ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΛΩΡΗ-ΛΥΣΙΩΤΟΥ
ΦΛΩΡΗ-ΛΥΣΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
FLORI-LYSSIOTOU PANAYIOTA
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Οικονομικών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
-
22893710
22895028
-

Προσωπικό Προφίλ

Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και υπήρξε Επίκουρη Καθηγήτρια και Λέκτορας στο ίδιο Τμήμα. Κατέχει Πτυχίο Οικονομικών στα Οικονομικά και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάστερ στα Οικονομικά και Διδακτορικό στα Οικονομικά από το Clark University, Massachusetts, USA. Υπήρξε Διευθύνων-Εκδότης του επιστημονικού περιοδικού Ekonomia.

H έρευνα της επικεντρώνεται στην ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων της κρατικής πολιτικής στη συμπεριφορά και ευημερία του ατόμου και νοικοκυριού. Έχει εργαστεί σε θέματα που αφορούν την μέτρηση του μεγέθους της φοροδιαφυγής με βάση την καταναλωτική συμπεριφορά, τις επιπτώσεις της φορολογικής, επιδοματικής και άλλης κρατικής πολιτικής στην κατανάλωση, προσφορά εργασίας και ευημερία των παιδιών και υπολοίπων μελών της οικογένειας, τις διανεμητικές επιπτώσεις αλλαγών στις τιμές των αγαθών, την μέτρηση του ποσοστού φτώχειας ανάμεσα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και την κατασκευή ακριβή δεικτών ευημερίας του καταναλωτή.

 

Διδασκαλία:

ΟΙΚ 111: Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας
OIK 121: Αρχές Μακροοικονομικής Θεωρίας
ΟΙΚ 211: Μικροοικονομική Θεωρία
ΟΙΚ 301: Θέματα Μικροοικονομικών
ΟΙΚ 313: Δημόσια Οικονομικά
ΟΙΚ 315: Διεθνής Φορολογία και Εθνική Φορολογική Πολιτική
ΟΙΚ 397: Ερευνητική Μεθοδολογία στα Οικονομικά Ι
ΟΙΚ 497:  Ερευνητική Μεθοδολογία στα Οικονομικά ΙΙ 
OIK 601: Μικροοικονομική Ανάλυση I
OIK 613: Δημόσια Οικονομικά
OIK 661: Μικροοικονομικά

Δημόσια Οικονομικά; Οικονομικά της Εργασίας; Οικονομική συμπεριφορά και ευημερία του ατόμου και νοικοκυριού; Εφαρμοσμένα μικροοικονομικά και μικροοικονομετρία

Lyssiotou, Panayiota and Elena Savva (2021), Labor Supply Responses to Income Tax Free and Bracket Expansions, Journal of Economic Studies, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JES-03-2021-0128

            Working Paper - longer version can be found at: 05-2021.pdf (ucy.ac.cy)

Lyssiotou Panayiota (2021), Can Targeted Child Benefits Affect Fertility? Evidence from a Natural Experiment, The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy, vol. 21, no. 3, 2021, pp. 921-965.  https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/bejeap-2020-0165/html

Lyssiotou, Panayiota and Elena Savva (2021), Who Pays Taxes on Basic Foodstusffs? Evidence from Broadening the VAT Base, International Tax and Public Finance,  28, 212-247 https://link.springer.com/article/10.1007/s10797-020-09605-6?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst.    https://rdcu.be/b44ni

Lyssiotou, Panayiota (2018),  Gender Bias in the Spending of Child Benefits: Evidence from a Natural Policy Reform, International Tax and Public Finance,  25(4), 1029-1070, http://link.springer.com/article/10.1007/s10797-017-9477-9.

Lyssiotou, Panayiota  (2017),  The Impact of Targeting Policy on Spouses' Demand for Public Goods, labor supplies and sharing rule, Empirical Economics, 53(2), pp. 853-878, http://link.springer.com/article/10.1007/s00181-016-1134-0.

