ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΟΣ
PAPANASTASIOU PANOS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Green Park
Λεωφ. Αγλαντζιας 91
GP305
22892292
22895316
http://www.ucy.ac.cy/energygeomechanics/

Προσωπικό Προφίλ

 
Ο Πάνος Παπαναστασίου είναι Καθηγητής στο Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Διετέλεσε ιδρυτικός Πρόεδρος (6/2002-12/2008) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Προεδρεύων στο Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής (9/2004 - 9/2006). Στη συνέχεια υπηρέτησε ως Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής από το 1/2009-12/2014. Είναι επίσης ο ιδρυτικός διευθυντής του μεταπτυχιακού Προγράμματος Μηχανικής Πετρελαίων (9/2013-σήμερα).Είναι μέλος του ακαδημαϊκού συμβουλίου και ερευνητικός εταίρος του Διεθνούς Κεντου Νερού  (ΝΗΡΕΑΣ) I και του Κέντρου για  Αιειφόρο Ενέργεια (FOSS). Από το 1991 μέχρι το 2002 εργάστηκε ως ερευνητικός επιστήμονας και διευθύνων ερευνητικός επιστήμονας στο Schlumberger Cambridge Research,  Αγγλίας. Εργάστηκε επίσης ως Σύμβουλος της Schlumberger Αγγλίας και Ρωσίας το 2002-2007. Από το 2011-2017 ήταν Σύμβουλος των Κυβερνήσεων της Κύπρου για θέματα έρευνας, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Απο το 2019 είναι Δοικητικός Συμβουλος στην Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου  Αποφοίτησε το 1984 από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα στις ΗΠΑ όπου πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc) το 1986 και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) το 1990 από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.  Έχει δημοσιεύσει περί τα 70  άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, πέρα των 90 άρθρων σε πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων, διοργάνωσε 5 διεθνή συνέδρια και επιμελήθηκε την έκδοση 6 βιβλίων και πρακτικών συνεδρίων. Είναι επίσης κάτοχος 3 ευρεσιτεχνιών σε θέματα ευστάθειας γεωτρήσεων και άντλησης πετρελαίων. Μεταξύ άλλων, είναι Associate Editor of  Rock Mechanics and Rock Engineering journal (Springer) και σύμβουλος έκδοσης των επιστημονικών περιοδικών International Journal of Geomechanics (ASCE), Petroleum Science (Springer Open), Geomechanics for Energy and the Environment (Elsevier).

 

α) εφαρμοσμένη και υπολογιστική μηχανική για Θεωρίες πλαστικότητας με μικροδομή και θραυστική μηχανική, συζευγμένη ανάλυση τάσεων-ροής σε πορώδη μέσα,  πεπερασμένα στοιχεία με εφαρμογές στη Μηχανική Πετρελαίων και ιδιαίτερα στη ευστάθεια γεωτρήσεων, στην πρόβλεψη και αποφυγή συμπαραγωγής άμμου, τεχνική της υδραυλικής θραύσης, γεωμηχανική ταμιευτήρων και  
β) διαχείριση υδρογονανθράκων στην έρευνα και παραγωγή, οργάνωση δομών, νομοθεσία και κανονισμοί, συστήματα καταμερισμού παραγωγής και εσόδων, εκμετάλλευση φυσικού αερίου και μελλοντικές προβλέψεις αναγκών και παραγωγής ενέργειας.
γ) Μεταβατική Ενέργεια : αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς, γεωθερμία, θραύση φωτοβολταικών 
δ) Περιβαλλοντική γεωμηχανική
 
