ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΗΤΑΣ
HATZIMIHAIL NIKITAS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Νομικής
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
007
(+357) 22892923
(+357) 22892910
works.bepress.com/nikitas_hatzimihail/

Προσωπικό Προφίλ

Πτυχίο Νομικής (1995) και σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών (1995-1996) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard (LL.M. 1997, S.J.D. 2002), με υποτροφίες του Ελληνικού Προγράμματος Fulbright, των Ιδρυμάτων Α.Σ. Ωνάση και Α.Γ. Λεβέντη και της Νομικής Σχολής του Harvard. Οι εργασίες του σε θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου τιμήθηκαν δις με το Βραβείο Addison-Brown στις τελετές αποφοίτησης του Harvard.
 
Διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Αύγουστο 2006, αρχικά στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Προηγουμένως άσκησε καθήκοντα ανώτερου ερευνητή στο Université Libre de Bruxelles (2002-2006). Η διδακτική του εμπειρία περιλαμβάνει επικουρικά διδακτικά καθήκοντα στα Πανεπιστήμια Βρυξελλών και Αθηνών, και αυτοδύναμη διδασκαλία στα Πανεπιστήμια Harvard (Byse Fellow, 2000), Oklahoma (Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής, έδρα Crowe & Dunlevy, 2001) και το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Βιετνάμ στο Ανόι ως επισκέπτης καθηγητής βραχείας διαρκείας (2005).
 
Πιστοποιημένος μεσολαβητής (CEDR) και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με επαγγελματική εμπειρία κυρίως στο χώρο των εμπορικών συναλλαγών και της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας. Διετέλεσε επίσης επιστημονικός συνεργάτης του Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε νομικά και θεσμικά θέματα (2005-2006). Διευθυντής Σύνταξης της εξαμηνιαίας νομικής επιθεώρησης του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας ΛΥΣΙΑΣ (2008-2011) και μέλος της διεύθυνσης σύνταξης του διαπανεπιστημιακού περιοδικού Κυπριακή Νομική Επιθεώρηση. Επιστημονικός διευθυντής της σειράς Κυπριακό Δίκαιο: Θεωρία και Πράξη (2015-). 
 
Αντικείμενα διδασκαλίας: Δίκαιο Συμβάσεων, Εμπορικό Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Συγκριτικό Δίκαιο, Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο, Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών
Ιδιωτικό δίκαιο, με έμφαση στο δίκαιο συμβάσεων, το εμπορικό δίκαιο, το Ευρωπαϊκό ιδιωτικό δίκαιο, και την θεωρία και ιστορία του ιδιωτικού δικαίου
Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του δικονομικού διεθνούς δικαίου, της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας και του διεθνούς εμπορικού δικαίου
Συγκριτικό δίκαιο, με έμφαση στη Δυτική Νομική Παράδοση, τα μεικτά δικαιικά συστήματα και το δίκαιο των ΗΠΑ
Θεωρία δικαίου, με έμφαση στην κοινωνιολογία δικαίου και την ιστορία των νομικών ιδεών
Διαιτησία, Διαπραγμάτευση και εναλλακτική επίλυση διαφορών (ADR)
Βιβλία
 1. Nikitas E. Hatzimihail, Preclassical Conflict of Laws  (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2021)
 2. Νικήτας Χατζημιχαήλ, Δίκαιο Συμβάσεων: Σύνοψη Αγγλικού και Κυπριακού Δικαίου (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2021)
 3. Νικήτας Χατζημιχαήλ, Νομική πληροφορία και έρευνα νομολογίας (Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2020)
 4. Κώστας Παρασκευά, Νικήτας Χατζημιχαήλ, Ελένη Μελεάγρου, Δικαίωμα παράστασης και τεκμήριο αθωότητας μετά την Οδηγία 2016/343 υπό το φως της νομολογίας των Ευρωπαϊκών και Κυπριακών δικαστηρίων (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2021)
 5. Nikitas E. Hatzimihail & Andria Pantelidou, Evidence in Civil Law: Cyprus (Maribor: Lex Localis, 2015)
Επιμέλεια συλλογικών τόμων
 1. Alexander Trunk and Nikitas Hatzimihail (eds), EU Civil Litigation and Third Countries: Which Way Forward? (Baden-Baden - Oxford, 2021: Nomos/Hart) 
 2. Nikitas Hatzimihail (ed.), The CyECLI Project: Enhancing Access to Legal Information through ECLI Implementation in Cyprus (Νομική Βιβλιοθήκη, 2020)
 3. Arnaud Nuyts & Nikitas Hatzimihail (eds.), Cross-Border Class Actions: The European Way? (Sellier, 2013)
 4. Arnaud Nuyts, Nikitas Hatzimihail, Katarzyna Szychowska (επιμ.) International Litigation in Intellectual Property and Information Technology (Kluwer, 2008)
Επιμέλεια συλλογών πρωτογενούς υλικού
 1. Νικήτας Χατζημιχαήλ & Κυριάκος Σ. Κυριακίδης (επιμ. - μετάφρ.), Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας (Νομική Βιβλιοθήκη, 2019), β' έκδοση 2021.
 2. Νικήτας Χατζημιχαήλ (επιμ.), Βασική Κυπριακή Νομοθεσία (Νομική Βιβλιοθήκη, 2017)
 3. Νικήτας Χατζημιχαήλ & Ανδρέας Νεοκλέους ΔΕΠΕ (επιμ.), Εγκόλπιο Κυπριακών Νόμων, β' έκδ. (Νομική Βιβλιοθήκη, 2012)
 
Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
 1. Nikitas E. Hatzimihail, "Authority to Represent a Company Under Cyprus Law," Κυπριακή Νομική Επιθεώρηση 1 (2021) 188-194 
 2. Νικήτας Χατζημιχαήλ (2021) “Η εισαγωγή στην Κύπρο του Αναγνωριστικού Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ECLI)” Κυπριακή Νομική Επιθεώρηση 1 (2021): 54-62
 3. Nikitas E. Hatzimihail, "On the doctrinal beginnings of the conflict of laws" Yearbook of Private International Law 21 (2019/2020): 101-133
 4. Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ. "Η Κυπριακή πολιτική δικαιοσύνη στο κατώφλι εξελίξεων: Σκέψεις και εισηγήσεις με αφορμή επικείμενες μεταρρυθμίσεις" Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας 12 (2019): 257-274
 5. Nikitas Hatzimihail, "Brexit - the view from Cyprus" Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union 14 (2017): 209
 6. Nikitas Hatzimihail, "Cyprus as a Mixed Legal System" Journal of Civil Law Studies 6 (2013): 37-96
 7. Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ, "Πολυγλωσσία και Πηγές του Δικαίου" Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 12 (2012): 489-497
 8. Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ, "Διασυνοριακές πτυχές της δικαστικής διεκδίκησης, σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο, αστικών αξιώσεων που προκύπτουν από το Κυπριακό πρόβλημα: σκέψεις με αφετηρία την υπόθεση OramsΕφαρμογές Αστικού Δικαίου 5 (2012): 560-570
 9. Νικήτας Χατζημιχαήλ, "Ελεύθερη κυκλοφορία τίτλων και δικονομική εναρμόνιση διαδικασιών στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Χώρο" Ιόνιος Επιθεώρηση του Δικαίου 11 (2011): 51-60
 10. Νικήτας Χατζημιχαήλ, "Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές και Εξωσυμβατικές Ενοχές" Επιθεώρησις Ναυτιλιακού Δικαίου 38 (2010): 124
 11. Nikitas E. Hatzimihail, "The Many Lives - and Faces - of Lex Mercatoria: History as Genealogy in International Business Law" Law & Contemporary Problems 71 (2008): 169-190
 12. Nikitas E. Hatzimihail "Bartolus on the Conflict of Laws" Revue hellénique de droit international 60 (2007): 11-79
 13. Nikitas Hatzimihail, "EU niokeru shiho no hen-yo: EC shohisha baibai sirei no girisha ho heno kokunaihoka," Handai Hogaku 54 (2004): 167-195
 14. Nikitas Hatzimihail, "On Mapping the Conceptual Battlefield of Private International Law" Hague Yearbook of International Law 13 (2000): 57-64
 15. Νικήτας Χατζημιχαήλ, "Η διαιτησία στο αμερικανικό εργατικό δίκαιο", Διατησία 3 (1994): 37-57 (δημ. 1996)
 
