ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PALLIS GEORGE
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πληροφορικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
B119
22 892743
22 892701
www.cs.ucy.ac.cy/~gpallis/

Προσωπικό Προφίλ

Βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα (Πτυχίο Πληροφορικής, 2001 και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική, 2006). Έχει εργαστεί ως Υπότροφος Marie Curie (2007-2009) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει συμμετάσχει στις Επιτροπές Κρίσης Διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και περιοδικών (IEEE TKDE, IEEE TCC,  IEEE TC, ACM Computing Surveys, ACM TWEB, κλπ). Ο Δρ. Πάλλης συμπεριλαμβάνεται στη λίστα που δημοσιεύει το Πανεπιστήμιο Stanford με τους 2% κορυφαίους επιστήμονες του κόσμου για τα έτη 2020 και 2021.  Είναι αρχισυντάκτης –Editor in Chief - του IEEE Internet Computing και συντάκτης στα διεθνή περιοδικά IEEE Transactionson Cloud Computing και Computing Journal (Springer). Συμμετέχει ως εμπειρογνώμονας σε θέματα αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις τεχνολογίες Διαδικτύου με έμφαση στις τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων του Παγκόσμιου Ιστού, μεγάλης κλίμακας δικτυακά περιβάλλοντα (υπολογιστικά νέφη, κοινωνικά δίκτυα, Διαδίκτυο των Πραγμάτων) και στα πληροφοριακά συστήματα στο Διαδίκτυο (εναποθήκευση, δίκτυα παράδοσης δεδομένων).

 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=kNkLOHcAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

DBLP: https://dblp.org/pers/hd/p/Pallis:George

 

Internet Computing; Cloud computing; Edge Computing; Big Data Analytics

 • M. Symeonides, D. Trihinas, C. Psomas, G. Pallis,  M. Dikaiakos, I. Krikidis. 5G-Slicer: An emulator for mobile IoT applications deployed over 5G network slices" with , accepted for publication to the ACM/IEEE International Conference on Internet of Things Design and Implementation (IoTDI'22).
 • D. Stefanidis, N. Nicolaou, S. P. Charitonos, G. Pallis, M. Dikaiakos, What’s in a face? Facial appearance associated with emergence but not success in entrepreneurship, The Leadership Quarterly, 2022, ISSN 1048-9843,https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2021.101597.
 • D. Paschalides, C. Christodoulou, K. Orphanou, R. Andreou, A. Kornilakis, G. Pallis, M. D. Dikaiakos, E. Markatos,
  Check-It: A plugin for detecting fake news on the web, Online Social Networks and Media, Volume 25, 2021, 100156,
  ISSN 2468-6964, https://doi.org/10.1016/j.osnem.2021.100156.
 • J. Waters, N. Nicolaou, D. Stefanidis, H. Efstathiades, G. Pallis, M. D. Dikaiakos."Exploring the sentiment of entrepreneurs on Twitter." J PLoS ONE 16(7): doi.org/10.1371/journal.pone.0254337, July 30, 2021.
 • L. Giaretta et al., "PDS2: A user-centered decentralized marketplace for privacy preserving data processing," 2021 IEEE 37th International Conference on Data Engineering Workshops (ICDEW), 2021, pp. 92-99, doi: 10.1109/ICDEW53142.2021.00024.
 • Paschalides, D. Stephanidis, A. Andreou, K. Orphanou, G. Pallis, M. Dikaiakos, E. Markatos. MANDOLA: A Big-Data Platform for Monitoring and Detecting Online Hate Speech. ACM Transaction on Internet Technology (in press).
 • M. Symeonides, Z. Georgiou, D. Trihinas, G. Pallis and M. D. Dikaiakos, "Fogify: A Fog Computing Emulation Framework," 2020 IEEE/ACM Symposium on Edge Computing (SEC), 2020, pp. 42-54, doi: 10.1109/SEC50012.2020.00011.
 • Shi, G. Pallis, Zhiwei Xu. Edge Computing, IEEE Proceedings Journal, pp. 1474-1481, August 2019.
 • Trihinas, G. Pallis, M. D. Dikaiakos, “Monitoring Elastically Adaptive Multi-Cloud Services.” IEEE Transactions on Cloud Computing, IEEE Trans. Cloud Computing 6(3): 800-814 (2018)
 • Apolónia, S. Antaris, S. Girdzijauskas, G. Pallis, M. D. Dikaiakos: SELECT: A Distributed Publish/Subscribe Notification System for Online Social Networks. IPDPS 2018: 970-979
 • Trihinas, L. F. Chiroque, G. Pallis, A. Fernández Anta, M. D. Dikaiakos: ATMoN: Adapting the "Temporality" in Large-Scale Dynamic Networks. ICDCS 2018: 400-410
 • Georgiou, M. Symeonides, D. Trihinas, G. Pallis, M. D. Dikaiakos: StreamSight: A Query-Driven Framework for Streaming Analytics in Edge Computing. UCC 2018: 143-152
 • Trihinas, G. Pallis, M. D. Dikaiakos, "ADMin: Adaptive Monitoring Dissemination for the Internet of Things." IEEE INFOCOM 2017 Conference, Atlanta, USA, May 2017.
 • Efstathiades, D. Antoniades, M. D. Dikaiakos, G. Pallis, Z. Szlávik and R.-J. Sips, "Online Social Network Evolution: Revisiting the Twitter Graph." In Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData 2016), IEEE Computer Society, December 2016 (best student paper award). 
 • Efstathiades, D. Antoniades, G. Pallis, M. D. Dikaiakos, "Users key locations in online social networks: identification and applications", Social Network Analysing and Mining. Springer, Volume 6, Pages: 66:1-66:17, 2016.
 • Copil and D. Trihinas and H.L Truong and D. Moldovan and G. Pallis and S. Dustdar and M. D. Dikaiakos. "ADVISE -- a Framework for Evaluating Cloud Service Elasticity Behavior". In Service-Oriented Computing. 12th International Conference, ICSOC 2014, Paris, France, November 3-6, 2014, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8831, Springer, 2014, pp. 275-290 (best paper award).
 • Pallis, A. Vakali:Insight and Perspectives for Content Delivery Networks, Communications of the ACM (CACM), Vol. 49, No. 1, pp. 101-106, 2006.