Lyssiotou, Panayiota (2012), Demographics and Demand: Evaluation of Alternative Functional Forms, Economics Letters,117, pp. 627-631.

Lyssiotou, Panayiota (2008), Comparisons of Poverty Rates Across Periods: Significance of Distributional Effects of Prices, Economics Letters, 99 (1) pp. 14-17.

Lyssiotou, Panayiota, Panos, Pashardes and Thanasis, Stengos (2008), Demographic vs Expenditure Flexibility in Engel Curves, Empirical Economics, vol. 34 (1), pp. 257-271.

Lyssiotou Panayiota, Panos Pashardes and Thanasis Stengos (2004), Estimates of the Black Economy Based on Consumer Demand Approaches, The Economic Journal, 114 (July), pp. 622-640.

Lyssiotou Panayiota and Panos Pashardes, "Comparing the True Cost of Living Indices of Demographically Different Households", Bulletin of Economic Research, 56:1, 2004, pp. 21-39.

Lyssiotou Panayiota (2003), On Estimating the Cost of Characteristics Indices from Consumer Demand Analysis, Canadian Journal of Economics, 36(2), pp. 326-349.

Lyssiotou Panayiota, Panos Pashardes and Thanasis Stengos (2002), Nesting Quadratic Logarithmic Demand Systems, Economics Letters, 76,  pp. 369-374.

Lyssiotou Panayiota, Panos Pashardes and Thanasis Stengos (2002), Age Effects on Consumer Demand: An Additive Partially Linear Regression Model, Canadian Journal of Economics, 35 (1), pp. 153-165.

Lyssiotou Panayiota (2000), "Dynamic Analysis of British Demand for Tourism Abroad", Empirical Economics, 15, pp. 421-436.

Lyssiotou Panayiota, Panos Pashardes and Thanasis Stengos (1999), Preference Heterogeneity and the Rank of Demand Systems, Journal of Business and Economic Statistics, 17(2), pp. 248-252.

Lyssiotou Panayiota, Panos Pashardes and Thanasis Stengos (1999), Testing the Rank of the Engel Curves with Endogenous Expenditure, Economics Letters, 64, pp. 61-65.

Lyssiotou Panayiota (1997), "Comparison of Alternative Tax and Transfer Treatment of Children using Adult Equivalence Scales", Review of Income and Wealth, 43(1), pp.105-117

Profile Information

She is an Associate Professor in the Department of Economics of the University of Cyprus. Previously she was an Assistant Professor and Lecturer in the same Department. She has a BA in Economics and Business Administration, an MA in Economics and a Ph.D. in Economics from Clark University, Massachusetts USA. She has been Managing Editor of Ekonomia, the journal of the Cyprus Economic Society.

Currently her research focuses on the impact of tax and benefit and other policies on individual and household behaviour and welfare. She has worked on issues that relate to the measurement of the black economy based on household expenditure, the effects of income tax and benefit policy on consumption, labour supply and welfare, the distributional effects of changes in consumer prices, the measurement of the poverty rate and construction of exact consumer welfare indices.
 
Teaching:
 
ΟΙΚ 111: Principles of Microeconomics
OIK 121: Principles of Macroeconomics
ΟΙΚ 211: Intermediate Microeconomics
ΟΙΚ 301: Topics in Microeconomics
ΟΙΚ 313: Public Economics
ΟΙΚ 315: International Taxation and National Tax Policy
ΟΙΚ 397: Research Methods in Economics I
ΟΙΚ 497: Research Methods in Economics II
OIK 601: Microeconomic Analysis I
OIK 613: Public Economics
OIK 661: Microeconomics
          
 

Public Economics; Labour Economics; Applied microeconomics and microeconometrics; Interhousehold and intrahousehold behavior; Empirical consumer demand analysis; Household and individual welfare measurement; Adult equivalence scales and consumer price indices; Analysis of indirect tax reform and distributional effects; Household consumption and saving behavior.

