ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
IOANNOU YIANNIS
...
UNIVERSITY OFFICER
Rector Office
University House Anastasios G. Leventis
University Campus
044
22894289
-
-

Προσωπικό Προφίλ

ΣΠΟΥΔΕΣ
 
2013: Διδακτορικός Τίτλος, Τουρκικές Σπουδές / Ιστορία-Πολιτική, Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών (ΤΟΜ), Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ), Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ). Τελικός βαθμός: Άριστα.
 
2006: Μεταπτυχιακός Τίτλος Μάστερ, Τουρκικές Σπουδές / Ιστορία-Πολιτική, ΤΟΜ, ΣΑΕ, ΠΚ. Τελικός βαθμός: Άριστα (9.50/10).
 
2003: Πτυχίο, Τουρκικές Σπουδές / Ιστορία-Πολιτική, ΤΟΜ, ΣΑΕ, ΠΚ. Τελικός βαθμός: Άριστα (8.88/10).
 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 
 
2013 - σήμερα: Επικεφαλής Γραφείου Εκδόσεων. 2013-2021 στην Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων και Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων, 2022 - στον Τομέα Προώθησης και Προβολής, ΠΚ.
 
2007 - σήμερα: Λειτουργός Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκδόσεις/Ιστοσελίδα).  2007-2021 στην Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων και Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων, 2022 - στον Τομέα Προώθησης και Προβολής, ΠΚ.
 
2003 - 2006: Μεταπτυχιακός Συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Οθωμανικές και Τουρκικές Εφημερίδες της Κύπρου και η Τουρκοκυπριακή Κοινότητα (1891-1960)», ΤΟΜ, ΠΚ.
 
2005 - 2006: Διδασκαλία της Τουρκικής στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης Τσερίου και Αγλαντζιάς.
 
2002: Εκπαιδευτική αμισθί εργασία στις ΗΠΑ, στον μη κερδοσκοπικό πολιτικό και κοινωνικό Οργανισμό “Progressıve Maryland” (Washington D.C. και Maryland) - στο πλαίσιο του Προγράμματος του State Department των ΗΠΑ “Future Global Leaders Program”.
 
 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 
Συνέδριο Κοινωνική, Οικονομική και Πολιτική Ιστορία της Κύπρου. Εισήγηση (20/6/2015) με θέμα: «“Η αγγλική και η ελληνική γλώσσα για τους Τούρκους”: Ένα οθωμανικό άρθρο του 1931 και η άνιση ανάπτυξη μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων», ΤΟΜ, Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Τμ. Δημοσιογραφίας Πανεπιστημίου Frederick, Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Λευκωσία.
 
Διεθνές Συνέδριο: Εθνικισμός: Κύπρος-Ελλάδα-Τουρκία (Nationalism in the Troubled Triangle: Cyprus, Greece and Turkey). Εισήγηση (11/11/2006) με θέμα: “Selling Nationalism: Nationalism in the Cypriot Press, 1900-1931”, ΤΟΜ, Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), Λευκωσία.
 
Διεθνές Συνέδριο: History of the Press in the Middle East VIth Meeting, Nicosia/Cyprus. Εισήγηση (20/5/2004) με θέμα: “Advertisements in the Greek and Turkish-Ottoman Press in Cyprus, 1900-1933: A Comparison” – ΤΟΜ, Λευκωσία (εισηγητής και βοηθός στη διοργάνωση).
 
 
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΚ
 
3/11/2016: «Τουρκία: γεωγραφία και πολιτικό σύστημα», και «Οι εκτός Τουρκίας τουρκικοί πληθυσμοί», στο πλαίσιο του μαθήματος «ΤΟΜ 120: Εισαγωγή στις Τουρκικές Σπουδές», του ΤΟΜ.
 
3/11/2016: «Η εποχή της Τουλίπας – Ο Δυτικός Κόσμος στο οθωμανικό κράτος», στο πλαίσιο του μαθήματος «ΤΟΜ 251: Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία», του ΤΟΜ.
 
12/3/2015: «Η διαφήμιση στην έρευνα. Οι τεχνικές της διαφήμισης στον ελληνοκυπριακό και τουρκοκυπριακό Τύπο της πρώτης βρετανικής περιόδου και η οικονομία της Κύπρου», στο πλαίσιο του μαθήματος «ΔΕΔ 351: Έρευνα Μάρκετινγκ», του Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του ΠΚ.
 
4/3/2014: «Οι τεχνικές της διαφήμισης στον ελληνοκυπριακό και τουρκοκυπριακό Τύπο της πρώτης βρετανικής περιόδου», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαλέξεων Εαρινού Εξαμήνου 2013-14 του ΤΟΜ.
 
