ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΣ
PAPAMICHAEL NICOLAS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
030
22892614
22892601
www.mas.ucy.ac.cy/~nickp/

Προσωπικό Προφίλ

Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2005 –
 
Έδρα Giovanni Prodi στα Μαθηματικά, Τμήμα Μαθηματικών, University of Würzburg, Würzburg, Γερμανία, Χειμερινό Εξάμηνο, 2007-2008
 
Καθηγητής Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1992-2005
 
Επισκέπτης Καθηγητήs, Τμήμα Μαθηματικών, University of Minho, Braga, Πορτογαλία , 1991-1992
 
Reader στην Αριθμητική Ανάλυση, Τμήμα Μαθηματικών, Brunel University, Uxbridge, Αγγλία, 1977-1991
 
Lecturer στην Αριθμητική Ανάλυση, Τμήμα Μαθηματικών, Brunel University, Uxbridge, Αγγλία,1972-1977
 
Research Fellow στην Αριθμητική Ανάλυση, Τμήμα Μαθηματικών, Brunel University, Uxbridge, Αγγλία, 1971-1972
 
Lecturer και Senior Lecturer, Τμήμα Μαθηματικών, North East London Polytechnic, Λονδίνο, Αγγλία, 1967-1971
 
Assistant Lecturer "B" στα Μαθηματικά, North West Kent College of Technology, Dartford, Αγγλία, 1963-1967
 
 
 
Πρόεδρος, Διοικούσα Επιτροπή, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ιαν. 2011- Φεβ. 2012
 
Μέλος / Αντιπρόεδρος, Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, 2005-2010
 
Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1999-2002
 
Πρόεδρος, Σύνδεσμος Πανεπιστημίων της Κοινοπολιτείας, 2001
 
Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Πανεπιστημίων της Κοινοπολιτείας, 2000
 
Αντιπρύτανης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1995-1999
 
 
 
Μέλος των Επιτροπών Εκδόσεως των:
 
Appl. Math. Letters (Pergamon), 1987- 2010
 
J. Comput. Appl. Math. (North-Holland), 1989 - 2015
 
Computational Methods and Function Theory (CMFT) (Helderman Verlag), 2001-
 
Mediterranean Journal of Mathematics (Med.J.M.) (Birkhäuser Verlag) 2003-2013
Υπολογιστική μιγαδική ανάλυση,
Αριθμητική σύμμορφη απεικόνιση,
Συναρτήσεις Spline
 
Papamichael, N.; Orthonormalization methods for numerical conformal mapping. Toppics in modern function theory, pp.166-266, Ramanujan Math. Soc. Lect. Notes Ser., 19, Ramanujan Math. Soc., Mysore, 2013.
 
Papamichael, N.; Stylianopoulos, N.S.; Numerical Conformal Mapping: Domain Decomposition and the Mapping of Quadrilaterals. (World Scientific, New Jersey, 2010, xii + 229 pp.)
 
Papamichael, N.; Introduction to the Theory of Univariate Spline Functions, (Patras University Press, Patras Greece, 2004, iv + 125 pp.) In Greek.
 
Papamichael, N.; Dieter Gaier's contributions in numerical conformal mapping,
Comp. Methods Funct. Theory, no. 3 (2003) 1--53.
 
Falca~o, M. I.; Papamichael, N., Stylianopoulos, N. S.; Approximating the conformal maps of elongated quadrilaterals by domain decomposition. Constr. Approx. 17 (2001), no. 4, 589--617.
 
Papamichael, N.; Stylianopoulos, N. S.; The asymptotic behavior of conformal modules of quadrilaterals with applications to the estimation of resistance values. Constr. Approx. 15 (1999), no. 1, 109--134.

Profile Information

Professor Emeritus, Department of Mathematics and Statistics, University of Cyprus, 2005 –
 
Giovanni Prodi Visiting Chair in Mathematics, Department of Mathematics, University of Würzburg, Würzburg, Germany, Winter Semester 2007-2008
 
Professor in Mathematics, Department of Mathematics and Statistics, University of Cyprus, 1992-2005
 
Professor Catedratico Visitante, Departamento de Matematica, Universidade do Minho, Braga, Portugal, 1991-1992
 
Reader in Numerical Analysis, Department of Mathematics, Brunel University, Uxbridge, U.K., 1977-1991
 
Lecturer in Numerical Analysis, Department of Mathematics, Brunel University, Uxbridge, U.K., 1972-1977
 
Research Fellow in Numerical Analysis, Department of Mathematics, Brunel University, Uxbridge, U.K. 1071-1972
 
Lecturer and Senior Lecturer, Department of Mathematics, North East London Polytechnic, London, U.K., 1967-1971
 
Assistant Lecturer "B" in Mathematics, North West Kent College of Technology, Dartford, Kent, 1963-1967
 
 
 
Chair, Governing Board, Cyprus University of Technology, Jan. 2011 - Feb. 2012
 
Member / Vice Chair, Evaluation Committee of Private Universities, 2005-2010
 
Rector, University of Cyprus, 1999-2002
 
Chair, Association of Commonwealth Universities, 2001
 
Vice Chair, Association of Commonwealth Universities, 2000
 
Vice Rector, University of Cyprus, 1995-1999
 
 
 
 
Member of Editorial Boards of:
 
Appl. Math. Letters (Pergamon), 1987- 2010
 
J. Comput. Appl. Math. (North-Holland), 1989 - 2015
 
Computational Methods and Function Theory (CMFT) (Helderman Verlag), 2001- present
 
Mediterranean Journal of Mathematics (Med.J.M.) (Birkhäuser Verlag) 2003-2013
Computational complex analysis,
Numerical conformal mapping,
Spline functions
Papamichael, N.; Orthonormalization methods for numerical conformal mapping. Toppics in modern function theory, pp.166-266, Ramanujan Math. Soc. Lect. Notes Ser., 19, Ramanujan Math. Soc., Mysore, 2013.
 
Papamichael, N., Stylianopoulos, N.S.; Numerical Conformal Mapping: Domain Decomposition and the Mapping of Quadrilaterals. (World Scientific, New Jersey, 2010, xii + 229 pp.)
 
Papamichael, N.; Introduction to the Theory of Univariate Spline Functions, (Patras University Press, Patras Greece, 2004, iv + 125 pp.) In Greek.
 
Papamichael, N.; Dieter Gaier's contributions in numerical conformal mapping,
Comp. Methods Funct. Theory, no. 3 (2003) 1--53.
 
Falca~o, M. I.; Papamichael, N. Stylianopoulos, N. S.; Approximating the conformal maps of elongated quadrilaterals by domain decomposition. Constr. Approx. 17 (2001), no. 4, 589--617.
 
Papamichael, N.; Stylianopoulos, N. S.; The asymptotic behavior of conformal modules of quadrilaterals with applications to the estimation of resistance values. Constr. Approx. 15 (1999), no. 1, 109--134.