ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΟΣ
VASSILIOU VASOS
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πληροφορικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
B114
22892750
22892701
www.cs.ucy.ac.cy/~vasosv

Προσωπικό Προφίλ

Ο Δρ. Βασιλείου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τμήμα Πληροφορικής και είναι μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου Δικτύων (Networks Research Lab - NetRL). Εργάστηκε και δίδαξε ως Λέκτορας  και Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (Αυγ.2005-Αυγ.2011, Ιαν. 2004-Ιουλ. 2005 αντίστοιχα) και ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιntercollege (Σεπ. 2002 – Ιαν.2004). Ο Δρ. Βασιλείου είναι διδάκτορας του Georgia institute of Technology, Atlanta, Geogia, USA σε θέματα Τηλεπικοινωνιών και Πρωτοκόλλων Κινητών Δικτύων. Είναι απόφοιτος του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (HND 1993), και του University of South Florida (B.Sc., 1997) και τα δύο στη Ηλεκτρολογία Μηχανική. Έκανε Μεταπτυχιακές σπουδές με μερική υποτροφία CASP από το Cyprus Fulbright Commission στο Georgia Institute of Technology (M.Sc., 1999 και Ph.D., 2002 in Electrical and Computer Engineering). Εργάστηκε ως μεταπτυχιακός συνεργάτης στο Georgia Inst. of Technology και διατήρησε θέσεις έρευνας στην BellSouth Mobility DCS και Nortel Networks στη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών. Έχει δημοσιεύσει και υποβάλει αρκετά άρθρα σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά και έχει συμμετοχή στη συγγραφή κεφαλαίων σε τεχνικά βιβλία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων (IPv6, MPLS), Κινητά Δίκτυα (Mobile IP, MMPLS, Ad Hoc and Sensor Networks), Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες (Protocol enhancements for 3G/4G cellular wireless networks) και σε Ποιότητα Υπηρεσιών και Μηχανισμούς Ελέγχου Ροής για δίκτυα υπολογιστών. Είναι μέλος των IET (πρώην ΙΕΕ), IEEE, ACM και μετέχει ως αξιολογητής και ως μέλος στις τεχνικές επιτροπές (TPC) διεθνών συνεδρίων όπως το GLOBECOM, PIMRC, European Wireless. Επίσης, είναι Associate Editor στο Journal of Telecommunication Systems (Springer).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων (IPv6, MPLS), Κινητά Δίκτυα (Mobile IP, MMPLS, Ad Hoc and Sensor Networks), Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες (Protocol enhancements for 3G/4G cellular wireless networks) και σε Ποιότητα Υπηρεσιών και Μηχανισμούς Ελέγχου Ροής για δίκτυα υπολογιστών.
 

Profile Information

Dr. Vassiliou is an Assistant Professor at the Computer Science Department of the University of Cyprus since Fall 2005. He is also the Associate Director of the Networks Research Laboratory (NetRL). He held positions as a Lecturer and Visiting Lecturer at the Computer Science Department of the University of Cyprus (Aug. 2005-Aug.2011, Jan 2004–Jul 2005 respectively) and as an Assistant Professor at the Computer Science Department of Intercollege (Sep. 2002-Jan. 2004).Dr. Vassiliou holds a Ph.D. from the Georgia institute of Technology, Atlanta, Geogia, USA with specialization in Telecommunications and Mobile Network protocols. He is a graduate of the Higher Technical Institute (HND 1993) and the University of South Florida (B.Sc. 1997) both in Electrical Engineering. His graduate studies were sponsored by a partial CASP scholarship from the Cyprus Fulbright Commission at the Georgia Institute of Technology (M.Sc., 1999 and Ph.D., 2002 in Electrical and Computer Engineering). He has worked as a researcher at the Georgia Institute of Technology and held internship positions with BellSouth Mobility DCS and Nortel Networks during his graduate studies. He has published several articles in International Conferences and Journals and has co-authored a number of book chapters. His research interests include High Speed Network Architectures (IPv6, MPLS), Mobile Networks (Mobile IP, MMPLS, Ad Hoc and Sensor Networks), Wireless Communications (Protocol enhancements for 3G/4G cellular wireless networks) and Quality of Service (QoS) and Traffic Engineering for computer and telecommunication networks. He is a member of IET (former IEE), IEEE, ACM, and participates as a reviewer and Technical Program Committee member in several international conferences, such as GLOBECOM, VTC, PIMRC, European Wireless. He is also an Associate Editor of the Journal of Telecommunication Systems (Springer).
Dr. Vassiliou's research interests include High Speed Network Architectures (IPv6, MPLS), Mobile Networks (Mobile IP, MMPLS, Ad Hoc and Sensor Networks), Wireless Communications (Protocol enhancements for 3G/4G cellular wireless networks) and Quality of Service (QoS) and Traffic Engineering for computer and telecommunication networks.