ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CHRONAKIS NIKOS
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Χημείας
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
B 116
00357 22892781
00357 22895088
-

Προσωπικό Προφίλ

• Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1994.
• Διδακτορικό στην Οργανική Χημεία, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2000.
• Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΕΤΗ, Ζυρίχη, Ελβετία, 2002-2003.
• Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Οργανικής Χημείας, Πανεπιστήμιο Erlangen-Νυρεμβέργης, Γερμανία, 2003-2005.
• Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2005-2009.
• Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2009-2015.
• Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2015-παρόν.
 
 

Organic   Chemistry

 • Synthesis of enantiomerically pure macrocyclic oligo-malonates.
 • Synthesis of C3-symmetric tripodal molecules.
 • One-pot thermally chemocontrolled double Diels-Alder reactions.  

Fullerene   Chemistry

 • Regioselective synthesis of multi-adducts of [60]fullerene via the tether-directed remote functionalization method.
 • Synthesis and characterization of enantiomerically pure bis- and trisadducts of C60 with inherently chiral addition patterns.
 • Synthesis of chiral hexakis adducts of C60 and dumbbell shaped bis(fullerene) amphiphiles.

Supramolecular   Chemistry

 • Study of enantiomerically pure trisadducts of C60 with an inherently chiral addition pattern in chiral photosensitization.
 • Helically chiral fullerene coordination polymers.
 • Construction of C60-containing molecular capsules consisted of calixarenes.
 • Synthesis of carbonaceous materials with well-defined 3D-structures consisted of fullerene building units (Platonic solids, COFs).
 • Study of amphiphilic fullerene derivatives in the formation of vesicles.
1. G. Vassilikogiannakis, N. Chronakis, and M. Orfanopoulos*, "A New [2+2] Functionalization of C60 with Alkyl-Substituted 1,3-Butadienes: A Mechanistic Approach. Stereochemistry and Isotope Effects", J. Am. Chem. Soc., 1998, 120, 9911-9920.
 
2. N. Chronakis and M. Orfanopoulos*, "Ene Reaction of Arylallyl Alkenes with C60. A Mechanistic Approach", Org. Lett., 1999, 1, 1909-1912.
 

3. N. Chronakis and M. Orfanopoulos*, "[4+2] Cycloadditions of Rigid s-cis Dienes to C60. A Synchronous Diels-Alder Reaction", Org. Lett., 2001, 3, 545-548.

4. N. Chronakis and M. Orfanopoulos*, "Concerted Diels-Alder reaction between anthracene and C60", Tetrahedron Lett., 2001, 42, 1201-1204.

5. N. Chronakis, G. C. Vougioukalakis, and M. Orfanopoulos*, "Synthesis and Self Photooxygenation of Alkenyl-Linked [60]Fullerene Derivatives. A Regioselective Ene Reaction", Org. Lett., 2002, 4, 945-948.

6. N. Chronakis, G. Froudakis, and M. Orfanopoulos*, "Stereochemistry of the [4+2] Cycloadditions of trans,trans and cis,trans-2,4-Hexadiene to C60", J. Org. Chem., 2002, 67, 3284-3289.

7. G. C. Vougioukalakis, N. Chronakis, and M. Orfanopoulos*, "Addition of Electron-Rich Aromatics to Azafullereniun Carbocation. A Stepwise Electrophilic Substitution Mechanism", Org. Lett., 2003, 5, 4603-4606.

8. N. Chronakis and A. Hirsch*, "Regio- and stereoselective synthesis of enantiomerically pure [60]fullerene tris-adducts with an inherently chiral e,e,e addition pattern", Chem. Commun., 2005, 3709-3711.

9. F. Beuerle, N. Chronakis and A. Hirsch*, "Regioselective synthesis and zone selective deprotection of [60]fullerene tris-adducts with an e,e,e addition pattern", Chem. Commun., 2005, 3676-3678.

