ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
PASHALIDIS IOANNIS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Χημείας
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
-
22892785
22895460
-

Προσωπικό Προφίλ

* Δίπλωμα Χημείας (Dipl. Chem. Univ.), Πολυτεχνείο Μονάχου, Γερμανία, 1982 - 1987
* Διδακτορικό στην Υδατική Ραδιοχημεία, Ινστιτούτο Ραδιοχημείας, Πολυτεχνείο Μονάχου, Γερμανία, 1987 - 1991
* Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Ραδιοχημείας, Πολυτεχνείο Μονάχου, Γερμανία, 1991 - 1994
* Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1994 - 1997
* Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1997 - 1999
* Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1999 - 2003
* Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 2003 - 2008
* Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 2008 - 2016
* Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 2016 - σήμερα
 
 
 
 
* Μελέτη της αλληλεπίδρασης (ραδιο)τοξικών μεταλλοϊόντων με κολλοειδή συστήματα, επιφάνειες ορυκτών, φυσικής οργανικής ύλης και ινών βιοάνθρακα σε υδατικά συστήματα για καταννόηση και περιγραφή της συμπεριφοράς τους στη γεώσφαιρα και την ανάπτυξη τεχνολογιών απορρύπανσης υδατικών συστημάτων.
 
* Παρασκευή και χαρακτηρισμό συμπλόκων (ραδιο)τοξικών μεταλλοϊόντων με βιοενεργά μόρια-υποκαταστάτες σαν πρώτο βήμα στη κατανόηση της συμπεριφοράς αυτών των στοιχείων σε ζωντανά συστήματα και στην ανάπτυξη χηλικών φαρμάκων.
 
* Ανάπτυξη και εφαρμογή απλών και αξιόπιστων ραδιοαναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό φυσικής και τεχνητής ραδιενέργειας σε περιβαλλοντικά δείγματα και συστήματα.
 
 
 

*       Loukia Hadjittofi, Styliana Charalambous, Ioannis Pashalidis: Removal of trivalent samarium from aqueous solutions by activated biochar derived from cactus fibres. Journal of Rare Earths accepted for publication.

*       Liatsou I. and Pashalidis I.: Determination of Radium by Radon Emanation after EDTA-mediated Sample Dissolution. J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 306 (2015) 445-449

*       Prodromou M. and Pashalidis I.: Europium Adsorption by Non-Treated and Chemically Modified Opuntia Ficus Indica Cactus Fibres in Aqueous Solutions. Desalination and Water Treatment, 7 (2016) 5079-5088      

*       Loukia Hadjittofi, Ioannis Pashalidis: Uranium Sorption from Aqueous Solutions by Activated Biochar Fibres Investigated by FTIR Spectroscopy and Batch Experiments. J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 304 (2015) 897-904    

*       Efstathiou M., and Pashalidis I.: Simplified determination of uranium in contaminated sea sand samples by alpha spectroscopy after acidic desorption
and liquid liquid extraction. J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 304 (2015) 41-45

*       Liatsou I., Efstathiou M., and Pashalidis I.: Adsorption of trivalent lanthanides by marine sediments. J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 304 (2015) 133-137

*       Loukia Hadjittofi, Melpomeni Prodromou, Ioannis Pashalidis: Activated Biochar Derived from Cactus Fibres – Preparation, Characterization and Application on Cu(II) Removal from Aqueous Solutions. Bioresource Technology, 159 (2014) 460–464

*       Demetriou A.   and Pashalidis I.: Competitive adsorption of boric acid and chromate onto alumina in aqueous solutions. Water Science and Technology, 69/2 (2014) 378-384     

*       Efstathiou M., Aristarchou T., Kiliari T., Demetriou A. and Pashalidis I.: Seasonal Variation, Chemical Behavior and Kinetics of Uranium in an Unconfined Groundwater System. J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 299 (2014) 171–175

