ΜΙΧAΛΗΣ ΜΙΧΑHΛ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ
MICHAEL MICHALIS
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας
Κεντρικά Κτήρια
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
-
22892028
-
-

Προσωπικό Προφίλ

 ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 

2015                   Διδακτορική Διατριβή με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ από το Τμήμα Γενικής Γλωσσολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου της Γρανάδας - Ισπανίας, με τίτλο "Género Recepcióde 'Basilio DiyeníAcritis' ("Λογοτεχνικό Είδος και Πρόσληψη του 'Βασίλειου Διγενή Ακρίτη'"). Συμπεριλαμβάνει πρωτότυπη μετάφραση στα ισπανικά της διασκευής Εσκοριάλ του Διγενή Ακρίτη και σύγκριση με την κριτική και τη πρόσληψη του ισπανικού Cantar de Mio Cid).
Σύντομη περιγραφή:1. Θεωρία των λογοτεχνικών ειδών γενικά και του έπους ειδικότερα. Από τον Αριστοτέλη στον Χέγκελ και από εκεί στον Βαχτίν (Κλασικισμός –Ρομαντισμός – Σύγχρονες θεωρίες με όρους σημειωτικής). Από τον «κλειστό και μονολιθικό» χαρακτήρα του έπους  στον «επικοινωνιακό και πολυφωνικό» του μυθιστορήματος. 2. Μεσαιωνική πρακτική = ρητορική. 3. Κριτική ανασκόπηση της συγκριτολογικής κριτικής του Διγενή Ακρίτη με το ισπανικό μεσαιωνικό ποίημα 'El Cantar de Mio Cid' και η ειδολογική της διάσταση. 4. Κριτική της πρόσληψης της ειδολογικότητας του Διγενή Ακρίτη όλων των διασκευών. 5. Η λογοτεχνική αποτύπωση της ειδολογικότητας του έργου σε επιλεγμένους Νεοέλληνες συγγραφείς 6. Οι διαστάσεις του λογοτεχνικού μύθου του Διγενή Ακρίτη στην Κύπρο.

 

2011                             Παρακολούθηση σεμιναρίου για τη διδακτική της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας (Πανεπιστήμιο Κύπρου / Università per Stranieri di Perugia).

 

2010                             Επιτυχής παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος κατάρτισης διδασκόντων την ελληνική ως ξένη / δεύτερη γλώσσα «Διαδρομές στην Ελληνική Γλώσσα» διάρκειας ενός έτους (εξ αποστάσεως)

 

2004                             Επιτυχής παρακολούθηση της Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, διάρκειας ενός έτους με θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

2002                             Παρακολούθηση σεμιναρίου για τη διδακτική της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (Ινστιτούτο Cervantes και Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας – Ισπανίας).

 

2002                             Μεταπτυχιακό επιπέδου Μάστερ με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ (DEA: Diploma de Estudios Avanzados) στο πρόγραμμα «Θεωρίας της Λογοτεχνίας και της Τέχνης και Συγκριτικής Φιλολογίας» του Τμήματος Γενικής Γλωσσολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας» του Πανεπιστημίου της Γρανάδας – Ισπανίας.

 

1999                             Πτυχίο από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ.

 

1993 - 1995                   Στρατιωτική θητεία (Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού)

 

1993                             Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ

 

Ερευνητικά Προγράμματα

 

2010-2016                    Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου στην κοινοπραξία με το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου – ΙΝΕΚ – ΠΕΟ και υπεύθυνος για την συγγραφή του επιστημονικού μέρους των ερευνητικών προτάσεων,  τον σχεδιασμό και την προετοιμασία των μαθημάτων και την επιμόρφωση των διδασκόντων για την Εκμάθηση της Ελληνικής σε Αιτητές Πολιτικού Ασύλου, Πολιτικούς Πρόσφυγες και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας στην Κύπρου. (Τα προγράμματα χρηματοδοτούνταν από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Αλληλεγγύης και την Κυπριακή Δημοκρατία)

 

2010-2012                     Εκπρόσωπος του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου στην ομάδα Διδασκόντων Ξένων Γλωσσών του δικτύου “Campus Europae” στις ετήσιες συναντήσεις της. Οι συναντήσεις συνοδεύονταν με εισαγωγικά – «διαφημιστικά» μαθήματα ελληνικής σε φοιτητές του πανεπιστημίου το οποίο φιλοξενούσε τη συνάντηση (Το Campus Europae είναι αντίστοιχο του Erasmus αλλά με έμφαση στην προώθηση των λιγότερο ομιλουμένων γλωσσών).