10. N. Chronakis*, A. Hirsch*, "Macrocyclic malonates. A new family of tethers for the regio- and diastereoselective functionalization of [60]fullerene", C. R. Chimie, 2006, 9, 862-867. (Review)

11. N. Chronakis, T. Brandmüller, C. Kovacs, U. Reuther, W. Donaubauer, F. Hampel, F. Fischer, F. Diederich*, and A. Hirsch*, "Macrocyclic Cyclo[n]Malonates - Synthetic Aspects and Observation of Columnar Arrangements by X-Ray Crystallography", Eur. J. Org. Chem., 2006, 2296-2308.

12. S. G. Kotsiris, Y. V. Vasil´ev, A. V. Streletskii, M. Han, L. P. Mark, O. V. Boltalina, N. Chronakis, M. Orfanopoulos, H. Hungerbühler and T. Drewello*, "Application and evaluation of solvent-free matrix-assisted laser desorption/ionization massspectrometry for the analysis of derivatized fullerenes", Eur. J. Mass Spectrom., 2006, 12, 397-408.

13. N. Chronakis*, U. Hartnagel. M. Braun and A. Hirsch*, "A chiral dumbbell shaped bis(fullerene) oligoelectrolyte", Chem. Commun., 2007, 607-609.

14. P. Witte, F. Beuerle, U. Hartnagel, R. Lebovitz, A. Savouchkina, S. Sali, D. Guldi*, N. Chronakis and A. Hirsch*, "Water solubility, antioxidant activity and cytochrome C binding of four families of exohedral adducts of C60 and C70", Org. Biomol. Chem., 2007, 5, 3599-3613.

15. S. Durdagi*, T. Mavromoustakos, N. Chronakis, M. G. Papadopoulos*, "Computational design of novel fullerene analogues as potential HIV-1 PR inhibitors: Analysis of the binding interactions between fullerene inhibitors and HIV-1 PR residues using 3D QSAR, molecular docking and molecular dynamics simulations", Bioorg. Med. Chem., 2008, 16, 9957-9974.

16. M. Riala and N. Chronakis*, "A Facile Access to Enantiomerically Pure [60]Fullerene Bisadducts with the Inherently Chiral Trans-3 Addition Pattern", Org. Lett., 2011, 13, 2844-2847.

17. M. Riala, M. S. Markoulides, E. E. Moushi and N. Chronakis*, "One-pot regioselective synthesis and X-ray crystal structure of a stable [60]fullerene trisadduct with the eedge,eface,trans-1 addition pattern", Chem. Commun., 2011, 47, 11948-11950.

18. M. J. Manos, M. S. Markoulides, C. D. Malliakas, G. S. Papaefstathiou, N. Chronakis, M. G. Kanatzidis, P. N. Trikalitis*, and A. J. Tasiopoulos*, "A Highly Porous Interpenetrated Metal-Organic Framework from the Use of a Novel Nanosized Organic Linker", Inorg. Chem., 2011, 50, 11297-11299.

19. M. S. Markoulides, C. P. Ioannou, M. J. Manos and N. Chronakis*, "Quantitative preparation of 3,4-di(methylene tetrahydrothiophene-1,1-dioxide by Zn-induced 1,4-debromination. A valuable 6-C reactive diene in [4+2] cycloadditions with DMAD and [60]fullerene", RSC Adv., 2012, 2, 12269-12277.

20. M. S. Markoulides, G. I. Ioannou, M. J. Manos and N. Chronakis*, "One-pot thermally chemocontrolled double Diels-Alder strategies. A route to [4+2] functionalisation/[4+2] derivatization of C60", RSC Adv., 2013, 3, 4750-4756.

21. M. Riala and N. Chronakis*, "Remote Functionalization of C60 with Enantiomerically Pure cyclo-[2]-Malonate Tethers Bearing C12 and C14 Spacers: Synthetic Access to Bisadducts of C60 with the Inherently Chiral trans-3 Addition Pattern", J. Org. Chem., 2013, 78, 7701-7713. (Highlighted paper)

22. C. P. Ioannou and N. Chronakis*, "The first one-pot synthesis of a chiral pentakis-adduct of C60 utilising an opened-structure malonate tether", Chem. Commun., 2013, 49, 10611-10613.