*       Efstathiou M., Pashalidis I.: A Comparative Study of the Adsorption of Uranium on Commercial and Natural (Cypriot) Sea Sand Samples, J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, (2013) 298:1111–1116

*       Antri Demetriou, Ioannis Pashalidis, Athanassios V. Nicolaides, Michael U. Kumke: Surface mechanism of the boron adsorption on alumina in aqueous solutions. Desalination and Water Treatment 51 (2013) 6130 - 6136

*       CharalambousC, AletrariM, PieraP, Nicolaidou-KanariP, EfstathiouM, Pashalidis I: Uranium Levels in Cypriot Groundwater Samples Determined by ICP-MS and a-Spectroscopy, J. Environmental Radioactivity, 116 (2013) 187-192

*       Efstathiou M., Kiliari T. and Pashalidis I.: Uranium Analysis in Cypriot Groundwaters by Total Alpha-Radiometry and Alpha-Spectroscopy, Radiation Measurements 46 (2011) 626–630.

*       Antoniou S, Pashalidis I, Andre Gessner, Michael U. Kumke: The effect of Humic Acid on the Formation and Solubility of Secondary Solid Phases (Nd(OH)CO3 and Sm(OH)CO3), Radiochimica Acta 99 (2011) 217–223

*       Tsiaili A., Kiliari T., Pashalidis I.: Seasonal Variation of the Alpha-Radioactivity Concentration in Natural Water Systems in Cyprus, Radiation Measurements, 46 (2011) 145-148

*       Konstantinou E. and Pashalidis I.: Uranium Determination in Water Samples by Liquid Scintillation Counting after Cloud Point Extraction, J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry 286 (2010) 461–465

*       Kiliari T., Pashalidis I.: Simplified alpha-spectroscopic analysis of uranium in natural waters after its separation by cation-exchange, Radiation Measurements, 45 (2010) 966-968.

*       Konstantinou M. and Pashalidis I.: Competitive sorption of Cu(II) and Eu(III) ions on Olive-Cake Carbon in aqueous solutions - A potentiometric study, Adsorption, 16 (2010) 167–172

*       Papanicolaou F., Antoniou S. and Pashalidis I.: Redox Chemistry of Sulphate and Uranium in a Phosphogypsum Tailings Dump, J. Environmental Radioactivity, 101 (2010) 601–605.

*       Konstantinou M., Kolokassidou K. and Pashalidis I.: Studies on the interaction of olive cake and its hydrophylic extracts with polyvalent metal ions (Cu(II), Eu(III)) in aqueous solutions, J. Hazardous Materials, 166 (2009) 1169–1173.

*       Montavon G., Bouby M., Huclier-Markai S., Grambow B., Geckeis H., Rabung T., Pashalidis I., Amekraz B., Moulin C., Quantitative description and local structures of trivalent metal ions Eu(III) and Cm(III) complexed with Polyacrylic Acid, J. of Colloid and Interface Science, 327 (2008) 324 – 332.

*       Kolokassidou K., Szymczak W., Wolf M., Obermeier C., Buckau G. and Pashalidis I., Hydrophilic Olive Cake Extracts: Characterization by Physicochemical Properties and Cu(II) Complexation, J. Hazardous Materials, 164 (2009) 442–447.

*       Konstantinou M. and Pashalidis I.: Competitive Sorption of Cu(II), Eu(III) and U(VI) Ions on TiO2 in Aqueous Solutions - A Potentiometric Study, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 324 (2008) 227 – 221.

*       Kiliari T., Pashalidis I.: Determination of Aquatic Radon by Liquid Scintillation Counting and Airborne Radon Monitoring System, Radiation Measurements, 43 (2008) 1463-1466.

*       Antoniou S., Tsiaili A., Pashalidis I.: Alpha radiometry of uranium in surface and ground waters by liquid scintillation counting after separation of the radionuclide by cation exchange, Radiation Measurements, 43 (2008) 1294 - 1298.