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
 1. Nikitas Hatzimihail, "SDG 7: Affordable and Clean Energy" in Ralf Michaels, Veronica Ruiz Abou-Nigm and Hans van Loon (eds.) The Private Side of Transforming our World - UN Sustainable Development Goals 2030 and the Role of Private International Law (Intersentia, 2021), 217-244
 2. Nikitas Hatzimihail, “Towards a Genealogy for Global Law?” in Charalambos Pamboukis (ed.) Symposium on the Future of Global Law (Athens: Nomiki Bibliothiki, 2021), 19-33
 3. Nikitas Hatzimihail, “Concluding Remarks: A Future for Global Law?” in Charalambos Pamboukis (ed.) Symposium on The Future of Global Law (Athens: Nomiki Bibliothiki, 2021), 121-129
 4. Alexander Trunk & Nikitas Hatzimihail (2021), “Introduction,” in Alexander Trunk & Nikitas Hatzimihail (eds), EU Civil Litigation and Third Countries: Which Way Forward? (Nomos/Hart, 2021), 7-12
 5. Alexander Trunk & Nikitas Hatzimihail (2021), “Conclusions,” in Alexander Trunk & Nikitas Hatzimihail (eds), EU Civil Litigation and Third Countries: Which Way Forward? (Nomos/Hart, 2021), 273-307
 6. Nikitas Hatzimihail, “Cyprus” in Aurelia Colombi Ciacchi, Chantal Mak, Zeeshan Mansoor (eds.), Immoral Contracts in Europe (Common Core of European Private Law), (Intersentia, 2020), 46-49, 134-135, 182-183, 219-222, 278-280, 350-352, 401-404, 462-464, 510-511, 557-558, 596-598, 653-655
 7. Nikitas Hatzimihail "Right to be Present and Presumption of Innocence in Cyprus Law" εις G. Dimitrof & N. Bessa Vilela (eds.), Enhancing the Right to be Present (Maribor: Lex localis, 2020), 129-160
 8. Costas Paraskeva, Nikitas Hatzimihail & Eleni Meleagrou “General Report: Comparative Analysis of the Legal Treatment of the Right to be Present and the Presumption of Innocence in the PRESENT partner states in the light of Directive 2016/343” εις G. Dimitrof & N. Bessa Vilela (eds.), Enhancing the Right to be Present (Maribor: Lex localis, 2020), 129-160
 9. Nikitas Hatzimihail, "The EU Private International Law and Civil Litigation Involving Third Countries, at Fifty" in C Esplugues et al. (eds.), 50 Años de Derecho Internacional Privado de la Unión Europea en el Diván (Tirant lo blanch, 2019), 138-148
 10. Nikitas Hatzimihail, "Huber on the Conflict of Laws" in Dignatio rerum Professor Elias Krispis (Sakkoulas, 2018), 239-264
 11. Nikitas Hatzimihail, "Cyprus" in P Beamont et al., Cross-Border Litigation in Europe (Hart, 2017), 273-284 
 12. Nikitas Hatzimihail, "On Law, Legal Elites and the Legal Profession in a (Biggish) Small State: Cyprus" in P. Butler & C. Morrris (επιμ.), Small States in a Legal World (Springer, 2017), 213-244
 13. Nikitas E. Hatzimihail, "Reflections on the International Dimension of Private International Law" in R Jafferali κ.ά. (επιμ.), Liber amicorum Nadine Watté (Larcier, 2017), 287-302
 14. Nikitas Hatzimihail, "Reconstructing Mixity: Sources of Law and Legal Method in Cyprus" in Vernon Palmer, Mohamed Mattar, Anna Koppel (eds.), Mixed Legal Systems, East and West (Ashgate, 2015), 75-100
 15. Νικήτας Χατζημιχαήλ, "Πολυγλωσσία και Πηγές του Δικαίου", Τιμητικός Τόμος Ιωάννη Σπυριδάκη (Αντ.Σάκκουλας, 2014) 1113-1133
 16. Nikitas E. Hatzimihail, "Genealogies of Lex Mercatoria" εις Αναμνηστικός Τόμος Αντωνίου Μ. Αντάπαση (Αντ.Σάκκουλας, 2013) 311-351
 17. Lukasz Gorywoda, Nikitas Hatzimihail, Arnaud Nuyts, "Introduction: Market Regulation, Judicial Cooperation and Collective Redress" in A. Nuyts & N. Hatzimihail (eds.), Cross-Border Class Actions: The European Way? (Sellier, 2013), 1-55
 18. Nikitas Hatzimihail, "Copyright and Digital Libraries: Jurisdiction Issues" in I.Iglezakis, T. Synodinou, S. Kapidakis (eds.), E-Publishing and Digital Libraries: Legal and Organizational Issues (Hershey, N.Y., 2011: IGI Global), 447-460
 19. Arnaud Nuyts, Katarzyna Schychowska, Nikitas Hatzimihail, "Cross-Border Litigation in IP/IT Matters in the European Union: The Transformation of the Jurisdictional Landscape" in A. Nuyts, N.Hatzimihail, K.Scychowska (eds.), International Litigation in Intellectual Property and Information Technology (Kluwer, 2008), 1-47
 20. Nikitas Hatzimihail, "Pages of History: Friedrich Juenger and the Historical Consciousness of Modern Private International Law" in L. Pereznieto Castro, T. Treves, F. Seatzu (eds.), Tradition and Innovation of Private International Law at the Beginning of the Third Millennium: Liber in Memoriam of Professor Friedrich K. Juenger (Juris Publishing, 2006), 81-123
 21. Nikitas Hatzimihail, "General Report: Transnational Civil Litigation Between European Integration and Global Aspirations" in A.Nuyts & N.Watté (eds.) International Civil Litigation in the European Judicial Area and in Relations with Third States, 595-675 (Bruylant, 2005)

