ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ
ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
FOKIANOS KONSTANTINOS
...
PROFESSOR
Department of Mathematics and Statistics
FST 01 - Faculty of Pure and Applied Sciences
University Campus
031 ΘΕΕ 01
22892613
-
www.mas.ucy.ac.cy/~fokianos/

Προσωπικό Προφίλ

Βασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Πτυχίο Μαθηματικών 1991), μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Maryland, Η.Π.Α. (M.A. 1993 και Ph.D., 1996, Στατιστική). Έχει διδάξει στο Ohio State University, ΗΠΑ (Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής ), στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Λέκτορας, 1999-2001, Επίκουρος Καθηγητής, 2001—2006, Αναπληρωτής Καθηγητής, 2006--2011 και Καθηγητής απο το 2012). Έχει διατελέσει επισκέπτης στο Ludwig Maximilians University, National Institutes for Health, EPFL, University Cergy-Pontosie και University of Bergen. Ειναι αιρετό μέλος του ISI από το 2005 και μέλος της συντακτικής ομάδας των Statistics and Probability Letters, Computational Statistics and Data Analysis και Statistics (2010--2013), Statistics και Journal of Time Series Analysis.
Κατηγορηματικές Χρονοσειρές, Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα για Χρονοσειρές, Ημιπαραμετρική Στατιστική, Ανάλυση Χωρικών Δεδομένων, Βιοπληροφορική, Ανάλυση μαζικών δεδομένων.
1. B. Kedem and K. Fokianos: Regression Models for Time Series Analysis, John Wiley, HobokenNJ, 2002.
 
2. K. Fokianos and B. Kedem: Regression Theory for Categorical Time Series, Statistical Science, 18, 357--376, 2003.
 
3. S. Wichert, K. Fokianos and K. Strimmer: Identifying Periodically Expressed Transcripts inMicroarray Time Series Data, Bioinformatics, 20, 5-20, 2004.
 
4. K. Fokianos: Merging Information for Semiparametric Density Estimation, Journal of RoyalStatistical Society, Series B, 66, 941-958, 2004.
 
5. K. Fokianos, I. Sarrou and I. Pashalidis: A Two-sample Model for the Comparison of RadiationDoses, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 79, 1-9, 2005.
 
6. A. Savvides, V. Promponas and K. Fokianos: Clustering of Biological Time Series by CepstralCoefficients Based Distances, Pattern Recognition, 41, 2398--2412, 2008.
 
7. K. Fokianos and A. Savvides : On Comparing Several Spectral Densities, Technometrics, 50, 317--331, 2008.
 
8. K. Fokianos, A. Rahbek and D. Tjostheim: Poisson Autoregression, Journal of the American Statistical Association, 104, 1430--1439, 2009.
 
9. K. Fokianos and R. Fried: Interventions in INGARCH models, Journal of Time Series Analysis, 31, 210--225, 2010.
 
10. O. Davidov, K. Fokianos and G. Iliopoulos: Order Restricted Semiparametric Inference for the Power Bias Model, Biometrics, 66, 549--557, 2010.
 
11. K. Fokianos and D. Tjostheim: Loglinear Poisson Autoregression, Journal of Multivariate Analysis, 102, 563--578, 2011.
 
12. K. Fokianos: Count Time Series Models, in Handbook of Statistics Vol 30: Time Series - Methods and Applications, eds. T. Subba Rao, S. Subba Rao and C. R. Rao, Elsevier B.V., Amsterdam, 315--347, 2012.
 
13. K. Fokianos and M. H. Neumann: "A goodness-of-fit test for Poisson count processes", The Electronic Journal of Statistics, 7, 793--819, 2013.
 

Profile Information

Undergraduate studies at the University of Ioannina, Greece (B. Sc. in Mathematics, 1991), graduate studies at the University of Maryland, College Park, USA (M. A., 1993 and Ph.D. in Statistics, 1996). He is with the Department ofMathematics & Statistics since 1999 (Lecturer 1999-2001, Assistant Professor 2001-2006, Associate Professor 2006-2011 and Professor since 2012). He also held visiting appointments at the Ohio State University, Ludwig Maximillians University, National Institutes of Health, EPFL, University Cergy-Pontoise and University of Bergen. He is an elected member of ISI since 2005 and Associate Editor for Statistics and Probability Letters, Computational Statistics and Data Analysis and Statistics (2010--2013), Statistics and Journal of Time Series Analysis.
Categorical Time Series, Generalized Models for Time Series, Semiparametric Models, Spatial Data Analysis, Bioinformatics, Analysis of Large Data Sets.
1. B. Kedem and K. Fokianos:Regression Models for Time Series Analysis, John Wiley, Hoboken, NJ, 2002.
 
2. K. Fokianos and B. Kedem: Regression Theory for Categorical Time Series, Statistical Science, 18, 357-376, 2003.
 
3. S. Wichert, K. Fokianos and K. Strimmer: Identifying Periodically Expressed Transcripts inMicroarray Time Series Data, Bioinformatics, 20, 5-20, 2004.
 
4. K. Fokianos: Merging Information for Semiparametric Density Estimation, Journal of Royal Statistical Society, Series B, 66, 941-958, 2004.
 
5. K. Fokianos, I. Sarrou and I. Pashalidis: A Two-sample Model for the Comparison of RadiationDoses, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 79, 1-9, 2005.
 
6. A. Savvides, V. Promponas and K. Fokianos: Clustering of Biological Time Series by CepstralCoefficients Based Distances, Pattern Recognition, 41, 2398-2412, 2008.
 
7. K. Fokianos and A. Savvides : On Comparing Several Spectral Densities, Technometrics, 50, 317--331, 2008.
 
8. K. Fokianos, A. Rahbek and D. Tjostheim: Poisson Autoregression, Journal of the American Statistical Association, 104, 1430--1439, 2009.
 
9. K. Fokianos and R. Fried: Interventions in INGARCH models, Journal of Time Series Analysis, 31, 210--225, 2010.
 
10. O. Davidov, K. Fokianos and G. Iliopoulos: Order Restricted Semiparametric Inference for the Power Bias Model, Biometrics, 66, 549--557, 2010.
 
11. K. Fokianos and D. Tjostheim: Loglinear Poisson Autoregression, Journal of Multivariate Analysis, 102, 563--578, 2011.
 
12. K. Fokianos: Count Time Series Models, in Handbook of Statistics Vol 30: Time Series - Methods and Applications, eds. T. Subba Rao, S. Subba Rao and C. R. Rao, Elsevier B.V., Amsterdam, 315--347, 2012.
 
13. K. Fokianos and M. H. Neumann: "A goodness-of-fit test for Poisson count processes", The Electronic Journal of Statistics, 7, 793--819, 2013.