*       Stefani D., Pashalidis I., Nicolaides A.V.: A computational study of the conformations of the boric acid (B(OH)3), its conjugate base ((HO)2BO¯) and borate anion (B(OH)4¯), Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 853 (2008) 33-38.

*       Lysandrou M., Pashalidis I.: Uranium Chemistry in Stack Solutions and Leachates of Phosphogypsum Disposed at a Coastal Area in Cyprus, J. Environmental Radioactivity, 99 (2008) 359-366.

*      Lysandrou M., Charalambides A., Pashalidis I.: Radon emanation from phosphogypsum and related mineral samples in Cyprus, Radiation Measurements, 42 (2007) 1583-1585.

*       Fokianos K., Sarrou I., Pashalidis I.: Increased radiation exposure by granite used as natural tiling rock in Cypriot houses, Radiation Measurements, 42 (2007) 446-448.

*       Kolokassidou C., Pashalidis I., Costa C. N., Efstathiou A.M. and Buckau G.: Thermal Stability of solid and aqueous solutions of Humic Acid, Thermochimica Acta 454 (2007) 78-83.

*       Konstantinou M., Kolokassidou K. and Pashalidis I.: Sorption of Cu(II) and Eu(III) Ions from Aqueous Solution by Olive Cake, Adsorption, 13 (2007) 33-40

*       Pashalidis I. and Buckau G.: U(VI) Mono-Hydroxo Humate Complexation, J.Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 273 (2007) 315-322.

*       Georghiou G. and Pashalidis I.: Boron in groundwaters of Nicosia (Cyprus) and its treatment by reverse osmosis, Desalination, 215 (2007) 104-110

*       Kolokassidou K. and Pashalidis I.: Potentiometric Investigations on the Interaction of humic Acid with Cu(II) and Eu(III) Ions, Radiochimica Acta 94 (2006) 1-4

*       Fokianos K., Sarrou I., Pashalidis I.: A two-sample model for the comparison of radiation doses, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 79 (2005) 1– 9

*       Drouza C., V. Gramlich, M. P. Sigalas, I. Pashalidis, and A. D. Keramidas: Synthesis, Structure and Solution Dynamics of UO22+- Hydroxyketone Compounds, [UO2(ma)2(H2O)] and [UO2(dpp)(Hdpp)2(H2O)], [ma=3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone, Hdpp=3-hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone], Inorganic Chemistry43, (2004) 8336-8345.

*       Iacovos Sarrou,Pashalidis, I.: Radon Levels in CyprusJ. of Environmental Radioactivity68 (2003) 269-277

*       Antonios Charalambides, Georgios Petrides,Pashalidis, I.: Rainwater Chara­cteristics over an Old Sulphide Mine Refuse in Cyprus, Atmospheric Environment 37/14 (2003) 1921-1926

*       Kyriakou G., Paschalidis I. and Theocharis C.R.: Preparation of Mesoporous Ceria with the Use of Humic Acid as Matrix, Fundamentals of Adsorption 7 (Editors:  K.Kaneko, H. Kanoh and Y. Hanzawa) (2002) 201-207.

*       Κeramidas A.D., Rikkou M.P., Drouza C., C.P. Raptopoulou, Terzis A., Pashalidis, I.: Investigation on Uranyl Interaction with Bioactive Ligands. Synthesisand Structural Studies of the Uranyl Complexes with Glycine and N-(2-mercaptopropionyl) glycine, Radiochimica Acta90 (2002) 1-6

*       Pashalidis, I., Kontoghiorghes, G. J.: Molecular factors effecting the complex formation between Deferiprone (L1) and Cu(II). Possible Implications on Efficacy and Toxicity, Arzneimittel-Forschung/Drug Research 51 (2001) 998-1003

