Γεώργιος Νικολόπουλος
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-
...
ASSOCIATE PROFESSOR
Medical School
Shiakoleion Educational Health Center (SEKY)
-
123
+35722895223
-
scholar.google.com/citations?user=z68CCjgAAAAJ&hl=el

Προσωπικό Προφίλ

Σπουδές

1998: Πτυχίο Οδοντιατρικής, Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2002: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στη Βιοστατιστική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2008: Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης (PhD) στην Επιδημιολογία, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τίτλος: «Ιογενής Ηπατίτιδα Β και HIV λοίμωξη στον Ελληνικό Πληθυσμό» (Επιβλέπων: Καθηγητής Άγγελος Χατζάκης).

 

Μεταδιδακτορική έρευνα (Postdoctoral training)

Σεπτέμβριος 2012-Μάρτιος 2014: Yποτροφία, μετά από διεθνή διαγωνισμό, από International AIDS Society και United States National Institute on Drug Abuse για εκπαίδευση και διεξαγωγή έρευνας στη Νέα Υόρκη (National Development and Research Institute) και στην Αθήνα στον τομέα της κοινωνιολογίας και επιδημιολογίας του HIV σε περιόδους κρίσης. Τίτλος: «Developing measures to study how macro-level economic and social changes may have affected HIV risk in the population of injecting drug users in Greece» (Μέντορας: Prof. Samuel Friedman).

 

Πιστοποίηση

Πιστοποίηση (Νοέμβριος 2017) στη Δημόσια Υγεία κατόπιν εξετάσεων από το National Board of Public Health Examiners (Ηνωμένες Πολιτείες).

 

Ερευνητική/επαγγελματική δραστηριότητα

Κύριος ερευνητής του προγράμματος BeAT Heat - «Βιομετεωρολογική προσέγγιση του θερμικού περιβάλλοντος και υγεία: επίπτωση στη δημόσια υγεία και σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού» (χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, Κύπρος - Νησίδες Αριστείας).

Κύριος ερευνητής του προγράμματος «Μελέτη γενετικών πολυμορφισμών και χαρακτηριστικών κοινωνικών δικτύων χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών στην Αθήνα» [χρηματοδότηση: Πρόγραμμα παροχής χρηματικών δωρεών «Ασκληπιός» (www.asklepiosgileadgrants.gr) για το έτος 2018 (Gilead Sciences ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ)].

Κύριος ερευνητής στην Ελλάδα και στην Κύπρο της πολυκεντρικής παρέμβασης πρόληψης του HIV «Transmission Reduction Intervention Project - TRIP» (χρηματοδότηση: United States National Institute on Drug Abuse, National Institutes of Health): προσφορά στην ανάδειξη νέας και ασφαλούς προσέγγισης στην πρόληψη της HIV λοίμωξης.

Μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος Αριστοτέλης, το οποίο βραβεύθηκε από το European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction-EMCDDA και συνέβαλε στον περιορισμό της επιδημικής έκρηξης από τον HIV στην Αθήνα, Ελλάδα.

Μέλος ερευνητικών ομάδων που ασχολούνται με τη διεξαγωγή συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων στην επιδημιολογία (συμπεριλαμβανομένης της γενετικής επιδημιολογίας) μεταδοτικών και μη-μεταδοτικών χρόνιων νοσημάτων με σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.

Μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) στην Ελλάδα από το 2003 έως τον Αύγουστο του 2016 με κύρια ευθύνη την επιδημιολογική επιτήρηση της HIV λοίμωξης, τη σύνταξη εθνικών επιδημιολογικών αναφορών της Ελλάδας στα ελληνικά και στα αγγλικά σε ετήσια βάση, τη συμβολή σε θέματα πρόληψης, την εκπροσώπηση σε συναντήσεις του European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), και τη συμμετοχή σε εφημερίες στο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Μέλος: American College of Epidemiology (Fellow), International AIDS Society, American Public Health Association, International Society for Clinical Biostatistics.

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών (Οκτώβριος 2021): 180.

Αναφορές στο ερευνητικό έργο (Οκτώβριος 2021): 5019 (Google Scholar), 3218 (Scopus).

h-index (Οκτώβριος 2021): 40 (Google Scholar), 33 (Scopus).

