SHAUNNA IOANNIDOU
IOANNIDOU SHAUNNA
IOANNIDOU SHAUNNA
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
Ιακώβειο Μέγαρο
Λεωφ. Καλλιπόλεως 29
-
22892906
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Έχει Προπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον (Β.Α. 1984) και είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Στουτκάρδης (ΜΑ Γλωσσολογία και Γερμανική Γλώσσα/ Λογοτεχνία, 1987). Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Στουτκάρδης στο Κέντρο Γλωσσών (1991-1994) με επίκεντρο τη διδασκαλία γραπτών ακαδημαϊκών δοκιμίων και εξετάσεων ΤOEFL. Επίσης έχει παρουσιάσει στο Συνέδριο του TESOL 2005 στον San Antonio, Τ.Χ «Αντιμετώπιση του ρατσισμού με ένα όνειρο» μία σε βάθος ανάλυση της ομιλίας του Martin Luther King, Jr. «Έχω ένα Όνειρο προβληματισμός για την ειρήνη και την ευαισθητοποίηση διαπολιτισμικών μελετών στα EFL». Μέσα στα τρέχοντα ενδιαφέροντα της περιλαμβάνονται «Διδασκαλία ξένων γλωσσών με τη βοήθεια υπολογιστών», «Δημόσιος λόγος σε EFL/ESL», «Ανάπτυξη διδακτικού υλικού και διδασκαλίας». Διδακτορικό. Υποψήφια στο τμήμα της Εκπαιδευτικής Ερευνας στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ, Αγγλία.

Διαδικτυακή μάθηση, Επαγγελματική Ανάπτυξη, Εφαρμογές Web 2.0 στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών.

-

Profile Information

Undergraduate studies at the University of Oregon (B.A., 1984), graduate studies at the University of Stuttgart (M.A. Linguistics and German Language/Literature, 1987). She taught at the University of Stuttgart Language Center (1991-1994) concentrating in the area of Academic Essay Writing and the TOEFL exam . She also presented at the TESOL 2005 conference in San Antonio, TX “Confronting Racism With a Dream” an in depth analysis of Martin Luther King, Jr.’s speech I Have A Dream in reflection to Peace and Intercultural Awareness studies in EFL. Current interests include Computer Assisted Language Learning, Public Speaking in EFL/ESL classroom and materials development. PhD. candidate at department of Educational Research at Lancaster University, U.K.

Networked Learning, Professional Development, Web 2.0 applications in teaching foreign languages

-