meaningful Motivation Profiles of Students Using Data from the TIMSS Mathematics Assessment"
2. Πανεπιστήμιο του Όσλο "Response time as an indicator of test-taking effort in PISA: country and item-type differences"
3. Πανεπιστήμιο Μιλάνο-Bicocca "Interactions between motivational components in the TIMSS Mathematics assessment: associations with achievement and socio-demographic variables"
Ψυχομετρία, δοκίμια και εξετάσεις, μεθοδολογία έρευνας, αντιλήψεις για την αξιολόγηση
 
Σελίδα στο ResearchGate
Σελίδα στο Google Scholar
 

Σελίδα με ολοκληρωμένο κατάλογο δημοσιεύσεων (πατήστε εδώ) 

Βιβλία:

 1. Michaelides, M. P. (Ed.). (2021). Book of Abstracts. Abstract proceedings for the 42nd Annual Hybrid Conference of the International School Psychology Association, Nicosia Cyprus.
 2. Michaelides, M. P., Brown, G. T. L., Eklöf, H., & Papanastasiou, E. (2019). Motivational Profiles in TIMSS Mathematics: book coverExploring Student Clusters across Countries and Time. Cham, Switzerland: IEA Research for Education and Springer Open. (ανοικτή πρόσβαση, περίληψη στα ελληνικά, ανακοίνωση τύπου από Auckland University). ISBN: 978-3-030-26182-5 
 
 
Άρθρα σε περιοδικά με κριτές:
 
