ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ
ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
KOUMANDOS STAMATIS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
ΘΕΕ01 - 143
22892622
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Βασικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, Ελλάς. (Πτυχίο Μαθηματικών το 1985. Διδακτορική Διατριβή το 1991). Υπήρξε μεταπτυχιακός υπότροφος του προγράμματος "Erasmus" στο Πανεπιστήμιο "La Sapienza" της Ρώμης (1989-1990), μεταδιδακτορικός ερευνητής στα Πανεπιστήμια New South Wales (1991-1992) και Αδελαΐδας (1992-1995) της Αυστραλίας, ερευνητής στο Research Center for Sensor Signal and Information Processing της Αυστραλίας (1993-1995). Eπίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου από 8/12/1995 μέχρι 31/8/1999. Αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου από 
1/9/1999 μέχρι 30/6/2008. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου από 1/7/2008.
Αρμονική Ανάλυση
Ορθογώνια Πολυώνυμα
Ειδικές Συναρτήσεις
Θεωρία Προσεγγίσεως
Ανάλυση Fourier 
Γεωμετρική Θεωρία Συναρτήσεων
Αναλυτική Θεωρία Αριθμών

 [1] Christian Berg, Stamatis Koumandos and Henrik L. Pedersen. Nielsen's beta function and some infinitely divisible distributions. Mathematische Nachrichten, to appear.

 [2]  Stamatis Koumandos and Henrik L. Pedersen.  On generalized Stieltjes functions. Constructive Approximation,  50  (2019),  no. 1, 129--144.

 [3]  Stamatis Koumandos and Henrik L. Pedersen.  On the Laplace transform of absolutely monotonic functions. Results in Mathematics, 72  (2017),  no. 3, 1041--1053.  

 [4]  Stamatis Koumandos.    Positive trigonometric integrals associated with some Lommel functions of the first kind.
 Mediterranean Journal of Mathematics,  14  (2017),  no. 1, Art. 15, 16 pp.

 [5] Stamatis Koumandos and Henrik L. Pedersen.  On the asymptotic  expansion of the logarithm of Barnes triple gamma function, II. Mathematica Scandinavica, 120 (2017), 291--304.

 [6] Stamatis Koumandos.  On the log-concavity of the fractional integral of the sine function. Journal of Approximation Theory, 210  (2016), 30--40.

 [7] 'Arp'ad Baricz and Stamatis Koumandos.  Tur'an type inequalities for some Lommel functions of the first kind. Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society (2), 59      (2016), no. 3, 569--579.

 [8]  Stamatis Koumandos and Henrik L. Pedersen.  On asymptotic expansions of generalized Stieltjes functions. Computational Methods and Function Theory (CMFT), 15    (2015), no. 1, 93--115.

 [9] Stamatis Koumandos and Martin Lamprecht.   Complete monotonicity and related properties of some special functions. Mathematics of Computation, 82, no. 282, (2013), 1097--1120.

 [10]  Stamatis Koumandos.   A Bernstein function related to Ramanujan's approximations of} $\exp(n)$.   The Ramanujan Journal, 30 , no. 3, (2013), 447--459.

 [11]  Horst Alzer and Stamatis Koumandos.  A sharp inequality for a trigonometric sum. Mediterranean Journal of Mathematics, 10,  no. 1, (2013), 313--320.

 [12]   Stamatis Koumandos and Martin Lamprecht.   The zeros of certain Lommel functions.  Proceedings of the American Mathematical Society,   40, no. 9,  (2012), 3091-3100.

 [13]  Stamatis Koumandos and Henrik L. Pedersen.  Tur'an type inequalities for the partial sums of the generating functions of Bernoulli and Euler numbers. Mathematische Nachrichten,   285, No. 17--18, (2012), 2129-2156.

 [14]  Horst Alzer and Stamatis Koumandos. Sharp estimates for various trigonometric sums. Analysis (Munich).
 International Mathematical Journal of Analysis and its Applications, 33, no. 1, (2012),   9--26.
 
