ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
LIVANIOS VASILEIOS
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
Αποστολίδη
Λεωφ. Καλλιπόλεως 10 και Ερεσσού 1
312
+357 22893864
-
vlivan01.wixsite.com/vassilis-livanios

Προσωπικό Προφίλ

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συνεκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού αnalytica.

 

Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 23/10/1967, Αθήνα, Ελλάδα.

 

Εκπαίδευση

 

2001-2006: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε, Ε.Κ.Π.Α. και Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ε.Μ.Π.

Τίτλος: Περί της Οντολογικής Φύσης του Χωρόχρονου στη Σύγχρονη Φυσική και της Συνάφειάς της με τη Συνθήκη της Κβαντικής Μη-Διαχωρισιμότητας.

Επιβλέπων: Βασίλειος Καρακώστας (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Νικόλαος Αντωνίου (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Στάθης Ψύλλος (Πανεπιστήμιο Αθηνών).

 

1999-2001: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε, Ε.Κ.Π.Α. και Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ε.Μ.Π.

Διπλωματική Εργασία: Το Επιχείρημα της Οπής στη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας- Ερμηνείες και Κριτική.

Επιβλέπων: Βασίλειος Καρακώστας (Πανεπιστήμιο Αθηνών).

 

1985-1990   Πτυχίο στη Φυσική, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

2019-                 Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

2015-2019         Λέκτορας, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

2008-2010         Διδάσκων, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

Ερευνητική Εμπειρία

2017-2018: Η Επιστήμη στη Μεταφυσική: Ιδιότητες, Νόμοι και Δομές. Πανεπιστήμιο Κύπρου.

2012-2015: Ερευνητικό πρόγραμμα ‘Θαλής’: Όψεις και Προοπτικές του Ρεαλισμού στη Φιλοσοφία της Επιστήμης και των

Μαθηματικών(APRePoSMa). Ερευνητικό Θέμα: Κριτική της προδιαθεσιακής αντίληψης για τους νόμους-Κατηγορικές δομές και

de re τροπικότητα των ιδιοτήτων και σχέσεων.

2007-2008: Μεταδιδακτορική έρευνα με υποτροφία του ΙΚΥ. Ερευνητικό θέμα: Προδιαθεσιακός Μονισμός

2002-2005: Ερευνητικό πρόγραμμα ‘Ηράκλειτος’. Ερευνητικό θέμα: Οντολογία του χωρόχρονου.

 

 

Διακρίσεις

2007-2008   Μεταδιδακτορική Υποτροφία ΙΚΥ.

2002-2005   Πρόγραμμα “Ηράκλειτος”: Υποτροφία συγχρηματοδοτούμενη στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους.

 

Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά

Erkenntnis, Philosophy and Phenomenological Research, Acta Analytica, Journal of Philosophical Research, Νεύσις.

 

 

 • Μεταφυσική της Επιστήμης
 • Μεταφυσική των Ιδιοτήτων/Σχέσεων
 • Προδιαθέσεις
 • Νόμοι της Φύσης
 • Μετα-μεταφυσική/Μετα-φιλοσοφία
 • Φιλοσοφία του Χωρόχρονου
 • Φιλοσοφία του Χρόνου
 • Φιλοσοφία των Μαθηματικών

Βιβλία

 

Μία Περιήγηση στη Σύγχρονη Μεταφυσική: Ιδιότητες και Αντικείμενα, Εκδόσεις Οκτώ, 2019.

Science in Metaphysics: Exploring the Metaphysics of Properties and Laws. Palgrave Macmillan 2017.

 

 

Άρθρα σε περιοδικά με κριτές

 

‘Vikingism as a Metametaphysical Thesis’, forthcoming in Metaphilosophy.

‘The Categorical-Dispositional Distinction: A Critical Review’, forthcoming in Neusis (in greek).*

 ‘Do Categorical Properties Confer Dispositions on Their Bearers?’, Kriterion, 32(2), 61-82

 ‘Dispositionality and Symmetry Structures’, Metaphysica, 19(2), 2018, 201-217.

  ‘Hamilton’s Principle and Dispositional Essentialism: Friends or Foes?’, Journal for General Philosophy of Science, 49(1), 2018, 59-71. 

 

 ‘Intrinsic Dispositional Properties and Immanent Realism’, Grazer Philosophische Studien 95(4), 2018, 500-519.

‘The Categorical-Dispositional Distinction, Locations, and Symmetry Operations’, Acta Analytica, 32(2), 2017, 133-144

.

