ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΩΝΝΗΣ
BALAFAS IOANNIS
...
SPECIAL TEACHING STAFF
Department of Civil and Environmental Engineering
Green Park
-
GP312
22892215
22895080
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο Ιωάννης Μπαλάφας είναι γεννημένος στο Βόλο τον Απρίλιο του 1974. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (1997). Είναι, επίσης κάτοχος MSc από το University of Sheffield (1999) και PhD από το University of Cambridge (2003). Κατά την διδακτορική του διατριβή μελέτησε την οικονομική χρήση νέων υλικών ως οπλισμό στο σκυρόδεμα.Από το 2003 εργάζεται ως σύμβουλος μηχανικός για τους Tony Gee and Partners (TGP) του Λονδίνου. Κατά την συνεργασία του με την TGP ασχολήθηκε με την σχεδίαση ανέγερσης των: στάδιο Wembley – Λονδίνο (ανέγερση οροφής – νότιο μέρος), πύργος ελέγχου αεροδρομίου Heathrow (ύψους 85m), καλωδιακή γέφυρα Stonecutter’s – Hong Kong (κεντρικό άνοιγμα 1018m). Ασχολήθηκε επίσης και με την ενίσχυση πλήθους γεφυρών με ινοπλισμένα πολυμερή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Ιανουάριο του 2007 και μέχρι τον Μάιο του 2010 εργάστηκε ως επισκέπτης Λέκτορας στα τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από τον Μάιο του 2010 εργάζεται ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Σχεδίαση οπλισμένου και προεντεταμένου σκυροδέματος με χάλυβα και ινοπλισμένα πολυμερή - διάβρωση οπλισμών στο σκυρόδεμα - αποτίμηση γεφυρών - κόστη επισκευής γεφυρών - περίσφιξη και κονιορτοποίηση σκυροδέματος
Tastani S.P., Balafas, I., Dervisis A. and Pantazopoulou, S. J. Effect of core compaction on deformation capacity of FRP-jacketed concrete column, Construction and Building Materials, Vol. 47, 1078-1092, 2013.Balafas, I. and Burgoyne, C. J. Economic design of beams with FRP rebar or prestress, Magazine of Concrete Research, Vol. 64, No.10, 885-898, 2012.Balafas, I. and Burgoyne, C. J. Modeling the structural effects of rust in cover concrete, ASCE Journal of Engineering Mechanics, Vol. 137, No.3, 175-185, 2011.Balafas, I. and Burgoyne, C. J. Environmental effects on cover cracking due to corrosion, Cement and Concrete Research, Vol. 40, Issue 9, 1429-1440, 2010.Burgoyne, C. J. and Balafas, I. Why FRP is not a financial success?, Fibre Reinforced Polymers in Reinforced Concrete Structures, 8th International Conference, Patras, Greece, pp 50-51, July 2007.

Profile Information

Ioannis Balafas was born in Volos (Greece) in April, 1974. He holds a Diploma in Civil Engineering (University of Patras, 1997), an MSc in Structural Dynamics (University of Sheffield, 1999) and a PhD concerning the economics of new materials in concrete design (University of Cambridge 2003). During his studies in Cambridge he worked as a supervisor of Structural Mechanics at Downing College of Cambridge University.Since October 2003, he works as a Design Engineer with Tony Gee and Partners Consulting Engineers (TGP) in London. While working in TGP he has been involved with the erection design of: Wembley Stadium (erection of roof, south part), Heathrow airport's new 85m control tower and Stonecutter's cable stay bridge in Hong Kong (1018m main span). He was also involved with strengthening various types of bridges throughout the UK using FRP reinforcement. From January 2007 to May 2010 he was a visiting lecturer at the Departments of Civil & Environmental Engineering and Architectural Engineering at the University of Cyprus. From May 2010 he is holding a teaching post in the Department of Civil & Environmental Engineering at the University of Cyprus.
Reinforced and prestressed concrete design with steel and fibre reinforced polymers, corrosion of steel bars in concrete, bridge assessment, bridge repair costs, traffic delays, concrete under lateral constraints, concrete compaction.
Tastani S.P., Balafas, I., Dervisis A. and Pantazopoulou, S. J. Effect of core compaction on deformation capacity of FRP-jacketed concrete column, Construction and Building Materials, Vol. 47, 1078-1092, 2013.Balafas, I. and Burgoyne, C. J. Economic design of beams with FRP rebar or prestress, Magazine of Concrete Research, Vol. 64, No.10, 885-898, 2012.Balafas, I. and Burgoyne, C. J. Modeling the structural effects of rust in cover concrete, ASCE Journal of Engineering Mechanics, Vol. 137, No.3, 175-185, 2011.Balafas, I. and Burgoyne, C. J. Environmental effects on cover cracking due to corrosion, Cement and Concrete Research, Vol. 40, Issue 9, 1429-1440, 2010.Burgoyne, C. J. and Balafas, I. Why FRP is not a financial success?, Fibre Reinforced Polymers in Reinforced Concrete Structures, 8th International Conference, Patras, Greece, pp 50-51, July 2007.