 
Desroches J., Detournay E., Lenoach B., Papanastasiou P., J.R.A. Pearson, Thiercelin M. and Cheng A. The crack tip region in hydraulic fracturing. Proc. R. Soc. Lond. A., 447, pp.39-48, (1994).
Stavropoulou M., Papanastasiou P. and Vardoulakis I. Coupled wellbore erosion and stability analysis. Int. J. Numer. Anal. Meth. Geomech., 22, pp.749-769, (1998).
Papanastasiou P. The effective fracture toughness in hydraulic fracturing. Int. J. Fracture, 96, pp.127-147 (1999).
Papanastasiou P. and Durban D. Singular plastic fields in non-associative pressure sensitive solids. Int. J. Solids Struct., 38, pp.1539-1550, (2001).
Zervos A., Papanastasiou P. and Vardoulakis I. A finite element displacement formulation for gradient elastoplasticity. Int. J. Num. Methods Engng, 50, pp.1369-1388, (2001).
Papanastasiou P. and Zervos A. Wellbore Stability: from linear elasticity to post-bifurcation modeling, ASCE Int. J. Geomech, 4(1), pp.2-12, (2004).
Papanastasiou P. (Editor). Petroleum Geomechanics, Special Issue of ASCE Int. J. Geomech, 4(1), (2004).
Papanastasiou P. and Thiercelin M. Modelling borehole collapse with capability of predicting the scale effect. ASCE Int. J. Geomech, 11(4), 286-293 (2011)
Sarris E., Papanastasiou P. Modelling of hydraulic fracturing in a poroelastic cohesive formation. ASCE, Int. J. Geomech. 12(2), (2012).
Gravanis E., Sarris E., Papanastasiou P., Hydro-Mechanical Erosion Models for Sand Production, Int. J. Num. Anal. Meth. Geomech., 39, 2017-2036 (2015)
Papanastasiou P, Papamichos E and Atkinson C. On the Risk of Hydraulic Fracturing in CO2 Geological Storage, Int. J. Num. Anal. Meth. Geomech. 40, 1472-1484 (2016).
Papanastasiou P. Durban D. Singular crack-tip plastic fields in Tresca and Mohr-Coulomb solids. Int. J. Solids Struct., 136-137, 250-258, (2018).
Markou N., Papanastasiou P. Petroleum Geomechanics in the Eastern Mediterranean basin: Analysis and application of fault stress mechanics, Oil Gas Sci. Technol. – Rev. IFP Energies nouvelles, 73 (2018) 57, DOI: https://doi.org/10.2516/ogst/2018034
Garolera D, Carol I, Papanastasiou P. Micromechanical analysis of sand production. Int J Numer Anal Methods Geomech. 43:1207–1229 (2019). https://doi.org/10.1002/nag.2892
Patsalides K., Papanastasiou P. The influence of hardening and softening on the limit pressure of cylindrical cavity expansion, ASCE Int. J. Geomech, 2019, 19 (4), 0401911 https://doi.org/10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0001366
Papargyri L., Theristis M., Kubicek B., Krametz Th, Mayr Chr. Papanastasiou P., Georghiou G.E. Modelling and experimental investigations of microcracks incrystalline silicon photovoltaics: A review. Renewable Energy, 145, 2387-2408, 2020. https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.07.138
Triantafyllaki Ai, Papanastasiou P., Loukidis D. Numerical analysis of structural response of unburied offshore pipelines crossing active normal and reverse faults ,Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 137, (2020) 106296, https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2020.106296
Wrobel M, Mishuris G, Papanastasiou P. (2021) On the influence of fluid rheology on hydraulic fracture, International Journal of Engineering Science 158, 103426, https://doi.org/10.1016/j.ijengsci.2020.103426
 
 

Profile Information

Panos Papanastasiou is Professor in the Department of Civil and Environmental Engineering of the University of Cyprus. Ηe served as the founding Head of the Department of Civil and Environmental Engineering from 2002-2008 and the founding director of the Program of Architecture from 2004-2006. He served also as Dean of the Engineering School from 2009-2014. He is also the founding director of the Program Master in Petroleum Engineering. He is member of the academic council and research partner of the Interantional Water Reserch Center (Nireas) and of FOSS Research Centre for Sustainable Energy. He received his first degree in Civil Engineering from the NTU of Athens in 1984 and his M.Sc in 1986 and Ph.D in 1990 in Civil Engineering from the University of Minnesota. He worked more than 15 years in the Oil & Gas industry in the Research Center of Schlumberger in Cambridge, England from 1991 to 2002 and as consultant to Schlumberger in U.K. and Russia from 2002-2007. From 2011-2017 was Advisor to the Government of Cyprus on Hydrocarbon exploration and development and gas monetization options. From 2019 is a member of the board of directors of Cyprus Hydrocarbon Company (CHC).  He has published near 70 articles in scientific journals, more than 90 articles in conference proceedings and book chapters, he organized 5 international conferences and edited 6 conference proceedings and books. He invented 3 patents and wrote more than 50 industrial reports in the field of Petroleum Engineering.  He is Associate Editor of  Rock Mechanics and Rock Engineering journal (Springer) and editorial advisor for the International Journal of Geomechanics (ASCE), Petroleum Science (Springer Open), Geomechanics for Energy and the Environment (Elsevier).