*       Theocharis, C. R., Pashalidis, I., Jordan, L.S., Gray, A.C., Yeates, D.: The Control of the Morphology of Crystalline Calcium Hydroxide by Selective Adsorption of Organic Molecules, Molecular Crystals and Liquid Crystals 365 (2001) 205-215

*       Kelm, M., Pashalidis, I., Kim, J. I.: Spectroscopic Investigations on the Formation of Hypochlorite by Alpha Radiolysis in Saturated NaCl Solutions, Applied Radiation and Isotopes51 (1999) 637-642

*       Pashalidis, I., Czerwinski, Fanghaenel Th., K.R., Kim, J. I.: A Study of Solid-Liguid Phase Equilibria of Pu(VI) and U(VI) in Aqueous Carbonate Systems. Determination of the Carbonate Stability Constants, Radiochimica Acta76 (1997) 55-62

*       Pashalidis, I., Kim, J. I., Ashida, T., Grenthe, I.: A Spectroscopic Study of the Hydrolysis of PuO22+ in Aquatic Solution, Radiochimica Acta68 (1995) 99-104

*       Pashalidis, I., Runde, W., Kim, J. I.: A Study of Solid-Liguid Phase Equilibria of Pu(VI) and U(VI) in Aqueous Carbonate Systems, Radiochimica Acta61 (1993) 141-146

*       Pashalidis, I., Kim, J. I., Lierse, Ch., Sullivan, J. C.: The Hydrolysis of Pu(VI) and Time-Dependent Polynucleation Reactions, Radiochimica Acta 61 (1993) 29-34

*       Pashalidis, I., Kim, J. I., Lierse, Ch., Sullivan, J. C.: The Chemistry of Pu in Concen-trated Aqueous Sodium Chloride Solution: Effects of Alpha Self-Radiolysis and the Interaction between Hypochlorite and Dioxoplutonium(VI), Radiochimica Acta 60 (1993) 99-101

*       Fischer, H., Pashalidis, I.: Aufbau von Telluroacrylamid-Komplexen aus Penta­carbonyl­(diphenyltelluroketon)wolfram und Inaminen, J. Organometalic Chemistry 348 (1988) 1-4

 

 

 

Profile Information

* Diploma in Chemistry (Dipl. Chem. Univ.), Technische Universitat Munchen, Germany, 1982 - 1987
 
* Ph.D. in Aquatic Radiochemistry, Institut fur Radio­chemie, T. U. Munchen, Germany, 1987 - 1991
 
* Post-doctoral Research Associate, Institut fur Radio­chemie, T. U. Munchen, Germany, 1991 - 1994
 
* Post-doctoral Research Associate, Department of Natural Sciences, University of Cyprus, Cyprus, 1994 - 1997
 
* Visiting Assistant Professor, Department of Natural Sciences, University of Cyprus, 1997 - 1999
 
* Lecturer, Department of Chemistry, University of Cyprus, 1999 - 2003
 
* Assistant Professor, Department of Chemistry, University of Cyprus, 2003 - 2008
 
* Associate Professor, Department of Chemistry, University of Cyprus, 2008 - 2016
 
*  Professor, Department of Chemistry, University of Cyprus, 2016 - today
 
 
* Studies on the interaction of (radio)toxic metal ions  with colloids, mineral surfaces, natural organic matter and biochar fibres to understand and describe their chemical behaviour in the geosphere and the development of water treatment technologies.
 
* Preparation and characterization of (radio)toxic metal  ion complexes with bioactive ligands, as a first step in understanding the behavior of these elements in living systems and in the development of chelating drugs.
 
* Development and application of simple and reliable radioanalytical methods for the determination of natural and man-made radioactivity in environmental samples and compartments.
 
 
 

*       Loukia Hadjittofi, Styliana Charalambous, Ioannis Pashalidis: Removal of trivalent samarium from aqueous solutions by activated biochar derived from cactus fibres. Journal of Rare Earths accepted for publication.