23. M. Riala and N. Chronakis*, "An unexpected stereoisomerism in enantiomerically pure trisadducts of C60 with an inherently chiral trans-3,trans-3,trans-3 addition pattern", Chem. Commun., 2014, 50, 1995-1998.

24. N. Chronakis*, "The journey of L-tartaric acid in the world of enantiomerically pure bis- and trisadducts of C60 with the inherently chiral trans-3 and all-trans-3 addition patterns", Org. Biomol. Chem., 2014, 12, 8574-8579. (Invited Perspective)

25. C. P. Ioannou and N. Chronakis*, "A study towards the regioselective synthesis of the e,e,e trisadduct of C60 via the [4+2] Diels-Alder reaction with tethers bearing ortho-quinodimethane precursors", Arkivoc, 2015, 65-82. (Commemorative issue dedicated to Professor Michael Orfanopoulos on the occasion of his 67th birthday)

26. C. P. Ioannou, G. I. Ioannou, E. E. Moushi, K. Velonia* and N. Chronakis*, "Self-Assembled Giant Vesicles Formed by Type I [3:3-Hexakis Adducts of C60 Equipped with Enantiomerically Pure cyclo-Monomalonate Addends", Eur. J. Org. Chem., 2015, 4598-4602.

27. M. S. Markoulides*, C. G. Efthymiou, A. J. Tasiopoulos, N. Chronakis*, "Design and synthesis of new nanosized C3-symmetrical tricarboxylic acids: key elongated ligands for the preparation of highly porous MOFs", Synlett, 2015, 26, 2659-2662.

28. Birkett P.R., and Chronakis N., Fullerene Chemistry. In: Saleem Hashmi (editor-in-chief), Reference Module in Materials Science and Materials Engineering. Oxford: Elsevier; 2016. pp. 1-6. (Invited book chapter)

29. M. Riala, K. L. Maxouti, C. P. Ioannou, and N. Chronakis*, "Synthesis of Enantiopure T-Symmetrical [6:0]-Hexakis Adducts of C60 Equipped with 1,2-Glycol Substituted cyclo-Monomalonate Addends", Org. Lett., 2016, 18, 1132-1135.

30. J.-Y. Yue, M. Markoulides, A. C. Regan, S.-Y. Li, N. Chronakis, A. Gourdon, T. Chen, H.-J. Yan, and D. Wang*, "Construction of 2D nanoporous network by coupling on-surface dynamic imine chemistry and dipole-stabilized self-assembly", Chem. Commun., 2017, 53, 428-431.

31. A. Stergiou, K. Asad, A. Kourtellaris, N. Chronakis*, N. Tagmatarchis*, "Tether-directed Regioselective Synthesis of an Equatorialface Bisadduct of Azafullerene Using Cyclo-[2]-octylmalonate", Chem. Eur. J., 2019, 25, 5751-5756.

32. C. García-Simón, C. Colomban, Y. Aybars Çetin, A. Gimeno, M. Pujals, E. Ubasart, C. Fuertes-Espinosa, K. Asad, N. Chronakis, M. Costas, J. Jiménez-Barbero*, F. Feixas*, X. Ribas*, "Complete Dynamic Reconstruction of C60, C70 and (C59N)2 Encapsulation into an Adaptable Supramolecular Nanocapsule", J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 16051-16063.

33. A. Kourtellaris, M. S. Markoulides, N. Chronakis, S. J. Teat, J. C. Plakatouras, and A. J. Tasiopoulos*, "Isoreticular Design of Two Novel Metal Organic Frameworks and Their Single-Crystal-to-Single-Crystal Solvent Exchange Properties", Cryst. Growth Des., 2020, 20, 7822-7832.

 

Patents

1. Andreas Hirsch, Florian Beuerle, and Nikos Chronakis, "Method of Synthesis of Water Soluble Fullerene Polyacids Using a Malonate Reactant" U.S. PATENT No2006/047167.