Profile Information

Nikitas Hatzimihail obtained his law degree with first-class honours from the University of Athens (1995). He completed his graduate and doctoral studies at Harvard Law School (LL.M. 1997; S.J.D. 2002), receiving fellowships from Fulbright Program in Greece, the Onassis and Leventis Foundations and the Harvard Law School Byse and Lewis funds. At Harvard he was twice the recipient of the Addison-Brown commencement prize for written work on private international law or maritime law.
 
Professor Hatzimihail was appointed to the University of Cyprus as Assistant Professor (senior tenure-track position) in August 2006, as one of the first three hires of the nascent Department of Law; he was granted tenure in December 2012 and appointed to the full professorship in February 2022. He has repeatedly held leadership positions in the Department and the University at large (notably as Chair and Deputy Chair of the Department of Law, faculty representative to the University Senate) and currently the Deputy Dean of the Faculty of Education and Social Sciences.
 
Prior to his appointment, Hatzimihail served as a research fellow and then senior research fellow at the Université Libre de Bruxelles (2002-2006) and participated in the instruction of graduate courses at the University of Athens Law Faculty (2005-2008). He has also organized and taught courses and seminars at Harvard Law School (Byse Fellow, 2000), the University of Oklahoma College of Law (Crowe & Dunlevy Visiting Assosiate Professor, 2001), and the Law Faculty of the Vietnam National University at Hanoi (short-term visiting professor, 2005). Since his appointment, he has spent time as visiting scholar at the University of Bremen and Cambridge University.
 
