ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
NIKIFOROU SAVVAS
...
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών
Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου"
Πανεπιστημιούπολη
205
22892730
22894434
www.cs.ucy.ac.cy/~savvasn

Προσωπικό Προφίλ

Είναι κάτοχος διπλώματος (HND) στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας από το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Α.Τ.Ι.), Λευκωσία, Κύπρος 1991.Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου (BSc) στον κλάδο της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μεταπτυχιακού (MSc) στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Νοτίου Φλώριδας Η.Π.Α. από το 1999 και 2002 αντίστοιχα. Για τη διατριβή του στο επίπεδο Μάστερ έλαβε το βραβείο εξαιρετικής εργασίας, ενώ βραβεύτηκε και σαν καλύτερος προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής και Μηχανικής ΗΛ. Υπολογιστών. Από το 2004 εργάζεται σαν λειτουργός Μηχανογράφησης στο Τμήμα της Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει εργαστεί στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (νυν ΥΠΣ) του Πανεπιστημίου Κύπρου σαν Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (1994-1997), σαν λειτουργός Μηχανογράφησης στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Νοτίου Φλώριδας, Η.Π.A. (1997-2001), και σαν ειδικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Και Παραγωγικότητας (NISTP) στην Τάμπα, Φλώριδας Η.Π.Α. (2002).

Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας, Έμπειρα Συστήματα, Ιατρική Πληροφορική Δίκτυα υπολογιστών, Διαχείριση συστημάτων

1. Eugene Fink, Princeton K. Kokku, Savvas Nikiforou, Lawrence O. Hall, Dmitry B. Goldgof, and Jeffrey P. Krischer. Selection of patients for clinical trials: An interactive web-based system. Artificial Intelligence in Medicine, pages 31(3), 241-254, 2004.

2. Savvas Nikiforou, Eugene Fink, Lawrence O. Halll, Dmitry B. Goldgof, and Jeffrey P. Krischer. Knowledge acquisition for clinical-trial selection. In Proceedings of the IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, pages 60-65, 2002.

3. Min C. Shin, Dmitry B. Goldgof, Kevin W. Bowyer, and Savvas C. Nikiforou. Comparison of edge detection algorithms using a structure from motion task. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 31(4): 589–601, 2001.

Profile Information

Received the Higher National Diploma (HND) in Electrical and Engineering from Higher Technical Institute (HTI) , Nicosia, Cyprus, in 1991, the BSc degree in Computer Engineering and the MSc in Computer Science from the University of South Florida at Tampa, Florida, U.S.A., in 1999 and 2002. He is currently a Systems Administrator at the Department of Computer Science of the University of Cyprus, Nicosia, Cyprus. He has worked at the Computer Center at the University of Cyprus as an Assistant Systems Administrator (1994-1997), at the Department of Computer Science at the University of South Florida, Tampa, Florida, U.S.A. as a systems Administrator (1997-2001), and as a special collaborator for the National Institute for Systems Test and Productivity (NISTP), Tampa, Florida, U.S.A. (2002). He was the recipient of the outstanding Thesis Award for his Master Thesis.

Digital Image processing, Pattern recognition, Expert Systems, AI in medicine, Computer Networks, System Administration

1. Eugene Fink, Princeton K. Kokku, Savvas Nikiforou, Lawrence O. Hall, Dmitry B. Goldgof, and Jeffrey P. Krischer. Selection of patients for clinical trials: An interactive web-based system. Artificial Intelligence in Medicine, pages 31(3), 241-254, 2004.

2. Savvas Nikiforou, Eugene Fink, Lawrence O. Halll, Dmitry B. Goldgof, and Jeffrey P. Krischer. Knowledge acquisition for clinical-trial selection. In Proceedings of the IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, pages 60-65, 2002.

3. Min C. Shin, Dmitry B. Goldgof, Kevin W. Bowyer, and Savvas C. Nikiforou. Comparison of edge detection algorithms using a structure from motion task. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 31(4): 589–601, 2001.