 

Profile Information

• B.Sc. in Chemistry, Department of Chemistry, University of Crete, Greece, 1994.
• Ph.D. in Organic Chemistry, Department of Chemistry, University of Crete, Greece, (Supervisor: Prof. M. Orfanopoulos), 2000.
• Post-doctoral Research Associate, Laboratory of Organic Chemistry, Federal Technical University (ETH) of Zurich, Switzerland, (Advisor: Prof. F. Diederich), 2002-2003.
• Post-doctoral Research Associate, Institute of Organic Chemistry, University of Erlangen-Nuremberg, Germany, (Advisor: Prof. A. Hirsch), 2003-2005.
• Lecturer, Department of Chemistry, University of Cyprus, 2005-2009.
• Assistant Professor, Department of Chemistry, University of Cyprus, 2009-2015.
• Associate Professor, Department of Chemistry, University of Cyprus, 2015-present.
 

Organic   Chemistry

 • Synthesis of enantiomerically pure macrocyclic oligo-malonates.
 • Synthesis of C3-symmetric tripodal molecules.
 • One-pot thermally chemocontrolled double Diels-Alder reactions.  

Fullerene   Chemistry

 • Regioselective synthesis of multi-adducts of [60]fullerene via the tether-directed remote functionalization method.
 • Synthesis and characterization of enantiomerically pure bis- and trisadducts of C60 with inherently chiral addition patterns.
 • Synthesis of chiral hexakis adducts of C60 and dumbbell shaped bis(fullerene) amphiphiles.

Supramolecular   Chemistry

 • Study of enantiomerically pure trisadducts of C60 with an inherently chiral addition pattern in chiral photosensitization.
 • Helically chiral fullerene coordination polymers.
 • Construction of C60-containing molecular capsules consisted of calixarenes.
 • Synthesis of carbonaceous materials with well-defined 3D-structures consisted of fullerene building units (Platonic solids, COFs).
 • Study of amphiphilic fullerene derivatives in the formation of vesicles.
1. G. Vassilikogiannakis, N. Chronakis, and M. Orfanopoulos*, "A New [2+2] Functionalization of C60 with Alkyl-Substituted 1,3-Butadienes: A Mechanistic Approach. Stereochemistry and Isotope Effects", J. Am. Chem. Soc., 1998, 120, 9911-9920.
 
2. N. Chronakis and M. Orfanopoulos*, "Ene Reaction of Arylallyl Alkenes with C60. A Mechanistic Approach", Org. Lett., 1999, 1, 1909-1912.
 

3. N. Chronakis and M. Orfanopoulos*, "[4+2] Cycloadditions of Rigid s-cis Dienes to C60. A Synchronous Diels-Alder Reaction", Org. Lett., 2001, 3, 545-548.

4. N. Chronakis and M. Orfanopoulos*, "Concerted Diels-Alder reaction between anthracene and C60", Tetrahedron Lett., 2001, 42, 1201-1204.

5. N. Chronakis, G. C. Vougioukalakis, and M. Orfanopoulos*, "Synthesis and Self Photooxygenation of Alkenyl-Linked [60]Fullerene Derivatives. A Regioselective Ene Reaction", Org. Lett., 2002, 4, 945-948.

6. N. Chronakis, G. Froudakis, and M. Orfanopoulos*, "Stereochemistry of the [4+2] Cycloadditions of trans,trans and cis,trans-2,4-Hexadiene to C60", J. Org. Chem., 2002, 67, 3284-3289.

7. G. C. Vougioukalakis, N. Chronakis, and M. Orfanopoulos*, "Addition of Electron-Rich Aromatics to Azafullereniun Carbocation. A Stepwise Electrophilic Substitution Mechanism", Org. Lett., 2003, 5, 4603-4606.

8. N. Chronakis and A. Hirsch*, "Regio- and stereoselective synthesis of enantiomerically pure [60]fullerene tris-adducts with an inherently chiral e,e,e addition pattern", Chem. Commun., 2005, 3709-3711.

9. F. Beuerle, N. Chronakis and A. Hirsch*, "Regioselective synthesis and zone selective deprotection of [60]fullerene tris-adducts with an e,e,e addition pattern", Chem. Commun., 2005, 3676-3678.

