ΧΡΥΣOΣΤΟΜΟΣ ΝΙΚOΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΌΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΌΣΤΟΜΟΣ
NICOPOULOS CHRYSOSTOMOS
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Green Park
Λεωφ. Αγλαντζιας 91
108 Green Park
+357 22 89 21 99
+357 22 89 50 73
www.multical.ece.ucy.ac.cy/nicopoulos/

Προσωπικό Προφίλ

Ο Δρ. Χρυσόστομος Νικόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα ΗΜΜΥ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι κάτοχος διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (2003) από το Pennsylvania State University, USA, και Διδακτορικού διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (με ειδίκευση στην Μηχανική Υπολογιστών, 2007) από το ίδιο πανεπιστήμιο. Η διδακτορική διατριβή του Δρ. Νικόπουλου (με τίτλο "Αρχιτεκτονικές Δικτύων-σε-Κύκλωμα: Μία Ολιστική Σχεδιαστική Εξερεύνηση", Network-on-Chip Architectures: A Holistic Design Exploration) κέρδισε το βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής 2008-09 στην περιοχή "Νέες Κατευθύνσεις Σχεδιασμού Συστημάτων" από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σχεδιασμού και Αυτοματοποίησης (European Design and Automation Association). Την περίοδο 2007-08, ο Δρ. Νικόπουλος εργάστηκε σαν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Επεξεργαστών του Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) στην Ελβετία. Αυτή τη στιγμή διευθύνει το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Πολυπύρηνων Υπολογιστών (multicore Computer Architecture Laboratory, multiCAL) στο τμήμα ΗΜΜΥ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις ακόλουθες περιοχές: αρχιτεκτονική υπολογιστών, αρχιτεκτονικές διασύνδεσης πάνω σε μικροκυκλώματα (Networks-on-Chip), σχεδιασμός μικροεπεξεργαστών και υπολογιστικών συστημάτων, και σχεδιασμός ψηφιακών συστημάτων.
Αρχιτεκτονική υπολογιστών
Αρχιτεκτονικές διασύνδεσης πάνω σε μικροκυκλώματα (Networks-on-Chip)
Σχεδιασμός μικροεπεξεργαστών και υπολογιστικών συστημάτων
Σχεδιασμός ψηφιακών συστημάτων 
C.A. Nicopoulos, S. Srinivasan, A. Yanamandra, D. Park, N. Vijaykrishnan, C.R. Das, and M.J. Irwin, "On the Effects of Process Variation in Network-on-Chip Architectures," accepted (to appear in print; published online in 10.2008) in the IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing (TDSC).
 
R. Das, A.K. Mishra, C.A. Nicopoulos, D. Park, N. Vijaykrishnan, R. Iyer, M.S. Yousif, C.R. Das, "Performance and Power Optimization through Data Compression in Network-on-Chip Architectures," in Proceedings of the 14th International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA), pp. 215-225, 2008.
[12 σελίδες – Κορυφαίο συνέδριο στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – πολύ ανταγωνιστικό]
 
J. Kim, C.A. Nicopoulos, D. Park, R. Das, Y. Xie, N. Vijaykrishnan, and C.R. Das, "A Novel Dimensionally-Decomposed Router for On-Chip Communication in 3D Architectures," in Proceedings of the 34th Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA), pp. 138-149, 2007.
[12 σελίδες – Κορυφαίο συνέδριο στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – πολύ ανταγωνιστικό]
 
C.A. Nicopoulos, D. Park, J. Kim, N. Vijaykrishnan, M.S. Yousif, and C.R. Das, "ViChaR: A Dynamic Virtual Channel Regulator for Network-on-Chip Routers," in Proceedings of the 39th Annual International Symposium on Microarchitecture (MICRO), pp. 333-344, 2006.
[12 σελίδες – Κορυφαίο συνέδριο στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – πολύ ανταγωνιστικό]
 
F. Li, C.A. Nicopoulos, T. Richardson, Y. Xie, N. Vijaykrishnan, and M. Kandemir, "Design and Management of 3D Chip Multiprocessors Using Network-in-Memory," in Proceedings of the 33rd Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA), pp. 130-141, 2006.
[12 σελίδες – Κορυφαίο συνέδριο στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – πολύ ανταγωνιστικό]
 