Prof. Hatzimihail was called to the Bar in 1998 and obtained mediator accreditation by CEDR in 2014. His practical experience has involved primarily principally in international commercial arbitration and business transactions. He also worked as advisor on legal and institutional affairs to the Greek Minister on the Aegean and Island Policy (2005-2006). Dr. Hatzimihail served as Editor-in-Chief of the Cypriot law review LYSIAS, published in Greek by the Nicosia Bar (2008-2011). 
 
Courses taught at UCY: Introduction to Private Law, Law of Contracts I-II, European Legal Tradition, Commercial Law, Private International Law (required), Comparative Law, International Business Law, European Private Law, Alternative Dispute Resolution (electives).
Courses supervised: Civil Procedure I-II, Tort Law, Legal Method (required), Law of Admiralty, Law of Trusts
Private law, with emphasis to contract law, European private law, and the theory and history of private law;
 
Private international law, including international civil litigation and commercial arbitration, and international business and trade law;
 
Comparative law, with emphasis on the Western Legal Tradition, mixed legal systems and U.S. law)
 
Legal theory, with emphasis on legal sociology and intellectual legal history
Books Authored
 1. Nikitas E. Hatzimihail,  Preclassical Conflict of Laws (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2021)
 2. Nikitas Hatzimihail, Contract Law: Outline of English and Cyprus Law (Nomiki Bibliothiki, 2021), in Greek
 3. Nikitas Hatzimihail, Legal Information and Case Law Research (Athens: Nomiki Bibliothiki, 2020), in Greek
 4. Costas Paraskeva, Nikitas Ε. Hatzimihail, Eleni Meleagrou, Right to be present and presumption of innocence following Directive 2016/343 in the light of European and Cyprus case law (Athens: Nomiki Bibliothiki, 2021), in Greek
 5. Nikitas E. Hatzimihail & Andria Pantelidou, Evidence in Civil Law: Cyprus (Maribor: Lex Localis, 2015)
Collections of essays
 1. Alexander Trunk and Nikitas Hatzimihail (eds), EU Civil Litigation and Third Countries: Which Way Forward? (Nomos/Hart, 2021) 
 2. Nikitas Hatzimihail (ed.), The CyECLI Project: Enhancing Access to Legal Information through ECLI Implementation in Cyprus (Νομική Βιβλιοθήκη, 2021)
 3. Nikitas Hatzimihail (ed.), Essential Cyprus Legislation (Nomiki Bibliothiki, 2017)
 4. Arnaud Nuyts & Nikitas Hatzimihail (eds.), Cross-Border Class Actions: The European Way? (Sellier, 2013)
 5. Νικήτας Χατζημιχαήλ & Ανδρέας Νεοκλέους (επιμ.), Εγκόλπιο Κυπριακών Νόμων (β' έκδ., 2012)
 6. Arnaud Nuyts, Nikitas Hatzimihail, Katarzyna Szychowska (eds.) International Litigation in Intellectual Property and Information Technology (Kluwer, 2008)
 