10. N. Chronakis*, A. Hirsch*, "Macrocyclic malonates. A new family of tethers for the regio- and diastereoselective functionalization of [60]fullerene", C. R. Chimie, 2006, 9, 862-867. (Review)

11. N. Chronakis, T. Brandmüller, C. Kovacs, U. Reuther, W. Donaubauer, F. Hampel, F. Fischer, F. Diederich*, and A. Hirsch*, "Macrocyclic Cyclo[n]Malonates - Synthetic Aspects and Observation of Columnar Arrangements by X-Ray Crystallography", Eur. J. Org. Chem., 2006, 2296-2308.

12. S. G. Kotsiris, Y. V. Vasil´ev, A. V. Streletskii, M. Han, L. P. Mark, O. V. Boltalina, N. Chronakis, M. Orfanopoulos, H. Hungerbühler and T. Drewello*, "Application andevaluation of solvent-free matrix-assisted laser desorption/ionization massspectrometry for the analysis of derivatized fullerenes", Eur. J. Mass Spectrom., 2006, 12, 397-408.

13. N. Chronakis*, U. Hartnagel. M. Braun and A. Hirsch*, "A chiral dumbbell shaped bis(fullerene) oligoelectrolyte", Chem. Commun., 2007, 607-609.

14. P. Witte, F. Beuerle, U. Hartnagel, R. Lebovitz, A. Savouchkina, S. Sali, D. Guldi*, N. Chronakis and A. Hirsch*, "Water solubility, antioxidant activity and cytochrome C binding of four families of exohedral adducts of C60 and C70", Org. Biomol. Chem., 2007, 5, 3599-3613.

15. S. Durdagi*, T. Mavromoustakos, N. Chronakis, M. G. Papadopoulos*, "Computational design of novel fullerene analogues as potential HIV-1 PR inhibitors: Analysis of the binding interactions between fullerene inhibitors and HIV-1 PR residues using 3D QSAR, molecular docking and molecular dynamics simulations", Bioorg. Med. Chem., 2008, 16, 9957-9974.

16. M. Riala and N. Chronakis*, "A Facile Access to Enantiomerically Pure [60]Fullerene Bisadducts with the Inherently Chiral Trans-3 Addition Pattern", Org. Lett., 2011, 13, 2844-2847.

17. M. Riala, M. S. Markoulides, E. E. Moushi and N. Chronakis*, "One-pot regioselective synthesis and X-ray crystal structure of a stable [60]fullerene trisadduct with the eedge,eface,trans-1 addition pattern", Chem. Commun., 2011, 47, 11948-11950.

18. M. J. Manos, M. S. Markoulides, C. D. Malliakas, G. S. Papaefstathiou, N. Chronakis, M. G. Kanatzidis, P. N. Trikalitis*, and A. J. Tasiopoulos*, "A Highly Porous Interpenetrated Metal-Organic Framework from the Use of a Novel Nanosized Organic Linker", Inorg. Chem., 2011, 50, 11297-11299.

19. M. S. Markoulides, C. P. Ioannou, M. J. Manos and N. Chronakis*, "Quantitative preparation of 3,4-di(methylene tetrahydrothiophene-1,1-dioxide by Zn-induced 1,4-debromination. A valuable 6-C reactive diene in [4+2] cycloadditions with DMAD and [60]fullerene", RSC Adv., 2012, 2, 12269-12277.

20. M. S. Markoulides, G. I. Ioannou, M. J. Manos and N. Chronakis*, "One-pot thermally chemocontrolled double Diels-Alder strategies. A route to [4+2] functionalisation/[4+2] derivatization of C60", RSC Adv., 2013, 3, 4750-4756.

21. M. Riala and N. Chronakis*, "Remote Functionalization of C60 with Enantiomerically Pure cyclo-[2]-Malonate Tethers Bearing C12 and C14 Spacers: Synthetic Access to Bisadducts of C60 with the Inherently Chiral trans-3 Addition Pattern", J. Org. Chem., 2013, 78, 7701-7713. (Highlighted paper)

22. C. P. Ioannou and N. Chronakis*, "The first one-pot synthesis of a chiral pentakis-adduct of C60 utilising an opened-structure malonate tether", Chem. Commun., 2013, 49, 10611-10613.