Profile Information

George Pallis received his BSc (2001) and Ph.D. (2006) degree in Department of Informatics of Aristotle University of Thessaloniki (Greece). Currently, he is associate professor at the Computer Science Department, University of Cyprus and Associate Director of Laboratory of Internet Computing. Previously, he was lecturer, assistant professor and Marie-Curie fellow at the Computer Science Department, University of Cyprus. His research interests include Cloud computing with focus on Cloud elasticity and monitoring, Edge Computing and Big Data Analytics. He is principal institutional investigator in research projects funded by EC, Research Promotion Foundation in Cyprus, and industry (e.g., Google) and has totally attracted more than 4.5M euro. Dr. Pallis has published over 70 papers in international journals (e.g., IEEE TKDE, IEEE TCC, IEEE TSC, ACM TOIT etc), magazines (e.g., CACM, IEEE Internet Computing) and conferences (e.g., INFOCOM, IPDPS, ICDCS, IEEE BIG DATA etc) and he is contributor of two international DIN (German Institute for Standardization) standards. His papers have been cited more than 5200 times. Dr. Pallis has served as PC-Co-chair of CloudCom 2018 and CCGrid 2019. Dr. Pallis has also served in numerous Program and Organization Committees for international conferences (WWW, ICDCS, etc) and he received the best paper awards in the IEEE Big Data Conference (IEEE BIG DATA 2016) and the International Conference on Service-Oriented Computing (ICSOC 2014). In 2019, Dr. Pallis served as guest editor for the edge computing special issue on the prestigious Proceedings of the IEEE journal. Dr. Pallis has been named in the world’s top 2% of Scientists List from Stanford University the years 2020 and 2021.  He is Editor in Chief in the IEEE Internet Computing magazine, Associate Editor in the IEEE Transactions on Cloud Computing and Associate Editor in the Computing Journal (Springer).