*       Liatsou I. and Pashalidis I.: Determination of Radium by Radon Emanation after EDTA-mediated Sample Dissolution. J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 306 (2015) 445-449

*       Prodromou M. and Pashalidis I.: Europium Adsorption by Non-Treated and Chemically Modified Opuntia Ficus Indica Cactus Fibres in Aqueous Solutions. Desalination and Water Treatment, 7 (2016) 5079-5088      

*       Loukia Hadjittofi, Ioannis Pashalidis: Uranium Sorption from Aqueous Solutions by Activated Biochar Fibres Investigated by FTIR Spectroscopy and Batch Experiments. J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 304 (2015) 897-904    

*       Efstathiou M., and Pashalidis I.: Simplified determination of uranium in contaminated sea sand samples by alpha spectroscopy after acidic desorption
and liquid liquid extraction. J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 304 (2015) 41-45

*       Liatsou I., Efstathiou M., and Pashalidis I.: Adsorption of trivalent lanthanides by marine sediments. J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 304 (2015) 133-137

*       Loukia Hadjittofi, Melpomeni Prodromou, Ioannis Pashalidis: Activated Biochar Derived from Cactus Fibres – Preparation, Characterization and Application on Cu(II) Removal from Aqueous Solutions. Bioresource Technology, 159 (2014) 460–464

*       Demetriou A.   and Pashalidis I.: Competitive adsorption of boric acid and chromate onto alumina in aqueous solutions. Water Science and Technology, 69/2 (2014) 378-384     

*       Efstathiou M., Aristarchou T., Kiliari T., Demetriou A. and Pashalidis I.: Seasonal Variation, Chemical Behavior and Kinetics of Uranium in an Unconfined Groundwater System. J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 299 (2014) 171–175

*       Efstathiou M., Pashalidis I.: A Comparative Study of the Adsorption of Uranium on Commercial and Natural (Cypriot) Sea Sand Samples, J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, (2013) 298:1111–1116

*       Antri Demetriou, Ioannis Pashalidis, Athanassios V. Nicolaides, Michael U. Kumke: Surface mechanism of the boron adsorption on alumina in aqueous solutions. Desalination and Water Treatment 51 (2013) 6130 - 6136

*       CharalambousC, AletrariM, PieraP, Nicolaidou-KanariP, EfstathiouM, Pashalidis I: Uranium Levels in Cypriot Groundwater Samples Determined by ICP-MS and a-Spectroscopy, J. Environmental Radioactivity, 116 (2013) 187-192

*       Efstathiou M., Kiliari T. and Pashalidis I.: Uranium Analysis in Cypriot Groundwaters by Total Alpha-Radiometry and Alpha-Spectroscopy, Radiation Measurements 46 (2011) 626–630.

*       Antoniou S, Pashalidis I, Andre Gessner, Michael U. Kumke: The effect of Humic Acid on the Formation and Solubility of Secondary Solid Phases (Nd(OH)CO3 and Sm(OH)CO3), Radiochimica Acta 99 (2011) 217–223

*       Tsiaili A., Kiliari T., Pashalidis I.: Seasonal Variation of the Alpha-Radioactivity Concentration in Natural Water Systems in Cyprus, Radiation Measurements, 46 (2011) 145-148

*       Konstantinou E. and Pashalidis I.: Uranium Determination in Water Samples by Liquid Scintillation Counting after Cloud Point Extraction, J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry 286 (2010) 461–465

*       Kiliari T., Pashalidis I.: Simplified alpha-spectroscopic analysis of uranium in natural waters after its separation by cation-exchange, Radiation Measurements, 45 (2010) 966-968.

*       Konstantinou M. and Pashalidis I.: Competitive sorption of Cu(II) and Eu(III) ions on Olive-Cake Carbon in aqueous solutions - A potentiometric study, Adsorption, 16 (2010) 167–172

*       Papanicolaou F., Antoniou S. and Pashalidis I.: Redox Chemistry of Sulphate and Uranium in a Phosphogypsum Tailings Dump, J. Environmental Radioactivity, 101 (2010) 601–605.