23. M. Riala and N. Chronakis*,"An unexpected stereoisomerism in enantiomerically pure trisadducts of C60 with an inherently chiral trans-3,trans-3,trans-3 addition pattern", Chem. Commun., 2014, 50, 1995-1998.

24. N. Chronakis*, "The journey of L-tartaric acid in the world of enantiomerically pure bis- and trisadducts of C60 with the inherently chiral trans-3 and all-trans-3 addition patterns", Org. Biomol. Chem., 2014, 12, 8574-8579. (Invited Perspective)

25. C. P. Ioannou and N. Chronakis*, "A study towards the regioselective synthesis of the e,e,e trisadduct of C60 via the [4+2] Diels-Alder reaction with tethers bearing ortho-quinodimethane precursors", Arkivoc, 2015, 65-82. (Commemorative issue dedicated to Professor Michael Orfanopoulos on the occasion of his 67th birthday)

26. C. P. Ioannou, G. I. Ioannou, E. E. Moushi, K. Velonia* and N. Chronakis*, "Self-Assembled Giant Vesicles Formed by Type I [3:3-Hexakis Adducts of C60 Equipped with Enantiomerically Pure cyclo-Monomalonate Addends", Eur. J. Org. Chem., 2015, 4598-4602.

27. M. S. Markoulides*, C. G. Efthymiou, A. J. Tasiopoulos, N. Chronakis*, "Design and synthesis of new nanosized C3-symmetrical tricarboxylic acids: key elongated ligands for the preparation of highly porous MOFs", Synlett, 2016, 26, 2659-2662.

28. Birkett P.R., and Chronakis N., Fullerene Chemistry. In: Saleem Hashmi (editor-in-chief), Reference Module in Materials Science and Materials Engineering. Oxford: Elsevier; 2016. pp. 1-6. (Invited book chapter)

29. M. Riala, K. L. Maxouti, C. P. Ioannou, and N. Chronakis*, "Synthesis of Enantiopure T-Symmetrical [6:0]-Hexakis Adducts of C60 Equipped with 1,2-Glycol Substituted cyclo-Monomalonate Addends", Org. Lett., 2016, 18, 1132-1135.

30. J.-Y. Yue, M. Markoulides, A. C. Regan, S.-Y. Li, N. Chronakis, A. Gourdon, T. Chen, H.-J. Yan, and D. Wang*, "Construction of 2D nanoporous network by coupling on-surface dynamic imine chemistry and dipole-stabilized self-assembly", Chem. Commun., 2017, 53, 428-431.

31. A. Stergiou, K. Asad, A. Kourtellaris, N. Chronakis*, N. Tagmatarchis*, "Tether-directed Regioselective Synthesis of an Equatorialface Bisadduct of Azafullerene Using Cyclo-[2]-octylmalonate", Chem. Eur. J., 2019, 25, 5751-5756.

32. C. García-Simón, C. Colomban, Y. Aybars Çetin, A. Gimeno, M. Pujals, E. Ubasart, C. Fuertes-Espinosa, K. Asad, N. Chronakis, M. Costas, J. Jiménez-Barbero*, F. Feixas*, X. Ribas*, "Complete Dynamic Reconstruction of C60, C70 and (C59N)2 Encapsulation into an Adaptable Supramolecular Nanocapsule", J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 16051-16063.

33. A. Kourtellaris, M. S. Markoulides, N. Chronakis, S. J. Teat, J. C. Plakatouras, and A. J. Tasiopoulos*, "Isoreticular Design of Two Novel Metal Organic Frameworks and Their Single-Crystal-to-Single-Crystal Solvent Exchange Properties", Cryst. Growth Des., 2020, 20, 7822-7832.

 

Patents

1. Andreas Hirsch, Florian Beuerle, and Nikos Chronakis, "Method of Synthesis of Water Soluble Fullerene Polyacids Using a Malonate Reactant" U.S. PATENT No2006/047167.