 

2012                             Σχεδιασμός και δημιουργία σε πλατφόρμα Moodle του επιπέδου Β1 της Ελληνικής Γλώσσας ως Ξένης με εισαγωγή πολιτισμικών στοιχείων για την καλλιέργεια τόσο της γλωσσικής όσο και της διαπολιτισμικής επάρκειας. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε εξ’ αρχής με συγγραφή κειμένων, και ασκήσεων και δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού με στόχο την ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων. Έγινε επίσης χρήση αυθεντικών πηγών και υλικού και επιχειρήθηκε παράλληλα η εισαγωγή στον πολιτισμό τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου. Η μέθοδος διδασκαλίας και αξιολόγησης γινόταν με τον συνδυασμό της αυτοδιδασκαλίας και των διαδικτυακών συναντήσεων μέσω Skype με τον διδάσκοντα για τις ανάγκες του προγράμματος ανταλλαγής “Campus Europae”.

 

2010                             Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας για την προσαρμογή των παλαιών επιπέδων σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 

2008 και 2010               Σε συνεννόηση με τον Διευθυντή του ΣΕΓ υπεβάλαμε τα αναλυτικά προγράμματα του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας προς έγκριση από την Πολιτεία (Υπουργείο Παιδείας, Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) για συμπερίληψη των διπλωμάτων ελληνομάθειας που απονέμει το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας στα αποδεκτά τεκμήρια «πολύ καλής» (επίπεδα B2 ή / και Γ1) καθώς και «άριστης» (επίπεδο) Γ2 γνώσης της ελληνικής .

 

2008                         Σχεδιασμός και δημιουργία σε πειραματική φάση του 1ου επιπέδου  της Ελληνικής ως Ξένης / Δεύτερης με τον συνδυασμό της επικοινωνιακής μεθόδου με την “suggestopedia” του Georgi Lozanov και παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο συνέδριο LanguagesandInterculturalDialogue(Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο 2008)

 

2000 - 2006               Συμμετοχή στην επιστημονική ομάδα του προγράμματος «Νεοελληνική Λεξικογραφία» του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών και του Πανεπιστημίου της Γρανάδας – Ισπανίας (υπεύθ έκδ. Μόσχος Μορφακίδης Φυλακτός).

 Ξένες Γλώσσες           

 

Ισπανικά                      Επιπέδου Γ2  / D.E.L.E. Superior.

Αγγλικά                        Επιπέδου Γ1.

Ιταλικά                          Επιπέδου Γ1.

Γαλλικά                         Άριστη κατανόηση γραπτού λόγου.

Πορτογαλικά                 Άριστη κατανόηση γραπτού λόγου.

Καταλανικά                  Άριστη κατανόηση γραπτού λόγου.

 

Διδασκαλία

 

2003-σήμερα            Δάσκαλος Ελληνικής Γλώσσας στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου (5 χρόνια ως ΕΕ πλήρους απασχόλησης) και από το 2008 μέλος ΕΕΠ.

1999-2003                  Δάσκαλος Ελληνικής Γλώσσας, Πολιτισμού και Μετάφρασης στη Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνείας και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γρανάδας – Ισπανίας στα πλαίσια της διμερούς συμβάσεως ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας.

Υποτροφίες

 

2002- 2003                    Υποτροφία του Ισπανικού Κράτους (Agencia Española de Cooperación Internacional –AECI) 

2001-2002                     Μερική υποτροφία του Ιδρύματος "Αναστάσιος Λεβέντης"

1999-2001                     Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ)

Φεβ-Αυγ. 1999              Υποτροφία “Erasmus” (από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας)

 

 

Διδασκαλία της Ελληνικής και της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 

Ευρωπαϊκή και Βυζαντινή Μεσαιωνική Επική Ποίηση 

Θεωρία της Λογοτεχνίας

Νεοελληνική και Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία

Μετάφραση – Διερμηνεία και Λογοτεχνική Μετάφραση

Ελληνική Λεξικογραφία

 

2020

Apenas más vacío, (υπό δημοσίευση). Traducción e introducción al castellano de la colección de poemas de Andreas Georgallides, Ελάχιστα περισσότερο άδειο. Αθήνα: 'Ιαμβος, 2018.

2019

"Elementi strutturali comuni tra il poema del Cid e l'Erotocrito" στο  Periptero 06-07: 40-47. (Αθήνα: ETPbooks)

2018

"Ο λόγιος και πολιτικός Χριστόδουλος Γαλατόπουλος: κοινωνική εγρήγορση και πολιτική ηθική", Επιστημονική Ημερίδα για τον πολιτικό και λόγιο Χριστόδουλο Γαλατόπουλο. Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία, 21 Οκτωβρίου 2018.

