ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΙΟΥ
ΣΑΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
SAMIOU EVANGELIA
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
140
22892627
22895346
www.mas.ucy.ac.cy/~samiou/

Προσωπικό Προφίλ

Βασικές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάς. (Πτυχίο Μαθηματικών το 1990). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Augsburg της Γερμανίας. (Διδακτορική Διατριβή το 1997). Έχει εργασθεί ως επιστημονική συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Augsburg, ως επισκέπτρια ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Munster της Γερμανίας, ως ερευνήτρια βοηθός (research assistant) στο Πανεπιστήμιο Hull του Ηνωμένου Βασιλείου, ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου (κατά τα έτη 1998-2002), ως επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου (κατά τα έτη 2002-2007) και ως αναπληρώτρια καθηγήτρια από το 2007.
Διαφορική Γεωμετρία
Flats and Symmetry of Homogeneous Spaces, Mathematische Zeitschrift, 234, no. 1, 145-162, 2000.The moduli space of 6-dimensional 2-step nilpotent Lie algebras (with S. Console and A. Fino), Annals of Global Analysis and Geometry 27, 17-32, 2005. Spherical spectral synthesis and two-radius theorems on Damek-Ricci spaces (with N. Peyerimhoff ), Ark. Mat. 48, 131-147, 2010. Manifolds with large isotropy groups (with A. Kollross ), Adv. Geom. 11, 89-102, 2011.

Profile Information

Undergraduate studies at the University of Athens, Greece (B.Sc in Mathematics, 1990), graduate studies at the University of Augsburg (Dr. rer. nat. 1997). She has worked as visiting researcher at the University of Munster (SFB478) and as research assistant at the University of Hull. She has taught at the University of Augsburg (Wissenschaftlicher Mitarbeiter) and at the University of Cyprus (Lecturer 1998-2002, Assistant Professor 2002-2007, Associate Professor 2007).
Differential Geometry
Flats and Symmetry of Homogeneous Spaces, Mathematische Zeitschrift, 234, no. 1, 145-162, 2000.The moduli space of 6-dimensional 2-step nilpotent Lie algebras (with S. Console and A. Fino), Annals of Global Analysis and Geometry 27, 17-32, 2005. Spherical spectral synthesis and two-radius theorems on Damek-Ricci spaces (with N. Peyerimhoff ), Ark. Mat. 48, 131-147, 2010. Manifolds with large isotropy groups (with A. Kollross ), Adv. Geom. 11, 89-102, 2011.