Σε ψυχομετρία, αξιολόγηση και μεθόδους έρευνας:
 1. Koutsogiorgi, C.*, & Michaelides. M. P. (2022). Response tendencies due to item wording using eye tracking methodology. Behavior Research Methods. doi: 10.3758/s13428-021-01719-x
 2. Ivanova, M., & Michaelides, M. P. (2022). Motivational components in TIMSS 2015 and their effects on engaging teaching practices and mathematics performance. Studies in Educational Evaluation, 74, 101173. doi: 10.1016/j.stueduc.2022.101173
 3. Michaelides, M. P., & Durkee, P. (2021). Self-regulation versus self-discipline in predicting achievement: A replication study with secondary data. Frontiers in Educational Psychology, 6:724711. doi: 10.3389/feduc.2021.724711.
 4. Ivanova, M. G.*, Michaelides, M. P., & Eklöf, H (2021). How Does the Number of Actions on Constructed-Response Items Relate to Test-Taking Effort and Performance? Educational Research and Evaluation, 26(5-6), 252-274. doi: 10.1080/13803611.2021.1963939
 5. Anthimou, A.*, Koutsogiorgi, C., & Michaelides, M. P. (2021). Psychometric properties of the Satisfaction with Life Scale in a Cypriot sample. Ψυχολογία [Psychologia], 26(3), 273-282. doi: 10.12681/psy_hps.29152
 6. Koutsogiorgi, C. C.*, Lordos, A., Fanti, K. A., & Michaelides, M. P. (2021). Factorial structure and nomological network of the Inventory of Callous-Unemotional Traits accounting for item keying variance. Journal of Personality Assessment, 103(3), 312-323. doi: 10.1080/00223891.2020.1769112  [free eprint]
 7. Schmalbach, B., Zenger, M., Michaelides, M. P., Schermelleh-Engel, K., Hinz, A., Körner, A., Beutel, M.E., Decker, O., Kliem, S., & Brähler, E. (2021). From bi-dimensionality to uni-dimensionality in self-report questionnaires - Applying the random intercept factor analysis model to six psychological tests. European Journal of Psychological Assessment, 37(2). doi: 10.1027/1015-5759/a000583
 8. Michaelides, M. P., Ivanova, M., & Nicolaou, C. (2020). The relationship between response-time effort and accuracy in PISA Science multiple-choice items. International Journal of Testing, 20(3), 187-205. doi: 10.1080/15305058.2019.1706529
 9. Michaelides, M. P. (2019). Negative keying effects in the factor structure of TIMSS 2011 motivation scales and associations with reading achievement. Applied Measurement in Education, 32(4), 365-378. doi: 10.1080/08957347.2019.1660349   Διακρίθηκε με το Richard M. Wolf Memorial Award for outstanding paper από τον οργανισμό ΙΕΑ. 
 10. Michaelides, M. P. & Solomonidou G. (2019). Factorial structure, gender invariance and predictive validity of the Students’ Conceptions of Assessment-VI Inventory. European Journal of Psychological Assessment, 35(2), 248-254. doi: 10.1027/1015-5759/a000383
 11. Christodoulou, A.*, Michaelides, M., & Karekla, M. (2019). Network analysis: A new psychometric approach to examine the underlying ACT model components. Journal of Contextual Behavioral Science, 12, 285-289. doi: 10.1016/j.jcbs.2018.10.002
 12. Vasileiou, V.*, Michaelides, M. P., Kassinopoulos, O., & Karekla, M. (2019). Psychological Inflexibility in Pain Scale: Greek adaptation, psychometric properties and invariance testing across three pain samples. Psychological Assessment, 31(7), 895-904. doi: 10.1037/pas0000705
 13. Monestès, JL., Karekla, M., Jacobs, N., Michaelides, M. P., Hooper, N., Kleen, M., Ruiz, F. J., Miselli, G., Presti, G., Luciano, C., Villatte, M., Bond, F. W., Kishita, N., & Hayes, S. C. (2018). Experiential avoidance as a common psychological process in European cultures. European Journal of Psychological Assessment, 34(4), 247-257. doi: 10.1027/1015-5759/a000327
 14. Michaelides, M. P., Christodoulou, A., Kkeli, N., Karekla, M., & Panayiotou, G. (2016). Factorial Structure of the Perceived Stress Scale and implications for scoring. European Review of Applied Psychology, 66(6), 309-316. doi: 10.1016/j.erap.2016.07.002
 15. Michaelides, M.P., Zenger, M., Koutsogiorgi, C., Brähler, E., Stöbel-Richter, Y., & Berth, H. (2016). Personality correlates and gender invariance of wording effects in the German version of the Rosenberg Self-Esteem Scale. Personality and Individual Differences, 97, 13-18. doi: 10.1016/j.paid.2016.03.011
 16. Michaelides, M.P., Koutsogiorgi, C., & Panayiotou, G. (2016). Method effects on an adaptation of the Rosenberg Self-Esteem Scale in Greek and the role of personality traits. Journal of Personality Assessment,98(2), 178-188.  doi: 10.1080/00223891.2015.1089248
 17. Michaelides, M. P. (2014). Validity considerations ensuing from examinees’ perceptions about high-stakes national examinations in Cyprus. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 21(4), 427-441. doi: 10.1080/0969594X.2014.916655
 18. Michaelides, M. P., & Haertel, E. H. (2014). Selection of common items as an unrecognized source of variability in test equating: a bootstrap approximation assuming random sampling of common items. Applied Measurement in Education, 27(1), 46-57. doi: 10.1080/08957347.2013.853069
 19. Brown, G. T. L., & Michaelides, M. (2011). Ecological rationality in teachers' conceptions of assessment across samples from Cyprus and New Zealand. European Journal of Psychology of Education, 26(3), 319-337. doi: 10.1007/s10212-010-0052-3
 20. Michaelides, M. P. (2010). A review of the effects on IRT item parameter estimates with a focus on misbehaving common items in test equating.Frontiers in Quantitative Psychology and Measurement, 1. doi: 10.3389/fpsyg.2010.00167
 21. Michaelides, M. P. (2010). Sensitivity of equated aggregate scores to the treatment of misbehaving common items.Applied Psychological Measurement, 34(5), 365-369. doi: 10.1177/0146621609359626
 22. Michaelides, M. P. (2008). An Illustration of a Mantel-Haenszel Procedure to Flag Misbehaving Common Items in Test Equating.Practical Assessment Research & Evaluation, 13(7). Available online:http://pareonline.net/getvn.asp?v=13&n=7.

Σε άλλες ερευνητικές περιοχές:

 1. Fousiani, K., Michaelides, M. P., & Dimitropoulou, P. (2018). The effects of ethnic group membership on bullying at school:  when do observers dehumanize bullies? The Journal of Social Psychology, 15(4), 431-442. doi: 10.1080/00224545.2018.1505709
 2. Philippou, E., Michaelides, M. P., & Constantinidou, F. (2018). The role of metabolic syndrome factors on cognition using latent variable modelling: the Neurocognitive Study on Aging. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 40(10), 1030-1043. doi: 10.1080/13803395.2018.1483487
 3. Fousiani, K., Dimitropoulou, P., Michaelides, M., & Van Petegem, S. (2016). Perceived Parenting and Adolescent Cyber-Bullying: Examining the Intervening Role of Autonomy and Relatedness Need Satisfaction, Empathic Concern and Recognition of Humanness. Journal of Child and Family Studies, 25(7), 2120-2129. doi: 10.1007/s10826-016-0401-1
 4. Kambanaros, M., Grohmann, K. K., Michaelides, M. P., & Theodorou, E. (2014). On the Nature of Verb–Noun Dissociations in SLI: A Psycholinguistic Perspective from Greek. Bilingualism: Language and Cognition, 17(1), 169-188. doi: 10.1017/S1366728913000035
 5. Giogkaraki. E., Michaelides, M.P., & Constantinidou, F. (2013). The Role of Cognitive Reserve in Cognitive Aging: Results from the Neurocognitive Study on Aging. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 35(10), 1024-1035. doi: 10.1080/13803395.2013.847906
 6. Georgiou, S., Fousiani, K., Michaelides, M. P., & Stavrinides, P. (2013). Parenting, cultural value orientation and bullying. International Journal of Psychology, 48(1), 69-78. doi: 10.1080/00207594.2012.754104
 7. Symeou, L., Roussounidou, E., & Michaelides, M. (2012). “I feel much more confident now to communicate with parents”: An evaluation of in-service training on teacher-parent communication. The School Community Journal, 22(1), 65-87. [link]
 8. Michaelides, M. P. (2008). Emerging Themes from Early Research on Self-Efficacy Beliefs in School Mathematics. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 6(1), 219-234. [link]

Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων, σε επιμελ. εκδόσεις, ή τεχνικές αναφορές:

 1. Papanastasiou, E. & Michaelides, M. P. (2020). Issues of Perceived Fairness in Admissions Assessments in Small Countries. The Case of the Republic of Cyprus. In M. E. Oliveri, and C. Wendler (Eds.), Higher Educational Admission Practices: An International Perspective (pp. 161-173). Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/9781108559607.009
 2. Μιχαηλίδης, Μ. Π., & Θεοδώρου, Χ. (2014, Οκτώβριος). Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση: προσαρμογή ενός εργαλείου σε Κυπριακό δείγμα.  Στα Πρακτικά του 12ου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου (σσ. 265-275). Λευκωσία: ΠΕΚ.
 3. Μιχαηλίδης, Μ. Π. (2013). Εφαρμογές πειραματικών σχεδιασμών μεγάλης κλίμακας στην εκπαιδευτική έρευνα. Στο Χ. Θεοφιλίδης και Ι. Πυργιωτάκης (Επιμ.), Εκπαιδευτική Έρευνα: Θεωρητικοί Προβληματισμοί και Προσανατολισμός στην Ερευνητική Πράξη (σ.214-226). Λευκωσία: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
 4. Βασιλείου, Μ.*, & Μιχαηλίδης, Μ. (2012, Ιούνιος). Πώς παρουσιάζεται η αξιολόγηση στα Κυπριακά Αναλυτικά Προγράμματα. Στα Πρακτικά του 13ου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου (σσ. 409-420). Λευκωσία: ΠΕΚ.
 5. Μιχαηλίδης, Μ.Π., & Πετρίδου, Α. (2010). Σύγχρονες Θεωρίες Μέτρησης: Μοντέλα IRT. Στο Μ. Ζεμπύλας, Α. Μιχαηλίδου, & Π. Κενδέου (Επιμ.), Προχωρημένες Μέθοδοι Έρευνας (σ.313-339). Λευκωσία: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 6. Morgan, D. L., & Michaelides, M. P. (2005). Setting cut scores for college placement. College Board Research Report No. 2005-9.
 7. Camara, W., & Michaelides, M. P. (2005). AP® Use in Admissions: A Response to Geiser and Santelices. Available at http://www.collegeboard.com/research/abstract/106896.html
* Διδακτορικοί φοιτητές/τριες ως κύριοι συγγραφείς κατά την υποβολή του άρθρου

Fousiani, K., Dimitropoulou, P., & Michaelides, M.P. (accepted). Controlled Motivational Orientation and Prejudice: The Mediating Role of Dehumanization. Swiss Journal of Psychology.