2015                            

Género y Recepción de “Basilio Diyenís Acritis”, Tesis Doctoral del programa de doctorado Teoría de la Literatura y del Arte y Literatura Comparada Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura, Universidad de                                       Granada, 2015.

“Los estudios comparativos sobre Diyenís Acritis y el Cantar de Mio Cid. Algunas anotaciones sobre el género de la ‘epopeya medieval’”, Estudios Neogriegos 16: 9-39.

«Είναι πράγματι ο Διγενής των κυπριακών ακριτικών τραγουδιών εθνικός ήρωας;» Κύπρος. Μια πολιτιστική εικόνα της νήσου της Αφροδίτης. Chipre. UnaimagenculturaldelaisladeAfrodita, επιμ. έκδ. Π. Παπαδοπούλου, Granada: Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, Universidad de Granada, 2015, σσ. 33-50.

2013                                  «Η χρήση του διαδικτύου και της τεχνολογίας της πληροφόρησης στην ανάπτυξη της ‘πολιτισμικής / διαπολιτισμικής επάρκειας’ στη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας: το παράδειγμα της νέας ελληνικής», Foreign Language Instructional Technology Conference (FLiT-II) – E-nnovative LearningDecember 5th – 7th 2013. Πανεπιστήμιο Κύπρου.

2011                                     «Η γυναικεία σεξουαλικότητα στον Διγενή Ακρίτη και στα Ισπανικά Μεσαιωνικά Έπη», επιμ. έκδ. Μ. Πιερής, Διγενής Ακρίτας (Πρόγραμμα Θεατρικής Παράστασης) Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου / Θ.Ε.Π.Α.Κ, 2011, σσ. 30-2.

2008                                   Μιχαήλ M., Fedina O. & Μεταξάς Γ., «Εφαρμογή της μνημονικής μεθόδου διδασκαλίας στα εντατικά προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως ξένης –δεύτερης. Languages and Intercultural Dialogue, επιμ. έκδ.  J. Burston  et al., Nicosia: European Parliament Office in Cyprus and the Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus. 2008, σσ. 141-9.

2005                              Μετάφραση του άρθρου του Βασίλη Βιτσαξή «Ποίηση και Στοχασμός, η ποίηση κατάφαση της ανθρώπινης πνευματικότητας», Vitsaxís, V., PoéticaOnce ensayos de acercamiento estético del discurso poético, Granada, 2005, σσ. 107-20.

2004                             “Στοιχεία εσωτερικής κατάρρευσης της Πόλης και η λογοτεχνική τους αποτύπωση στο έργο του Άγγελου Σικελιανού, επιμ. έκδ. Ε. Motos Guirao, E., & Μ. Morfakidis Filactó ( Constantinopla, 550 años desde su caída. Constantinopla Otomana, Granada: Centro de Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas, Universidad de Granada. Vicerrectorado de Extensión Universitaria, 2004, σσ. 269-76        

2002                        Basilio Digenes Akrites. Traducción del texto de El Escorial, introducción y comentario. Granada (Trabajo de investigación para el programa de doctorado “Teoría de la literatura y del arte y literatura comparada”) Universidad de Granada.

 2002                             “La tradición clásica en el poema de Digenes Akrites”, επιμ. έκδ. Ι.Μ. García Gálvez, Grecia y la tradición clásica: actas del II Congreso de Neohelenistas de Iberoamérica, VII Jornadas de Literatura Neogriega, (La Laguna, 30 de octubre-3 de noviembre de 2001)La Laguna (Santa Cruz de Tenerife): Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna, 2002, pp. 311-7.

 

 

Profile Information

Michalis Michael is a Modern Greek teacher. He works as a Special Teaching Staff at the School of Greek Language (University of Cyprus) since 2003. In his role at the University of Cyprus, Michalis teaches Greek as a Second Language to adults and participates in external programs as a teacher trainer and examiner. In the past he has also worked as a language teacher at the University of Granada (Spain) and as research fellow at the Centre of Byzantine, Modern Greek and Cypriot Studies of the same university. Michalis is a philologist (University of Cyprus) with a ΜA/DEA and a PhD in Theory of Literature and Comparative Literature (University of Granada). He accomplished the professional development one-year online course “Diadromes in Greek Language” offered by the Centre for Greek Language of the Aristotle University of Thessaloniki and the one-year course in Pedagogical Methodology in the teaching of Greek Language and Literature from the Pedagogical Institute of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus. He has also attained several teachers training courses in Modern Greek, Spanish and Italian language. Moreover, he was the developer of the B1 online course in Modern Greek Language that has been offered by the Campus Europae Network. His research interests centre on second language acquisition, teaching methodology and the use of IT in second language acquisition, literary and technical translation, theory of literature, medieval epic poetry and Modern Greek Literature.
Greek as a Foreing Language
Spanish as a Foreigh Language
European Medieval Epic Poetry 
Comparative Literature
Theory of Literature
Technical and Literary Translation and Interpretation (Greek - Spanish - Italian)
Greek Lexicography
 
2020.        Apenas más vacío, (in press). Traducción e introducción al castellano de la colección de poemas de Andreas Georgallides, Ελάχιστα περισσότερο άδειο. Αθήνα: 'Ιαμβος, 2018.
 