 

 

‘Beyond Platonism and Nominalism?’, Review of ‘An Aristotelian Realist Philosophy of Mathematics: Mathematics as the Science of      Quantity and Structure’ by James Franklin, Axiomathes, 2016, 26(1), 63–69. 

    ‘Categorical Structures and the Multiple Realisability Argument’, METHODE, 3/4, 2014, 141-166.

    ‘The ‘Constant’ Threat to the Dispositional Essentialist Conception of Laws’, Metaphysica, 15/1, 2014, 129-155.

    ‘Radical Non-Dispositionalism and the Permutation Problem’, Axiomathes, 24/1, 2014, 45-61.

    ‘Is There a (compelling) Gauge-Theoretic Argument Against the Intrinsicality of Fundamental Properties?’, European Journal of  Analytic Philosophy 8/2, 2012, 30-38.

    ‘Exploring the Metaphysics of Nomic Relations’, Acta Analytica 27, 2012, 247-264.

    ‘On the Possibility of Contingently Dispositional Properties’, Abstracta 6/1, 2010, 3-17.

    ‘Χειρομορφία και Χιουμιανή Επιγένεση’, Νεύσις 19, 2010-11, 140-153.

    ‘Symmetries, Dispositions and Essences’, Philosophical Studies 148/2, 2010, 295-305.

    ‘Bird and the Dispositional Essentialist Account of Spatiotemporal Relations’, Journal for General Philosophy of Science 39/2, 2008,   383-394.

    ‘Tropes, Particularity and Space-Time’, Journal for General Philosophy of Science 38/2, 2007, 357-368.

    ‘Τρόποι: Οι Ιδιότητες ως Επιμέρους Οντότητες’, Νεύσις 16, 2007, 108-129.

    ‘‘Οπές’ και Χωρόχρονος: Φιλοσοφικές Συνέπειες της Αρχής του Γενικού Συναλλοίωτου για την Εξατομίκευση των Φυσικών            Χωροχρονικών Σημείων’, Δευκαλίων 25/2, 2007, 307-339.

 

Άρθρα σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων

 ‘Συμμετρίες και Κατηγορική Φύση των Χωροχρονικών Ιδιοτήτων’, Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, Αθήνα, Νοέμβριος 2016, 194-200.

‘Χειρομορφία και Χιουμιανή Επιγένεση’, Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, Λευκωσία, Ιούνιος 2009, 297-304.

 ‘Η Θεωρία των Τρόπων και ο Χωρόχρονος’, Πρακτικά του Δέκατου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2006, 31-39.

 ‘Space-Time Properties as Universals’ in Boudouris, K. and Kalimtzis, K. (eds.) Philosophy, Competition and the Good Life, Vol. 2, Ionia Publ., Athens 2005, 183-192. ‘Οι Χωροχρονικές Ιδιότητες ως Καθόλου Όντα’ στο Βουδούρης Κ., και Μαραγγιάνου, Ε. (εκδ.) Φιλοσοφία, Ανταγωνιστικότητα και Αγαθός Βίος, Τόμος δεύτερος, Εκδόσεις Ιωνία, Αθήνα 2005, 133-143.

Profile Information

Assistant Professor, Department of Classics and Philosophy, University of Cyprus

Co-Editor of the e-journal αnalytica.

 

Date and place of Birth: 23/10/1967, Athens, Greece.

 

Education

2001-2006: Ph.D degree in History and Philosophy of Science and Technology, University of Athens and National Technical University of Athens, Greece.

PhD Thesis: On the Ontological Nature of Spacetime and its Relevance to the Condition of Quantum Non-separability.

Supervisor: Vassilios Karakostas (University of Athens)

Examiners: Nikolaos Antoniou (University of Athens) and Stathis Psillos (University of Athens)

 

1999-2001: Master of Science in History and Philosophy of Science and Technology, University of Athens and National Technical University of Athens, Greece.

Dissertation: The Hole Argument in General Theory of Relativity-Interpretation and Critique.

Supervisor: Vassilios Karakostas (University of Athens)

 

1985-90: University degree in Physics, University of Patras, Greece.

 

Teaching experience

2019-           Assistant Professor, Department of Classics and Philosophy, University of Cyprus.

2015-2019   Lecturer, Department of Classics and Philosophy, University of Cyprus.

2008-2010: Department of Philosophy, University of Patras.

 

Research experience

2017-2018: Science in Metaphysics: Properties, Laws, and Structures. University of Cyprus.

2012-2015: ‘Thales’ research project: Aspects and Prospects of Realism in the Philosophy of Science and Mathematics' (APRePoSMa).

Project: Critique of the dispositional essentialist account of laws-Categorical structures and the de re modality of properties and relations.