Profile Information

Education:
PhD in Educational Psychology, Stanford University (2003)
MS in Statistics, Stanford University (2002)
MPhil in Educational Research, University of Cambridge (1999)
BA in Education, University of Cyprus (1998)
 
Prior work experience:
I have worked at the College Board (2003-2005), and at the European University Cyprus (2006-2013). I have also taught as an adjunct instructor at New York University (2004) and at the Open University of Cyprus (2007-2012).
 
Teaching at the University of Cyprus:
ΨΥΧ 204. Methodology I: Descriptive Research
ΨΥΧ 404. Methodology II: Correlational and Experimental Research
ΨΥΧ 604. Multivariate Data Analysis Techniques in the Behavioral Sciences
ΨΥΧ 788. Advanced Research Methods II
ΨΥΧ 789. Applied Data Analysis II
 
In the past I have taught courses on educational research methods, psychometrics, measurement and assessment in education, and educational psychology.
 
Recent activities: 
In June and July 2022 I will be a visiting professor at the Sapienza University of Rome.
 
In July 2021 the 42nd annual conference of the International School Psychology Association ISPA2021 took place in Nicosia. I was a member of the Local Organizing Committee and Chair of  Scientific Matters.
 
In October 2021, my article "Negative keying effects in the factor structure of TIMSS 2011 motivation scales and associations with reading achievement" received the Richard M. Wolf Memorial Award for outstanding paper by the ΙΕΑ. [announcement in Greek]
 
Invited presentations during my sabbatical in the Fall semester 2021:
1. University of Umeå "Meaningful Motivation Profiles of Students Using Data from the TIMSS Mathematics Assessment"
2. University of Oslo (CEMO) "Response time as an indicator of test-taking effort in PISA: country and item-type differences"
3. University of Milano-Bicocca "Interactions between motivational components in the TIMSS Mathematics assessment: associations with achievement and socio-demographic variables"
Psychometrics and testing, research methods, assessment conceptions 
 

ResearchGate profile

 
 
For a complete list of publications click here
 
Books
  book cover Motivational profiles in TIMSS
 1. Michaelides, M. P. (Ed.). (2021). Book of Abstracts. Abstract proceedings for the 42nd Annual Hybrid Conference of the International School Psychology Association, Nicosia Cyprus.
 2. Michaelides, M. P., Brown, G. T. L., Eklöf, H., & Papanastasiou, E. (2019). Motivational Profiles in TIMSS Mathematics: Exploring Student Clusters across Countries and Time. Cham, Switzerland: IEA Research for Education and Springer Open. (open access, press release from Auckland University). ISBN: 978-3-030-26182-5 
 
 
Papers in peer-reviewed journals: 
 