Επιδημιολογία και πρόληψη της HIV λοίμωξης

Επιδημιολογία και πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων

Συστηματικές ανασκοπήσεις/μετα-αναλύσεις (systematic reviews/meta-analyses) και ανασκοπήσεις τύπου ομπρέλα (umbrella reviews/overviews) σε θέματα επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας

Μεθοδολογία μετα-αναλύσεων (meta-analysis)

Μετα-αναλύσεις δικτύων (network meta-analysis)

Γενετική επιδημιολογία και μη-μεταδοτικά νοσήματα

Περιβαλλοντικές επιδράσεις και υγεία

1. Gountas I, Yiasemi I, Kyprianou E, Mina C, Georgiou C, Katsioloudes P, Kouroufexi A, Demetriou A, Xenofontos E, Nikolopoulos G. Planning the hepatitis C virus elimination in Cyprus: A modeling study. World J Gastroenterol. 2021 Aug 21;27(31):5219-5231. doi: 10.3748/wjg.v27.i31.5219.
 
2. Piovani D, Christodoulou MN, Hadjidemetriou A, Pantavou K, Zaza P, Bagos PG, Bonovas S, Nikolopoulos GK. Effect of early application of social distancing interventions on COVID-19 mortality over the first pandemic wave: An analysis of longitudinal data from 37 countries. J Infect. 2021 Jan;82(1):133-142. doi: 10.1016/j.jinf.2020.11.033. Epub 2020 Dec 1.
 
3. Giallouros G, Pantavou K, Pampaka D, Pavlitina E, Piovani D, Bonovas S, Nikolopoulos GK. Drug Injection-Related and Sexual Behavior Changes in Drug Injecting Networks after the Transmission Reduction Intervention Project (TRIP): A Social Network-Based Study in Athens, Greece. Int J Environ Res Public Health. 2021 Mar 1;18(5):2388. doi: 10.3390/ijerph18052388.
 
4. Quattrocchi A, Mamais I, Tsioutis C, Christaki E, Constantinou C, Koliou M, Pana ZD, Silvestros V, Theophanous F, Haralambous C, Stylianou A, Sotiriou S, Athanasiadou M, Kyprianou T, Demetriou A, Demetriou CA, Kolokotroni O, Gregoriou I, Paphitou N, Panos G, Kostrikis L, Karayiannis P, Petrikkos G, Agathangelou P, Mixides G, Siakallis G, Hadjihannas L, Palazis L, Vavlitou A, Matsentidou-Timiliotou C, Koukios D, Adamidi T, Frangopoulos F, Constantinou E, Nikolopoulos G. Extensive Testing and Public Health Interventions for the Control of COVID-19 in the Republic of Cyprus between March and May 2020. J Clin Med. 2020 Nov 8;9(11):3598. doi: 10.3390/jcm9113598.
 
5. Pantavou K, Yiallourou AI, Piovani D, Evripidou D, Danese  S, Peyrin-Biroulet L, Bonovas S, Nikolopoulos GK. Efficacy and safety of biologic agents and tofacitinib in moderate-to-severe ulcerative colitis: A systematic overview of meta-analyses.United European Gastroenterol J. 2019 Dec;7(10):1285-1303. doi: 10.1177/2050640619883566. Epub 2019 Oct 17.
 
6. Nikolopoulos GK, Yiallourou AI, Argyriou C, Bonovas S, Georgiadis GS, Lazarides MK. Short Term Success of Treatments to Salvage Thrombosed or Failing Synthetic Arteriovenous Grafts in End Stage Renal Disease: A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2019 Dec;58(6):921-928. doi: 10.1016/j.ejvs.2019.06.495. Epub 2019 Nov 6.
 
7. Charalambous I, Ioannou G, Nikolaou S, Theologou R, Yiallourou A, Papatheodorou S, Pantavou KG, Nikolopoulos GK. State of knowledge of human papillomavirus (HPV), HPV vaccine and testing: a cross-sectional study among female university students in Cyprus. Women Health. 2019 May 6:1-17. doi: 10.1080/03630242.2019.1610825. [Epub ahead of print]
 
8. Piovani D, Danese S, Peyrin-Biroulet L, Nikolopoulos GK, Lytras T, Bonovas S. Environmental Risk Factors for Inflammatory Bowel Diseases: an Umbrella Review of Meta-analyses. Gastroenterology. 2019 Apr 20. pii: S0016-5085(19)36709-5. doi: 10.1053/j.gastro.2019.04.016. [Epub ahead of print]
 
9. Nikolopoulos GK, Chanos S, Tsioptsias E, Hodges-Mameletzis I, Paraskeva D, Dedes N. HIV incidence among men who have sex with men at a community-based facility in Greece. Cent Eur J Public Health. 2019 Mar;27(1):54-57. doi: 10.21101/cejph.a4856.
 