15/4/2013: «Από την οθωμανική διοίκηση στην αποικιακή νεωτερικότητα. Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη στην Κύπρο, 1878-1931», στο πλαίσιο της υποστήριξης της Διδακτορικής Διατριβής στο ΤΟΜ.
 
3/11/2005: «Η Οικονομία της Κύπρου μέσα από τον ελληνοκυπριακό και τουρκοκυπριακό Τύπο, 1900-1931», στο πλαίσιο του μαθήματος του ΤΟΜ, «Τουρκοκύπριοι: Ιστορική Επισκόπηση».
 
20/10/2005: «Η Έρευνα στον Τύπο. Η ανάπτυξη του τουρκοκυπριακού Τύπου», στο πλαίσιο του μαθήματος του ΤΟΜ, «Τουρκοκύπριοι: Ιστορική Επισκόπηση».
 
26/11/2004: «Ο οθωμανικός Τύπος στην Κύπρο», στο πλαίσιο του μαθήματος του ΤΟΜ, «Οθωμανική Γλώσσα II».
 
 
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΚ
 
2004-2006: «Εξειδικευμένο Γλωσσικό Μάθημα I: Η Γλώσσα του Έντυπου Τύπου», ΤΟΜ.
 
9-12/2005: «Τουρκική Γλωσσική Μεταρρύθμιση», ΤΟΜ.
 
1-7/2004: «Το Ισλάμ στη Σύγχρονη Τουρκία», ΤΟΜ.
 
9-12/2003: «Εισαγωγή στις Τουρκικές Σπουδές», ΤΟΜ.
 
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 
2013: Διδακτορική Διατριβή με θέμα: Από την οθωμανική διοίκηση στην αποικιακή νεωτερικότητα. Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη στην Κύπρο, 1878-1931, ΤΟΜ. (Βαθμός διατριβής: Άριστα).
 
2012: Έρευνα στα Κρατικά Αρχεία Κύπρου (βρετανική περίοδος 1878-1931).
 
2006: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Μάστερ με θέμα: Εφημερίδες και διαφήμιση στον αποικιοκρατικό νεωτερισμό. Ενδείξεις της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο 1900-1931 , ΤΟΜ. (Βαθμός εργασίας: Άριστα).
 
2003 - 2006: Μεταπτυχιακός Συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Οθωμανικές και Τουρκικές Εφημερίδες της Κύπρου και η Τουρκοκυπριακή Κοινότητα (1891-1960)», ΤΟΜ, ΠΚ:
                       - Έρευνα στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας – Αρχείο Ελληνικών, Οθωμανικών και Τουρκικών Εφημερίδων της Κύπρου.
                       - Έρευνα στο Orient-Institut Istanbul (Γερμανικό Ινστιτούτο Ανατολικών Ερευνών στην Κωνσταντινούπολη).
 
2003: Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία με θέμα: Οι θεσμοί εξουσίας στην Κύπρο και η μετάβαση του νησιού στον αποικιοκρατικό νεωτερισμό, ΤΟΜ (Βαθμός εργασίας: 10/10).
 
 
Yiannis A. Ioannou, “‘The English and Greek languages for the Turks’: A 1931 ottoman article and the uneven economies between the Greek and Turkish Cypriot communities”, Archivum Ottomanicum, Special Cyprus Issue, 32 (2015), σσ. 255-277.
 
Γιάννης Α. Ιωάννου, «Κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην Κύπρο: Οι δύο κοινότητες μέσα από ένα οθωμανικό άρθρο του 1931», Πρακτικά Συνεδρίου στη μνήμη του Ιστορικού Ρολάνδου Κατσιαούνη: Κοινωνική, Οικονομική και Πολιτική Ιστορία της Κύπρου, Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας, Λευκωσία, 2015, σσ. 39-78.
 
Yiannis A. Ioannou, “A Bibliographical Guide to Ottoman Cyprus”, Michael N. Michalis, Kappler Matthias, Gavriel Eftihios (επιμ.), Ottoman Cyprus. New Perspectives, Harrassovitz Verlag, Wiesbaden 2009, σσ. 311-356.
 
Yiannis A. Ioannou, “Advertisements in the Greek and Turkish-Ottoman Press in Cyprus, 1900-1931: A Comparison”, Gisela Procházka-Eisl, Martin Strohmeier (επιμ.), The Economy as an Issue in the Middle East, LIT, Wien 2008, σσ. 85-106.
 
Γιάννης Α. Ιωάννου, «Κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και Εθνικισμός: Εθνικισμός και Διαφήμιση στον κυπριακό Τύπο, 1900-1931», Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, 33 (2007) 197-226.

Profile Information