 
 
 
 
 
 

 

 

a) Applied and Computational Mechanics: mechanics of cohesive-frictional materials, plasticity theories, micromechanics, fracture mechanics, flow in porous media, finite element analysis
b) Petroleum Geomechanics which includes problems on wellbore stability, hydraulic fracturing, sanding prediction and control, reservoir Geomechanics 
c) Energy transition: CO2 geological storage, Geothermal ssystems and Cracking of Photovoltaics
c) Energy project management: Oil and Gas management in upstream exploration and production and monetization of natural gas
Desroches J., Detournay E., Lenoach B., Papanastasiou P., J.R.A. Pearson, Thiercelin M. and Cheng A. The crack tip region in hydraulic fracturing. Proc. R. Soc. Lond. A., 447, pp.39-48, (1994).
Stavropoulou M., Papanastasiou P. and Vardoulakis I. Coupled wellbore erosion and stability analysis. Int. J. Numer. Anal. Meth. Geomech., 22, pp.749-769, (1998).
Papanastasiou P. The effective fracture toughness in hydraulic fracturing. Int. J. Fracture, 96, pp.127-147 (1999).
Zervos A., Papanastasiou P. and Vardoulakis I. A finite element displacement formulation for gradient elastoplasticity. Int. J. Num. Methods Engng, 50, pp.1369-1388, (2001).
Papanastasiou P. and Zervos A. Wellbore Stability: from linear elasticity to post-bifurcation modeling, ASCE Int. J. Geomech, 4(1), pp.2-12, (2004).
Papanastasiou P. (Editor). Petroleum Geomechanics, Special Issue of ASCE Int. J. Geomech, 4(1), (2004).
Papanastasiou P. and Thiercelin M. Modelling borehole collapse with capability of predicting the scale effect. ASCE Int. J. Geomech, 11(4), 286-293 (2011)
Sarris E., Papanastasiou P. The influence of the cohesive process zone in hydraulic fracturing,   Int. J Fracture, 167, 33-45 (2011)
Sarris E., Gravanis, E.,Papanastasiou P., Investigation of self-similar interface evolution in carbon dioxide sequestration in saline aquifers, Transport in Porous Media, Transp. Porous Med 103:341–359 (2014).
Papanastasiou P, Papamichos E and Atkinson C. On the Risk of Hydraulic Fracturing in CO2 Geological Storage, Int. J. Num. Anal. Meth. Geomech. 40, 1472-1484 (2016).
Papanastasiou P, Papamichos E and Atkinson C. On the Risk of Hydraulic Fracturing in CO2 Geological Storage, Int. J. Num. Anal. Meth. Geomech. 40, 1472-1484 (2016).
Papanastasiou P. Durban D. Singular crack-tip plastic fields in Tresca and Mohr-Coulomb solids. Int. J. Solids Struct., 136-137, 250-258, (2018).
Markou N., Papanastasiou P. Petroleum Geomechanics in the Eastern Mediterranean basin: Analysis and application of fault stress mechanics, Oil Gas Sci. Technol. – Rev. IFP Energies nouvelles, 73 (2018) 57, DOI: https://doi.org/10.2516/ogst/2018034
Garolera D, Carol I, Papanastasiou P. Micromechanical analysis of sand production. Int J Numer Anal Methods Geomech. 43:1207–1229 (2019). https://doi.org/10.1002/nag.2892
Patsalides K., Papanastasiou P. The influence of hardening and softening on the limit pressure of cylindrical cavity expansion, ASCE Int. J. Geomech, 2019, 19 (4), 0401911 https://doi.org/10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0001366
Papargyri L., Theristis M., Kubicek B., Krametz Th, Mayr Chr. Papanastasiou P., Georghiou G.E. Modelling and experimental investigations of microcracks incrystalline silicon photovoltaics: A review. Renewable Energy, 145, 2387-2408, 2020. https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.07.138
Triantafyllaki Ai, Papanastasiou P., Loukidis D. Numerical analysis of structural response of unburied offshore pipelines crossing active normal and reverse faults,Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 137, (2020) 106296, https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2020.106296
Wrobel M, Mishuris G, Papanastasiou P. (2021) On the influence of fluid rheology on hydraulic fracture, International Journal of Engineering Science 158, 103426, https://doi.org/10.1016/j.ijengsci.2020.103426