10. Christou R, Michael N, Stylianou E, Yiallourou AI, Pantavou K, Nikolopoulos GK. Data on knowledge and beliefs of students, physicians and other health professionals about ethical issues in Cyprus. Data Brief. 2019 Jan 22;22:1031-1035. doi: 10.1016/j.dib.2019.01.046. eCollection 2019 Feb.
 
11. Pantavou K, Psiloglou B, Lykoudis S, Mavrakis A, Nikolopoulos GK. Perceived air quality and particulate matter pollution based on field survey data during a winter period. Int J Biometeorol. 2018 Dec;62(12):2139-2150. doi: 10.1007/s00484-018-1614-3. Epub 2018 Oct 26.
 
12. Voskarides K, Christaki E, Nikolopoulos GK. Influenza Virus-Host Co-evolution. A Predator-Prey Relationship? Front Immunol. 2018 Sep 7;9:2017. doi: 10.3389/fimmu.2018.02017. eCollection 2018.
 
13. Friedman SR, Williams L, Young AM, Teubl J, Paraskevis D, Kostaki E, Latkin C, German D, Mateu-Gelabert P, Guarino H, Vasylyeva TI, Skaathun B, Schneider J, Korobchuk A, Smyrnov P, Nikolopoulos G. Network Research Experiences in New York and Eastern Europe: Lessons for the Southern US in Understanding HIV Transmission Dynamics. Curr HIV/AIDS Rep. 2018 Jun;15(3):283-292. doi: 10.1007/s11904-018-0403-2.
 
14. Bonovas S, Nikolopoulos GK, Lytras T, Fiorino G, Peyrin-Biroulet L, Danese S. Comparative safety of systemic and low-bioavailability steroids in inflammatory bowel disease: Systematic review and network meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2018 Feb;84(2):239-251. doi: 10.1111/bcp.13456. Epub 2017 Dec 1.
 
15. Bonovas S, Lytras T, Nikolopoulos G, Peyrin-Biroulet L, Danese S. Systematic review with network meta-analysis: comparative assessment of tofacitinib and biological therapies for moderate-to-severe ulcerative colitis. Aliment Pharmacol Ther. 2018 Feb;47(4):454-465. doi: 10.1111/apt.14449. Epub 2017 Dec 4.
 
16. Pantavou K, Mavrakis A, Nikolopoulos GK. Data on multiple body parameters, microclimatic variables, and subjective assessment of thermal sensation monitored in outdoor environment. Data Brief. 2017 Apr 8;12:184-187. doi: 10.1016/j.dib.2017.03.045. eCollection 2017 Jun.
 
17. Nikolopoulos GK, Christaki E, Paraskevis D, Bonovas S. Pre-Exposure Prophylaxis for HIV: Evidence and Perspectives. Curr Pharm Des. 2017;23(18):2579-2591. doi: 10.2174/1381612823666170329145053.
 
18. Nikolopoulos GK, Pavlitina E, Muth SQ, Schneider J, Psichogiou M, Williams LD, Paraskevis D, Sypsa V, Magiorkinis G, Smyrnov P, Korobchuk A, Vasylyeva TI, Skaathun B, Malliori M, Kafetzopoulos E, Hatzakis A, Friedman SR. A network intervention that locates and intervenes with recently HIV-infected persons: The Transmission Reduction Intervention Project (TRIP). Sci Rep. 2016 Dec 5;6:38100. doi: 10.1038/srep38100.
 
19. Nikolopoulos GK, Katsoulidou A, Kantzanou M, Rokka C, Tsiara C, Sypsa V, Paraskevis D, Psichogiou M, Friedman S, Hatzakis A. Evaluation of the limiting antigen avidity EIA (LAg) in people who inject drugs in Greece. Epidemiol Infect. 2016 Oct 26:1-12. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27780490.
 
20. Bonovas S, Fiorino G, Allocca M, Lytras T, Nikolopoulos GK, Peyrin-Biroulet L, Danese S. Biologic Therapies and Risk of Infection and Malignancy in Patients With Inflammatory Bowel Disease: A Systematic Review and Network Meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016 Oct;14(10):1385-1397.e10. doi:10.1016/j.cgh.2016.04.039. PubMed PMID: 27189910.
 