2007-2008: Post-Doctoral research (Greek State’s Scholarship Foundation)

Project: A Critique of Dispositional Monism

2002-2005: Heraclitus’ EU co-funded research programme

Project: Ontology of Spacetime

 

Awards

2007-2008: Post-Doctoral scholarship (Greek State’s Scholarship Foundation)

2002-2005: ‘Heraclitus’ (EU co-funded research programme)

 

Referee for

Erkenntnis, Philosophy and Phenomenological Research, Acta Analytica, Journal of Philosophical Research, Nefsis.

 

 • Metaphysics of Science
 • Metaphysics of Properties/Relations
 • Dispositions
 • Laws of Nature
 • Meta-metaphysics/Meta-philosophy
 • Philosophy of Spacetime
 • Philosophy of Time
 • Philosophy of Mathematics

Books

 

A Survey of Contemporary Metaphysics: Properties and Objects. Okto Publ., 2019.

Science in Metaphysics: Exploring the Metaphysics of Properties and Laws. Palgrave Mcmillan 2017.

 

 

Referred Journal Articles

 

‘Vikingism as a Metametaphysical Thesis’, forthcoming in Metaphilosophy.

‘The Categorical-Dispositional Distinction: A Critical Review’, forthcoming in Neusis (in greek).

‘Do Categorical Properties Confer Dispositions on Their Bearers?’, Kriterion, 32(2), 2018, 61-82.

‘Dispositionality and Symmetry Structures’, Metaphysica, 19(2), 2018 201-217.

‘Hamilton’s Principle and Dispositional Essentialism: Friends or Foes?’, Journal for General Philosophy of Science, 49(1), 2018, 59-71.

‘Intrinsic Dispositional Properties and Immanent Realism’, Grazer Philosophische Studien 95(4), 2018, 500-519.*

 ‘The Categorical-Dispositional Distinction, Locations, and Symmetry Operations’, Acta Analytica, 32(2), 2017, 133-144.

 ‘Beyond Platonism and Nominalism?’, Review of ‘An Aristotelian Realist Philosophy of Mathematics: Mathematics as the Science of Quantity   and Structure’ by James Franklin, Axiomathes, 2016, 26(1), 63–69. 

 ‘Categorical Structures and the Multiple Realisability Argument’, METHODE 3/4, 2014, 141-166.

 ‘The ‘Constant’ Threat to the Dispositional Essentialist Conception of Laws’, Metaphysica 15/1, 2014, 129-155.

 ‘Radical Non-Dispositionalism and the Permutation Problem’, Axiomathes 24/1, 2014, 45-61.

 ‘Is There a (compelling) Gauge-Theoretic Argument Against the Intrinsicality of Fundamental Properties?’, European Journal of Analytic Philosophy 8/2, 2012, 30-38.

 ‘Exploring the Metaphysics of Nomic Relations’, Acta Analytica 27, 2012, 247-264.

 ‘On the Possibility of Contingently Dispositional Properties’, Abstracta 6/1, 2010, 3-17.

 ‘Handedness and Humean Supervenience’, Nefsis 19, 2010-11, 140-153 (in greek).

 ‘Symmetries, Dispositions and Essences’, Philosophical Studies 148/2, 2010, 295-305.

 ‘Bird and the Dispositional Essentialist Account of Spatiotemporal Relations’, Journal for General Philosophy of Science, 39/2, 2008, 383-394.

 ‘Tropes, Particularity and Space-Time’, Journal for General Philosophy of Science 38/2, 2007, 357-368.

 ‘Tropes: Properties as Particulars’, Nefsis 16, 2007, 108-129 (in greek).

 ‘‘Holes’ and Spacetime: Philosophical Consequences of the Principle of General Coveriance for the Individuation of Physical Spacetime    Points’, Defkalion 25/2, 2007, 307-339 (in greek).

 

Articles in Volumes and Conference Proceedings

 ‘Symmetries and the Categoricality of Spatiotemporal Properties’, Proceedings of 9th PanHellenic Conference of History and Philosophy of Science in Science Teaching, Athens, November 2016, 194-200.

 ‘Handedness and Humean Supervenience’, Proceeding of the 5th PanHellenic Conference on History, Philosophy and Science Teaching, Nicosia, June 2009, 297-304 (in greek).

 ‘Trope Theory and Spacetime’, Proceedingsof the 10th PanHellenic Philosophy Conference, Thessaloniki, May 2006, 31-39 (in greek).

 ‘Space-Time Properties as Universals’ in Boudouris, K. and Kalimtzis, K. (Eds.) Philosophy, Competition and the Good Life, Vol. 2, Ionia Publ., Athens 2005, 183-192.