In psychometrics, assessment and research methods:
 1. Koutsogiorgi, C.*, & Michaelides. M. P. (2022). Response tendencies due to item wording using eye tracking methodology. Behavior Research Methods. doi: 10.3758/s13428-021-01719-x
 2. Ivanova, M., & Michaelides, M. P. (2022). Motivational components in TIMSS 2015 and their effects on engaging teaching practices and mathematics performance. Studies in Educational Evaluation, 74, 101173. doi: 10.1016/j.stueduc.2022.101173
 3. Michaelides, M. P., & Durkee, P. (2021). Self-regulation versus self-discipline in predicting achievement: A replication study with secondary data. Frontiers in Educational Psychology, 6:724711. doi: 10.3389/feduc.2021.724711.
 4. Ivanova, M. G.*, Michaelides, M. P., & Eklöf, H (2021). How Does the Number of Actions on Constructed-Response Items Relate to Test-Taking Effort and Performance? Educational Research and Evaluation, 26(5-6), 252-274. doi: 10.1080/13803611.2021.1963939
 5. Anthimou, A.*, Koutsogiorgi, C., & Michaelides, M. P. (2021). Psychometric properties of the Satisfaction with Life Scale in a Cypriot sample. Ψυχολογία [Psychologia], 26(3), 273-282. doi: 10.12681/psy_hps.29152
 6. Koutsogiorgi, C. C.*, Lordos, A., Fanti, K. A., & Michaelides, M. P. (2021). Factorial structure and nomological network of the Inventory of Callous-Unemotional Traits accounting for item keying variance. Journal of Personality Assessment, 103(3), 312-323. doi: 10.1080/00223891.2020.1769112  [eprint]
 7. Schmalbach, B., Zenger, M., Michaelides, M. P., Schermelleh-Engel, K., Hinz, A., Körner, A., Beutel, M.E., Decker, O., Kliem, S., & Brähler, E. (2021). From bi-dimensionality to uni-dimensionality in self-report questionnaires - Applying the random intercept factor analysis model to six psychological tests. European Journal of Psychological Assessment, 37(2). doi: 10.1027/1015-5759/a000583
 8. Michaelides, M. P., Ivanova, M., & Nicolaou, C. (2020). The relationship between response-time effort and accuracy in PISA Science multiple-choice items. International Journal of Testing, 20(3), 187-205. doi: 10.1080/15305058.2019.1706529
 9. Michaelides, M. P. (2019). Negative keying effects in the factor structure of TIMSS 2011 motivation scales and associations with reading achievement. Applied Measurement in Education, 32(4), 365-378. doi: 10.1080/08957347.2019.1660349  Received the Richard M. Wolf Memorial Award for outstanding paper by the ΙΕΑ.  
 10. Michaelides, M. P. & Solomonidou G. (2019). Factorial structure, gender invariance and predictive validity of the Students’ Conceptions of Assessment-VI Inventory. European Journal of Psychological Assessment, 35(2), 248-254. doi: 10.1027/1015-5759/a000383
 11. Christodoulou, A.*, Michaelides, M., & Karekla, M. (2019). Network analysis: A new psychometric approach to examine the underlying ACT model components. Journal of Contextual Behavioral Science, 12, 285-289. doi: 10.1016/j.jcbs.2018.10.002
 12. Vasileiou, V.*, Michaelides, M. P., Kassinopoulos, O., & Karekla, M. (2019). Psychological Inflexibility in Pain Scale: Greek adaptation, psychometric properties and invariance testing across three pain samples. Psychological Assessment, 31(7), 895-904. doi: 10.1037/pas0000705
 13. Monestès, JL., Karekla, M., Jacobs, N., Michaelides, M. P., Hooper, N., Kleen, M., Ruiz, F. J., Miselli, G., Presti, G., Luciano, C., Villatte, M., Bond, F. W., Kishita, N., & Hayes, S. C. (2018). Experiential avoidance as a common psychological process in European cultures. European Journal of Psychological Assessment, 34(4), 247-257. doi: 10.1027/1015-5759/a000327
 14. Michaelides, M. P., Christodoulou, A., Kkeli, N., Karekla, M., & Panayiotou, G. (2016). Factorial Structure of the Perceived Stress Scale and implications for scoring. European Review of Applied Psychology, 66(6), 309-316. doi: 10.1016/j.erap.2016.07.002
 15. Michaelides, M.P., Zenger, M., Koutsogiorgi, C., Brähler, E., Stöbel-Richter, Y., & Berth, H. (2016). Personality correlates and gender invariance of wording effects in the German version of the Rosenberg Self-Esteem Scale. Personality and Individual Differences, 97, 13-18. doi: 10.1016/j.paid.2016.03.011
 16. Michaelides, M.P., Koutsogiorgi, C., & Panayiotou, G. (2016). Method effects on an adaptation of the Rosenberg Self-Esteem Scale in Greek and the role of personality traits. Journal of Personality Assessment, 98(2), 178-188. doi: 10.1080/00223891.2015.1089248
 17. Michaelides, M. P. (2014). Validity considerations ensuing from examinees’ perceptions about high-stakes national examinations in Cyprus. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 21(4), 427-441. doi: 10.1080/0969594X.2014.916655
 18. Michaelides, M. P., & Haertel, E. H. (2014). Selection of common items as an unrecognized source of variability in test equating: a bootstrap approximation assuming random sampling of common items. Applied Measurement in Education, 27(1), 46-57. doi: 10.1080/08957347.2013.853069
 19. Brown, G. T. L., & Michaelides, M. (2011). Ecological rationality in teachers' conceptions of assessment across samples from Cyprus and New Zealand. European Journal of Psychology of Education, 26(3), 319-337. doi: 10.1007/s10212-010-0052-3
 20. Michaelides, M. P. (2010). A review of the effects on IRT item parameter estimates with a focus on misbehaving common items in test equating. Frontiers in Quantitative Psychology and Measurement, 1. doi: 10.3389/fpsyg.2010.00167
 21. Michaelides, M. P. (2010). Sensitivity of equated aggregate scores to the treatment of misbehaving common items. Applied Psychological Measurement, 34(5), 365-369. doi: 10.1177/0146621609359626
 22. Michaelides, M. P. (2008). An Illustration of a Mantel-Haenszel Procedure to Flag Misbehaving Common Items in Test Equating. Practical Assessment Research & Evaluation, 13(7). Available online: http://pareonline.net/getvn.asp?v=13&n=7.