21. Nikolopoulos GK, Kostaki EG, Paraskevis D. Overview of HIV molecular epidemiology among people who inject drugs in Europe and Asia. Infect Genet Evol. 2016 Jun 7. pii: S1567-1348(16)30241-6. doi: 10.1016/j.meegid.2016.06.017. [Epub ahead of print] Review. PubMed PMID: 27287560.
 
22. Pantavou KG, Lykoudis SP, Nikolopoulos GK. Milder form of heat-related symptoms and thermal sensation: a study in a Mediterranean climate. Int J Biometeorol. 2016 Jun;60(6):917-29. doi: 10.1007/s00484-015-1085-8. PubMed PMID: 26506928.
 
23. Hatzakis A, Sypsa V, Paraskevis D, Nikolopoulos G, Tsiara C, Micha K, Panopoulos A, Malliori M, Psichogiou M, Pharris A, Wiessing L, van de Laar M, Donoghoe M, Heckathorn DD, Friedman SR, Des Jarlais DC. Design and baseline findings of a large-scale rapid response to an HIV outbreak in people who inject drugs in Athens, Greece: the ARISTOTLE programme. Addiction. 2015 Sep;110(9):1453-67. doi: 10.1111/add.12999. PubMed PMID: 26032121; PubMed Central PMCID: PMC4854521.
 
24. Nikolopoulos GK, Fotiou A, Kanavou E, Richardson C, Detsis M, Pharris A, Suk JE, Semenza JC, Costa-Storti C, Paraskevis D, Sypsa V, Malliori MM, Friedman SR, Hatzakis A. National income inequality and declining GDP growth rates are associated with increases in HIV diagnoses among people who inject drugs in Europe: a panel data analysis. PLoS One. 2015 Apr 15;10(4):e0122367. doi: 10.1371/journal.pone.0122367. PubMed PMID: 25875598; PubMed Central PMCID: PMC4398461.
 
25. Nikolopoulos GK, Bagos PG, Tsangaris I, Tsiara CG, Kopterides P, Vaiopoulos A, Kapsimali V, Bonovas S, Tsantes AE. The association between plasminogen activator inhibitor type 1 (PAI-1) levels, PAI-1 4G/5G polymorphism, and myocardial infarction: a Mendelian randomization meta-analysis. Clin Chem Lab Med. 2014 Jul;52(7):937-50. doi: 10.1515/cclm-2013-1124. PubMed PMID: 24695040.
 
26. Lytras T, Nikolopoulos G, Bonovas S. Statins and the risk of colorectal cancer: an updated systematic review and meta-analysis of 40 studies. World J Gastroenterol. 2014 Feb 21;20(7):1858-70. doi: 10.3748/wjg.v20.i7.1858. PubMed PMID: 24587664; PubMed Central PMCID: PMC3930985.
 
27. Bonovas S, Nikolopoulos G. High-burden epidemics in Greece in the era of economic crisis. Early signs of a public health tragedy. J Prev Med Hyg. 2012 Sep;53(3):169-71. PubMed PMID: 23362624.
 
28. Nikolopoulos GK, Masgala A, Tsiara C, Limitsiou OK, Karnaouri AC, Dimou NL, Bagos PG. Cytokine gene polymorphisms in multiple sclerosis: a meta-analysis of 45 studies including 7379 cases and 8131 controls. Eur J Neurol. 2011 Jul;18(7):944-51. doi: 10.1111/j.1468-1331.2011.03355.x. PubMed PMID: 21299734.
 
29. Nikolopoulos G, Bagos P, Lytras T, Bonovas S. An ecological study of the determinants of differences in 2009 pandemic influenza mortality rates between countries in Europe. PLoS One. 2011 May 11;6(5):e19432. doi: 10.1371/journal.pone.0019432. PubMed PMID: 21589928; PubMed Central PMCID: PMC3092762.
 
30. Bagos PG, Nikolopoulos GK. Generalized least squares for assessing trends in cumulative meta-analysis with applications in genetic epidemiology. J Clin Epidemiol. 2009 Oct;62(10):1037-44. doi: 10.1016/j.jclinepi.2008.12.008. PubMed PMID: 19345563.
 