*       Konstantinou M., Kolokassidou K. and Pashalidis I.: Studies on the interaction of olive cake and its hydrophylic extracts with polyvalent metal ions (Cu(II), Eu(III)) in aqueous solutions, J. Hazardous Materials, 166 (2009) 1169–1173.

*       Montavon G., Bouby M., Huclier-Markai S., Grambow B., Geckeis H., Rabung T., Pashalidis I., Amekraz B., Moulin C., Quantitative description and local structures of trivalent metal ions Eu(III) and Cm(III) complexed with Polyacrylic Acid, J. of Colloid and Interface Science, 327 (2008) 324 – 332.

*       Kolokassidou K., Szymczak W., Wolf M., Obermeier C., Buckau G. and Pashalidis I., Hydrophilic Olive Cake Extracts: Characterization by Physicochemical Properties and Cu(II) Complexation, J. Hazardous Materials, 164 (2009) 442–447.

*       Konstantinou M. and Pashalidis I.: Competitive Sorption of Cu(II), Eu(III) and U(VI) Ions on TiO2 in Aqueous Solutions - A Potentiometric Study, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 324 (2008) 227 – 221.

*       Kiliari T., Pashalidis I.: Determination of Aquatic Radon by Liquid Scintillation Counting and Airborne Radon Monitoring System, Radiation Measurements, 43 (2008) 1463-1466.

*       Antoniou S., Tsiaili A., Pashalidis I.: Alpha radiometry of uranium in surface and ground waters by liquid scintillation counting after separation of the radionuclide by cation exchange, Radiation Measurements, 43 (2008) 1294 - 1298.

*       Stefani D., Pashalidis I., Nicolaides A.V.: A computational study of the conformations of the boric acid (B(OH)3), its conjugate base ((HO)2BO¯) and borate anion (B(OH)4¯), Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 853 (2008) 33-38.

*       Lysandrou M., Pashalidis I.: Uranium Chemistry in Stack Solutions and Leachates of Phosphogypsum Disposed at a Coastal Area in Cyprus, J. Environmental Radioactivity, 99 (2008) 359-366.

*      Lysandrou M., Charalambides A., Pashalidis I.: Radon emanation from phosphogypsum and related mineral samples in Cyprus, Radiation Measurements, 42 (2007) 1583-1585.

*       Fokianos K., Sarrou I., Pashalidis I.: Increased radiation exposure by granite used as natural tiling rock in Cypriot houses, Radiation Measurements, 42 (2007) 446-448.

*       Kolokassidou C., Pashalidis I., Costa C. N., Efstathiou A.M. and Buckau G.: Thermal Stability of solid and aqueous solutions of Humic Acid, Thermochimica Acta 454 (2007) 78-83.

*       Konstantinou M., Kolokassidou K. and Pashalidis I.: Sorption of Cu(II) and Eu(III) Ions from Aqueous Solution by Olive Cake, Adsorption, 13 (2007) 33-40

*       Pashalidis I. and Buckau G.: U(VI) Mono-Hydroxo Humate Complexation, J.Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 273 (2007) 315-322.

*       Georghiou G. and Pashalidis I.: Boron in groundwaters of Nicosia (Cyprus) and its treatment by reverse osmosis, Desalination, 215 (2007) 104-110

*       Kolokassidou K. and Pashalidis I.: Potentiometric Investigations on the Interaction of humic Acid with Cu(II) and Eu(III) Ions, Radiochimica Acta 94 (2006) 1-4

*       Fokianos K., Sarrou I., Pashalidis I.: A two-sample model for the comparison of radiation doses, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 79 (2005) 1– 9

*       Drouza C., V. Gramlich, M. P. Sigalas, I. Pashalidis, and A. D. Keramidas: Synthesis, Structure and Solution Dynamics of UO22+- Hydroxyketone Compounds, [UO2(ma)2(H2O)] and [UO2(dpp)(Hdpp)2(H2O)], [ma=3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone, Hdpp=3-hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone], Inorganic Chemistry43, (2004) 8336-8345.

