ΑΓΑΠΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΣ
ΑΓΑΠΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΣ
AGAPIOU SERGIOS
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
53
22893919
-
euclid.mas.ucy.ac.cy/~sagapi01/

Προσωπικό Προφίλ

Βασικές σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, 2009) και μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο (M.Sc., 2010 και Ph.D., 2013 στα Μαθηματικά). Έχει εργαστεί στο Mathematics Institute του University of Warwick (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, 2013-2014), στο Department of Statistics του University of Warwick (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, 2014-2015). Από το 2015 εργάζεται στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (Λέκτορας 2015-2019, Επίκουρος Καθηγητής από το 2019).
 

Προβλήματα στην τομή των Διαφορικών Εξισώσεων και της Στατιστικής στις ψηλές διαστάσεις, Μπεϋζιανή κανονικοποίηση Αντιστρόφων Προβλημάτων, Στατιστική Προσομοίωση και Συμπερασματολογία, μέθοδοι Monte Carlo και Markov chain Monte Carlo σε χώρους συναρτήσεων, Posterior Consistency, Statistical Learning

http://euclid.mas.ucy.ac.cy/~sagapi01/publications.html

Profile Information

Undergraduate studies at the National Technical University of Athens (5 year diploma in Applied Mathematical and Physical Sciences) and postrgraduate studies at the University of Warwick, United Kingdom (M.Sc. 2010 and Ph.D. in Mathematics, 2013). In the past, he worked at the Mathematics Institute, University of Warwick (Postdoctoral Research Fellow, 2013-2014) and the Department of Statistics, University of Warwick (Postdoctoral Research Fellow, 2014-2015). Since 2015 he has been working at the Department of Mathematics and Statistics at the University of Cyprus (Lecturer 2015-2019, Assistant Professor since 2019).

Problems at the interface of Differential Equations and Statistics in high dimensions, Bayesian regularization of Inverse Problems, Statistical Simulation and Inference, Monte Carlo and Markov chain Monte Carlo methods in function space, Posterior Consistency, Statistical Learning 

http://euclid.mas.ucy.ac.cy/~sagapi01/publications.html