31. Nikolopoulos GK, Paraskevis D, Hatzitheodorou E, Moschidis Z, Sypsa V, Zavitsanos X, Kalapothaki V, Hatzakis A. Impact of hepatitis B virus infection on the progression of AIDS and mortality in HIV-infected individuals: a cohort study and meta-analysis. Clin Infect Dis. 2009 Jun 15;48(12):1763-71. doi: 10.1086/599110. PubMed PMID: 19435436.
 
32. Protopsaltis I, Nikolopoulos G, Dimou E, Brestas P, Kokkoris S, Korantzopoulos P, Melidonis A. Metabolic syndrome and its components as predictors of all-cause mortality and coronary heart disease in type 2 diabetic patients. Atherosclerosis. 2007 Nov;195(1):189-94. PubMed PMID: 17064711.
 
33. Nikolopoulos GK, Tsantes AE, Bagos PG, Travlou A, Vaiopoulos G. Integrin, alpha 2 gene C807T polymorphism and risk of ischemic stroke: a meta-analysis. Thromb Res. 2007;119(4):501-10. PubMed PMID: 16820192.

Profile Information

Education

1998: Degree in Dentistry, Dental School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece.

2002: MSc in Biostatistics, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece.

2008: PhD in Epidemiology (HIV and HBV coinfection), Department of Hygiene, Epidemiology and Medical Statistics, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece (Supervisor: Professor Angelos Hatzakis).

 

Postdoctoral training

Sep 2012-Mar 2014: Postdoctoral research fellowship, following an international competition, funded by the International AIDS Society and the United States National Institute on Drug Abuse, and title «Developing measures to study how macro-level economic and social changes may have affected HIV risk in the population of injecting drug users in Greece» (Mentor: Prof. Samuel Friedman, National Development and Research Institute, New York).

 

Certification

Certified in Public Health (Nov 2017) by the United States National Board of Public Health Examiners.

 

Reseach/Professional experience

Principal investigator of BeAT Heat - «Biometereological Aspect of Thermal environment and Health: impacts on public health and on special populations to improve the quality of life and tourism sustainability» (funded by the Research Promotion Foundation, Cyprus - Excellene Hubs).

Principal investigator of the project «Genetic polymorphisms and characteristics of social networks of people who inject drugs (PWID) in Athens» [funded by the 2018 “Asklepios” Grant program of Gilead Sciences Hellas (www.asklepiosgileadgrants.gr)].

Site principal investigator in Athens, Greece and in Cyprus of «Transmission Reduction Intervention Project - TRIP» (funded by the United States National Institute on Drug Abuse, National Institutes of Health): TRIP has contributed to the development of a novel and safe approach to HIV prevention.

Co-investigator of Aristotle program, which has received an award by the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction-EMCDDA and significantly contributed to curbing an HIV outbreak among people who inject drugs in Athens, Greece.

Investigator or co-investigator in systematic reviews and meta-analyses on the epidemiology (including genetic epidemiology) of communicable and non-communicable diseases with significant public health burden.

Member of the scientific staff of the Greek Centre for Disease Control and Prevention (2003 - Aug 2016) involved in HIV surveillance and prevention, in writing national epidemiological reports in Greek and in English, participating in meetings of the European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC) and the World Health Organization (WHO), and providing services during public health emergencies.

Member: American College of Epidemiology (Fellow), International AIDS Society, American Public Health Association, International Society for Clinical Biostatistics.

Publications in peer-reviewed journals (October 2021): 180 (Pubmed).

Citations (October 2021): 5019 (Google Scholar), 3218 (Scopus).

h-index (October 2021): 40 (Google Scholar), 33 (Scopus).

HIV epidemiology and prevention

Infectious disease epidemiology and prevention

Systematic reviews-meta-analyses, umbrella reviews, and overviews in the fields of epidemiology and public health

Methodology of meta-analysis

Network meta-analyses

Genetic epidemiology and non-communicable diseases

Environmental exposures and health

 
1. Gountas I, Yiasemi I, Kyprianou E, Mina C, Georgiou C, Katsioloudes P, Kouroufexi A, Demetriou A, Xenofontos E, Nikolopoulos G. Planning the hepatitis C virus elimination in Cyprus: A modeling study. World J Gastroenterol. 2021 Aug 21;27(31):5219-5231. doi: 10.3748/wjg.v27.i31.5219.
 