 
Articles in journals
 
In English 
 1. Nikitas E. Hatzimihail, "Authority to Represent a Company Under Cyprus Law," Cyprus Law Review 1 (2021) 188-194
 2. Nikitas E. Hatzimihail, "On the doctrinal beginnings of the conflict of laws" Yearbook of Private International Law 21 (2019/2020): 101-133
 3. Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ. "Η Κυπριακή πολιτική δικαιοσύνη στο κατώφλι εξελίξεων: Σκέψεις και εισηγήσεις με αφορμή επικείμενες μεταρρυθμίσεις" Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας 12 (2019): 257-274
 4. Nikitas Hatzimihail, "Brexit - the view from Cyprus" Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union 14 (2017): 209
 5. Nikitas Hatzimihail, "Cyprus as a Mixed Legal System" Journal of Civil Law Studies 6 (2013): 37-96
 6. Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ, "Πολυγλωσσία και Πηγές του Δικαίου" Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 12 (2012): 489-497
 7. Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ, "Διασυνοριακές πτυχές της δικαστικής διεκδίκησης, σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο, αστικών αξιώσεων που προκύπτουν από το Κυπριακό πρόβλημα: σκέψεις με αφετηρία την υπόθεση OramsΕφαρμογές Αστικού Δικαίου 5 (2012): 560-570
 8. Νικήτας Χατζημιχαήλ, "Ελεύθερη κυκλοφορία τίτλων και δικονομική εναρμόνιση διαδικασιών στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό ΧώροΙόνιος Επιθεώρηση του Δικαίου 11 (2011): 51-60
 9. Νικήτας Χατζημιχαήλ, "Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές και Εξωσυμβατικές Ενοχές" Επιθεώρησις Ναυτιλιακού Δικαίου 38 (2010): 
 10. Nikitas E. Hatzimihail, "The Many Lives - and Faces - of Lex Mercatoria: History as Genealogy in International Business Law" Law & Contemporary Problems 71 (2008): 169-190
 11. Nikitas E. Hatzimihail "Bartolus on the Conflict of Laws" Revue hellénique de droit international 60 (2007): 11-79
 12. Nikitas Hatzimihail, "EU niokeru shiho no hen-yo: EC shohisha baibai sirei no girisha ho heno kokunaihoka," Handai Hogaku 54 (2004): 167-195
 13. Nikitas Hatzimihail, "Europa hoiki to daisangoku –kokusai minji sosho: Europa togo to sekai no doukou" Handai Hogaku 54 (2004): 281-310
 14. Nikitas Hatzimihail, "On Mapping the Conceptual Battlefield of Private International Law"Hague Yearbook of International Law 13 (2000): 57-64
 