Lyssiotou, Panayiota and Elena Savva (2021), Labor Supply Responses to Income Tax Free and Bracket Expansions, Journal of Economic Studies, , Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JES-03-2021-0128
            Working Paper - longer version can be found at: 05-2021.pdf (ucy.ac.cy)          
 
Lyssiotou Panayiota (2021), Can Targeted Child Benefits Affect Fertility? Evidence from a Natural Experiment, The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy, vol. 21, no. 3, 2021, pp. 921-965. https://doi.org/10.1515/bejeap-2020-0165
 
Lyssiotou, Panayiota and Elena Savva (2021), Who Pays Taxes on Basic Foodstuffs? Evidence from Broadening the VAT Base, International Tax and Public Finance, 28, 212-247, https://link.springer.com/article/10.1007/s10797-020-09605-6?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst.    https://rdcu.be/b44ni 
 
Lyssiotou, Panayiota (2018), "Gender Bias in the Spending of Child Benefits: Evidence from a Natural Policy Reform", International Tax and Public Finance, 25(4), 1029-1070, http://link.springer.com/article/10.1007/s10797-017-9477-9.
 
Lyssiotou, Panayiota (2017), "The Impact of Targeting Policy on Spouses' Demand for Public Goods, Labor Supplies and Sharing Rule, Empirical Economics, 53(2), pp. 853-878, http://link.springer.com/article/10.1007/s00181-016-1134-0.
 
Lyssiotou, Panayiota (2012), Demographics and Demand: Evaluation of Alternative Functional Forms, Economics Letters,117, pp. 627-631.
 
Lyssiotou, Panayiota (2008), Comparisons of Poverty Rates Across Periods: Significance of Distributional Effects of Prices, Economics Letters, 99 (1) pp. 14-17.
 
Lyssiotou, Panayiota, Panos, Pashardes and Thanasis, Stengos (2008), Demographic vs Expenditure Flexibility in Engel Curves, Empirical Economics, vol. 34 (1), pp. 257-271.
 
Lyssiotou Panayiota, Panos Pashardes and Thanasis Stengos (2004), Estimates of the Black Economy Based on Consumer Demand Approaches, The Economic Journal, 114 (July), pp. 622-640.
 
Lyssiotou Panayiota and Panos Pashardes, "Comparing the True Cost of Living Indices of Demographically Different Households", Bulletin of Economic Research, 56:1, 2004, pp. 21-39.
 
Lyssiotou Panayiota (2003), On Estimating the Cost of Characteristics Indices from Consumer Demand Analysis, Canadian Journal of Economics, 36(2), pp. 326-349.
 
Lyssiotou Panayiota, Panos Pashardes and Thanasis Stengos (2002), Nesting Quadratic Logarithmic Demand Systems, Economics Letters, 76,  pp. 369-374.
 
Lyssiotou Panayiota, Panos Pashardes and Thanasis Stengos (2002), Age Effects on Consumer Demand: An Additive Partially Linear Regression Model, Canadian Journal of Economics, 35 (1), pp. 153-165.
 
Lyssiotou Panayiota (2000), "Dynamic Analysis of British Demand for Tourism Abroad", Empirical Economics, 15, pp. 421-436.
 
Lyssiotou Panayiota, Panos Pashardes and Thanasis Stengos (1999), Preference Heterogeneity and the Rank of Demand Systems, Journal of Business and Economic Statistics, 17(2), pp. 248-252.
 
Lyssiotou Panayiota, Panos Pashardes and Thanasis Stengos (1999), Testing the Rank of the Engel Curves with Endogenous Expenditure, Economics Letters, 64, pp. 61-65.
 
Lyssiotou Panayiota (1997), "Comparison of Alternative Tax and Transfer Treatment of Children using Adult Equivalence Scales", Review of Income and Wealth, 43(1), pp.105-117.