2. Piovani D, Christodoulou MN, Hadjidemetriou A, Pantavou K, Zaza P, Bagos PG, Bonovas S, Nikolopoulos GK. Effect of early application of social distancing interventions on COVID-19 mortality over the first pandemic wave: An analysis of longitudinal data from 37 countries. J Infect. 2021 Jan;82(1):133-142. doi: 10.1016/j.jinf.2020.11.033. Epub 2020 Dec 1.

3. Giallouros G, Pantavou K, Pampaka D, Pavlitina E, Piovani D, Bonovas S, Nikolopoulos GK. Drug Injection-Related and Sexual Behavior Changes in Drug Injecting Networks after the Transmission Reduction Intervention Project (TRIP): A Social Network-Based Study in Athens, Greece. Int J Environ Res Public Health. 2021 Mar 1;18(5):2388. doi: 10.3390/ijerph18052388.

4. Quattrocchi A, Mamais I, Tsioutis C, Christaki E, Constantinou C, Koliou M, Pana ZD, Silvestros V, Theophanous F, Haralambous C, Stylianou A, Sotiriou S, Athanasiadou M, Kyprianou T, Demetriou A, Demetriou CA, Kolokotroni O, Gregoriou I, Paphitou N, Panos G, Kostrikis L, Karayiannis P, Petrikkos G, Agathangelou P, Mixides G, Siakallis G, Hadjihannas L, Palazis L, Vavlitou A, Matsentidou-Timiliotou C, Koukios D, Adamidi T, Frangopoulos F, Constantinou E, Nikolopoulos G. Extensive Testing and Public Health Interventions for the Control of COVID-19 in the Republic of Cyprus between March and May 2020. J Clin Med. 2020 Nov 8;9(11):3598. doi: 10.3390/jcm9113598.

5. Pantavou K, Yiallourou AI, Piovani D, Evripidou D, Danese S, Peyrin-Biroulet L, Bonovas S, Nikolopoulos GK. Efficacy and safety of biologic agents and tofacitinib in moderate-to-severe ulcerative colitis: A systematic overview of meta-analyses.United European Gastroenterol J. 2019 Dec;7(10):1285-1303. doi: 10.1177/2050640619883566. Epub 2019 Oct 17.

6. Nikolopoulos GK, Yiallourou AI, Argyriou C, Bonovas S, Georgiadis GS, Lazarides MK. Short Term Success of Treatments to Salvage Thrombosed or Failing Synthetic Arteriovenous Grafts in End Stage Renal Disease: A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2019 Dec;58(6):921-928. doi: 10.1016/j.ejvs.2019.06.495. Epub 2019 Nov 6.

7. Charalambous I, Ioannou G, Nikolaou S, Theologou R, Yiallourou A, Papatheodorou S, Pantavou KG, Nikolopoulos GK. State of knowledge of human papillomavirus (HPV), HPV vaccine and testing: a cross-sectional study among female university students in Cyprus. Women Health. 2019 May 6:1-17. doi: 10.1080/03630242.2019.1610825. [Epub ahead of print]

8. Piovani D, Danese S, Peyrin-Biroulet L, Nikolopoulos GK, Lytras T, Bonovas S. Environmental Risk Factors for Inflammatory Bowel Diseases: an Umbrella Review of Meta-analyses. Gastroenterology. 2019 Apr 20. pii: S0016-5085(19)36709-5. doi: 10.1053/j.gastro.2019.04.016. [Epub ahead of print]

9. Nikolopoulos GK, Chanos S, Tsioptsias E, Hodges-Mameletzis I, Paraskeva D, Dedes N. HIV incidence among men who have sex with men at a community-based facility in Greece. Cent Eur J Public Health. 2019 Mar;27(1):54-57. doi: 10.21101/cejph.a4856.

10. Christou R, Michael N, Stylianou E, Yiallourou AI, Pantavou K, Nikolopoulos GK. Data on knowledge and beliefs of students, physicians and other health professionals about ethical issues in Cyprus. Data Brief. 2019 Jan 22;22:1031-1035. doi: 10.1016/j.dib.2019.01.046. eCollection 2019 Feb.

11. Pantavou K, Psiloglou B, Lykoudis S, Mavrakis A, Nikolopoulos GK. Perceived air quality and particulate matter pollution based on field survey data during a winter period. Int J Biometeorol. 2018 Dec;62(12):2139-2150. doi: 10.1007/s00484-018-1614-3. Epub 2018 Oct 26.