Book chapters
 1. Nikitas E. Hatzimihail, "SDG 7: Affordable and Clean Energy" in Ralf Michaels, Veronica Ruiz Abou-Nigm and Hans van Loon (eds.) The Private Side of Transforming our World - UN Sustainable Development Goals 2030 and the Role of Private International Law (Intersentia, 2021), 217-244
 2. Nikitas Hatzimihail, “Towards a Genealogy for Global Law?” in Charalambos Pamboukis (ed.) Symposium on the Future of Global Law (Athens: Nomiki Bibliothiki, 2021), 19-33
 3. Nikitas Hatzimihail, “Concluding Remarks: A Future for Global Law?” in Charalambos Pamboukis (ed.) Symposium on the Future of Global Law (Athens: Nomiki Bibliothiki, 2021), 119-126
 4. Alexander Trunk & Nikitas Hatzimihail (2021), “Introduction,” in Alexander Trunk and Nikitas Hatzimihail (eds), EU Civil Litigation and Third Countries: Which Way Forward? (Nomos/Hart, 2021), 7-12
 5. Alexander Trunk & Nikitas Hatzimihail (2021), “Conclusions,” in Alexander Trunk and Nikitas Hatzimihail (eds), EU Civil Litigation and Third Countries: Which Way Forward? (Nomos/Hart, 2021), 273-307
 6. Nikitas Hatzimihail, “Cyprus” in Aurelia Colombi Ciacchi, Chantal Mak, Zeeshan Mansoor (eds.), Immoral Contracts in Europe (Common Core of European Private Law), (Intersentia, 2020), 46-49, 134-135, 182-183, 219-222, 278-280, 350-352, 401-404, 462-464, 510-511, 557-558, 596-598, 653-655
 7. Nikitas Hatzimihail "Right to be Present and Presumption of Innocence in Cyprus Law" in G. Dimitrof & N. Bessa Vilela (eds.), Enhancing the Right to be Present (Maribor: Lex localis, 2020), 1-21
 8. Costas Paraskeva, Nikitas Hatzimihail & Eleni Meleagrou “General Report: Comparative Analysis of the Legal Treatment of the Right to be Present and the Presumption of Innocence in the PRESENT partner states in the light of Directive 2016/343” in G. Dimitrof & N. Bessa Vilela (eds.), Enhancing the Right to be Present (Maribor: Lex localis, 2020), 129-160
 9. Nikitas Hatzimihail, "The EU Private International Law and Civil Litigation Involving Third Countries, at Fifty" in C Esplugues et al. (eds.), 50 Años de Derecho Internacional Privado de la Unión Europea en el Diván (Tirant lo blanch, 2019), 139-148
 10. Nikitas Hatzimihail, "Huber on the Conflict of Laws" in Dignatio rerum Professor Elias Krispis (Sakkoulas, 2018), 239-264
 11. Nikitas Hatzimihail, "Cyprus" in Paul Beamont et al., Cross-Border Litigation in Europe (Hart, 2017), 273-284
 12. Nikitas E. Hatzimihail, "Reflections on the International Dimension of Private International Law" in R Jafferali et al., Liber amicorum Nadine Watté (Larcier, 2017), 287-302
 13. Nikitas Hatzimihail, "On Law, Legal Elites and the Legal Profession in a (Biggish) Small State: Cyprus" in P. Butler & C. Morrris, Small States in a Legal World (Springer, 2017), 213-244
 14. Nikitas Hatzimihail, "Reconstructing Mixity: Sources of Law and Legal Method in Cyprus" in Vernon Palmer, Mohamed Mattar, Anna Koppel (eds.), Mixed Legal Systems, East and West (Ashgate, 2015), 75-100
 15. Nikitas E. Hatzimihail, "Genealogies of Lex Mercatoria" in Studies in Memoriam of Professor Anthony M. Antapassis (Ant.Sakkoulas, 2013) 311-351
 16. Lukasz Gorywoda, Nikitas Hatzimihail, Arnaud Nuyts, "Introduction: Market Regulation, Judicial Cooperation and Collective Redress" in Nuyts & Hatzimihail Cross-Border Class Actions: The European Way? (Sellier, 2013), 1-55
 17. Nikitas Hatzimihail, "Copyright and Digital Libraries: Jurisdiction Issues" in I.Iglezakis, T. Synodinou, S. Kapidakis (eds.), E-Publishing and Digital Libraries: Legal and Organizational Issues (Hershey, N.Y., 2011: IGI Global), 447-460
 18. Arnaud Nuyts, Katarzyna Schychowska, Nikitas Hatzimihail, "Cross-Border Litigation in IP/IT Matters in the European Union: The Transformation of the Jurisdictional Landscape" in A. Nuyts, N.Hatzimihail, K.Scychowska (eds.), International Litigation in Intellectual Property and Information Technology (Kluwer, 2008), 1-47
 19. Nikitas Hatzimihail, "Pages of History: Friedrich Juenger and the Historical Consciousness of Modern Private International Law" in L. Pereznieto Castro, T. Treves, F. Seatzu (eds.), Tradition and Innovation of Private International Law at the Beginning of the Third Millennium: Liber in Memoriam of Professor Friedrich K. Juenger (Juris Publishing, 2006), 81-123
 20. Nikitas Hatzimihail, "General Report: Transnational Civil Litigation Between European Integration and Global Aspirations" in A.Nuyts & N.Watté (eds.) International Civil Litigation in the European Judicial Area and in Relations with Third States, 595-675 (Bruylant, 2005)
 21. gg
Book reviews
 1. Review of Klaus-Peter Berger (ed.), The Practice of Transnational Law, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 70 (2006): 823-826
 2. Review of Annelise Riles, The Network Inside Out, Leiden Journal of International Law 16 (2003) 416-421
 3. Review of Peter Nygh, Autonomy in International Contracts, Revue Belge de droit international 34 (2001): 578-579
 4. Review of Peter de Cruz, Comparative Law in a Changing World Leiden Journal of International Law 13 (2000): 472-477