*       Iacovos Sarrou,Pashalidis, I.: Radon Levels in CyprusJ. of Environmental Radioactivity68 (2003) 269-277

*       Antonios Charalambides, Georgios Petrides,Pashalidis, I.: Rainwater Chara­cteristics over an Old Sulphide Mine Refuse in Cyprus, Atmospheric Environment 37/14 (2003) 1921-1926

*       Kyriakou G., Paschalidis I. and Theocharis C.R.: Preparation of Mesoporous Ceria with the Use of Humic Acid as Matrix, Fundamentals of Adsorption 7 (Editors:  K.Kaneko, H. Kanoh and Y. Hanzawa) (2002) 201-207.

*       Κeramidas A.D., Rikkou M.P., Drouza C., C.P. Raptopoulou, Terzis A., Pashalidis, I.: Investigation on Uranyl Interaction with Bioactive Ligands. Synthesisand Structural Studies of the Uranyl Complexes with Glycine and N-(2-mercaptopropionyl) glycine, Radiochimica Acta90 (2002) 1-6

*       Pashalidis, I., Kontoghiorghes, G. J.: Molecular factors effecting the complex formation between Deferiprone (L1) and Cu(II). Possible Implications on Efficacy and Toxicity, Arzneimittel-Forschung/Drug Research 51 (2001) 998-1003

*       Theocharis, C. R., Pashalidis, I., Jordan, L.S., Gray, A.C., Yeates, D.: The Control of the Morphology of Crystalline Calcium Hydroxide by Selective Adsorption of Organic Molecules, Molecular Crystals and Liquid Crystals 365 (2001) 205-215

*       Kelm, M., Pashalidis, I., Kim, J. I.: Spectroscopic Investigations on the Formation of Hypochlorite by Alpha Radiolysis in Saturated NaCl Solutions, Applied Radiation and Isotopes51 (1999) 637-642

*       Pashalidis, I., Czerwinski, Fanghaenel Th., K.R., Kim, J. I.: A Study of Solid-Liguid Phase Equilibria of Pu(VI) and U(VI) in Aqueous Carbonate Systems. Determination of the Carbonate Stability Constants, Radiochimica Acta76 (1997) 55-62

*       Pashalidis, I., Kim, J. I., Ashida, T., Grenthe, I.: A Spectroscopic Study of the Hydrolysis of PuO22+ in Aquatic Solution, Radiochimica Acta68 (1995) 99-104

*       Pashalidis, I., Runde, W., Kim, J. I.: A Study of Solid-Liguid Phase Equilibria of Pu(VI) and U(VI) in Aqueous Carbonate Systems, Radiochimica Acta61 (1993) 141-146

*       Pashalidis, I., Kim, J. I., Lierse, Ch., Sullivan, J. C.: The Hydrolysis of Pu(VI) and Time-Dependent Polynucleation Reactions, Radiochimica Acta 61 (1993) 29-34

*       Pashalidis, I., Kim, J. I., Lierse, Ch., Sullivan, J. C.: The Chemistry of Pu in Concen-trated Aqueous Sodium Chloride Solution: Effects of Alpha Self-Radiolysis and the Interaction between Hypochlorite and Dioxoplutonium(VI), Radiochimica Acta 60 (1993) 99-101

*       Fischer, H., Pashalidis, I.: Aufbau von Telluroacrylamid-Komplexen aus Penta­carbonyl­(diphenyltelluroketon)wolfram und Inaminen, J. Organometalic Chemistry 348 (1988) 1-4