12. Voskarides K, Christaki E, Nikolopoulos GK. Influenza Virus-Host Co-evolution. A Predator-Prey Relationship? Front Immunol. 2018 Sep 7;9:2017. doi: 10.3389/fimmu.2018.02017. eCollection 2018.

13. Friedman SR, Williams L, Young AM, Teubl J, Paraskevis D, Kostaki E, Latkin C, German D, Mateu-Gelabert P, Guarino H, Vasylyeva TI, Skaathun B, Schneider J, Korobchuk A, Smyrnov P, Nikolopoulos G. Network Research Experiences in New York and Eastern Europe: Lessons for the Southern US in Understanding HIV Transmission Dynamics. Curr HIV/AIDS Rep. 2018 Jun;15(3):283-292. doi: 10.1007/s11904-018-0403-2.

14. Bonovas S, Nikolopoulos GK, Lytras T, Fiorino G, Peyrin-Biroulet L, Danese S. Comparative safety of systemic and low-bioavailability steroids in inflammatory bowel disease: Systematic review and network meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2018 Feb;84(2):239-251. doi: 10.1111/bcp.13456. Epub 2017 Dec 1.

15. Bonovas S, Lytras T, Nikolopoulos G, Peyrin-Biroulet L, Danese S. Systematic review with network meta-analysis: comparative assessment of tofacitinib and biological therapies for moderate-to-severe ulcerative colitis. Aliment Pharmacol Ther. 2018 Feb;47(4):454-465. doi: 10.1111/apt.14449. Epub 2017 Dec 4.

16. Pantavou K, Mavrakis A, Nikolopoulos GK. Data on multiple body parameters, microclimatic variables, and subjective assessment of thermal sensation monitored in outdoor environment. Data Brief. 2017 Apr 8;12:184-187. doi: 10.1016/j.dib.2017.03.045. eCollection 2017 Jun.

17. Nikolopoulos GK, Christaki E, Paraskevis D, Bonovas S. Pre-Exposure Prophylaxis for HIV: Evidence and Perspectives. Curr Pharm Des. 2017;23(18):2579-2591. doi: 10.2174/1381612823666170329145053.

18. Nikolopoulos GK, Pavlitina E, Muth SQ, Schneider J, Psichogiou M, Williams LD, Paraskevis D, Sypsa V, Magiorkinis G, Smyrnov P, Korobchuk A, Vasylyeva TI, Skaathun B, Malliori M, Kafetzopoulos E, Hatzakis A, Friedman SR. A network intervention that locates and intervenes with recently HIV-infected persons: The Transmission Reduction Intervention Project (TRIP). Sci Rep. 2016 Dec 5;6:38100. doi: 10.1038/srep38100.

19. Nikolopoulos GK, Katsoulidou A, Kantzanou M, Rokka C, Tsiara C, Sypsa V, Paraskevis D, Psichogiou M, Friedman S, Hatzakis A. Evaluation of the limiting antigen avidity EIA (LAg) in people who inject drugs in Greece. Epidemiol Infect. 2016 Oct 26:1-12. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27780490.

20. Bonovas S, Fiorino G, Allocca M, Lytras T, Nikolopoulos GK, Peyrin-Biroulet L, Danese S. Biologic Therapies and Risk of Infection and Malignancy in Patients With Inflammatory Bowel Disease: A Systematic Review and Network Meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016 Oct;14(10):1385-1397.e10. doi:10.1016/j.cgh.2016.04.039. PubMed PMID: 27189910.

21. Nikolopoulos GK, Kostaki EG, Paraskevis D. Overview of HIV molecular epidemiology among people who inject drugs in Europe and Asia. Infect Genet Evol. 2016 Jun 7. pii: S1567-1348(16)30241-6. doi: 10.1016/j.meegid.2016.06.017. [Epub ahead of print] Review. PubMed PMID: 27287560.

22. Pantavou KG, Lykoudis SP, Nikolopoulos GK. Milder form of heat-related symptoms and thermal sensation: a study in a Mediterranean climate. Int J Biometeorol. 2016 Jun;60(6):917-29. doi: 10.1007/s00484-015-1085-8. PubMed PMID: 26506928.