In other substantive areas of research:

 1. Fousiani, K., Michaelides, M. P., & Dimitropoulou, P. (2018). The effects of ethnic group membership on bullying at school:  when do observers dehumanize bullies? The Journal of Social Psychology, 15(4), 431-442. doi: 10.1080/00224545.2018.1505709
 2. Philippou, E., Michaelides, M. P., & Constantinidou, F. (2018). The role of metabolic syndrome factors on cognition using latent variable modelling: the Neurocognitive Study on Aging. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 40(10), 1030-1043. doi: 10.1080/13803395.2018.1483487
 3. Fousiani, K., Dimitropoulou, P., Michaelides, M., & Van Petegem, S. (2016). Perceived Parenting and Adolescent Cyber-Bullying: Examining the Intervening Role of Autonomy and Relatedness Need Satisfaction, Empathic Concern and Recognition of Humanness. Journal of Child and Family Studies, 25(7), 2120-2129. doi: 10.1007/s10826-016-0401-1
 4. Kambanaros, M., Grohmann, K. K., Michaelides, M. P., & Theodorou, E. (2014). On the Nature of Verb–Noun Dissociations in SLI: A Psycholinguistic Perspective from Greek. Bilingualism: Language and Cognition, 17(1), 169-188. doi: 10.1017/S1366728913000035
 5. Giogkaraki. E., Michaelides, M.P., & Constantinidou, F. (2013). The Role of Cognitive Reserve in Cognitive Aging: Results from the Neurocognitive Study on Aging. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 35(10), 1024-1035. doi: 10.1080/13803395.2013.847906
 6. Georgiou, S., Fousiani, K., Michaelides, M. P., & Stavrinides, P. (2013). Parenting, cultural value orientation and bullying. International Journal of Psychology, 48(1), 69-78. doi: 10.1080/00207594.2012.754104
 7. Symeou, L., Roussounidou, E., & Michaelides, M. (2012). “I feel much more confident now to communicate with parents”: An evaluation of in-service training on teacher-parent communication. The School Community Journal, 22(1), 65-87. [link]
 8. Michaelides, M. P. (2008). Emerging Themes from Early Research on Self-Efficacy Beliefs in School Mathematics. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 6(1), 219-234. [link]

Papers in conference proceedings, edited volumes, or technical reports:

 1. Papanastasiou, E. & Michaelides, M. P. (2020). Issues of Perceived Fairness in Admissions Assessments in Small Countries. The Case of the Republic of Cyprus. In M. E. Oliveri, and C. Wendler (Eds.), Higher Educational Admission Practices: An International Perspective (pp. 161-173). Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/9781108559607.009
 2. Michaelides, M.P., & Theodorou, C. (2014, October). Teachers’ conceptions about assessment: Adaptation of a scale on a Cypriot sample. In The Proceedings of the 13th Pedagogical Society of Cyprus Meeting (pp.265-275). Nicosia, Cyprus: PEK.
 3. Michaelides, M. P. (2013). Applications of large-scale experimental designs in educational research. In C. Theofilides, and I. Pyrgiotakis (Eds.), Educational Research: Theoretical Problems and Directions for Applied Research (p.213-226). Nicosia: University of Nicosia Press.
 4. Vasileiou, M.*, & Michaelides, M. (2012, June). How assessment is presented in the Cypriot curricula [in Greek]. In The Proceedings of the 12th Pedagogical Society of Cyprus Meeting (pp.409-420). Nicosia, Cyprus: PEK.
 5. Michaelides, M. P., & Petridou, A. (2010). Modern theories of measurement: IRT models. In M. Zembylas, A. Michaelidou, & P. Kendeou (Eds.) Advanced Research Methods (p.313-339). Nicosia: Open University of Cyprus.
 6. Morgan, D. L., & Michaelides, M. P. (2005). Setting cut scores for college placement. College Board Research Report No. 2005-9.
 7. Camara, W., & Michaelides, M. P. (2005). AP® Use in Admissions: A Response to Geiser and Santelices. Available at http://www.collegeboard.com/research/abstract/106896.html

* Indicates a student as first author at the time of submission