ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΣΙΏΤΗΣ
ΑΣΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ASSIOTIS ANDREAS
...
-
Department of Economics
FEB 02 - Faculty of Economics and Management
University Campus
129
22893753
+357-22895028
www.assiotis-andreas.com

Προσωπικό Προφίλ

Κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση, Μάστερ στα Οικονομικά και Διδακτορικό τίτλο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Southern Illinois University (2011). Βρίσκεται στο Τμήμα Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2011.
Μακροοικονομικά, Οικονομική Μεγέθυνση και Ανάπτυξη, Χρηματοοικονομικά
 
Publications:
 

1.   "What Determines Technology Diffusion Across Frontiers?  R&D Content, Human Capital and Institutions" (with M. Zachariadis and A. Savvides) in Economics Bulletin, forthcoming

2.   “Does Law and Order Attenuate the Benefits of Democracy on Economic Growth?” (with Kevin Sylwester) in Economica, (2014), Early View:10.1111/ecca.12124.

3.   “Do the Effects of Corruption upon Growth Differ Across Political Regimes?”in Review of Development Economics, (2014), 18: 581–594. 2nd-prize Winner of the 2012 Anti-Corruption Research Competition of Transparency International

4.    “Does Democratization Spur Growth? An examination over time and space”, in The Economics of Transition,(2014), 22: 211–246.

5.    “Does Democracy Promote the Rule of Law?” in Journal of Economic Development, forthcoming

6.    “Corruption Correlates: the Case of Cyprus” (with Maria Kapardis) in Journal of Money Laundering Control, (2014), Vol. 17 Iss: 3, pp.260 - 268

7.    ''Corruption and Income'', Economics Bulletin, Vol. 32 No. 2 pp. 1404-1412

 

Under Reviw:

'Short and Long-Term Effects of Democratization Upon Growth' (submitted)

Profile Information

He holds a B.Sc. in Management, a M.Sc in Economics and a Ph.D. in Economics from Southern Illinois University (2011).Currently, he is employed in the Department of Economics at the University of Cyprus.
Macroeconomics, Economic Growth and Development, Financial Economics
 
Publications:
 
1.   "What Determines Technology Diffusion Across Frontiers?  R&D Content, Human Capital and Institutions" (with M. Zachariadis and A. Savvides) in Economics Bulletin, forthcomin
 
2.   “Does Law and Order Attenuate the Benefits of Democracy on Economic Growth?” (with Kevin Sylwester) in Economica, (2014), Early View:10.1111/ecca.12124
3.   “Do the Effects of Corruption upon Growth Differ Across Political Regimes?”in Review of Development Economics, (2014), 18: 581–594.

2nd-prize Winner of the 2012 Anti-Corruption Research Competition of Transparency Internationa

4.   “Does Democratization Spur Growth? An examination over time and space”, in The Economics of Transition,(2014), 22: 211–246

5.   “Does Democracy Promote the Rule of Law?” in Journal of Economic Development, forthcomin

6.   “Corruption Correlates: the Case of Cyprus” (with Maria Kapardis) in Journal of Money Laundering Control, (2014), Vol. 17 Iss: 3, pp.260 - 268

7.   ''Corruption and Income'', Economics Bulletin, Vol. 32 No. 2 pp. 1404-1412

 

Under Reviw:

'Short and Long-Term Effects of Democratization Upon Growth' (submitted)