23. Hatzakis A, Sypsa V, Paraskevis D, Nikolopoulos G, Tsiara C, Micha K, Panopoulos A, Malliori M, Psichogiou M, Pharris A, Wiessing L, van de Laar M, Donoghoe M, Heckathorn DD, Friedman SR, Des Jarlais DC. Design and baseline findings of a large-scale rapid response to an HIV outbreak in people who inject drugs in Athens, Greece: the ARISTOTLE programme. Addiction. 2015 Sep;110(9):1453-67. doi: 10.1111/add.12999. PubMed PMID: 26032121; PubMed Central PMCID: PMC4854521.

24. Nikolopoulos GK, Fotiou A, Kanavou E, Richardson C, Detsis M, Pharris A, Suk JE, Semenza JC, Costa-Storti C, Paraskevis D, Sypsa V, Malliori MM, Friedman SR, Hatzakis A. National income inequality and declining GDP growth rates are associated with increases in HIV diagnoses among people who inject drugs in Europe: a panel data analysis. PLoS One. 2015 Apr 15;10(4):e0122367. doi: 10.1371/journal.pone.0122367. PubMed PMID: 25875598; PubMed Central PMCID: PMC4398461.

25. Nikolopoulos GK, Bagos PG, Tsangaris I, Tsiara CG, Kopterides P, Vaiopoulos A, Kapsimali V, Bonovas S, Tsantes AE. The association between plasminogen activator inhibitor type 1 (PAI-1) levels, PAI-1 4G/5G polymorphism, and myocardial infarction: a Mendelian randomization meta-analysis. Clin Chem Lab Med. 2014 Jul;52(7):937-50. doi: 10.1515/cclm-2013-1124. PubMed PMID: 24695040.

26. Lytras T, Nikolopoulos G, Bonovas S. Statins and the risk of colorectal cancer: an updated systematic review and meta-analysis of 40 studies. World J Gastroenterol. 2014 Feb 21;20(7):1858-70. doi: 10.3748/wjg.v20.i7.1858. PubMed PMID: 24587664; PubMed Central PMCID: PMC3930985.

27. Bonovas S, Nikolopoulos G. High-burden epidemics in Greece in the era of economic crisis. Early signs of a public health tragedy. J Prev Med Hyg. 2012 Sep;53(3):169-71. PubMed PMID: 23362624.

28. Nikolopoulos GK, Masgala A, Tsiara C, Limitsiou OK, Karnaouri AC, Dimou NL, Bagos PG. Cytokine gene polymorphisms in multiple sclerosis: a meta-analysis of 45 studies including 7379 cases and 8131 controls. Eur J Neurol. 2011 Jul;18(7):944-51. doi: 10.1111/j.1468-1331.2011.03355.x. PubMed PMID: 21299734.

29. Nikolopoulos G, Bagos P, Lytras T, Bonovas S. An ecological study of the determinants of differences in 2009 pandemic influenza mortality rates between countries in Europe. PLoS One. 2011 May 11;6(5):e19432. doi: 10.1371/journal.pone.0019432. PubMed PMID: 21589928; PubMed Central PMCID: PMC3092762.

30. Bagos PG, Nikolopoulos GK. Generalized least squares for assessing trends in cumulative meta-analysis with applications in genetic epidemiology. J Clin Epidemiol. 2009 Oct;62(10):1037-44. doi: 10.1016/j.jclinepi.2008.12.008. PubMed PMID: 19345563.

31. Nikolopoulos GK, Paraskevis D, Hatzitheodorou E, Moschidis Z, Sypsa V, Zavitsanos X, Kalapothaki V, Hatzakis A. Impact of hepatitis B virus infection on the progression of AIDS and mortality in HIV-infected individuals: a cohort study and meta-analysis. Clin Infect Dis. 2009 Jun 15;48(12):1763-71. doi: 10.1086/599110. PubMed PMID: 19435436.

32. Protopsaltis I, Nikolopoulos G, Dimou E, Brestas P, Kokkoris S, Korantzopoulos P, Melidonis A. Metabolic syndrome and its components as predictors of all-cause mortality and coronary heart disease in type 2 diabetic patients. Atherosclerosis. 2007 Nov;195(1):189-94. PubMed PMID: 17064711.

33. Nikolopoulos GK, Tsantes AE, Bagos PG, Travlou A, Vaiopoulos G. Integrin, alpha 2 gene C807T polymorphism and risk of ischemic stroke: a meta-analysis. Thromb Res. 2007;119(4):501-10. PubMed PMID: 16820192.