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=kNkLOHcAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

DBLP: https://dblp.org/pers/hd/p/Pallis:George

Internet Computing; Cloud computing; Edge Computing; Big Data Analytics

 • M. Symeonides, D. Trihinas, C. Psomas, G. Pallis,  M. Dikaiakos, I. Krikidis. 5G-Slicer: An emulator for mobile IoT applications deployed over 5G network slices" with , accepted for publication to the ACM/IEEE International Conference on Internet of Things Design and Implementation (IoTDI'22).
 • D. Stefanidis, N. Nicolaou, S. P. Charitonos, G. Pallis, M. Dikaiakos, What’s in a face? Facial appearance associated with emergence but not success in entrepreneurship, The Leadership Quarterly, 2022, ISSN 1048-9843,https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2021.101597.
 • D. Paschalides, C. Christodoulou, K. Orphanou, R. Andreou, A. Kornilakis, G. Pallis, M. D. Dikaiakos, E. Markatos,
  Check-It: A plugin for detecting fake news on the web, Online Social Networks and Media, Volume 25, 2021, 100156,
  ISSN 2468-6964, https://doi.org/10.1016/j.osnem.2021.100156.
 • J. Waters, N. Nicolaou, D. Stefanidis, H. Efstathiades, G. Pallis, M. D. Dikaiakos."Exploring the sentiment of entrepreneurs on Twitter." J PLoS ONE 16(7): doi.org/10.1371/journal.pone.0254337, July 30, 2021.
 • L. Giaretta et al., "PDS2: A user-centered decentralized marketplace for privacy preserving data processing," 2021 IEEE 37th International Conference on Data Engineering Workshops (ICDEW), 2021, pp. 92-99, doi: 10.1109/ICDEW53142.2021.00024.
 • Paschalides, D. Stephanidis, A. Andreou, K. Orphanou, G. Pallis, M. Dikaiakos, E. Markatos. MANDOLA: A Big-Data Platform for Monitoring and Detecting Online Hate Speech. ACM Transaction on Internet Technology (in press).
 • M. Symeonides, Z. Georgiou, D. Trihinas, G. Pallis and M. D. Dikaiakos, "Fogify: A Fog Computing Emulation Framework," 2020 IEEE/ACM Symposium on Edge Computing (SEC), 2020, pp. 42-54, doi: 10.1109/SEC50012.2020.00011.
 • Shi, G. Pallis, Zhiwei Xu. Edge Computing, IEEE Proceedings Journal, pp. 1474-1481, August 2019.
 • Trihinas, G. Pallis, M. D. Dikaiakos, “Monitoring Elastically Adaptive Multi-Cloud Services.” IEEE Transactions on Cloud Computing, IEEE Trans. Cloud Computing 6(3): 800-814 (2018)
 • Apolónia, S. Antaris, S. Girdzijauskas, G. Pallis, M. D. Dikaiakos: SELECT: A Distributed Publish/Subscribe Notification System for Online Social Networks. IPDPS 2018: 970-979
 • Trihinas, L. F. Chiroque, G. Pallis, A. Fernández Anta, M. D. Dikaiakos: ATMoN: Adapting the "Temporality" in Large-Scale Dynamic Networks. ICDCS 2018: 400-410
 • Georgiou, M. Symeonides, D. Trihinas, G. Pallis, M. D. Dikaiakos: StreamSight: A Query-Driven Framework for Streaming Analytics in Edge Computing. UCC 2018: 143-152
 • Trihinas, G. Pallis, M. D. Dikaiakos, "ADMin: Adaptive Monitoring Dissemination for the Internet of Things." IEEE INFOCOM 2017 Conference, Atlanta, USA, May 2017.
 • Efstathiades, D. Antoniades, M. D. Dikaiakos, G. Pallis, Z. Szlávik and R.-J. Sips, "Online Social Network Evolution: Revisiting the Twitter Graph." In Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData 2016), IEEE Computer Society, December 2016 (best student paper award). 
 • Efstathiades, D. Antoniades, G. Pallis, M. D. Dikaiakos, "Users key locations in online social networks: identification and applications", Social Network Analysing and Mining. Springer, Volume 6, Pages: 66:1-66:17, 2016.
 • Copil and D. Trihinas and H.L Truong and D. Moldovan and G. Pallis and S. Dustdar and M. D. Dikaiakos. "ADVISE -- a Framework for Evaluating Cloud Service Elasticity Behavior". In Service-Oriented Computing. 12th International Conference, ICSOC 2014, Paris, France, November 3-6, 2014, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8831, Springer, 2014, pp. 275-290 (best paper award).
 • Pallis, A. Vakali:Insight and Perspectives for Content Delivery Networks, Communications of the ACM (CACM), Vol. 49, No. 1, pp. 101-106, 2006.