[15]  Stamatis Koumandos and Henrik L. Pedersen.  Absolutely monotonic functions related to Euler's gamma function and Barnes' double and triple gamma function, Monatshefte f"ur  Mathematik, 163  (2011), no. 1, 51--69.

Profile Information

Undergraduate and graduate studies at the University of Thessaloniki (B. Sc., 1985 in Mathematics, Ph.D., 1991 in Mathematics). Postgraduate Erasmus scholar, University of Rome " La Sapienza " (1989-1990). He has worked at the University of New South Wales, Australia (Postdoctoral Research Fellow, 1991-1992), University of Adelaide, Australia (Postdoctoral Research Fellow, 1992-1995) and Cooperative Research Center for Sensor Signal and Information Processing, Australia (Researcher 1993-1995). University of Cyprus: Assistant Professor, 8/12/1995-31/8/1999. Associate Professor, 1/9/ 1999-30/6/2008. Professor since 1/7/2008.
Harmonic analysis
Orthogonal polynomials
Special functions
Approximation theory
Fourier analysis
Geometric function theory
Analytic number theory

 [1] Christian Berg, Stamatis Koumandos and Henrik L. Pedersen. Nielsen's beta function and some infinitely divisible distributions. Mathematische Nachrichten, to appear.

 [2]  Stamatis Koumandos and Henrik L. Pedersen.  On generalized Stieltjes functions. Constructive Approximation,  50  (2019),  no. 1, 129--144.

 [3]  Stamatis Koumandos and Henrik L. Pedersen.  On the Laplace transform of absolutely monotonic functions. Results in Mathematics, 72  (2017),  no. 3, 1041--1053.  

 [4]  Stamatis Koumandos.    Positive trigonometric integrals associated with some Lommel functions of the first kind.
 Mediterranean Journal of Mathematics,  14  (2017),  no. 1, Art. 15, 16 pp.

 [5] Stamatis Koumandos and Henrik L. Pedersen.  On the asymptotic expansion of the logarithm of Barnes triple gamma function, II. Mathematica Scandinavica, 120 (2017), 291--304.

 [6] Stamatis Koumandos.  On the log-concavity of the fractional integral of the sine function. Journal of Approximation Theory, 210  (2016), 30--40.

  [7] 'Arp'ad Baricz and Stamatis Koumandos.  Tur'an type inequalities for some Lommel functions of the first kind. Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society (2), 59      (2016), no. 3, 569--579.

 [8]  Stamatis Koumandos and Henrik L. Pedersen.  On asymptotic expansions of generalized Stieltjes functions. Computational Methods and Function Theory (CMFT), 15       (2015), no. 1, 93--115.

 [9] Stamatis Koumandos and Martin Lamprecht.   Complete monotonicity and related properties of some special functions. Mathematics of Computation, 82, no. 282, (2013), 1097--1120.

 [10]  Stamatis Koumandos.   A Bernstein function related to Ramanujan's approximations of} $\exp(n)$.   The Ramanujan Journal, 30 , no. 3, (2013), 447--459.

 [11]  Horst Alzer and Stamatis Koumandos.  A sharp inequality for a trigonometric sum . Mediterranean Journal of Mathematics, 10,  no. 1, (2013), 313--320.

 [12]   Stamatis Koumandos and Martin Lamprecht.   The zeros of certain Lommel functions.  Proceedings of the American Mathematical Society,   40, no. 9,  (2012), 3091-3100.

 [13]  Stamatis Koumandos and Henrik L. Pedersen.  Tur'an type inequalities for the partial sums of the generating functions of Bernoulli and Euler numbers. Mathematische Nachrichten,   285, No. 17--18, (2012), 2129-2156.

[14]  Horst Alzer and Stamatis Koumandos. Sharp estimates for various trigonometric sums. Analysis (Munich). International Mathematical Journal of Analysis and its Applications, 33, no. 1, (2012),   9--26.

[15]  Stamatis Koumandos and Henrik L. Pedersen.  Absolutely monotonic functions related to Euler's gamma function and Barnes' double and triple gamma function, Monatshefte f"ur  Mathematik, 163  (2011), no. 1, 51--69.