ΜΑΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ZACHARIADIS MARIOS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Οικονομικών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
107
22893712
-
sites.google.com/site/zachariadismarios/

Προσωπικό Προφίλ

Κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison (1993) και διδακτορικό τίτλο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Ohio State (2000). Διετέλεσε επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Οικονομικών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Λουϊζιάνας από το 2000 εώς το 2005. Προσελήφθη ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το Μάϊο του 2005.
Μακροοικονομικά Ανοικτής Οικονομίας, Νομισματικά, Οικονομική Μεγέθυνση.
 

Firms' Expectations and Monetary Policy Shocks in the Euro Area (with Snezana Eminidou), Journal of International Money and Finance, forthcoming.

Which Banks Smooth and at What Price? (with Sotirios Kokas and Dmitri Vinogradov), Journal of Corporate Finance, 65, 101509, December 2020.

Inflation Expectations and Monetary Policy Surprises, (with Snezana Eminidou and Elena Andreou) Scandinavian Journal of Economics 122:1 306–339 January 2020.

Barriers to Price Convergence, (with Marina Glushenkova and Andros Kourtellos) Journal of Applied Econometrics 33:7 1081-1097 November/December 2018.

Understanding post-Euro Law-of-One-Price Deviations (with Marina Glushenkova) Journal of Money Credit and Banking 48:6 1073-1111 September 2016. (Lead article)

Global Versus Local Shocks in Micro Price Dynamics (with Philippe Andrade) Journal of International Economics 98:1 78-92 January 2016.

Education externalities on Longevity (with Francesco Ricci) Economica 80(319) 404-440, July 2013.

Immigration and International Prices, Journal of International Economics, 87:2 298-311, July 2012.
 
The Importance of Trade Costs in Deviations from the Law of One Price: estimates based on the Direction of
Trade (with Ozlem Inanc), Economic Inquiry, 50:3 667-689, July 2012.
 
Immigration and International Prices: An initial assessment. Economics Letters, 110:2 83-85, February 2011.
 
International Medical Technology Diffusion (with Chris Papageorgiou and Andreas Savvides) Journal of International Economics, 72:2 409-427, July 2007. 
 
Understanding European Real Exchange Rates (with Mario Crucini and Chris Telmer) The American Economic Review, 95:3 724-738, June 2005. 
 
R&D, Innovation, and Technological Progress: A test of the Schumpeterian Framework without Scale Effects. Canadian Journal of Economics, 36:3 566-686, August 2003.

Profile Information

He hοlds a BSc in Economics from the University of Wisconsin (1993) and a PhD in Economics from the Ohio State University (2000). He was an assistant professor at the Department of Economics of Louisiana State University from 2000 to 2005. He has been at the University of Cyprus since May 2005.
Open Economy Macroeconomics, Monetary Economics, Economic Growth.
 

Firms' Expectations and Monetary Policy Shocks in the Euro Area (with Snezana Eminidou), Journal of International Money and Finance, forthcoming.

Which Banks Smooth and at What Price? (with Sotirios Kokas and Dmitri Vinogradov), Journal of Corporate Finance, 65, 101509, December 2020.

Inflation Expectations and Monetary Policy Surprises, (with Snezana Eminidou and Elena Andreou) Scandinavian Journal of Economics 122(1), 306–339, January 2020.

Barriers to Price Convergence, (with Marina Glushenkova and Andros Kourtellos) Journal of Applied Econometrics 33:7 1081-1097 November/December 2018.

Understanding post-Euro Law-of-One-Price Deviations (with Marina Glushenkova) Journal of Money Credit and Banking 48:6 1073-1111 September 2016. (Lead article)

Global Versus Local Shocks in Micro Price Dynamics (with Philippe Andrade) Journal of International Economics 98:1 78-92 January 2016.

Education externalities on Longevity (with Francesco Ricci) Economica 80(319) 404-440, July 2013.

Immigration and International Prices, Journal of International Economics, 87:2 298-311, July 2012.
 
The Importance of Trade Costs in Deviations from the Law of One Price: estimates based on the Direction of
Trade (with Ozlem Inanc), Economic Inquiry, 50:3 667-689, July 2012.
 
Immigration and International Prices: An initial assessment. Economics Letters, 110:2 83-85, February 2011.
 
International Medical Technology Diffusion (with Chris Papageorgiou and Andreas Savvides) Journal of International Economics, 72:2 409-427, July 2007.
 
Understanding European Real Exchange Rates (with Mario Crucini and Chris Telmer) The American Economic Review, 95:3 724-738, June 2005.
 
R&D, Innovation, and Technological Progress: A test of the Schumpeterian Framework without Scale Effects. Canadian Journal of Economics, 36:3 566-686, August 2003.