2019          "Elementi strutturali comuni tra il poema del Cid e l'Erotocrito",  Periptero 06-07: 40-47. (Αθήνα: ETPbooks)
 
2018           "Ο λόγιος και πολιτικός Χριστόδουλος Γαλατόπουλος: κοινωνική εγρήγορση και πολιτική ηθική", Επιστημονική Ημερίδα για τον πολιτικό και λόγιο Χριστόδουλο Γαλατόπουλο. Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία, 21 Οκτωβρίου 2018.

2015            Género y Recepción de “Basilio Diyenís Acritis”, Tesis Doctoral del programa de doctorado Teoría de la Literatura y del Arte y Literatura Comparada Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura, Universidad de Granada, 2015.

                     “Los estudios comparativos sobre Diyenís Acritis y el Cantar de Mio Cid. Algunas anotaciones sobre el género de la ‘epopeya medieval’”, Estudios Neogriegos 16: 9-39.

                     «Είναι πράγματι ο Διγενής των κυπριακών ακριτικών τραγουδιών εθνικός ήρωας;» Κύπρος. Μια πολιτιστική εικόνα της νήσου της Αφροδίτης. Chipre. UnaimagenculturaldelaisladeAfrodita, επιμ. έκδ. Π. Παπαδοπούλου, Granada: Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, Universidad de Granada, 2015, σσ. 33-50.

2013                       «Η χρήση του διαδικτύου και της τεχνολογίας της πληροφόρησης στην ανάπτυξη της ‘πολιτισμικής / διαπολιτισμικής επάρκειας’ στη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας: το παράδειγμα της νέας ελληνικής», ForeignLanguageInstructionalTechnologyConference (FLiT-II) – E-nnovativeLearningDecember 5th – 7th 2013. Πανεπιστήμιο Κύπρου (υπό δημοσίευση).

2011                             «Η γυναικεία σεξουαλικότητα στον Διγενή Ακρίτη και στα Ισπανικά Μεσαιωνικά Έπη», επιμ. έκδ. Μ. Πιερής, Διγενής Ακρίτας (Πρόγραμμα Θεατρικής Παράστασης) Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου / Θ.Ε.Π.Α.Κ, 2011, σσ. 30-2.

2008                            Μιχαήλ M., Fedina O. & Μεταξάς Γ., «Εφαρμογή της μνημονικής μεθόδου διδασκαλίας στα εντατικά προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως ξένης –δεύτερης. Languages and Intercultural Dialogue, επιμ. έκδ.  J. Burston  et al., Nicosia: European Parliament Office in Cyprus and the Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus. 2008, σσ. 141-9.

 2005                             Μετάφραση του άρθρου του Βασίλη Βιτσαξή «Ποίηση και Στοχασμός, η ποίηση κατάφαση της ανθρώπινης πνευματικότητας», Vitsaxís, V., PoéticaOnce ensayos de acercamiento estético del discurso poético, Granada, 2005, σσ. 107-20.

2004                         “Στοιχεία εσωτερικής κατάρρευσης της Πόλης και η λογοτεχνική τους αποτύπωση στο έργο του Άγγελου Σικελιανού, επιμ. έκδ. Ε. Motos Guirao, E., & Μ. Morfakidis Filactó ( Constantinopla, 550 años desde su caída. Constantinopla Otomana, Granada: Centro de Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas, Universidad de Granada. Vicerrectorado de Extensión Universitaria, 2004, σσ. 269-76        

2002                             Basilio Digenes Akrites. Traducción del texto de El Escorial, introducción y comentario. Granada (Trabajo de investigación para el programa de doctorado “Teoría de la literatura y del arte y literatura comparada”) Universidad de Granada.

 2002                             “La tradición clásica en el poema de Digenes Akrites”, επιμ. έκδ. Ι.Μ. García Gálvez, Grecia y la tradición clásica: actas del II Congreso de Neohelenistas de Iberoamérica, VII Jornadas de Literatura Neogriega, (La Laguna, 30 de octubre-3 de noviembre de 2001)La Laguna (Santa Cruz de Tenerife): Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna, 2002, pp. 311-7.