J. Kim, C.A. Nicopoulos, D. Park, N. Vijaykrishnan, M.S. Yousif, and C.R. Das, "A Gracefully Degrading and Energy-Efficient Modular Router Architecture for On-Chip Networks," in Proceedings of the 33rd Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA), pp. 4-15, 2006.
[12 σελίδες – Κορυφαίο συνέδριο στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – πολύ ανταγωνιστικό]
 
D. Park, C.A. Nicopoulos, J. Kim, N. Vijaykrishnan, and C.R. Das, "Exploring Fault-Tolerant Network-on-Chip Architectures," in Proceedings of the International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN), pp. 93-102, 2006.
[10 σελίδες – Κορυφαίο συνέδριο στην Αξιοπιστία Συστήματος – πολύ ανταγωνιστικό]

Profile Information

Chrysostomos Nicopoulos is an Associate Professor in the Department of Electrical and Computer Engineering (ECE) at the University of Cyprus. Chrysostomos received the B.S. and Ph.D. degrees in Electrical Engineering (specializing in Computer Engineering) from the Pennsylvania State University, USA, in 2003 and 2007, respectively. As a member of the Microsystems Design Laboratory at Penn State, Chrysostomos was actively involved in the research of packet-based Networks-on-Chip (NoC) and their implementation in multicore computer architectures. His Ph.D. dissertation, titled: "Network-on-Chip Architectures: A Holistic Design Exploration," received the 2008 Outstanding Dissertation Award in the area of "New directions in logic and system design" by the European Design and Automation Association (EDAA). From 2007 to 2008, he worked as a post-doctoral research associate in the Processor Architecture Laboratory at the École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Switzerland. He currently leads the multicore Computer Architecture Laboratory (multiCAL) at the University of Cyprus. His research interests lie in the areas of: computer architecture, Networks-on-Chip (NoC), microprocessor and computer system design, and digital system design.
Computer architecture
Network-on-Chip (NoC) architectures / On-chip interconnection networks
Microprocessor and computer system design
Digital system design
C.A. Nicopoulos, S. Srinivasan, A. Yanamandra, D. Park, N. Vijaykrishnan, C.R. Das, and M.J. Irwin, "On the Effects of Process Variation in Network-on-Chip Architectures," accepted (to appear in print; published online in 10.2008) in the IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing (TDSC).
 
R. Das, A.K. Mishra, C.A. Nicopoulos, D. Park, N. Vijaykrishnan, R. Iyer, M.S. Yousif, C.R. Das, "Performance and Power Optimization through Data Compression in Network-on-Chip Architectures," in Proceedings of the 14th International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA), pp. 215-225, 2008.
[12 pages – Premiere conference in Computer Architecture – extremely competitive]
 
J. Kim, C.A. Nicopoulos, D. Park, R. Das, Y. Xie, N. Vijaykrishnan, and C.R. Das, "A Novel Dimensionally-Decomposed Router for On-Chip Communication in 3D Architectures," in Proceedings of the 34th Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA), pp. 138-149, 2007.
[12 pages – Premiere conference in Computer Architecture – extremely competitive]
 
C.A. Nicopoulos, D. Park, J. Kim, N. Vijaykrishnan, M.S. Yousif, and C.R. Das, "ViChaR: A Dynamic Virtual Channel Regulator for Network-on-Chip Routers," in Proceedings of the 39th Annual International Symposium on Microarchitecture (MICRO), pp. 333-344, 2006.
[12 pages – Premiere conference in Computer Architecture – extremely competitive]
 
F. Li, C.A. Nicopoulos, T. Richardson, Y. Xie, N. Vijaykrishnan, and M. Kandemir, "Design and Management of 3D Chip Multiprocessors Using Network-in-Memory," in Proceedings of the 33rd Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA), pp. 130-141, 2006.
[12 pages – Premiere conference in Computer Architecture – extremely competitive]
 
J. Kim, C.A. Nicopoulos, D. Park, N. Vijaykrishnan, M.S. Yousif, and C.R. Das, "A Gracefully Degrading and Energy-Efficient Modular Router Architecture for On-Chip Networks," in Proceedings of the 33rd Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA), pp. 4-15, 2006.
[12 pages – Premiere conference in Computer Architecture – extremely competitive]
 
D. Park, C.A. Nicopoulos, J. Kim, N. Vijaykrishnan, and C.R. Das, "Exploring Fault-Tolerant Network-on-Chip Architectures," in Proceedings of the International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN), pp. 93-102, 2006.
[10 pages – Premiere conference in System Reliability – very competitive]