ΜΠΟΖΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΟΖΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
BOZANI VASILIKI
...
-
Κέντρο Oικονομικών Eρευνών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
B110
+357-22893662
-
-

Προσωπικό Προφίλ

 

Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (BSc) του Πανεπιστημίου Κρήτης και απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (MSc) στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διδακτορικό Δίπλωμα στα Οικονομικά (PhD in Economics) από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (2010). Εργάστηκε ως Επιστημονικός και Εργαστηριακός Συνεργάτης (2011-2013) στο Τμήμα Λογιστικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου, Ελλάδα, και ως ερευνήτρια (2013) στην «Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού» στο Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ)-ΓΣΕΕ, Αθήνα,Ελλάδα. Από τον Μάρτιο του 2014 εργάζεται στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου ως ερευνήτρια στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Employment in Europe».

 Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Πολιτική Οικονομία

Bozani, V., (2013), Monetary Factors, Capital Accumulation and Employment: A Post Keynesian- Kaleckian model, International Journal of Economics, Vol. 7, No. 1, pp.45-68.

Bozani, V.,(2013), “NAIRU: Studying its Theoretical Background and its Implications, Bulletin of Political Economy, Vol.7, No.2, pp. 145-198.  

Bozani, V., and Drydakis, N.,(2011), Studying the NAIRU and its Implications, IZA Discussion Paper No. 6079  alsο as "Unemployment and Macroeconomics" in Amine S. (Ed), Labor Markets: Dynamics, Trends and Economic Impact (2012), Nova Science Publishers: Hauppauge, New York, pp.1-38,  ISBN: 978-61470-832-2.  

Profile Information

 

She completed her undergraduate studies in Economics (BSc) at the University of Crete. Furthermore she obtained a Master Degree (MSc) in Economic Theory and Policy from the University of Crete and a PhD in Economics from the University of Crete (2010). After her graduation she worked as a Scientific and Laboratory Assistant (2011-2013) at the Department of Accounting of the Technological Educational Institute (TEI) of Epirus, Greece and as a researcher (2013) in the "Macroeconomic Analysis Unit and Economic Transformation" at the Centre for Economic and Social Developments in Labour Institute (INE)–GSEE, Athens, Greece. Since March 2014, she is a researcher of the European funded program «Employment in Europe», at the Economics Research Centre of the University of Cyprus.

 Macroeconomic Theory and Policy, Monetary Theory and Policy, Political Economy 
 

Bozani, V., (2013), Monetary Factors, Capital Accumulation and Employment: A Post Keynesian- Kaleckian model, International Journal of Economics, Vol. 7, No. 1, pp.45-68.

Bozani, V.,(2013), “NAIRU: Studying its Theoretical Background and its Implications, Bulletin of Political Economy, Vol.7, No.2, pp. 145-198.  

Bozani, V., and Drydakis, N.,(2011), Studying the NAIRU and its Implications, IZA Discussion Paper No. 6079  also as  ‘Unemployment and Macroeconomics’ in Amine S. (Ed), Labor Markets: Dynamics, Trends and Economic Impact (2012), Nova Science Publishers: Hauppauge, New York, pp.1-38,   ISBN: 978-61470-832-2.